Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України Анотація

Скачати 221.32 Kb.

Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України Анотація
Скачати 221.32 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір221.32 Kb.
  1   2

УДК 368(477): 339.727.22

О.С. Журавка,

асистент, Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи НБУ»

Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України

Анотація

У статті розглядаються питання стосовно ролі іноземного капіталу у розвитку страхового ринку України.

Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
Виявлено основні переваги та недоліки присутності страхових компаній з іноземним капіталом на ринку страхових послуг України.
Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *


Ключові слова: страхування, страховий ринок, іноземний капітал.
Страхови́й ри́нок - це особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист.


Summary

The article concerns the issues of the role the foreign capital in the development of insurance market of Ukraine and the major advantages and failures of presence of insurance companies with international capital at the insurance market of Ukraine.

Keywords: insurance, insurance market, foreign capital.

Постановка проблеми. В умовах процесу фінансової глобалізації економічне зростання будь-якої країни неможливе без створення страхової системи, яка ефективно функціонує. Розв’язання багатьох проблем, що стоять перед українською економікою, – забезпечення економічного зростання, збільшення інвестицій тощо – залежить і від того, наскільки ефективно функціонує страхова система.

Процес вступу нашої країни до Світової організації торгівлі (СОТ) зумовлює поступове збільшення присутності іноземного капіталу у страховій системі.

Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.
Світова організація торгівлі Світова організація торгівлі (СОТ) (англ. World Trade Organization, WTO) - це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 164 країни, на долю яких припадає більше 96 % обсягів світової торгівлі[джерело?]; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань -членами, що підписані під близько 30-ма угодами організації.
Його прихід в Україну стане важливим чинником розвитку та перетворення страхового сектору держави. У цьому разі підвищується роль страхування в контексті забезпечення стабільності, фінансової стійкості та ефективного функціонування вітчизняних страхових компаній під впливом глобалізаційних процесів.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні на тлі дедалі більшого залучення іноземного капіталу до страхової системи України дослідження цих аспектів широко обговорюється на тематичних конференціях, в періодичній пресі, в наукових публікаціях вчених України. Вивченню проблем присутності іноземного капіталу присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема В.Д. Базилевич, С.С. Осадець, О.І. Барановський, Н.М. Внукова, Я.П. Шумелда, Н.В. Ткаченко та інші.

Дослідники мають полярні думки щодо наслідків приходу іноземного капіталу на страховий ринок України, особливо це стосується визначення критичної межі присутності іноземного капіталу. Адже як свідчить досвід Центральної та Східної Європи присутність іноземних страховиків на початковому етапі експансії призводить до позитивних наслідків для фінансового сектору, а при досягненні певної межі насиченості ринку вже не дає первинного ефекту і викликає тільки наслідування інтересів країн-походження капіталу.

Східна Європа Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

У той же час багато експертів вважає, що збільшення обсягів іноземних інвестицій у страховий ринок України буде продовжуватися, хоча значних за обсягами угод з купівлі вітчизняних страхових компаній спостерігатися не буде.

  1   2


Скачати 221.32 Kb.

  • Постановка проблеми.
  • Світової організації торгівлі
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
  • Східної Європи