Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВитяг із Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної

Скачати 61.56 Kb.

Витяг із Інструкції з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної
Скачати 61.56 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір61.56 Kb.
ТипВитяг

Витяг із Інструкції

з оформлення актів розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (Акт), відомостей про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів (Відомість) та однолінійних схем електропостачання (Схема)

Із п. 4.1:

На один окремий об'єкт суб’єкта господарювання незалежно від кількості у нього джерел живлення, власників електромереж, до яких підключений цей об’єкт, живильних ліній тощо оформлюється одна Схема та одна Відомість.

Джерело живлення Джерело живлення - елемент електричного кола, в якому зосереджена електрорушійна сила.

Акти оформлюються безпосередньо між суб’єктами господарювання, які мають суміжні електроустановки. Отже, у випадку, коли об’єкт споживача не приєднаний безпосередньо до електромереж Компанії, а до електромереж іншого суб’єкта господарювання, Акт має бути оформлений та підписаний між споживачем та цим іншим суб’єктом господарювання. У цьому разі постачальник (користувач) підписує Акт як сторона договору про постачання (про спільне використання).

Схема може бути виконана на окремому аркуші, який обов’язково має бути підписаний уповноваженими особами сторін і скріплений печатками. У цьому разі в додатку повинен бути запис: «Однолінійна схема додається на 1 аркуші». Якщо є необхідність визначення Схеми на декількох аркушах, кожний з цих аркушів має бути пронумерований у порядку зростання, підписаний уповноваженими особами сторін та скріплений печатками. У цьому разі в додатку повинен бути запис: «Однолінійна схема додається на n аркушах», де n – кількість аркушів.

Під час заповнення Актів, Відомостей та Схем будь-які виправлення забороняються.

При оформлені Актів та Відомостей у графах, до яких не вносяться данні, необхідно ставити прочерки.

Не дозволяється заповнювати Акти, Відомості та Схеми олівцем.
Із п. 4.6.

1. Однолінійна схема електропостачання.

Однолінійна схема технологічних електричних мереж спільного використання має бути оформлена з обов'язковим зазначенням місць установлення, типів, марки обладнання, довжини ліній, які задіяні в передачі електричної енергії, у тому числі для підприємств та організацій, які обслуговують (утримують) внутрішньобудинкові електричні мережі, вказуються кількість квартир та інформація про наявність або відсутність ввідного загальнобудинкового пристрою з розрахунковим засобом обліку електричної енергії.

Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

Електрика Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

Крім того, у Схемі обов’язково має бути зазначено точки приєднання і лінії, що живлять електроустановки субспоживача та/або іншого суб’єкта господарювання.

Схема має бути оформлена у відповідності з «Порядком оформлення зазначених схем», що викладений у пункті 3 додатку 6 до цієї інструкції, на якій повинно бути вказано:

- межі балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін між постачальником електричної енергії (електропередавальною організацією, основним споживачем) і власником електромереж у точці надходження електроенергії до технологічної електромережі власника цієї мережі та між власником електромереж і Користувачем, або іншим суб’єктом господарювання, передачу електричної енергії якому забезпечує Користувач, у точці віддачі електроенергії з технологічних електромереж власника цих мереж;

- місця встановлення розрахункових засобів обліку для розрахунків і складання балансів із власником електромереж і Користувачем;

- точки продажу електроенергії власнику електромереж і субспоживачу.
2.Загальна блок-схема електропостачання.

Наводиться схема електропостачання по блоках, якими умовно визначаються електроустановки власника електромереж і Користувача (або іншого суб’єкту господарювання, передачу електричної енергії якому забезпечує Користувач), послідовно приєднаних лініями електропередачі до головного блоку, яким умовно визначається джерело живлення, що за правом власності належить Користувачу – постачальнику електроенергії або іншій електропередавальній організації – ліцензіату.

Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

На загальній блок-схемі електропостачання повинно бути вказано:

- межі балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін між постачальником електричної енергії (електропередавальною організацією, основним споживачем) і власником електромереж у точці надходження електроенергії до технологічної електромережі власника цієї мережі та між власником електромереж і Користувачем, або іншим суб’єктом господарювання, передачу електричної енергії якому забезпечує Користувач, у точці віддачі електроенергії з технологічних електромереж власника цих мереж;

- точки продажу електроенергії власнику електромереж і субспоживачу.
3. Схема має бути підписана власником електромереж та Користувачем.

