Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВизначення основних параметрів відбійних молотків

Скачати 389.84 Kb.

Визначення основних параметрів відбійних молотків
Скачати 389.84 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації08.05.2017
Розмір389.84 Kb.
  1   2   3   4

Визначення основних параметрів відбійних молотків
За робочий хід ударника прийнято відстань S1 – від крайнього верхнього положення ударника, до його контакту з хвостовиком піки;
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Відбі́йний молото́к (рос.отбойный молоток, англ. pick hammer, нім. Abbauhammer m) - ручний інструмент ударної дії (переважно пневматичний), яким відбивають від масиву неміцні гірські породи, розлущують тверді й мерзлі ґрунти, асфальтові і бетонні покриття, розбирають фундаменти, стіни тощо.
d1 - діаметр ударника; рі – індикаторний тиск повітря; х - переміщення ударника.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

Виходячи з ІІ закону Ньютона можна визначити силу Р1 , що діє на ударник:(1)

де:- маса ударника-бойка; - прискорення ударника;

Інтегруючи це рівняння за часом t1 (t1-час розгону бійка-ударника до моменту удара) отримаємо:

(2)

де: - швидкість ударника; - кількість руху ударника, або його імпульс:

(3);

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

з виразу (3) знаходимо t1 :(4);

тоді, час холостого ходу ударника t2 складатиме:(5)

де - коефіцієнт втрати ходу, .Енергія удару визначається як кінетична енергія ударника-бойка на першому етапі удару (торкання поверхні піки):

(6)

де - передударна швидкість ударника.

Частота ударів:

(7).

Реакція віддачі :

(8)

(9)

де - індикаторний тиск, - робочий тиск компресора; - атмосферний тиск.

Компре́сор (рос. компрессор, англ. compressor, нім. Kompressor m, Verdichter m) - машина для стискування повітря або іншого газу до надлишкового тиску не нижче 0,2 МПа, компресії і переміщення газів під тиском.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Кінети́чна ене́ргія - частина енергії фізичної системи, яку вона має завдяки руху.
Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.Віброприскорення корпусу:

(10)

де - маса корпуса (приймається =10 кг)Віброшвидкість корпусу:

(11).

Переміщення корпусу:(12)

Вихідні дані:
A =32 Дж, n=1480 уд/хв., m=0.92 кг, =35мм., кг., Па, Па

Час розгону бойка до удару : с.

Час холостого ходу ( зведення ) бойка: с.

Предударна швидкість: с.

Сила, що діє на бойок : Н.

Енергія одиничного удару: Дж.

Робочий хід бійка : м.

Індикаторний тиск : Па

Діаметр бойка : м

Реакція віддачі : Н

Віброприскорення корпусу:

Переміщення корпусу : м.


Перевірка паспортних параметрів.
Енергія одиничного удару : Дж.

Потужність відбійного молотка : кВт.

Частота ударів : уд/хв.

Витрати повітря : ,

де: kx – коефіцієнт втрати хода, kx =0,89; - ступінь наповнення молотка стисненим повітрям, = 0,6;

Сти́снене пові́тря - повітря, що знаходиться під тиском, який зазвичай перевищує атмосферний тиск. Широко використовується в промисловості, на транспорті, побуті, спорті тощо для накопичення енергії, створення запасу повітря в малому об'ємі, як пневматична пружина тощо.
kv - коефіцієнт відповідності для нових (1,15-1,3) і старих (1,3-1,5) молотків. kv =1,3;=- площа перерізу бійка:

м2

м3/хв.

Потреба в стисненому повітрі: ,

де: k1 =(0,81,0) - коефіцієнт одночасної роботи k1 =1; k2 - коефіцієнт зношення,

k2 =1,15; k3 = (11,43) - коефіцієнт перевищення місця роботи компресора над рівнем моря, k3=1.
м3/хв.

