Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВіртуальні валюти червень 2015 група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (фатф)

Віртуальні валюти червень 2015 група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (фатф)
Сторінка1/5
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.93 Mb.
  1   2   3   4   5

Керівництво по застосуванню

ризик-орієнтованого підходу


ВІРТУАЛЬНІ ВАЛЮТИ

Червень 2015
ГРУПА РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ (ФАТФ)

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) - це незалежна міжурядова організація, яка розробляє і популяризує свої принципи для захисту всесвітньої фінансової системи від загроз відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Фіна́нсова систе́ма - це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.
Поняття Брудні гроші (англ. dirty money) і "Відмивання грошей" (англ. money laundering) - терміни, що виникли у США в 30-ті роки XX ст. у зв'язку з прийняттям у країні закону, який забороняв вільний продаж алкогольних напоїв.
Збро́я ма́сового ура́ження (також збро́я ма́сового зни́щення) - зброя, призначена для нанесення масових втрат або руйнувань на великій площі. У міжнародній англомовній ЗМІ-лексиці також часто як абревіатура ABC-зброя (англ. ABC weapons, від atomic, biological or chemical weapons)

Рекомендації ФАТФ є загальновизнаними міжнародними стандартами по протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ).

Детальна інформація про ФАТФ розміщена на сайті:
www.fatf-gafi.org

© FATF/OECD. All rights reserved, 2015

© ФАТФ/ОЕСР. Всі права захищені, 2015
Неофіційний переклад підготовлений і опублікований Міжнародним навчально-методичним центром фінансового моніторингу за письмовим дозволом ФАТФ.
Копіювання і переклад справжнього звіту здійснюються лише після отримання письмового дозволу ФАТФ.

Заявки на отримання дозволу для всього документа або його окремих частин надсилаються до Секретаріату ФАТФ:

75775 Париж, вул. Андре Паскаля

(Факс: 33 1 44 30 61 37, e-mail: contact@fatf-gafi.org).


ЗМІСТ
СКОРОЧЕННЯ .......................................................................................... 4

РОЗДІЛ I - ВСТУП ..................................................................................... 5

Довідкова інформація .......................................................................... 5

Мета Керівництва ................................................................................. 6

Питання, що розглядаються в Керівництві ......................................... 8

Структура Керівництва ......................................................................... 9

РОЗДІЛ II - СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ФАТФ ............. 10

Вихідна оцінка ризиків ........................................................................ 10

Визначення ФАТФ .............................................................................. 11

РОЗДІЛ III - ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ФАТФ ЩОДО КРАЇН І

КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ................................................................... 13

РОЗДІЛ IV - ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ФАТФ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО СУБ'ЄКТІВ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ................. 21

Можливі рішення проблем, пов'язаних з виконанням встановлених вимог ................................................................................................... 25РОЗДІЛ V - ПРИКЛАДИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ, ВИКОРИСТОВУВАНОГО КРАЇНАМИ (ГРУПАМИ КРАЇН) ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПППВВ ….…….…..………………………………….. 28

ДОДАТОК А ВІРТУАЛЬНІ ВАЛЮТИ - КЛЮЧОВІ ВИЗНАЧЕННЯ І

ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ У СФЕРІ ПВК/ФТ ............................................. 46

Вступ .................................................................................................... 46

Ключові визначення ........................................................................... 47

Легітимне використання ……............................................................. 57

Потенційні ризики ............................................................................... 58

Діяльність правоохоронних органів, пов'язана з віртуальною валютою ..............................................................................................

Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
60

Бібліографія і джерела ....................................................................... 71

ДОДАТОК В ЯК ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА КОНВЕРТОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА ФУНКЦІОНУЄ В ЯКОСТІ МЕХАНІЗМУ ПЛАТЕЖІВ ............................................................................................... 72

Вступ .................................................................................................... 72

Розглянуті питання ............................................................................. 72

Участь в мережі Біткоїн для відправки та отримання біткоїнів ....... 75СКОРОЧЕННЯ


