Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВинахід – 2009” Абсолютна номінація

Винахід – 2009” Абсолютна номінація
Сторінка2/3
Дата конвертації21.04.2017
Розмір0.56 Mb.
1   2   3

Запорізька область
Корисна модель: Технологічний модуль для первинного оброблення вовни
патенту: 36408
Патентовласник: Інститут механізації тваринництва Української академії аграрних наук
Автори: Лиходід Віктор Вікторович, Забудченко Віктор Миколайович
Галузь: агропромисловий комплекс
Корисна модель належить до вівчарства, зокрема до засобів для механізації процесів виробництва та перероблення продукції у вівчарстві, і може бути використана в господарствах при первинному обробленні вовни.

Первинна обробка вовни є важливою та дуже трудомістким процесом. Для отримання м’якого, легкого та пухнастого шерстяного одягу необхідно кілька днів вимочувати вовну у спеціальному розчині. Також у процесі промивки отримують ланолін – цінну речовину, що використовується в медицині та косметиці.

Відомі лінії для оброблення вовни мають ряд недоліків – низьку якість оброблення вовни, довгу тривалість, малу продуктивність.

Використання технології, яку реалізує корисна модель, позволяє підвищити якість оброблення вовни за рахунок організації додаткового інтенсивного видалення надмірного залишку відпрацьованого миючого розчину з вовни на етапах замочування та промивання.

На технологію, викладену у корисній моделі, була видана одна ліцензія.


Івано-Франківська область

Комплекс винаходів і корисних моделей:
Спосіб модифікації потужним лазерним опроміненням нанопористого вуглецю

патенту: 37278


Автори: Будзуляк Іван Михайлович, Соловко Ярослав Тарасович, Попович Дмитро Іванович, Беркещук Михайло Васильович, Рачій Богдан Іванович
Накопичувач електричної енергії

патенту: 24159


Автори: Остафійчук Богдан Костянтинович, Мерена Роман Іванович, Беркещук Михайло Васильович, Будзуляк Іван Михайлович, Лісовський Роман Петрович, Миронюк Іван Федорович, Рачій Богдан Іванович
Суперконденсатор

патенту: 80764


Автори: Будзуляк Іван Михайлович, Беркещук Михайло Васильович, Попович Дмитро Іванович, Остафійчук Богдан Костянтинович
Спосіб отримання нанопористого вуглецю для електродів суперконденсаторів

патенту: 88174


Автори: Аврамов Іван Іванович, Остафійчук Богдан Костянтинович, Миронюк Іван Федорович, Вишиванюк Михайло Васильович, Будзуляк Іван Михайлович, Мерена Роман Іванович
Патентовласник: Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

ЗАТ «Інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні»
Галузь: Матеріалознавство
Комплекс відноситься до створення перспективних джерел живлення нового покоління і може бути використаний для побудови пристроїв накопичення енергії, які знаходять широке застосування у електроніці і електротехніці (елементи блоків пам’яті, системи автономного живлення, каскади підсилення потужності сонячних елементів і т.п.).

Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

Васи́ль Семе́нович Стефа́ник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) - 7 грудня 1936) - український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.

Фотоелектрична комірка, також сонячна комірка, со́нячний елеме́нт, фотогальванічний елемент, фотоелемент, фотоелектричний перетворювач (ФЕП) - електричний пристрій, який діє як перетворювач, і служить для перетворення частини світлової енергії (як правило, видимих і інфрачервоних електромагнітних хвиль) у електричну за допомогою фотоелектричного ефекту.

Завдяки суперконденсаторам вдається в півтора – два рази збільшити строк работи акумуляторних батарей та забезпечити їх безпечне функціонування.

Електри́чний акумуля́тор (від лат. accumulare - «нагромаджувати»), а також, у випадку послідовного чи паралельного включення групи електричних акумуляторів, як електричних елементів живлення - електрична батарея, - акумуляторна батарея (послідовно з'єднані акумуляторні електрохімічні комірки) - хімічне джерело електричного струму багаторазової дії, основна специфіка якого полягає в зворотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання (через заряд-розряд) для накопичення електричної енергії та автономного електроживлення різноманітних електротехнічних пристроїв та систем. Електричний акумулятор належить до категорії вторинних хімічних джерел струму.