Ковшові навантажувальні машиниНавантажувальні машини періодичної дії

Ковшові навантажувальні машини періодичної дії прямого навантаження широко застосовуються при проведенні виробок;
Переви́щення (рос. превышение, англ. relative height, elevation, нім. relative Höhe f, Höhenunterschied m) - в геодезії, фізичній географії тощо - різниця абсолютних висот будь-яких точок земної поверхні.
Наванта́жувач (англ. loader, англ. maschine f, нім. Lader m) - те ж саме, що й навантажувальна машина: самохідна, причіпна або стаціонарна машина, що захоплює, навантажує, переміщує й укладає в транспортні засоби, штабелі або відвали сипкі, грудкові чи поштучні вантажі.
вони мають велике число типорозмірів. Машини виготовляються з пневматичним приводом, з рейковим або гусеничним ходом.

До переваг навантажувальних машин з ковшем на рукояті, яка перекочується, відносяться компактність і маневреність.

Пневматика (від грец. πνεῦμα - дихання, подих, дух) - розділ фізики, що вивчає рівновагу і рух газів, а також, інженерної механіки, присвячений механізмам і пристроям що використовують перепад тиску газу для своєї роботи.
Мане́вр - організоване і швидке переміщення сил і засобів підрозділів, частин та з'єднань, як при підготовці військ, так і в ході бою з метою заняття ними найвигіднішого положення по відношенню до противника для його знищення раптовим нищівним ударом.
Їхні недоліки — велика висота підйому ковша при розвантаженні і малій продуктивності внаслідок періодичного режиму роботи.

Навантажувальні машини періодичної дії прямого навантаження застосовують для навантаження гірської маси при проведенні горизонтальних і похилих виробок. В останньому випадку машини постачають спеціальними пристосуваннями, що утримують їх на рейках.

Усі ковшові машини прямого навантаження мають те саме принципове компонування, однаковий виконавчий орган і відрізняються одна від одної тільки розмірами, окремими вузлами, типом приводу і ходовою частиною.

Рейки (залізничні рейки) (рос. рельсы, англ. rails) - сталеві балки спеціального (як правило, двотаврового) перерізу, які укладаються на шпали або інші опори для утворення зазвичай двониткового шляху, по якому рухається рухомий склад залізничного транспорту.
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
На шахтні навантажувальні машини розповсюджується ГОСТ 18574—79.

Навантажувальна машина ППН-1С прямого навантаження пневматична на колісно-рейковому ходу (рис. 1) — складається з виконавчого органа 1 ковшового типу з рукояттю, ходового візка 2, поворотної платформи 3 з лебідкою для підйому ковша, двох двигунів 4 і механізмів керування 5.

Електродвигу́н, Електромото́р (рос. электродвигатель, англ. electric motor, нім. Elektromotor) - електрична машина, двигун, що перетворює електричну енергію на механічну.


r_4_ rotate
Рис. 1. Навантажувальна машина ППН-1С прямого навантаження
Машина ППН-1С призначена для навантаження у вагонетки зруйнованої вибухом гірської маси.
Вагоне́тка (фр. wagonnet, рос. вагонетка, англ. van, car, buggy, mine car; нім. Wagen, Kleinwagen, Lore) - відкритий вагон малої місткості (0,5-6 м³) для перевезення вантажів, який переміщується вузькими залізничними коліями усередині підприємств, на рудниках.
Машина може працювати на сухій і вологій породі розмірами до 300 мм. Навантаження роблять з рейкового шляху, по якому пересувається машина. Висота виробки повинна бути не менш 2,3 м від головки рейки.

Машина приводиться в дію двома пневматичними двигунами потужністю 12 л. с.

Пневмопри́вод (рос. пневмопривод; англ. pneumatic actuator, pneumatic (fluid) drive; нім. Druckluftantrieb m) - привод, до складу якого входить пневматичний механізм з одним чи більше об'ємними пневмодвигунами, призначений для передавання, керування та розподілу енергії робочим газом під тиском.
кожний.

Пневматична навантажувальна машина ППН-3 по компонуванню і принципові дії аналогічна машині ППН-1С и відрізняється тільки розмірами.

Навантажувальна машина ППН-2М прямого навантаження має гусеничний хід. Завдяки індивідуальному приводові гусениць можливі повороти машини навколо точки обертання, що допускає врізання ковша в породу в декількох напрямках і без відходу назад. Машина призначена для навантаження розпушеної гірської маси з f < 20 і шматками не більш 400 мм; застосовується при проведенні гірських виробок.

