Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВинахід – 2008” Абсолютна номінація

Винахід – 2008” Абсолютна номінація
Сторінка1/4
Дата конвертації19.04.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4

Винахід – 2008”


Абсолютна номінація
«Кращий винахід року – 2008»
І місце
Корисна модель: Фронтальний прохідницький комбайн КПФ
патенту: 25600
Патентовласник: Донбаський державний технічний університет
Автор: Литвинський Гаррі Григорович
Галузь: Збереження навколишнього середовища

Регіон: Луганський
Корисна модель відноситься до гірничої промисловості і може бути використана при спорудженні гірничих виробок.
Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.
Гірни́ча (гірничодобувна́) промисло́вість (рос.горная (горнодобывающая) промышленность, англ. mining industry, нім. Bergbau n, Bergbauindustrie f, Montanindustrie f) - комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, видобування їх з надр Землі та збагачення корисних копалин.

Відомі прохідницькі комбайни мають недостатню ефективність роботи, що обумовлено наявністю вузьких ціликів породи, які виникають між сусідніми шнеками при роботі шнекового виконавчого органа, і на дільницях кріплення шнеків до діафрагми комбайну. Це може заважати ефективному використанню комбайна.


Для потокової автоматизованої технології спорудження горизонтальних і похилих гірничих виробок зі швидкістю 50-100м/добу про породах довільної міцності розроблено прохідницький фронтальний комбайн принципово нової компоновки. Завдяки новому виконанню робочих органів комбайну забезпечено підвищення ефективності роботи і швидкості прокладання виробок навіть у міцних породах, що раніше було неможливо.
Скорочення споживання нафти і газу в умовах економічної кризи неминуче призводить до нарощування виробництва вугілля і несе потребу у прокладанні великих обсягів гірничих виробок.
Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Незначний термін окупності розробки в поєднанні з простотою конструкції, точністю, високою маневреністю комбайну та універсальністю його застосування роблять КПФ вельми привабливим для гірничорудних підприємств. Фронтальний прохідницький комбайн КПФ може скласти серйозну конкуренцію на міжнародному ринку гірничого устаткування.
ІІ місце
Корисна модель: Випрямляч для дугового зварювання та наплавлення під флюсом
патенту: 30840
Патентовласник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, науково-виробнича фірма „АМІТІ”
Автори: Драган Станіслав Володимирович, Ярос Юрій Олександрович,

Ярос Олександр Онисимович, Галь Анатолій Феодосійович


Галузь: машинобудування та приладобудування

Регіон: Миколаївський
Корисна модель належить до галузі електротехніки, а саме до зварювальних джерел живлення, і може бути використана на підприємствах машинобудування, зокрема, на суднобудівних.
Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.
Станісла́в Володи́мирович (давньорус. Станисла́въ Володи́мировичъ; 985–1015) - руський князь з династії Рюриковичів. Син великого київського князя Володимира Святого. Молодший брат Ярослава Мудрого. Князь смоленський (990–1015).
Перед розробниками стояло завдання вдосконалення устаткування для дугового зварювання і наплавлення під флюсом для поліпшення його технологічних можливостей та підвищення продуктивності.
Даний випрямляч завдяки додатковим силовим обмоткам і додатковому випрямному мосту має більш високі технологічні можливості, які забезпечують можливість здійснення зварювання і наплавлення при малих густинах електричного струму.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Порівняно з подібними випрямлячами захищений патентом пристрій має більш просту конструкцію, високу надійність та довговічність безвідмовної роботи, надає можливість встановлювати оптимальний режим зварювання у будь-яких просторових положеннях.
Корисна модель може бути впроваджена на підприємствах суднобудівної, машинобудівної, будівельної галузей, де використовується автоматичне, механізоване та ручне зварювання, а також відновлення деталей машин шляхом дугового наплавлення. Дослідна партія випрямлячів впроваджена у виробництво на підприємствах Міністерства транспорту України.
Деталі машин - базова технічна дисципліна, в якій вивчають методи, правила і норми розрахунку та конструювання типових деталей і складальних одиниць машин. Синтезуючи досягнення математичних і технічних наук з результатами лабораторних досліджень і практики застосування різних машин, ця дисципліна є теоретичною основою машинобудування і у першу чергу такої важливої складової машинобудування, як інженерне проектування.
Міністе́рство тра́нспорту Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади України. 14 липня 2004 року міністерство реорганізоване в Міністерство транспорту та зв'язку України.