Використання запропонованої технології дозволяє виробляти нанопористий вуглець для суперконденсаторів з сировини рослинного походження (кісточок плодів, шкаралупи кокоса), а не з стиролу і фенол-формальдегідних смол, що суттєво знижує вартість готової продукції.

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.Київська область

Винахід: Нанокапсула з функціями наноробота
патенту: 86322
Патентовласник: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ
Автори: Горбик Петро Петрович, Петрановська Алла Леонідівна, Усов Денис Георгійович, Сторожук Людмила Петрівна
Галузь: хімія

Винахід відноситься до медицини, а саме, до магнітокерованих носіїв з регульованим вивільненням лікарських та біологічно активних речовин та може бути використаний для лікування та діагностики захворювань.

Біологічно активні речовини (БАР) - (грец. bios - життя, що означає зв'язок із життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus - активний, тобто речовина, яка має біологічну активність) - це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей мають певну специфічну активність і виконують, змінюють або впливають на каталітичну (ферменти, вітаміни, коферменти), енергетичну (вуглеводи, ліпіди), пластичну (вуглеводи, ліпіди, білки), регуляторну (гормони, пептиди) або інші функції в організмі.

Нанотехнологія дозволяє створювати різноманітні об’єкти, маніпулюючи окремими атомами речовин. Перспектива використання нанотехнологій полягає у необхідності змінювати структуру клітини на молекулярному рівні за допомогою нанороботів або іншими нанотехнологіями. Існує п’ять ключових галузей застосування нанотехнологій у медицині – доставка активних речовин, нові методи і засоби лікування на манометровому рівні, діагностика in vivo, діагностика in vitro, медичні імплантати.

Одним із способів вирішення проблеми доставки необхідних препаратів до органів-мішеней є створення магнітокерованих носіїв цих препаратів із регульованим їх вивільненням, які вводяться всередину кровоносних судин, переносяться струменем крові, локалізуються у визначеному місці за допомогою магнітного поля і утримуються протягом заданого часу з визначеною дозою.

Кровоно́сні суди́ни - складові серцево-судинної системи, які забезпечують швидкий транспорт крові до усіх органів тіла людини, забезпечуючи обмін речовин між кров'ю та навколишніми тканинами. Вивченням кровоносних судин, нарівні з лімфатичними, займається розділ медицини - ангіологія.

Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.

Відомі засоби для реалізації цієї потреби – мікрокапсули, вкриті полімерною оболонкою – мають ряд суттєвих недоліків, серед яких є недостатньо висока адсорбційна ємність, гідролітична та ферментаційна стабільність, магнітна сприйнятливість.

В основу винаходу поставлено завдання створити магніточутливу нанокапсулу з функціями наноробота, яка б забезпечувала високу ємність при адсорбції лікарських речовин, іммобілізації антитіл та біологічно активних речовин із збереженням високої магнітної сприятливості.

Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).

Нанокомпозити на основі заявленої нанокапсули дозволяють зменшити дози лікарських та біологічно активних засобів при збереженні високого лікувального та цитотоксичного ефекту, що дуже важливо при лікуванні онкологічних хвороб, оскільки зменшує ризик виникнення токсічно-алергійних реакцій організму.

Кіровоградська область

Корисна модель: Застосування електропічного шлаку, що утворюється при виробництві чорнового феронікелю, як сировини для одержання магнієвого добрива
патенту: 35163
Патентовласник: Кіровоградський національний технічний університет
Автори: Мошнягул Віталій Васильович, Сабірзянов Тагір Галійович, Надворний Борис Євдокимович, Новіков Микита Варфоломійович
Галузь: агропромисловий комплекс
Магнієві добрива в якості основного елемента складу мають хімічний елемент магній. Він е необхідним на протязі усього життєвого циклу рослин, особливо на початку вегетації та у період плодоносіння. Також магнієве добриво може бути використане в сільському господарстві з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур на кислих грунтах і надання їм лікувальних властивостей щодо різноманітних захворювань.

Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.

Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.

Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.

Після кисню, води та базових продуктів харчування магній є найважливішим елементом, потрібним організму людини.

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.

Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

Дев’яносто- дев’яносто п’ять відсотків людей потерпають від дефіциту магнію у організмі. До того ж, рівень засвоєння магнію з капсул та таблеток не є високим.

Метою даної корисної моделі є застосування електропічного шлаку як сировини для одержання магнієвого добрива і підвищення врожайності сільськогосподарських культур при одночасному зменшенні негативного впливу на довкілля невикористаних шлаків.

Авторами експериментально доведено, що використання пилоподібного електропічного шлаку в якості добрива дає позитивний ефект, аналогічний ефекту магнієвого добрива. Також це виключає накопичення шлаку в теріконах і зменшує забруднення навколишнього середовища.

Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Луганська область

Комплекс корисних моделей:
Шнековий електричний сушильний апарат

патенту: 43200


Автори: Заблодський Микола Миколайович, Квасов Віктор Олексійович, Лупанов Андрій Вікторович, Філатов Максим Анатолійович
Шнековий сушильний апарат

патенту: 33716


Автори: Заблодський Микола Миколайович, Гринь Геннадій Михайлович, Філатов Максим Анатолійович, Лупанов Андрій Вікторович, Квасов Віктор Олексійович
Патентовласник: Донбаський державний технічний університет
Галузь: агропромисловий комплекс

Сушіння сипких речовин є дуже енергоємним процесом, з яким пов’язано багато процесів переробки сировини в гірничій, металургійній, будівельній, агропромисловій галузі.

Донбаський державний технічний університет Донба́ський держа́вний техні́чний університе́т (ДонДТУ) - вищий навчальний заклад, тимчасово розташований у місті Лисичанську Луганської області, великий український навчальний та науковий центр у галузі технічної освіти.

Ряд технологій, що мають назву «зеленої енергетики», наприклад, переробки відходів деревини у пелети та брикети для опалення, передбачають зниження відносної вологості сировини шляхом її сушіння.

Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Існуючі засоби для сушіння сировини мають велике енергоспоживання на одиницю випарюваної вологи, низький загальний ККД, пожежну небезпечність та ряд інших недоліків. Альтернативою таким пристроям є шнекові електричні сушильні апарати.

Але у існуючих шнекових сушильних апаратів є також конструктивні недоліки – наприклад, низька інтенсивність процесу сушіння при дуже високій вологості та на першій стадії сушіння .

Задачею комплексу стало удосконалення шнекового сушильного апарату завдяки використанню газоструменевих випромінювачів.

Термін окупності апаратів не перевищує п’яти місяців. Завдяки їх мобільності та компактності в декілька разів скорочується термінн введення апаратів у експлуатацію. За оцінками розробників, потреба української промисловості у цих апаратах складає більш ніж 870 тис штук.Миколаївська область
Винахід: Пристрій для обробки феромагнітної поверхні
патенту: 86737
Патентовласник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Автори: Жучинський Леонід Андрійович, Свистунов Микола Васильович, Стоян Сергій Леонідович, Запорожець Юрій Михайлович, Рашковський Олександр Саулович, Довженко Віктор Іванович
Галузь: машинобудування та приладобудування
Пристрій відноситься до області суднобудування і судноремонту та призначений для очищення зовнішніх поверхонь будь-яких конструкцій, для зварювання стиків та пазів корпусів суден, що перебувають на стапелі й на плаву, для покриття, циклювання зварених швів. Може також застосовуватися для очищення поверхні від корозії і старої фарби при ремонті суден.

Існуючі пристрої для підводного механічного очищення корпуса судна від обростання черепашкою та обробки поверхні не дозволяють проводити обробку вертикальній (бортовій) та стельовій (днищевій) поверхонь судна.

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення пристрою для обробки феромагнітної поверхні, у якому змінений механізм переміщення пристрою по оброблюваній поверхні. При цьому розширюються технологічні можливості пристрою, забезпечується його універсальність, підвищується надійність роботи.

Завдяки особливостям конструкції (використанню гнучкої гусеничної стрічки), пристрій може функціонувати в будь-якому просторовому положенні (на горизонталі, вертикалі, на похилій поверхні), що забезпечує ретельну обробку поверхонь.

Пристрій може використовуватися у суднобудуванні, машинобудуванні, нафтогазовій, гірничій промисловості, атомній енергетиці, при ліквідації надзвичайних ситуацій.