ПВК

Протидія відмиванню коштів

БНКТ

Банкомат

BaFIN

Федеральне управління фінансового моніторингу Німеччини

НПК

Належна перевірка клієнтів

ПФТ

Протидія фінансуванню тероризму

ВНФПП

Встановлені не фінансові підприємства та професії

EBA

Європейська банківська організація

FINMA

Служба нагляду за фінансовими ринками Швейцарії

KWG

Закон про банківську діяльність Німеччини

MAS

Грошово-кредитне управління Сінгапуру

ВК

Відмивання коштів

ПФП

Провайдери фінансових послуг

ППГЦ

Послуги переказу грошей і цінностей

НППП

Нові платіжні продукти і послуги

P2P

Піринговий

РОП

Ризик-орієнтований підхід

ФТ

Фінансування тероризму

ВВ

Віртуальна валюта

ПППВВ

Платіжні продукти і послуги на основі віртуальної валюти


РОЗДІЛ I - ВСТУП

Довідкова інформація


1. У червні 2014 року Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) опублікувала Звіт «Віртуальні валюти - ключові визначення та потенційні ризики в сфері ПВК / ФТ» (Звіт про ВВ від червня 2014 роки). Останні роки ознаменувалися появою віртуальних валют (ВВ), що привернуло інвестиції в платіжну інфраструктуру, засновану на протоколах їх програмного забезпечення. Такі платіжні механізми призначені для надання нового способу переказу вартості через Інтернет.
2. ФАТФ визнає появу цієї інновації у фінансовій сфері. В той самий час платіжні продукти і послуги на основі віртуальної валюти (ПППВВ) представляють ризики відмивання грошей і фінансування тероризму (ВК/ ФТ), а також ризики вчинення інших злочинів, які необхідно виявляти і знижувати. Дане Керівництво присвячено, головним чином, застосуванню ризик-орієнтованого підходу до ризиків ВК / ФТ, що пов'язані з платіжними продуктами і послугами на основі віртуальної валюти, а не іншими видами фінансових продуктів, заснованих на віртуальній валюті, таких як цінні папери і фьючерси в віртуальній валюті.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
В зв’язку з цим, в цьому Керівництві (там, де йде мова тільки про схеми платежів в віртуальній валюті) використовується термін «платіжні продукти і послуги на основі віртуальної валюти» (ПППВВ), а не вираз «продукти і послуги на основі віртуальної валюти» (ППВВ).
3. Розвиток платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти і їх взаємодію з новими платіжними продуктами і послугами (НППП), навіть з традиційними банківськими послугами, зумовили необхідність випуску даного Керівництва з метою захисту цілісності глобальної фінансової системи.
4. Дане окреме Керівництво розроблено на основі Звіту про віртуальні валюти від червня 2014 р., а також на матриці (таблиці) ризиків і
прикладах передової практики, що містяться в Звіті під назвою «Керівництво по застосуванню ризик-орієнтованого підходу для передплачених карт, мобільних платежів і он-лайн платежів» (Звіт про НППП від червня 2013 року).
5. Справжнє Керівництво є елементом покрокового підходу, використовуваного ФАТФ. Основна увага в ньому приділена центрам, в яких перетинаються різні види діяльності і забезпечується можливість доступу до регульованої державою фінансової системи, зокрема, провайдерам послуг з обміну конвертаційних віртуальних валют. ФАТФ продовжить відстежувати тенденції і зміни в області платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти, а також виникаючих ризиків та чинників, що сприяють їх зниженню. У міру більш глибокого розуміння технології і методів використання платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти в Керівництво можуть бути включені додаткові питання, в тому числі, при необхідності, освоювана передова практика для вирішення проблем і труднощів в області регулювання, обумовлених ризиками ВК / ФТ, пов'язані з НПППВВ. Питання, що стосуються, наприклад, переказів в мережах децентралізованих конвертованих віртуальних валют, які непов'язані з обмінною діяльністю, такі як перекази між особами за участю сторонніх провайдерів гаманця, а також платежів у віртуальній валюті на великі суми, які не розглядались в цьому посібнику, можуть бути розглянуті в більш віддаленій перспективі.
Мета Керівництва
6. Дане Керівництво підготовлено для роз'яснення застосування ризик орієнтованого підходу в рамках заходів ПВК / ФТ, що реалізуються відносно віртуальних валют. Розкриття інформації призначене також для надання сприяння у виявленні суб'єктів, що надають або використовують платіжні продукти і послуги на основі віртуальної валюти, і уточнення питань, пов'язаних із застосуванням Рекомендацій ФАТФ щодо провайдерів послуг з обміну конвертованих віртуальних
валют. Крім того, цей посібник покликаний сприяти владі країн в розумінні і реалізації, при необхідності, відповідних заходів регулювання, в тому числі внесення необхідних змін до національного законодавства для зниження ризиків ВК / ФТ, які подаються платіжними продуктами і послугами на основі віртуальної валюти. І, нарешті, цей посібник також призначений для сприяння представникам приватного сектора в більш глибокому розумінні відповідних зобов'язань у сфері ПВК / ФТ та шляхів ефективного виконання відповідних вимог. У цьому посібнику використовуються концептуальні основи і ключові терміни, визначені ФАТФ в Звіті про віртуальні валюти від червня 2014 (Додаток А). Читачам слід використовувати вказаний Звіт при розгляді можливих випадків використання віртуальних валют, а також для уточнення термінів, що містяться в наведеному в ньому глосарії.
7. У даному Керівництві:
(А) показано, як конкретні Рекомендації ФАТФ повинні застосовуватися стосовно провайдерів послуг з обміну конвертованих віртуальних валют в контексті платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти; вказані заходи ПВК / ФТ, які можуть знадобитися в зв'язку з цим; і наведені приклади; а також
(B) зазначені перешкоди на шляху застосування заходів, спрямованих на зниження ризиків, які (перешкоди) обумовлені технологією ПППВВ і / або використовуваними бізнес-моделями і застарілою законодавчою базою.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