Основні параметри навантажувальних машин наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 - Основні параметри навантажувальних машин

ПараметриМашини періодичної дії

Машини безперервної дії

ступіньчастого навантаженняППН-1С

ППН-2Г

1ППН-5

1ПНБ-2

2ПНБ-2

ПНБ-4

Продуктивність

технічна, м³/c0,013


0,016


0,021


0,037


0,042


0,1


Потужність,

кВт, (к.с.)(24)


(50)


21,5


31


70


142


Ємність ковша, м³

0,2

0,32

0,32

-

-

-

Висота розвантаження, м

1,3


1,5


1,45


-


-


-


Маса, т

3,5

5

9,23

7

11,8

34

Останнім часом виявилася тенденція застосування ковшових навантажувальних машин з бічним розвантаженням ковша.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Слід зазначити, що сучасні навантажувальні машини з бічним розвантаженням мають електрогідропривод, вони показують високу маневреність і ефективність у виробках малого перетину (від 6м2). До машин з бічним розвантаженням ковша відноситься машина EL-180 фірми «Зальцгіттер» (Німеччина), оснащена електроприводом і гусеничним ходом (рис.2). Вона дозволяє розвантажувати гірську масу убік на конвеєр, у вагонетку, яка знаходиться поруч, або на інші транспортні засоби.
Електропри́вод - це електромеханічна система для приведення в рух виконавчих механізмів робочих машин і керування цим рухом в цілях здійснення технологічного процесу.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Машину можна застосовувати при проведенні виробок з ухилом до 18°. Її ківш ємністю 0,6 м3 може розвантажувати породу на висоті 2,3 м.
Рис. 2 . Навантажувальна машина EL-180 з боковим розвантаженням ковша фірми

«Зальцгіттер» (Німеччина)


Для більшої безпеки і зручності спостереження за роботою машини робоче місце машиніста розташоване в центрі.
Машиніст локомотива (ТЧМ) - спеціаліст на залізничному транспорті, який здійснює керування локомотивом (паровоз, тепловоз, електровоз) або моторвагонним рухомим складом (дизель-поїзд, електропоїзд).
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Привод для кожної гусениці індивідуальний, завдяки чому забезпечується маневреність машини.
Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Навантажувальні машини випускають із взаємозамінним електроприводом (EL-180) або пневмоприводом (HL-180). Машина в пневматичному виконанні має три пневматичних пятициліндро-вих двигуни потужністю 19 к. с. кожний (тиск 0,6 МПа). Машина в електричному виконанні — два електродвигуни і гідродвигун загальною потужністю 37 кВт.

Гідравлі́чний двигу́н (гідродвигу́н) - (рос.гидравлический двигатель, англ. hydraulic engine; нім. hydraulischer Motor m) - гідравлічна машина, що перетворює механічну енергію рідини на механічну енергію веденої ланки (вала, штока та ін.).
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Маса машини з електроприводом 5,75 т, із пневмоприводом — 4,6 т.

Широке застосування в гірській промисловості знаходять ковшові вантажно-транспортні самохідні машини на пневмо-колісному ходу, які механізують операції по навантаженню, транспортуванню і розвантаженню гірської маси.

Вантажно-транспортні машини відносяться до класу ковшових машин періодичної дії прямого навантаження, іх класифікують за наступними ознаками:

за способом захоплення вантажу – з нижнім та верхнім захопленням;

за типом акумулюючого огргана - з вантажонесучим ковшом і з бункером;

за типом ходової частини – з пневмоколісним і гусеничним ходом;

за видом енергії привода – з пневматичним, електричним, дизельним і гідравлічним.

Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».
Гідравліка (грец. hydraulikys - водяний, від hydor - вода і aulos - трубка), (рос.гидравлика, англ. hydraulics, нім. Hydraulik f) - наука, яка вивчає закони рівноваги і руху рідин, а також способи застосування цих законів для розв'язання конкретних технічних завдань.

Основні параметри і розміри ковшових вантажно-транспортних машин наведені в табл. 2.

Вантажно-транспортні машини розділяються на дві основні групи: машини з вантажонесучим ковшом, у яких гірська маса транспортується в ковші, і машини, у яких гірська маса вантажиться ковшем у кузов і доставляється в ньому до місця розвантаження.