Гусенична стрічка (плазун) - замкнута суцільна стрічка або ланцюг з шарнірно-з'єднаних ланок (траків), застосовується в гусеничному рушійові. На внутрішній поверхні гусениці є западини або виступи, з якими взаємодіють тегові колеса машини.

Я́дерна енерге́тика або атомна енергетика - галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для електрифікації і теплофікації; область науки і техніки, що розробляє методи і засоби перетворення ядерної енергії в електричну і теплову.

Гірни́ча (гірничодобувна́) промисло́вість (рос.горная (горнодобывающая) промышленность, англ. mining industry, нім. Bergbau n, Bergbauindustrie f, Montanindustrie f) - комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, видобування їх з надр Землі та збагачення корисних копалин.Одеська область
Комплекс винаходів та корисних моделей:
Матеріал для інтерференційних покриттів та інтерференційне просвітлювальне широкосмугове покриття (варіанти)

патенту: 83874


Патентовласники: Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАНУ, Казенне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Арсенал"
Автори: Кочерба Григорій Іванович, Зінченко Віктор Федосійович, Мозкова Ольга Володимирівна, Лихоліт Микола Іванович, Соболь Валерій Петрович, Горштейн Борис Аврамович
Матеріал для інтерференційних покриттів

патенту: 42231


Патентовласник: Фізико-хімічний інститут ім.О.В.

Казе́нне підприє́мство - юридична особа, створена державою як єдиним засновником. Майно юридичної особи цього виду належить не самій особі, а засновнику, тобто державі. Розпорядження основними фондами казенного підприємства можливо лише з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном.

Богатського НАНУ
Автори: Зінченко Віктор Федосійович, Магунов Ігор Робертович, Кочерба Григорій Іванович, Соболь Валерій Петрович, Мозкова Ольга Володимирівна,
Горштейн Борис Аврамович
Спосіб визначення масової частки магнію оксиду у плівкоутворюючому матеріалі - магнію фториді

патенту: 83701


Патентовласник: Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАНУ
Автори: Зінченко Віктор Федосійович, Тімухін Єгор Володимирович
Застосування барію октафтородіїтріату як матеріалу для оптичних покриттів

патенту: 30805


Патентовласники: Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАНУ, Спільне американсько-українське НВП "Нові матеріали і технології” у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Автори: Кочерба Григорій Іванович, Зінченко Віктор Феодосійович, Галькевич Євген Петрович
Галузь: машинобудування та приладобудування

Комплекс винаходів відноситься до оптичного приладобудування, конкретно до інтерференційної оптики.

Інтерференційні покриття використовуються для виготовлення оптичних лінз, для інфрачервоної техніки близького та далекого ІЧ-диапазонів, у медичній техниці.

Існуючі покриття мають недостатню механічну міцність та надто високий коефіцієнт відбиття.

Опти́чна лі́нза (нім. Linse, від лат. Lens - сочевиця) - найпростіший оптичний елемент, виготовлений із прозорого матеріалу, обмежений двома заломлюючими поверхнями, які мають спільну вісь, або взаємно перпендикулярні площини симетрії.

Зало́млення, або рефракція або залом - зміна напрямку поширення випромінювання при проходженні межі розділу двох середовищ з різною оптичною густиною (наприклад, повітря-скло, скло-вода).

Мі́цність - здатність матеріалу чинити опір незворотній (пластичній, в'язкій) деформації і руйнуванню (розділенню на частини) під дією навантажень або інших факторів (усадка, нерівномірне температурне поле і т. д.).

Реалізація даного комплексу винаходів дозволяє створити інтерференційні покриття покращеної якості.

Полтавська область
Корисна модель: Спосіб оцінки енергоефективності роботи асинхронного електродвигуна
патенту: 43988
Патентовласник: Кременчуцький державний університет

імені Михайла Остроградського


Автори: Калінов Андрій Петрович, Чумачова Анна Вікторівна
Галузь: транспорт

Корисна модель відноситься до галузі електротехніки, зокрема, приладів, що використовуються для вимірювання електричних змінних.

