Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВплив комп'ютера на здоров´я людини

Скачати 314.09 Kb.

Вплив комп'ютера на здоров´я людини
Скачати 314.09 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.04.2017
Розмір314.09 Kb.
  1   2   3


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ

ВПЛИВ КОМП'ЮТЕРА

НА здоров´я ЛЮДИНИ

Виконала: Єрмакова Карина МаратІвна,

учениця 11 класу Харківської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 67

Харківської міської ради

Харківської області

Керівник: Дацко Юлія Володимирівна,

учитель географії,

спеціаліст вищої категорії

Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 67

Харківської міської ради

Харківської області

м.Харків

2012
ЗМІСТ


Вступ ______________________________________________________ 3

1. Комп'ютер у нашому житті ______________________________ 5

2. Вплив комп'ютера на організм людини___________________________ 8

2.1.Підвищене навантаження на зір ____________________________ 8

2.2.Електромагнітне випромінювання ___________________________ 10

2.3. Сидяче положення протягом тривалого часу__________________ 11

2.4.Перевантаження суглобів кистей____________________________ 12

2.5.Комп'ютер - серйозне джерело алергенів _____________________ 13

2.6.Вплив комп'ютера на психічне здоров'я ______________________ 13

3. Дослідження впливу комп'ютера на здоров'я учнів ______________16

3.1. Дослідження впливу комп'ютера на концентрацію уваги________ 16

3.2. Дослідження впливу комп'ютера на спостережливість ____________ 17 

3.3. Дослідження  впливу комп'ютера на артеріальний тиск і

пульс підлітків____________________________________________18

3.4.

Артеріальний тиск - кров'яний тиск, який заміряється на артеріях і визначає силу тиску крові на стінках артерій під час систоли та діастоли серцевого м'язу. Завжди вимірюється два значення: систолічний (верхній) і діастолічний (нижній).
Анкетування______________________________________________20

Висновок ___________________________________________________23

Література __________________________________________________25

Додатки_____________________________________________________26

ВСТУП
Сьогодні персональний комп'ютер (ПК) перетворився в неодмінний атрибут нашої роботи і життя. З появою мережі Інтернет він ще й став кращим способом пошуку інформації, ділового спілкування, відпочинку і т.д.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Однак, крім численних плюсів, які приносить комп'ютер людині, не варто забувати і про його вплив на здоров'я.

Діти й підлітки найчастіше віддають перевагу спілкуванню з ним будь-яким іншим розвагам, вони стали проводити менше часу на свіжому повітрі, менше грати в рухливі ігри. Користувачі мережі Інтернет стали менше спілкуватися особисто, віддаючи перевагу чатам, електронній пошті і т.д.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

У наш час питання про небезпеку роботи населення за дисплеями персональних комп'ютерів (ПК) піднявся до рівня загальнонаціональної проблеми в США, Німеччині й інших країнах. Зокрема, у Німеччині робота за дисплеями входить до списоку 40 найбільш шкідливих і небезпечних професій.

У червні 1998 року в Москві під егідою ООН пройшов Міжнародний конгрес із проблем навколишнього середовища. На ньому вперше серед інших серйозних проблем сучасної цивілізації обговорювалося питання про вплив комп'ютерів на здоров'я людини, що говорить про актуальність даної проблеми.

Незважаючи на те, що людина ще не дуже давно знайома з комп'ютером, уже з´явились захворювання професійних комп´ютерщиків. Це, у першу чергу, остеохондроз і зорові розлади. Крім того, у них спостерігаються розлади нервової системи, частішання приступів алергії, зниження імунітету.

Нервова система - цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур, яка спільно з гуморальною системою забезпечує взаємопов'язану регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну умов внутрішнього та зовнішнього середовища.

Ще однієї проблемою, з якою людство зіткнулося в результаті комп'ютеризації, є розлади психіки, що виникають у результаті зв'язку «комп'ютер – психіка». Про її актуальність говорить факт появи в 1996 році в американській офіційній класифікації психічних хвороб (DSM) нового розділу «кібернетичні розлади». До таких розладів належать, у першу чергу, інтернет-залежність і комп'ютерна ігроманія.

Останнім часом державні органи і профспілки багатьох країн стали розробляти різні норми і правила роботи з відеодисплейними терміналами та комп'ютерною технікою, а також уводять обов'язкову їхню сертифікацію.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Метою моєї роботи є демонстрація негативного впливу комп'ютера і комп'ютерних мереж на здоров'я людини, розкриття причин виникнення «комп'ютерних» захворювань, вивчення правил і норм роботи на комп'ютері, а також дослідження дотримання учнями даних правил і норм.