Переважне поширення в даний час одержують вантажно-транспортні машини з вантажнонесучим ковшом. Схема, що показує цикл роботи такої машини, наведена на рис.3. Машина складається з виконавчої 1 і приводної 2 частин, шарнірно з'єднаних між собою, що дає можливість повороту машини на кут 30º. Вони мають дизельні двигуни потужністю від 36 до 260 к.с.

Шарні́р (від нім. Scharnier < фр. charnière < лат. cardo - «гачок», «петля») - рухоме з'єднання тіл (наприклад, деталей механізму) чи будівельної конструкції, що допускає взаємні повороти або обертання їх, зазвичай на обмежені кути навколо їхньої загальної осі (циліндричний шарнір) або загальної точки (кульовий шарнір).
Розвантаження - один із процесів, які здійснюються на розвантажувальному пункті, і який охоплює переміщення вантажу з транспортного засобу, як правило, до місця зберігання з оформленням відповідних товаро-супроводжувальних та складських документів.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Ди́зельний двигу́н - двигун внутрішнього згорання, у якому використовується легке нафтове пальне. Це поршневий двигун типу бензинового, але тільки повітря (а не пально-повітряна суміш) заходить у циліндр при першому такті поршня.
з приводом на всі колеса. Виконавча частина 1 має приводну вісь з двома пневмоколесами і вантажнонесучий ковш, який приводиться в дію гідродомкратами. Приводна частина 2 складається із одної осі з двома пневмоколесами , двигуна, гідропривода і трансмісії.

zao_3

Рис. 3. Схема реалізації цикла роботи навантажувально- транспортної машини з вантажнонесучим ковшом: а – завантаження ковша;

Гідропри́вод (гідравлі́чний при́вод) (рос. гидропривод, нім. hydraulic power drive, нім. hydraulischer Antrieb m, Hydraulikanlage f) - сукупність гідравлічної апаратури і гідроліній для приведення в дію робочих органів машин та механізмів за допомогою потенціальної енергії рідини, що перебуває під тиском.
Трансмі́сія - сукупність агрегатів, призначених для передавання крутного моменту від двигуна до ведучих коліс. При цьому передаваний крутний момент змінюється за величиною і напрямом і розподіляється в певному співвідношенні між ведучими колесами.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
б – транспортування; в – розвантаження ковша.


Навантажувально-транспортні кузовні машини розподіляються на легкі та важкі. до легких відносяться машини з кузовом ємністю 0,1...0,5 м³ і кузовом об’ємом не більше 2,5 м³; вони використовуються в виробках з перерізом на світлі 4,5...10 м². Важкі машини мають кузови об’ємом 4...10 м³; вони використовуються в виробках з перерізом на світлі більше 10 м².

До легких ковшових навантажувально-транспортних машин прямого розвантаження відноситься машина ПТ-4 (рис.4) . Машина складається з ковшового виконавчого органа, перекидного кузова, пневмоколісного хода і системи керування.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Основні параметри ковшових навантажувально-транспортних машин представлені в таблиці 2.
zao_4a
Рис. 4. Навантажувально-транспортна машина ПТ-4.

Таблиця 2 – Основні параметри ковшових навантажувально-транспортних машинПараметриМашини з ковшом


Машини з ковшом і кузовом

ПД-2


ПД-5


ПД-12


ПТ-2,5


ПТ-4


ПТ -16Вантажопідйомна сила, кН

20

50

100

25

40

160

Ємність кузова, м³

-

-

-

1

1,5

6

Ємність ковша, м³,

основного,

додаткового


1,0

2,5

6

0,12

0,2

1,6

0,8

2

4,5; 8

-

-

-

Переріз виробки , м²

5...7

9...12

14

5...7

7...9

14

Найбільша висота розвантаження ковша, м

1,2

1,8

3

-

-

-

Найбільша висота машини при розвантаженні, м

-

-

-

2,12

2.24

3,55

Привод

Дизельний, дизель-електричний, електричний

Дизельний, дизель -електричний, пневматичний

Потужність дизельного приводу, к.с.

90

150

300

60

90

300

Маса, т

5

16

28

5

7

25


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
  1   2   3   4


Скачати 389.84 Kb.

  • Визначення основних параметрів відбійних молотків За робочий хід ударника прийнято відстань S 1 – від крайнього верхнього положення