8. ФАТФ зазначає, що уряди деяких країн починають звертати увагу на ряд труднощів і проблем в області регулювання, які надаються платіжними продуктами і послугами на основі віртуальної валюти. Що стосується конкретно сфери ПВК / ФТ, то деякі юрисдикції вже застосовують заходи регулювання, тоді як інші тільки відстежують і вивчають розвиток подій і можливі ризики ПВК / ФТ, оскільки використання ПППВВ поки не отримало широкого поширення в цих
юрисдикціях. Деяким юрисдикціям може знадобитися більш глибоке розуміння характеру і особливостей платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти для встановлення ефективного режиму регулювання у сфері ПВК / ФТ. Проте швидкий розвиток, що збільшує функціональність, зростаюче визнання і глобальний характер продуктів та послуг на основі віртуальної валюти роблять вжиття заходів на національному рівні для виявлення і зниження ризиків ВК / ФТ, які подаються ПППВВ, пріоритетним напрямком діяльності. ФАТФ визнає, що, можливо, є інші політичні міркування, які можуть вплинути на кінцеві варіанти регулювання або на результати використання ПППВВ в окремих юрисдикціях.
9. Для підвищення ефективності міжнародних стандартів в сфері ПВК / ФТ надзвичайно важливо розробити певне Керівництво для всіх юрисдикцій з метою узгодженого підходу до схожих продуктів і послуг, виходячи з функціонального призначення і характеру ризиків, які вони представляють.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Це особливо стосується платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти, зважаючи на те, що вони «не визнають кордонів» і що діяльність може здійснюватися без будь-якої видимої прив'язки до певної юрисдикції. Хоча цей посібник не носить обов'язкового характеру і не є спробою втручання у компетенцію національних органів, ми сподіваємося, що він допоможе державним органам і представникам приватного сектору у виявленні та ефективному зниженні ризиків ВК / ФТ, пов'язаних з платіжними продуктами і послугами на основі віртуальної валюти.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.

