Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Виплати інвалідам грошових компенсацій вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Згідно «Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»

Скачати 34.12 Kb.

Виплати інвалідам грошових компенсацій вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Згідно «Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»




Скачати 34.12 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір34.12 Kb.

Виплати інвалідам грошових компенсацій вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Згідно «Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2004 № 785 компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та ветеранам праці відповідно до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” виплачується за їх бажанням у розмірі вартості самостійного санаторно-курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не більше ніж середня вартість санаторно-курортної путівки.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Ветеран (лат. veteranus - від «vetus» - старий) - професійний вояк, який відслужив визначений термін у римській армії.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Ветеранами праці визнаються інваліди І і ІІ групи – за наявності загального трудового стажу - 15 років та інваліди ІІІ групи – за наявності загального трудового стажу у жінок – 35 років і у чоловіків – 40 років.
Трудови́й стаж - тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії.

Виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування може бути проведена, за умови перебування на обліку для забезпечення путівкою, на підставі поданих в управління праці та соціального захисту населення документів:

 • заява про виплату компенсації;

 • квитанція про оплату вартості санаторно-курортної путівки;

 • зворотний талон санаторно-курортної путівки;

 • копії паспорта (1,2,11 сторінка), за наявності оригінала;

 • копії посвідчення особи, що підтверджує встановлення статусу ветерана праці, за наявності оригінала.
  Посвідчення Посві́дчення - документ, що ідентифікує та підтверджує особу чи певні факти її біографії.



Право на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на два роки (з урахуванням року проходження самостійного санаторно-курортного лікування).
Середню вартість санаторно-курортної путівки, визначає Мінпраці за поданням Фонду соціального захисту інвалідів та погодженням з Мінфіном щороку до 15 березня в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України про державний бюджет на поточний рік.
Витрати, пов’язані з виплатою даної компенсації покриваються за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветерана війни та праці.

Згідно «Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 № 150, який набрав чинності з 01.01.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2008 року грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування
виплачується інваліду один раз на три календарних роки, якщо інвалід за цей період не одержував безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу чи грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки.

Виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування може бути проведена, за умови перебування на обліку для забезпечення путівкою, на підставі поданих в управління праці та соціального захисту населення документів:

 • заява інваліда про виплату компенсації;

 • медична довідка за формою о70-0 щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

 • документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, що засвідчує проходження інвалідом санаторно-курортного лікування;

 • копії паспорта (1,2,11 сторінка), за наявності оригінала;

 • посвідчення особи, що підтверджує встановлення інвалідності, за наявності оригінала.

Право на грошову компенсацію за самостійне лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на три календарних роки, рахуючи рік, коли проходив самостійно санаторно-курортне лікування.


Грошова компенсація виплачується в розмірах: інвалідам І і ІІ групи - 75% середньої вартості путівки та інвалідам ІІІ групи - 50% середньої вартості путівки.
Середню вартість санаторно-курортної путівки, визначає Мінпраці за поданням Фонду соціального захисту інвалідів та погодженням з Мінфіном щороку до 15 березня в межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України про державний бюджет на поточний рік.
Дія цього порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни, жертв нацистських переслідувань, які визнані інвалідами та на дітей-інвалідів.

Витрати, пов’язані з виплатою грошової компенсації, покриваються за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених Мінпраці на цю мету.


Для працюючих громадян компенсація виплачується на підставі довідки з місця роботи (навчання) про те, що протягом трьох років не одержували безоплатної санаторно-курортної путівки.


Скачати 34.12 Kb.

 • Кабінету Міністрів України