Існуючі способи аналізу енергетичної ефективності роботи асинхронного двигуна не забезпечують адекватної оцінки енергетичних характеристик в умовах неякісності напруги живлення, конструктивної і параметричної асиметрії двигуна, та в умовах зміни режимів його роботи.

Енергоефективність - ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або технологічних процесів на виробництві.

Асинхро́нна маши́на (грец. α - не і συγχρονος - одночасний) - електрична машина змінного струму, у якої швидкість обертання ротора не дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора (асинхронна).

Також, відомі методи заміру показників двигуна потребують його зупинення. Окрім того, точність вимірів, проведених за існуючими способами, теж не є достатньою.

В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності систем оцінки енергетичних показників асинхронного двигуна і показників якості перетворення енергії.

Представлений спосіб дозволяє провести оцінку енергоефективності роботи двигуна лише на основі виміряних сигналів струмів і напруг фаз статора та не вимагає значних капіталовкладень.

На основі представленого способу оцінки енергоефективності роботи розроблено алгоритм визначення оптимального строку заміни асинхронного двигуна, що дозволяє знизити втрати підприємства, які пов’язані із позаплановими ремонтами двигуна, з простоєм виробництва під час таких ремонтів, зі збільшенням вартості подальших ремонтів, зі зростом сплати за спожиту електроенергію на кожну одиницю виробленої продукції.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Економічний ефект від застосування даного способу дуже зростає при наявності на промисловому підприємстві великого парку електричних двигунів різної потужності.

Електродвигу́н, Електромото́р (рос. электродвигатель, англ. electric motor, нім. Elektromotor) - електрична машина, двигун, що перетворює електричну енергію на механічну.
Харківська область
Комплекс корисних моделей:
Спосіб вилучення металів платинової групи із платиновмісних концентратів

патенту: 36306


Автори: Авіна Світлана Іванівна, Гончаров Ігор Іванович, Лобойко Олексій Яковлевич, Гринь Григорій Іванович, Козуб Павло Анатолійович, Бондаренко Людмила Миколаївна, Кравченко Віктор Володимирович, Пономарьов Володимир Олександрович
Спосіб вилучення металів платинової групи із шламів

патенту: 33382


Автори: Авіна Світлана Іванівна, Гончаров Ігор Іванович, Лобойко Олексій Яковлевич, Гринь Григорій Іванович, Козуб Павло Анатолійович
Патентовласник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Галузь: хімія
Комплекс корисних моделей відноситься до гідрометалургії благородних металів та може бути використаний на виробництвах платинових металів і афінажних заводах при переробці платиновмісних концентратів.

Благоро́дні мета́ли (шляхе́тні мета́ли) - метали, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали (золото, срібло) і платинові метали (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій).

У виробництві нітратної та синільної кислот використовують платиноїдні каталізатори, в процесі роботи яких утворюються безповоротні втрати.

Безповоротні втрати - у військовій справі - військові втрати в особовому складі (серед військовослужбовців сторін, що беруть участь у військовому конфлікті, які безповоротно втратили боєздатність), зброї, техніці (котра не підлягає відновленню або залишилася в руках противника) і матеріальних засобах від впливу усіх видів зброї противника і супутніх уражаючих факторів в ході ведення бойових дій.

Метали платинової групи осаджуються на стінках апаратури і на різноманітних уловлювачах, тому їх необхідно утилізувати для повернення в цикл обігу.

Відомі способи вилучення платини з відходів азотного виробництва мають невисокий ступінь вилучення благородного металу, тривалий процес вилучення та значні втрати металу – до 10 відсотків.

Основою запропонованого комплексу є спосіб вилучення платини з шламів, що дозволяє видобувати її в найбільшій ступені та без втрат.

Використання комплексу корисних моделей дозволяє також підвищити рентабельність виробництва за рахунок зменшення обігу платиноїдів в технологічному циклі.

Хмельницька область
Корисна модель: Фрикційний варіатор
патенту: 41011
Патентовласники: Божок Аркадій Михайлович, Мельник Василь Андрійович
Автори: Божок Аркадій Михайлович , Мельник Василь Андрійович
Галузь: машинобудування та приладобудування
Запропонований варіатор відноситься до галузі машинобудування і може бути використаний в приводних механізмах для безступеневого змінювання їх передаточного відношення.