Питання, що розглядаються в Керівництві
10. У цьому посібнику основна увага приділена платіжним продуктам та послугам на основі як централізованої, так і децентралізованої віртуальної валюти і пов'язаним з ними питаннями і заходами в області ПВК / ФТ. У Керівництві головним чином розглядаються конвертовані віртуальні валюти, оскільки вони представляють вищі ризики. Особливу увагу приділено провайдерам послуг з обміну
конвертованих віртуальних валют, які є центрами, що забезпечують можливість доступу до регульованої державою фінансової системи (тобто точками, в яких діяльність, пов'язана з віртуальними валютами, перетинається з регульованою фінансовою системою, де використовується фіатна валюта). У Керівництві не розглядаються питання регулювання не у сфері ПВК / ФТ в зв'язку з використанням платіжних систем на основі віртуальної валюти (наприклад, захист прав споживачів, забезпечення пруденциальної безпеки і надійності, дотримання податкового законодавства, боротьби з шахрайством і стандартів в галузі забезпечення безпеки мережевих інформаційних технологій). Також в Керівництві не розглядаються користувачі віртуальної валюти, які використовують її не для здійснення платежів (наприклад, в якості продуктів з збереженою вартістю, таких як похідні фінансові інструменти, товари або цінні папери, які використовуються для зберігання заощаджень або інвестувань).
Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.
Похідний фінансовий інструмент Похідни́й фіна́нсовий інструме́нт, похідний цінний папір, дериватив (англ. derivative) - фінансовий контракт, або фінансовий інструмент, цінність якого походить з ціни чогось іншого (основи). Основою такого фінансового інструменту можуть бути активи (наприклад, сировинні матеріали, акції, житлові застави, нерухоме майно, облігації, позики), індекси (наприклад, відсоткові ставки, валютні курси, фондові індекси, індекси споживчих цін), або інші (такі як погодні умови). Кредитні похідні фінансові інструменти походять від позик, облігацій чи інших форм кредитування.
Крім того, опущені питання, пов'язані з грошово-кредитною політикою в частині, що стосується поводження і використання віртуальних валют.
Структура Керівництва
11. Дане Керівництво укладено наступним способом. У Розділі ІІ розглядається ступінь, в якій вимоги Рекомендацій ФАТФ поширюються на провайдерів послуг з обміну конвертованої віртуальної валюти. У Розділі III описано застосування Рекомендацій ФАТФ стосовно країн і компетентних органів. У Розділі IV даються роз'яснення, що стосуються застосування Рекомендацій ФАТФ щодо провайдерів послуг з обміну конвертованої віртуальної валюти. У Розділі V наведені приклади підходів в області регулювання, які країни (або групи країн) використовують в даний час або збираються застосувати в найближчому майбутньому. Звіт про віртуальні валюти від червня 2014 року включений в якості Додатку А. У Додатку В наведено роз'яснення того, що являє собою віртуальна валюта і як вона функціонує в якості платіжного механізму, в залежності від різних бізнес-моделей і способів здійснення діяльності.
РОЗДІЛ II - СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ФАТФ
12. У даному розділі розглядається (1) застосування ризик-орієнтованого підходу до платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти; і (2) те, яким чином на провайдерів послуг з обміну конвертованій віртуальної валюти повинні поширюватися вимоги ПВК / ФТ, встановлені в міжнародними стандартами.
Вихідна оцінка ризиків
13. В оцінці ризиків, наведеної в Звіті про ВВ від червня 2014 року (Додаток А) відзначено, що, по меншій мірі, в найближчій перспективі тільки конвертовані віртуальні валюти, які можуть використовуватися для перекладу вартості в / і з фіатних валют і регульованою державою фінансової системи, ймовірно, будуть становити ризики ВК / ФТ. Виходячи з цього, країнам слід в рамках ризик-орієнтованого підходу зосередити свої зусилля в області ПВК / ФТ на конвертованих віртуальних валютах, що становлять підвищений ризик.
14. Відповідно з проведеною оцінкою ризиків передбачається, що заходи контролю в області ПВК / ФТ повинні бути зосереджені на центрах, в яких здійснюються операції з конвертованою віртуальною валютою (тобто на точках, в яких забезпечується можливість доступу до регульованої державою фінансової системи) , а не на регулюванні користувачів, які набувають віртуальну валюту для придбання товарів або послуг. Такі центри включають сторонніх провайдерів послуг з обміну конвертованої віртуальної валюти. У цьому випадку на них повинні поширюватися заходи регулювання відповідно до Рекомендацій ФАТФ. У зв'язку з цим країнам слід розглянути необхідність поширення вимог ПВК / ФТ, встановлених в міжнародних стандартах, на провайдерів послуг з обміну віртуальної валюти і на інші види установ, які виступають в якості центрів, в
яких діяльність, пов'язана з віртуальними валютами, перетинається з регульованою фінансовою системою, в якій використовується фіатна валюта.
15. Відповідно до ризик-орієнтованого підходу країнам слід також розглянути необхідність регулювання фінансових установ або ВНФПП, які відправляють, отримують і зберігають віртуальну валюту, але не надають послуги з обміну віртуальної валюти на фіатну і навпаки або послуги з продажу віртуальної валюти за готівкові гроші і переведення в готівку віртуальної валюти. Однак ці питання виходять за рамки даного Керівництва.
Визначення ФАТФ
16. Відповідно до Рекомендацій ФАТФ всі юрисдикції зобов'язані встановити зазначені вимоги в області ПВК / ФТ для фінансових установ та визначених не фінансових підприємств та професій (ВНФПП) і забезпечити виконання ними цих зобов'язань.
17. ФАТФ визначає «фінансову установу» як будь-яку фізичну або юридичну особу, що здійснює на комерційній основі один або більше видів встановленої діяльності для (або від особи) клієнта.
Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Категорії осіб, діяльність яких, ймовірно, найбільшою мірою пов'язана з наявними в даний час ПППВВ, включають тих, хто займається на комерційній основі наступними видами діяльності: надання послуг переказу грошей або цінностей (ППГЦ); прийом депозитів та інших зворотних коштів від населення; емісію та управління платіжними засобами; торгові операції з валютою або цінними паперами, що знаходяться в обігу. Залежно від їх конкретних видів діяльності, провайдери послуг з обміну децентралізованих віртуальних валют, провайдери гаманців, провайдери послуг з прийому / відправки платежів, а також особи, які використовують інші можливі бізнес-моделі, пов'язані з віртуальними валютами, можуть потрапити в одну або кілька зазначених категорій.
18. Чи поширюються на фізичну або юридичну особу, діяльність якого пов'язана з платіжними продуктами і послугами на основі віртуальної

валюти, встановлені зобов'язання, залежить від того, яким чином і в чиїх інтересах така особа використовує віртуальну валюту. Владі країн слід у відповідних випадках, виявляти і знижувати ризики ВК / ФТ, пов'язані з діяльністю обміну конвертованої віртуальної валюти (коли діяльність, пов'язана з конвертованою віртуальною валютою, перетинається з регульованою фінансовою системою, в якій використовується фіатна валюта). Такі заходи повинні застосовуватися відповідно до національного законодавства, в рамках якого можуть бути різні варіанти регулювання цієї діяльності.