ІІІ місце
Винахід: Спосіб селективної ізоляції конусів припливу мінералізованих пластових вод хлорокальцієвого-хлоромагнієвого типу
патенту: 53000
Патентовласник: дочірня компанія „Укргазовидобування” НАК „Нафтогаз України”
Автори: Піддубний Павло Анатолійович, Мирошніченко Тарас Іванович, Атаманчук Ігор Степанович, Мороз Анатолій Іванович, Кичигін Микола Федорович
Галузь: енергетика

Регіон: Київський
Винахід відноситься до газової та нафтової промисловості, точніше, до фізико-хімічних способів ізоляції конусів припливу мінералізованих пластових вод, а саме вод хлоркальцієвого, хлормагнієвого типу.
Нафтовий промисел, нафтопромисел (рос. нефтяной промысел (нефтепромысел), англ. oil field; нім. Erdölfeld n, Erdölförderfeld n, Naphthagrube f) - технологічний комплекс, призначений для видобутку і збору нафти на родовищі, а також обробки продукції (нафти, нафтового газу, пластової води) з метою підготовки її до подальшого транспортування споживачам.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.
Винахід захищено 20-річним патентом.
Розробка газоконденсатних родовищ супроводжується поступовим обводненням видобувних свердловин підошовними чи крайовими водами.
Газоконденсатне родовище (рос.газоконденсатное месторождение, англ. gas condensate field; нім. Gaskondensatlagerstätte f) - один або декілька газоконденсатних покладів, приурочених до єдиної пастки. Може містити і нафтові поклади, причому останні є самостійними скупченнями або великими облямівками промислового значення.
Свердлови́на (англ. well, drilling hole, borehole; нім. Bohrloch) - гірнича виробка, глибокий, вузький круглого перерізу отвір у ґрунті, зроблений буровим інструментом.
При застосуванні відомого способу селективної ізоляції конусів допливів мінеральних пластових вод в багатьох випадках навіть при повному блокуванні води не вдається відновити дебітні можливості свердловини через зниження колекторських властивостей газоносного горизонту.
Задачею винаходу є збереження колекторських властивостей газоносного пласту при блокуванні, а також збільшення терміну дії блокування припливу пластової води. Відомі способи ізоляції притоку пластових вод, які потребують послідовної закачки у свердловину певних реагентів, є їх неселективність, а блокуючий в’язкопружний крейдяний склад утворюється у стовбурі свердловини, а не в поровому просторі пласту. Спосіб за патентом дозволяє покращити техніко-економічні показники буріння свердловин у складних гірничо-геологічних умовах та знизити виробничі затрати. Розроблено нові рецептури без глинистого вапняного бурового розчину, в яких переважають реагенти вітчизняного виробництва.
Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.
Бурови́й ро́зчин (рос. буровой раствор; англ. drilling fluid, drilling mud; нім. Spülung, Bohrschlamm, Spülflüssigkeit) - складна багатокомпонентна дисперсна система суспензійних, емульсійних і аерованих рідин, які застосовуються для промивання свердловин у процесі буріння.
Завдяки прояву синергетичного ефекту в безглинистих бурових розчинах при зменшенні витрат реагентів одержано унікальне поєднання технологічних властивостей – високий рівень інгібування, стійкість до термодеструкції та агресивної дії солей лужноземельних металів і лугів.
Запропонований спосіб випробуваний в промислових умовах в ГПУ „Полтавагазвидобування” на свердловині № 68 Тимофіївського ГКМ.
Регіональні номінації
Автономна Республіка Крим
Комплекс корисних моделей :
Спосіб отримання поживної основи мікробіологічних середовищ
патенту: 31080