Відомий фрикційний варіатор через тертя ковзання в кінематичній парі забезпечує малу приводну потужність, низьку надійність і довговічність, що суттєво знижує ефективність і обмежує область його застосування.

У розробці пропонується замінити тертя ковзання ролика по диску на тертя кочення, що дозволить зменшити втрати на тертя і знос фрикційних поверхонь кінематичної пари при збільшенні приводної потужності.

Тертя́ ко́взання - зовнішнє тертя руху, під час якого швидкості тіл в точках дотику відрізняються за величиною і (чи) напрямком і діє на тіло у напрямку, протилежному до напрямку проковзування.

Тертя́ - сукупність явищ, що спричиняють опір рухові одне відносно одного макроскопічних тіл (зовнішнє тертя) або елементів одного і того ж тіла (внутрішнє тертя), при якому механічна енергія розсіюється переважно у вигляді тепла.

Така заміна забезпечить передачу більшої приводної потужності за рахунок збільшення контактних зусиль у кінематичній парі ролик-диск, підвищить виробність приводимих машин і агрегатів, знизить вартість одиниці продукції, створить зручності при роботі і обслуговуванні фрикційного варіатора, розширить область застосування для привода металорізальних верстатів, транспортерів, транспортних засобів, різного роду технологічного обладнання переробних та інших галузей народного господарства.

Металорізальний верстат - машина для розмірної обробки заготовок в основному шляхом зняття стружки. Крім металевих заготовок зі сталі та чавуну на верстатах обробляють також деталі з кольорових сплавів, пластмас й інших матеріалів.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.Черкаська область

Корисна модель: Комбінований прицільно-спостережувальний комплекс ПНК-5-1
патенту: 42738
Патентовласник: Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад"
Автори: Замосенчук Володимир Миколайович, Гордієнко Валентин Іванович , Мазурін Ігор Володимирович, Семенов Валентин Олександрович, Бурківський Анатолій Олександрович, Компанієць Юрій Михайлович, Лапшинов Валерій Павлович
Галузь: озброєння та військова техніка
Корисна модель відноситься до галузі озброєння, зокрема до засобів спостереження та прицілювання з можливістю автоматичного виміру відстані до цілі лазерним далекоміром і може знайти практичне використання в системах управління вогнем об’єктів бронетанкової техніки.

Бронета́нкова те́хніка - вид військової техніки, що включає різні класи бойових машин, що мають броньовий захист: танки, бронетранспортери (БТР), бойові машини піхоти (БМП), бойові машини десанту (БМД), бронеавтомобілі, бойові розвідувальні машини, машини управління, а також деякі типи машин забезпечення бойових дій військ (ремонтно-евакуаційні, тягачі, крани тощо).

Далекомі́р (рос. дальномер, англ. telemeter, range finder; нім. Entfernungsmesser m, Streckenmeßgerät n, Telemeter n) - прилад для вимірювання відстаней до об'єктів.

Відомі прицільно-спостережувальні комплекси мають ряд суттєвих недоліків – низьку точність кутів виміру дальності до цілі та ручне введенняч кутів прицілювання.

Запропонована корисна модель передбачає вдосконалення існуючого комплексу шляхом введення в конструкцію лазерного далекоміра, що дозволить підвищити точність виміру дальності та передавати код дальності у систему керування вогнем танка, що автоматично перемістить гармату на кут прицілювання з урахуванням кута поправки.

Лазерний далекомір (англ. laser rangefinder) - прилад, що вимірює відстані використовуючи лазерний промінь.

Систе́ма керува́ння вогне́м (СКВ) або Система управління вогнем (СУВ) - автоматизована система, що об'єднує комплекс засобів вогневого ураження, приладів, датчиків і інших технічних засобів, що сукупно забезпечують пошук, виявлення і впізнання цілей; підготовку озброєння до стрільби, їх наведення та вирішення задачі ураження цілі.

Система управління вогнем танка або бронетранспортера, виконана з використанням корисної моделі, має ефективність прицільної стрільби, що на 25-50 відсотків вище, ніж у аналогічних прицільних комплексів.