19. На провайдерів платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти, що здійснюють діяльність, яка підпадає під визначення «Фінансової установи», даного ФАТФ, поширюються вимоги відповідних Рекомендацій ФАТФ. Це включає провайдерів послуг по обміну конвертованої віртуальної валюти в ситуаціях, коли діяльність, пов'язана з конвертованою віртуальною валютою, перетинається з регульованою фінансовою системою, в якій використовується фіатна валюта.
20. Залежно від інтенсивності та обсягів конкретної діяльності, пов'язаної з віртуальною валютою, а також з урахуванням своєї правової бази, країнам слід виявляти і знижувати ризики ВК / ФТ, пов'язані з біржами віртуальних валют і будь-якими іншими видами фінансових установ, які виступають в якості центрів , в яких діяльність пов'язана з конвертованою віртуальною валютою, перетинається з регульованою фінансовою системою, в якій використовується фіатна валюта. Це слід здійснювати шляхом застосування вимог відповідних Рекомендацій ФАТФ стосовно будь-яких з цих категорій суб'єктів, на яких поширюються встановлені зобов'язання, з урахуванням існуючих ризиків.

РОЗДІЛ III - ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ФАТФ ЩОДО КРАЇН І КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ
21. У даному розділі пояснюється, яким чином конкретні Рекомендації ФАТФ, що стосуються платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти, застосовуються щодо країн і компетентних органів. При цьому основна увага приділена виявленню та зниженню ризиків, пов'язаних з конвертованими валютами; застосуванню вимог про ліцензування/ реєстрацію; здійсненню ефективного нагляду; встановленню набору ефективних і таких, що стримують санкції; сприянню співпраці на національному та міжнародному рівнях.
22. Деякі Рекомендації ФАТФ мають безпосереднє відношення і істотне значення для розуміння того, яким чином країнам слід використовувати державні органи і міжнародне співробітництво з метою виявлення і зниження ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з конвертованою віртуальною валютою.
23. Рекомендація 1. В діючих Рекомендаціях ФАТФ чітко встановлено, що країнам слід застосовувати ризик-орієнтований підхід для забезпечення того, щоб заходи, які реалізуються в цілях запобігання або зниження ризиків ВК / ФТ, були відповідні виявленим ризикам. В рамках ризик-орієнтованого підходу країнам слід посилити вимоги, застосовні в ситуаціях, що представляють підвищений ризик. При оцінці ризиків ВК / ФТ, які подаються конвертованою валютою, одним з ключових аспектів буде розмежування між централізованими і децентралізованими віртуальними валютами.
Конвертована валюта - законодавчо закріплена оборотність національної грошової одиниці, можливість її обмінювати на іноземні валюти для всіх охочих. Ступінь конвертованості обернено пропорційний обсягу і жорсткості введених державними органами валютних обмежень.
Внаслідок анонімності і труднощів, пов'язаних з правильною ідентифікацією учасника операції, платіжні продукти і послуги на основі конвертованих централізованих віртуальних валют можуть в цілому розглядатися як ті, що представляють вищий ризик ВК / ФТ, що потребує застосування посилених заходів належної перевірки.

24. Відповідно до вимог Рекомендації 1 країни зобов'язані виявляти, розуміти і оцінювати наявні ризики ВК / ФТ і вживати заходів, спрямованих на ефективне зниження таких ризиків. Ця вимога також стосується ризиків, пов'язаних з віртуальними валютами та іншими новими технологіями. Співпраця між представниками державного та приватного секторів може допомогти компетентним органам у виробленні політики ПВК / ФТ щодо фінансової діяльності, пов'язаної з віртуальними валютами, інноваціями в технологіях, що стосуються віртуальної валюти і з'являються новими продуктами і послугами. Це також може допомогти компетентним органам країн правильно розподілити ресурси в області ПВК / ФТ та визначити пріоритетні напрямки використання цих ресурсів.


25. Владі країн слід розглянути необхідність проведення узгодженої оцінки ризиків, які надаються продуктами і послугами на основі віртуальної валюти. Така оцінка (1) дозволить всім відповідним органам зрозуміти, як конкретні продукти і послуги на основі віртуальної валюти функціонують, підпадають і впливають на всі відповідні галузі регулювання з метою ПВК / ФТ (наприклад, що стосуються механізмів здійснення грошових переказів / платежів; банкоматів віртуальної валюти; товарів; цінних паперів). Крім того, така оцінка (2) сприятиме застосуванню однакового підходу до схожих продуктів і послуг, що характеризуються порівнянними ризиками.
26. Країнам також слід зобов'язати фінансові установи і ВНФПП виявляти, оцінювати і вживати ефективних заходів для зниження своїх ризиків ВК / ФТ, пов'язаних з платіжними продуктами і послугами на основі віртуальної валюти.
Грошови́й пере́каз - поширена форма переказу грошей у банківської або поштовій системі. У структурі грошового переказу завжди присутній відправник, одержувач та посередник, який стягує за свої послуги певну плату.
Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.
З метою ПВК / ФТ, там, де діяльність, пов'язана з ПППВВ дозволена національним законодавством, юрисдикції, фінансові установи та ВНФПП, включаючи провайдерів послуг з обміну конвертованої віртуальної валюти, зобов'язані проводити оцінку ризиків ВК / ФТ і застосовувати ризик-орієнтований підхід для забезпечення реалізації належних заходів з метою запобігання або зниження таких ризиків.