Патентовласник: Інститут біології південних морів ім. О.О.
Лу́жноземе́льні мета́ли - елементи головної підгрупи другої групи періодичної системи. До них відносяться хімічні елементи: берилій, магній, кальцій, стронцій, барій та радій. За класифікацією IUPAC вони належать до групи 2 елементів.
Кор́исна мод́ель - нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним; результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Інститу́т біоло́гії півде́нних морі́в і́мені О. О. Ковале́вського НАН Украї́ни - наукова установа Національної академії наук України, що існувала в місті Севастополі з 1963 по 2015 рік. Інститут припинив своє існування після анексії Криму Росією у 2014 році.
Ковалевського

НАН України (ІнБПМ) та ТОВ "МЕРІКОН"Автори: Рябушко Віталій Іванович, Голуб Микола Олексійович,

Єрохін Владислав Євстафійович, Пархоменко Наталія Адольфівна,

Кисельова Тетяна Федорівна
Поживне середовище "Аквамедіа" для культивування мікроорганізмів
патенту: 34711

Патентовласник: Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського

НАН України (ІнБПМ) та ТОВ "МЕРІКОН"Автори: Єремєєв Валерій Миколайович, Рябушко Віталій Іванович,

Голуб Микола Олексійович, Єрохін Владислав Євстафійович,

Пархоменко Наталія Адольфівна, Кисельова Тетяна Федорівна,

Скрипник Валерій Григорович


Галузь: біотехнологія та харчова промисловість
Комплекс корисних моделей може бути використаний в медичній і технічній мікробіології, у науково-дослідній і практичній роботі для культивування мікроорганізмів. В основу розробки поставлено задачу шляхом розширення сировинної бази поліпшити якість основи поживного середовища, його збалансованість по ряду амінокислот, а також забезпечити покращення екологічних умов виробництва.
Дотепер виробництво біологічно активних речовин з морської сировини в Україні практично було відсутнім.
Пожи́вне середо́вище (англ. culture medium, ще називають іноді живильне середовище) - субстанція, яку використовують для лабораторного (штучного) вирощування організмів. На сьогодні відомо безліч стандартних біологічних поживних середовищ.
Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.
Біологічно активні речовини (БАР) - (грец. bios - життя, що означає зв'язок із життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus - активний, тобто речовина, яка має біологічну активність) - це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей мають певну специфічну активність і виконують, змінюють або впливають на каталітичну (ферменти, вітаміни, коферменти), енергетичну (вуглеводи, ліпіди), пластичну (вуглеводи, ліпіди, білки), регуляторну (гормони, пептиди) або інші функції в організмі.
Технології, що розробляються з використанням сировини морського походження, передбачають здешевлення і поліпшення якості поживних середовищ для культивування промислово перспективних штамів мікроорганізмів шляхом поступової заміни поживних середовищ, виготовлених з м’яса сільськогосподарських тварин.
Запропоноване поживне середовище «Аквамедіа» збагачене трофічними цінними речовинами з гідролізатів організмів різних таксономічних груп, переважно риб і молюсків, та містить доступні компоненти вітчизняного походження.
Свійська, домашня худоба (однаково в однині та множині) - свійські тварини, що навмисно утримуються в сільському господарстві задля отримання різноманітної продукції, такої як продукти харчування чи волокна, або з метою використання для праці.
Таксон (від taxis - розташування) - одиниця класифікації; елемент таксономії, група в класифікації, рівень таксономічного рангу використовуваний в біологічній класифікації. Поняття застосовується переважно в біологічній систематиці, де під таксоном розуміють групу організмів, об'єднаних на основі загальноприйнятих методів класифікації, пов'язаних між собою тим чи іншим ступенем спорідненості, та достатньо відокремлену від інших груп, щоб їй можна було призначити визначену таксономічну категорію (таксономічний ранг) - вид, рід, родина і т. д.
Властивості «Аквамедіа» відповідають властивостям еталонних поживних середовищ для культивування мікроорганізмів, переважно бактерій і грибів.
Розробки патентовласників неодноразово експонувалися на міжнародних виставках.
Дніпропетровська область
Винахід: Спосіб обробки токсичних відходів
патенту: 65895
Патентовласник: Національний гірничий університет
Автори: Горова Алла Іванівна, Лапицький Віктор Миколайович,