Галузеві номінації

Агропромисловий комплекс

Винахід: Відцентрований змішувач сипучих компонентів
патенту: 86538
Патентовласники: Бойко Іван Григорович, Русальов Олександр Михайлович, Семенцов Володимир Ілліч, Щур Тарас Григорович
Автори: Бойко Іван Григорович, Русальов Олександр Михайлович, Семенцов Володимир Ілліч, Щур Тарас Григорович
Регіон: Харківський
Винахід відноситься до пристроїв, які використовуються для збагачення комбікормів біологічно активними добавками, наприклад, у комбікормової промисловості і сільськогосподарському виробництві, а також може бути використаний в хімічному, харчовому і фармацевтичному виробництві.

Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.

Іва́н Григо́рович Бо́йко (8 лютого 1956) - народний депутат України 1-го скликання.

Пристрої для змішування кормів, що використовуються у тваринництві, не забезпечують задану однорідність кормової суміші, оскільки біологічно активні добавки істотно відрізняються за механіко-технологічними властивостями від інших видів сипучих кормів, відносяться до трудно сипких матеріалів, вносяться у комбікорми в малих дозах.

Біологі́чно акти́вна харчова́ доба́вка - спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, лікувально-профілактичних властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму людини.

Окрім того, існуючі змішувачі не можуть забезпечити широкого діапазону регулювання співвідношення змішуваних компонентів.

Задачею винаходу є удосконалення відцентрового змішувача сипучих компонентів, яке забезпечить підвищення однорідності кормової суміші, а також розширення меж регулювання діапазону співвідношення змішуваних компонентів.

Конструкція змішувача, представленого у цієї розробці, дозволяє змішувати компоненти в співвідношенні 1:1000 і отримувати однорідність суміші 99 відсотків.

Також змішувач даної конструкції може бути використаний у фармацевтичній промисловості для змішування лікарських препаратів.

Фармацевтична промисловість - галузь промисловості, пов'язана з дослідженням, розробкою, масовим виробництвом, вивченням ринку і розподілом лікарських засобів, переважно призначених для профілактики, полегшення і лікування хвороб.
Біотехнологія і харчова промисловість

Корисна модель: Спосіб готування пахлави "Турецької"
патенту: 39696
Патентовласник: Юсуфов Кязім Дляверович
Автор: Юсуфов Кязім Дляверович
Регіон: Автономна республіка Крим

Корисна модель відноситься до харчової промисловості, зокрема до приготування кондитерських виробів і може бути використана при виготовленні тортів, тістечок, бісквітів, печива, а також східних борошняних насолод, зокрема, пахлави.

Конди́терські ви́роби (солодощі, ласощі) - висококалорійні та легкі у засвоюванні харчові продукти із великим вмістом цукру, чи фруктози, що вживаються завдяки приємному смаку та запаху. Основними продуктами для приготування солодощів служать тісто, молокопродукти, цукор, мед або фруктоза, желатин, сухофрукти та різноманітні ароматизатори.

Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.

Борошняні кондитерські вироби мають високу калорійність і поживність, відрізняються приємним смаком і привабливим зовнішнім виглядом. Висока харчова цінність цих виробів обумовлена значним змістом у них вуглеводів, жирів і білків.

Калорі́йність ї́жі або енергети́чна ці́нність харчови́х проду́ктів - кількість енергії, яка утворюється при окисненніі жирів, білків, вуглеводів, що міститься у продуктах харчування, і витрачається на фізіологічні функції організму.

Східні борошняні ласощі зараз дуже популярні у всьому світі. Існує безліч варіантів приготування пахлави. Однак всі вони мають загальні недоліки – складну, дорогу і трудомістку технологію, а найголовніше – неможливість створення якісного продукту при спрощенні рецептури і мінімізації дорогих компонентів у рецепті.

Задачею корисної моделі є вдосконалення способу готування пахлави з досягненням технічного результату – спрощення рецептури й поліпшення смакових і органолептичних характеристик готового виробу.

Винахід впроваджений у серійне виробництво.

Серійне виробництво - тип організації виробництва, що характеризується одночасним виготовленням на підприємстві широкої номенклатури однорідної продукції, випуск якої повторюється протягом тривалого часу, і широкою спеціалізацією робочих місць.1   2   3