27. Навіть якщо влада країни прийняла рішення не здійснювати регулювання обігу і використання віртуальної валюти для зниження ризиків у сфері, які не стосуються ВК / ФТ, такий захист прав споживачів, забезпечення пруденциальної безпеки і надійності та забезпечення мережевої безпеки, їм, все одно, слід негайно вжити заходів, передбачених у відповідних рекомендаціях ФАТФ, для виявлення, оцінки та застосування ризик-орієнтованого підходу в цілях зниження ризиків ВК / ФТ, пов'язаних з віртуальною валютою.


28. За підсумками такої оцінки ризиків країнам слід прийняти рішення про введення режиму регулювання діяльності центрів з обміну віртуальної валюти на фіатну валюту і навпаки (тобто діяльність провайдерів послуг з обміну конвертованих віртуальних валют). Деякі країни можуть прийняти рішення про заборону діяльності, пов'язаної з віртуальною валютою, виходячи з результатів власної оцінки ризиків (в тому числі з урахуванням, наприклад, що набирають силу тенденцій) і особливостей національного режиму регулювання для досягнення інших політичних цілей, не розглянутих в цьому Посібнику ( наприклад, що стосуються забезпечення захисту прав споживачів, забезпечення безпеки і надійності, реалізації грошово-кредитної політики).
Монетарна полі́тика (англ. Monetary Policy) - політика держави, через яку уповноважена державою інституція контролює обсяг пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності, сприяння економічному зростанню, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні.
Якщо країни розглядають доцільність введення заборони на використання платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти, їм слід враховувати, крім іншого, вплив, який така заборона надасть на місцеві та глобальні ризики ВК/ФТ. Зокрема, слід подумати, чи не призведе заборона на проведення платежів у віртуальній валюті до того, що така діяльність буде продовжувати здійснюватися підпільно без будь-якого контролю і нагляду з метою ПВК / ФТ. Незалежно від того, чи прийняла країна рішення про заборону віртуальної валюти або про регулювання такої діяльності, прийняття додаткових заходів буде корисним для зниження загальних ризиків ВК/ФТ. Якщо країна вирішила заборонити діяльність, пов'язану з віртуальною валютою, додаткові заходи щодо зниження ризиків повинні включати зусилля по виявленню провайдерів віртуальної валюти, що діють нелегально на території країни, і застосування щодо таких провайдерів пропорційних та таких, що стримують санкції. Незважаючи на введення заборони,
країні все одно буде потрібно проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, підвищувати рівень освіченості і використовувати правозастосовні заходи. При розробці стратегій по зниженню ризиків країни повинні також брати до уваги транскордонний аспект використання платіжних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти.
29. Рекомендація 2. У Рекомендації 2 встановлені вимоги, що стосуються взаємодії та співпраці на національному рівні з метою реалізації політики, спрямованої на протидію ВК / ФТ, в тому числі в секторі віртуальної валюти. Країни можуть розглянути можливість створення структур, таких як міжвідомчі робочі групи, які дозволять політикам, наглядовим і регулюючим органам, підрозділу фінансової розвідки (ПФР) і правоохоронним органам взаємодіяти один з одним і з будь-якими іншими компетентними органами з метою вироблення та реалізації ефективної політики, нормативних актів та інших заходів, спрямованих на виявлення і зниження ризиків, пов'язаних з віртуальною валютою.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

30. Країни можуть розглянути доцільність створення механізмів взаємодії на національному рівні, які будуть сприяти здійсненню ризик-орієнтованого регулювання і нагляду за використанням різних продуктів і послуг на основі віртуальної валюти з метою ПВК / ФТ. Крім іншого, влада країни може провести оцінку ризиків, пов'язаних з ПППВВ, яка (1) дозволить всім відповідним органам зрозуміти, як конкретні продукти і послуги на основі віртуальної валюти функціонують, підпадають під і впливають на всі відповідні галузі регулювання з метою ПВК / ФТ (наприклад, що стосуються механізмів здійснення грошових переказів / платежів; банкоматів віртуальної валюти; товарів; цінних паперів) і (2) сприятиме застосуванню однакового підходу схожим продуктам і послугам, що характеризуються порівнянними ризиками. Країнам також слід розглянути можливість створення механізму (або механізмів) співпраці на національному рівні, що відповідає взаємодії з представниками

приватного сектора, діяльність яких пов'язана з віртуальними валютами.