У разі укладення договору про спільне використання власника електромереж з одним СП (СО) Компанії, та у разі, якщо субспоживач знаходиться на розрахунках з іншим СП (СО) Компанії, Схема має бути завізована СП (СО) Компанії, на розрахунках з яким знаходиться субспоживач, та підписана уповноваженою особою СП (СО) Компанії, з яким укладається (переукладається) договір про спільне використання, або вносяться відповідні зміни, або доповнення до нього.

У разі укладення договору про спільне використання власника електромереж з одним СП (СО) Компанії, та у разі, якщо цей власник електромереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії своїми мережами в електричні мережі іншого СП (СО) Компанії, Схема має бути завізована СП (СО) Компанії, в електричні мережі якого власник електромереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії, та підписана уповноваженою особою СП (СО) Компанії, з яким укладається (переукладається) договір про спільне використання, або вносяться відповідні зміни, або доповнення до нього.

У разі укладення договору про спільне використання власника електромереж з одним СП (СО) Компанії, та у разі, якщо цей власник електромереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії своїми мережами в електричні мережі інших СП (СО) Компанії, Схема має бути оформлена на об’єкт власника електромереж в цілому, завізована з боку кожного СП (СО) Компанії, в електричні мережі яких власник електромереж забезпечує технічну можливість передачі електричної енергії, та підписана уповноваженою особою СП (СО) Компанії, з яким укладається (переукладається) договір про спільне використання, або вносяться відповідні зміни, або доповнення до нього.

У разі необхідності однолінійна схема та блок-схема електропостачання можуть бути оформлені на окремих аркушах. У цьому разі як однолінійна схема електропостачання так і блок-схема електропостачання мають бути підписані з боку власника електромереж та Користувача. При цьому кожний аркуш має бути пронумерований у порядку зростання. У цьому разі в додатку повинен бути запис: «Однолінійна схема електропостачання та блок-схема електропостачання додаються на n аркушах», де n – кількість аркушів.

У разі оформлення загальної Схеми у відповідності до вимог пункту 5.17 ПКЕЕ, підпункту 1 пункту 4.5 цієї інструкції, додатково можуть бути оформлені окремі Схеми за точками приєднань кожного із субспоживачів (інших суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на постачання та/або передачу електроенергії, діють в зоні ліцензійної діяльності Користувача), які підключені до електромереж цього власника мереж, та окремо за точками приєднань Користувача. Зазначення меж балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін між власником електромереж і його субспоживачем, або Користувачем, або іншим суб’єктом господарювання, який має ліцензію на постачання та/або передачу електроенергії та діє в зоні ліцензійної діяльності Користувача, у точці віддачі електроенергії з технологічних електромереж власника цих мереж, точки продажу електроенергії субспоживачу та місце встановлення розрахункових засобів обліку за цим приєднанням у кожній із цих Схем є обов’язковим. При цьому кожний аркуш зазначених Схем має бути пронумерований у порядку зростання.Крім того, якщо під час укладення договору про спільне використання загальна Схема оформлена у відповідності до вимог пункту 5.17 ПКЕЕ, підпункту 1 пункту 4.5 цієї інструкції, у разі залучення до договору про спільне використання відомостей про субспоживачів (про приєднання в мережі інших суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на постачання та/або передачу електроенергії та діють в зоні ліцензійної діяльності Користувача, та/або про приєднання в мережі Користувача), які не увійшли до складу договору під час його укладення, можливе оформлення окремих Схем, складені за відповідними приєднаннями, що залучаються до договору. Ці окремі Схеми, складені за відповідними приєднаннями, що залучаються до договору, мають доповнювати загальну Схему технологічних електричних мереж спільного використання таким чином, щоб було виконано вимоги пункту 5.17 ПКЕЕ, підпункту 1 пункту 4.5 цієї інструкції.


Скачати 61.56 Kb.