Борисовська Олена Олександрівна, Павличенко Артем Володимирович


Галузь: збереження навколишнього середовища
Винахід відноситься до охорони навколишнього природного середовища, зокрема до методів обробки токсичних відходів, таких як шлаки, що залишаються після спалювання твердих побутових відходів.
Побутові відходи Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Існуюча в Україні структура промислового виробництва, а також масштаби використання природних ресурсів обумовили високі обсяги щорічного утворення та накопичення відходів виробництва і споживання.
Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)
Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.
Наразі твердими відходами зайняті значні площі земель, що мають господарську цінність, а сам процес накопичення і складування відходів є практично неконтрольованим. Низьким залишається рівень використання відходів у якості вторинних матеріальних ресурсів. Не приділяється належної уваги їх знешкодженню перед складуванням. Переважна кількість об’єктів зберігання відходів споруджена без достатнього технічного захисту навколишнього природного середовища, внаслідок чого постійному забрудненню піддаються поверхневі та підземні води, ґрунти, атмосферне повітря.
Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
Підземні води - води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти. У ґрунті заповнюють капіляри. Поділяються на води зони аерації, ґрунтові і артезіанські.
Зберіга́ння відхо́дів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).
Необхідні ефективні сучасні методи розв’язанні цих проблем.
В основу винаходу поставлено задачу удосконалення існуючого способу обробки токсичних відходів з метою спрощення технології та зменшення кількості необхідного вартісного природного сорбенту. Сутність винаходу полягає у обробці відходів природним сорбентом – зеленою глиною.
Використання даного способу на практиці дозволить підприємствам, які є джерелом надходження токсичних відходів у навколишнє середовище, зменшити плату за забруднення довкілля через зниження класу небезпеки їх відходів. Винахід за показниками зниження токсичності і мутагенності відходів не має аналогів як в Україні, так і за кордоном. Захищений 20-річним патентом.
Донецька область
Корисна модель: Кристалізатор для безперервного розливання металу
патенту: 33669
Патентовласник: Відкрите акціонерне товариство „Металургійний комбінат „Азовсталь”
Автори: Носоченко Олег Васильович, Лівшіц Дмитро Арнольдович,

Попандопуло Іван Кирилович, Ковура Олександр Борисович,

Кислиця В’ячеслав Володимирович, Травінчев Олексій Анатольевіч,

Сабанскій Микола Володимирович, Нагорний Сергій Олександрович


Галузь: металургія
Корисна модель належить до чорної металургії, зокрема до процесів безперервного розливання металу.
Вели́кий князь Сергі́й Олекса́ндрович (29 квітня (11 травня) 1857(18570511), Царське Село - 4 (17) лютого 1905, Москва) - п'ятий син Олександра II, Московський градоначальник, генерал-губернатор.
Чо́рна металургі́я - одна з найважливіших галузей важкої промисловості, яка охоплює виробництво чорних металів та спорідненої сировини і напівфабрикатів.
Ват (Вт, W, англ. watt) - одиниця вимірювання потужності у СІ.

Перед розробниками стояла задача оптимізації тепло відводу з поверхні кристалізатору.
Зада́ча оптиміза́ції - задача знаходження точки (точок) мінімуму, або декількох мінімумів заданої функції.
Цей недолік мають усі відомі моделі, що призводить до виникнення дефектів поверхні заготовок та виготовленого з них прокату. Враховуючи значимість металургійної галузі як експортноорієнтованої, підвищення якості катаного сталевого профілю позитивно відбиватиметься на структурі доходів відповідних підприємств.
Технічний результат корисної моделі полягає у зниженні кількості поверхневих дефектів, збільшенні виходу придатного по поверхневих дефектах литої заготовки і отриманої з неї катаної металопродукції, а також у загальному підвищенні стабільності розливання металу. Цей результат досягається тим, що рифлення мідних стінок кристалізатора виконане способом накатки. Незначна вартість конструкції дає суттєву економію разом із підвищенням якості виробів.
Кристалізатори за корисною моделлю випробувані у виробничих умовах ВАТ „МК „Азовсталь”.
Житомирська область