31. Якщо віртуальна валюта стала значущим елементом фінансового сектора, країнам слід розглянути доцільність аналізу зв'язку між регулюванням і наглядом за діяльністю, пов'язаною з віртуальними валютами, з метою ПВК / ФТ і в яких цілях, окрім ПВК / ФТ (наприклад, з метою захисту прав споживачів, забезпечення безпеки і стабільності, страхування, забезпечення мережевої безпеки, дотримання податкового законодавства). У зв'язку з цим країнам рекомендується розглянути можливість проведення політичної роботи в короткостроковій і довгостроковій перспективі для розробки комплексної системи регулювання ПППВВ, якщо використання віртуальної валюти набуло широкого поширення.
32. Рекомендація 14 вказує країнам здійснювати реєстрацію та ліцензування фізичних або юридичних осіб, що надають послуги переказу грошей або цінностей (ППГЦ) в країні, і забезпечити дотримання ними всіх відповідних заходів ПВК / ФТ. Це включає здійснення моніторингу за діяльністю провайдерів ППГЦ в країні на предмет дотримання ними вимог про реєстрацію / ліцензування та інших відповідних зобов'язань у сфері ПВК / ФТ.
33. Вимоги, що стосуються реєстрації / ліцензування, встановлені в Рекомендації 14, поширюються на національних суб'єктів, що надають послуги з обміну конвертованої віртуальної валюти на фіатну валюту і навпаки (тобто ППУВВ) в юрисдикції.
34. Провайдери послуг з обміну віртуальної валюти, що здійснюють цифровий переказ вартості через Інтернет, не пов'язані територіальними кордонами і, в цілому, пропонують платіжні продукти і послуги на основі віртуальної валюти особам в країнах, в яких вони фізично не присутні. У зв'язку з цим надзвичайно важливо, щоб країни, в яких розташовані зазначені провайдери, застосовували свої внутрішні вимоги, що стосуються ліцензування або реєстрації, в
ситуаціях, передбачених Рекомендаціями ФАТФ. З цієї ж причини належний нагляд з боку юрисдикції, в якій розташований провайдер, так само як повноцінну співпрацю і обмін інформацією між компетентними органами різних юрисдикцій має надзвичайно важливе значення.
35. У Рекомендації 15 встановлені додаткові вимоги, що стосуються базових зобов'язань щодо застосування ризик-орієнтованого підходу щодо нових технологій.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Відповідно до цієї Рекомендацією країни зобов'язані виявляти і проводити оцінку ризиків ВК / ФТ, пов'язаних з розробкою нових продуктів і нової ділової практики, включаючи нові механізми поставок, і з використанням розвитку технологій як для нових, так і для вже існуючих продуктів. Згідно Рекомендації 15 країни також зобов'язані забезпечити, щоб фінансові установи, які отримали ліцензію або здійснюють діяльність в їх юрисдикції, вжили відповідних заходів для управління і зниження ризиків до запуску нових продуктів, впровадження нової ділової практики або використання розвитку технологій. Національні вимоги, що стосуються нових технологій, повинні поширюватися на платіжні продукти і послуги на основі віртуальної валюти.
36. У Рекомендації 16 встановлені вимоги для країн, що стосуються електронних переказів грошових коштів. Вимоги Рекомендації 16 поширюються на транскордонні та внутрішні електронні перекази. Електронний переказ означає будь-яку операцію, здійснювану від імені відправника (a) через фінансову установу, (б) електронними засобами з метою зробити певну суму коштів доступною особі-одержувачу, або (в) в який отримує фінансову установу, незалежно від того, чи є відправник і одержувач однією і тією ж особою. Країни повинні забезпечити, щоб провайдери послуг з обміну конвертованих віртуальних валют при здійсненні переказів конвертованій віртуальної валюти, які є електронними переказами, включали необхідну інформацію про відправника та одержувача, встановлену в Рекомендації 16. У зв'язку з цим країни можуть встановити максимально допустиму межу суму для транскордонних електронних
перекладів, що не перевищує 1 000 доларів США / євро. Країнам також слід забезпечити, щоб фінансові установи здійснювали моніторинг перекладів конвертованій віртуальної валюти з метою виявлення переказів, які не супроводжуються необхідною інформацією про відправника та / або одержувача, і приймали відповідні заходи при виявленні таких випадків.
37. Відповідно до Рекомендації 26 країни зобов'язані забезпечити належне регулювання і нагляд за діяльністю провайдерів послуг з обміну конвертованої віртуальної валюти, які виступають в якості центрів, в яких діяльність, пов'язана з віртуальними валютами, перетинається з регульованою фінансовою системою, в якій використовується фіатна валюта. При необхідності, країнам слід розглянути доцільність внесення змін в застарілу законодавчу базу для забезпечення можливості ефективного регулювання з метою ПВК/ФТ функціонування механізмів здійснення платежів в децентралізованій віртуальній валюті.