Корисна модель: Мобільний пристрій для визначення кута нахилу об'єкта
патенту: 26162
Патентовласник: Левківський Микола Петрович
Автор: Левківський Микола Петрович
Галузь: машинобудування та приладобудування
Корисна модель відноситься до області вимірювальної техніки й може бути використана для орієнтування в просторі ручного будівельного інструмента, наприклад, ручного електричного дриля.
Завданням створення мобільного пристрою для визначення кута нахилу об’єкта є створення конструкції, що забезпечує можливість візуального контролю за кутом нахилу ручного інструмента при проведенні будівельних робіт, і за рахунок цього поліпшення умов праці будівельників, підвищення продуктивності при виконанні будівельних робіт.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Цей технічний результат досягається завдяки виконанню корпусу пристрою у вигляді сфери, заповненої рідиною ущерть, до забезпечення наявності усередині тільки одного вимірювального елемента, що не розбивається, при цьому сфера оснащена пристроєм її закріплення на об’єкті, а вимірювальна шкала виконана у вигляді трьох сферичних вимірювальних доріжок.
Результати випробування виготовленого натурного зразка показали, що при застосуванні даного пристрою продуктивність окремих операцій підвищується від 200% до 400%.
На дану корисну модель за кордоном було отримано патент Російської Федерації на корисну модель № 70361 та подана міжнародна заявка РСТ/UA 2008/000020.
Закарпатська область

Винахід: Оптичний інфрачервоний томограф Бобонича П.П.
патенту: 71811
Патентовласник: Бобонич Петро Петрович
Автор: Бобонич Петро Петрович
Галузь: медицина та фармакологія
Винахід відноситься до медичної техніки, більш конкретно – до пристроїв для проведення діагностики біологічних об’єктів з використанням інфрачервоних променів, і може бути застосований у медичній практиці.
В Україні, особливо внаслідок Чорнобильської катастрофи, спостерігається зростання онкологічної захворюваності, зокрема, захворювань на рак молочної залози серед жінок.
Медици́на - галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини.
Інфрачерво́не випромі́нювання (від лат. infra - нижче, скорочено ІЧ) - оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.
Молочні залози - відмінна риса представників класу ссавців. У людини молочні залози мають як жінки, так і чоловіки. За своєю структурою вони ідентичні, розрізняються лише ступенем розвитку. До початку статевого дозрівання груди дівчаток і хлопчиків нічим не відрізняються.
Щороку від цього гине майже вісім тисяч жінок. Вартість сучасного мамографу занадто висока – понад 300 тисяч євро.
Задача винаходу – спрощення і здешевлення томографа з одночасним отриманням достовірної інформації про стан біотканини. Досягнення задачі здійснюється тим, що в оптичному томографі, що складається із опромінювача об’єкту, детекторів та системи обробки сигналів, детектори виконані із фотоприймачів структури p-n-p-n-типу з інверсією знаку електрорушійної сили.
Запропонований оптичний томограф дає можливість проводити широку діагностику захворюваності раком молочної залози без застосування рентгенівського випромінювання.
Рентге́нівське випромі́нювання, пулюївське випромінювання або Х-промені (англ. X-ray emission, roentgen radiation, нім. Röntgenstrahlung f) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.
Рак молочної залози - злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. У світі це найчастіша форма раку, що трапляється протягом життя у однієї з 13-ти - 9-ти жінок віком від 13 до 90 років. Також це друге за частотою після раку легень онкологічне захворювання в популяції загалом (враховуючи чоловіче населення).
Такий томограф може бути використаний як допоміжне медичне устаткування лікарень і амбулаторій, особливо в сільській місцевості. Крім того, він дозволяє спростити методику виявлення захворювання, дослідження можна буде проводити в динаміці, в той час як відомі рентгенівські маммографи не дозволяють тривалий час слідкувати за перебігом хвороби і лікування через небезпеку переопромінення пацієнта.
Винахід захищено 20-річним патентом України, продана ліцензія в Росію.
  1   2   3   4