38. Рекомендація 35 наказує країнам забезпечити наявність набору ефективних, пропорційних та таких, що стримують санкції (будь то кримінального, цивільно-правового чи адміністративного характеру), які можуть застосовуватися по відношенню до фізичних і юридичних осіб, які не виконують відповідні вимоги ПВК / ФТ і потрапляють під дію Рекомендацій 6 і 8 - 23. Однак в даний час ПППВВ, і особливо платіжні продукти і послуги на основі децентралізованих конвертованих віртуальних валют, представляють численні труднощі для застосування традиційних правоохоронних інструментів і здійснення успішного судового переслідування зловмисників. В даний момент анонімний характер більшості операцій з децентралізованими віртуальними валютами ускладнює встановлення особи сторін, що беруть участь в таких операціях. В даний час протоколи, що лежать в основі майже всіх платіжних продуктів і послуг на основі децентралізованих віртуальних валют, не передбачають і не забезпечують ідентифікацію та перевірку особи учасників операцій. Крім того, записи про здійснених операціях, які формуються
відповідними протоколами в ланцюжку блоків, не обов'язково пов'язані з особистостями учасників в реальному світі. Такий рівень анонімності обмежує корисність ланцюжка блоків для моніторингу операцій і виявлення підозрілої діяльності, істотно знижуючи можливості правоохоронних органів з відстеження незаконних доходів, відмитих за допомогою децентралізованої конвертованій віртуальної валюти. Більш того, правоохоронні органи не в змозі визначити одне центральне місце або особу для проведення розслідувань. Ці труднощі і проблеми знижують можливості країн щодо застосування ефективних і таких, що стримують санкцій. Країни повинні проаналізувати наявні проблеми і труднощі з урахуванням ситуації в державі для виявлення прогалин і, при необхідності, вжити відповідних заходів. Ліцензування або реєстрація провайдерів послуг з обміну віртуальної валюти і введення вимог щодо ідентифікації та перевірки особи клієнтів та про зберігання даних і документів може дозволити країнам більш ефективно застосовувати дії і надавати стримуючий вплив санкції у зв'язку з використанням віртуальної валюти в незаконних цілях.
39. Відповідно до Рекомендації 40 країни зобов'язані надавати ефективні та дієві заходи сприяння в рамках міжнародного співробітництва для боротьби з відмиванням грошей, пов'язаними з цим предикативними злочинами і фінансуванням тероризму, в тому числі надавати взаємну правову допомогу (Рекомендація 37);
Правова́ (правнича, юриди́чна) допомо́га - це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг.
сприяти у виявленні, заморожуванні, арешт і конфіскацію доходів, одержаних і засобів, які використовуються для вчинення злочинів, які можуть бути Вn формі віртуальної валюти (Рекомендація 38); надавати ефективне сприяння в екстрадиції осіб за вчинення злочинів, пов'язаних з віртуальною валютою (Рекомендація 39). Ці вимоги можуть також поширюватися на співпрацю у справах, пов'язаних з віртуальною валютою. Також важливо, щоб ПФР здійснювали співробітництво й обмін інформацією, що стосується СПО, зі своїми зарубіжними партнерами, особливо в зв'язку з транскордонними операціями з використанням віртуальної валюти. Чи достатні заходи нагляду і регулювання провайдерів платіжних продуктів і послуг на основі
конвертованих віртуальних валют, які здійснюють діяльність в їх юрисдикції, дозволить країнам більш ефективно сприяти в розслідуваннях, а також в рамках міжнародного співробітництва в сфері поводження віртуальних валют. В даний час відсутність регулювання діяльності, пов'язаної з використанням віртуальних валют, а також недостатні слідчі можливості в більшості країн можуть знизити здатність країн з надання дієвої допомоги в рамках міжнародного співробітництва. Крім того, у багатьох країнах відсутня правова база, що дозволяє криміналізувати певні види діяльності, пов'язані з ВК / ФТ з використанням віртуальної валюти, що може не дозволити їм надавати ефективну взаємну правову допомогу в ситуаціях, в яких потрібно обопільне визнання діяння злочином.
  1   2   3   4   5 • Детальна інформація про ФАТФ розміщена на сайті: www.fatf-gafi.org
 • ЗМІСТ СКОРОЧЕННЯ
 • РОЗДІЛ II - СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ФАТФ
 • РОЗДІЛ III - ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ФАТФ ЩОДО КРАЇН І КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ
 • РОЗДІЛ V - ПРИКЛАДИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ, ВИКОРИСТОВУВАНОГО КРАЇНАМИ (ГРУПАМИ КРАЇН) ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПППВВ
 • ДОДАТОК В ЯК ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА КОНВЕРТОВАНА ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА ФУНКЦІОНУЄ В ЯКОСТІ МЕХАНІЗМУ ПЛАТЕЖІВ
 • СКОРОЧЕННЯ ПВК
 • ВНФПП Встановлені не фінансові підприємства та професії EBA
 • FINMA Служба нагляду за фінансовими ринками Швейцарії KWG
 • РОЗДІЛ III - ЗАСТОСУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ФАТФ ЩОДО КРАЇН І КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ
 • Рекомендація 38