Для досягнення цієї мети я ознайомилася з літературою, зібрала й опрацювала необхідний матеріал.

У практичній частині роботи необхідно було виконати наступні завдання:

1. Оцінити ступінь несприятливого впливу ПК і мережі Internet на здоров'я учнів.

2. Дослідити дотримання користувачами правил роботи на ПК;

3. Провести порівняння здоров'я осіб, що дотримуються правил роботи на ПК, і тих, хто їх не дотримується.

4. Ознайомити школярів на класних годинах із впливом комп'ютера на здоров'я людей.

Розділ 1

КОМП'ЮТЕР У НАШОМУ ЖИТТІ.

Переваги комп'ютерного навчання безсумнівні, а необхідність оволодіння комп'ютерною грамотою тим, хто буде жити в XXI столітті, очевидна. Залучення сучасних школярів до інформаційних технологій набирає обороти з кожним роком.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Якщо п'ять років тому лише половина підлітків п'ятнадцяти-шістнадцяти років мала досвід спілкування з електронною технікою, то зараз цей бар'єр успішно «взятий» уже дванадцяти - тринадцятилітніми.
Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
До десяти відсотків старшокласників регулярно або епізодично виходять в Інтернет, і для багатьох спілкування з комп'ютером стає однієї з найпривабливіших сфер у якості їх майбутньої професійної діяльності.

Діти пішли далеко вперед своїх педагогів. Почнемо з вивчення того, що вони там уже навчилися робити. За результатами досліджень соціологів, більшість опитаних школярів — 69%, розглядають Інтернет як джерело інформації, яким зручно іноді користуватися. 19% підлітків вважають його такою ж важливою сферою життя, як школа й друзі, вважаючи, що без нього життя стало б для них нецікавим. Лише далеко не всі школярі — 8%, уважають Інтернет засобом розваги. Як бачимо, для більшості школярів Інтернет — це засіб одержання необхідної для них інформації. При цьому третина опитаних учнів вважає, що Інтернет-інформація абсолютно достовірна. Більшість респондентів — 56%, вважає, що у Всесвітній павутині більше правдивої, ніж неперевіреної інформації.

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
І тільки 5% певні, що в ній багато недостовірної інформації.

Більшість підлітків упевнені в абсолютній універсальності Інтернету, уважають, що в ньому можна знайти інформацію на будь-яку тему. При цьому 66% упевнені, що в ньому величезна кількість корисної, потрібної для навчання інформації. Тільки 5% підлітків сумніваються в корисності Інтернету для своєї освіти.

Перевагами Інтернету підлітки вважають те, що там вони можуть легко знайти інформацію, що їх цікавить (72% опитаних). Інтернет заощаджує час на підготовку до занять 44 % школярів. І 29% підлітків вважають, що Інтернет робить їхні шкільні заняття більш цікавими, ніж раніше. Основна форма діяльності школярів в Інтернеті — пізнавальна, пошук найрізноманітнішої інформації. Нею зайнято 75% опитаних. Причому найпотрібнішою на сьогоднішній день стала інформація з темою «Розваги, гумор», на другому місці — інформація про комп'ютери, обчислювальну техніку, сам Інтернет, нарешті, на третьому місці за кількостю запитів — інформація про музику й спорт.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Друга основна форма діяльності школярів в Інтернеті — це комунікації, діяльність, спілкування. 37% хлопців указали в анкетах, що за допомогою мережі вони спілкуються з різними цікавими для них людьми. На те, що мережа розширює їхнє коло спілкування, указали 35% школярів. При цьому лише невелика частина школярів постійно бере участь у яких-небудь Інтернет-Співтовариствах, для більшості ж спілкування в мережі — це скоріше епізодична розвага.

На мій погляд, одне із завдань сучасної школи — підготувати підростаюче покоління до цього, переконати, що комп'ютер — не ціль, а лише засіб досягнення яких-небудь життєвих орієнтирів. Головне — зайнятися профілактикою комп'ютерної залежності підлітка. Які, на мій погляд, першочергові заходи повинні вжити батьки й школа?

По-перше, підтримати розвиток інтересів і нахилів підлітка. Дуже важливо розглянути, до чого ще, крім комп'ютера, він проявляє інтерес. Усіляко заохочувати й сприяти будь-яким творчим бажанням, починаючи від захоплення музикою і закінчуючи стрибками з парашутом.

По-друге, виховання почуття «ми». Якщо його немає — у родині, школі, у дружньому колі, дитина занурюється в самотність і йде до того ж комп'ютера.

По-третє, дорослі повинні на особистому прикладі показати, як потрібно використовувати комп'ютер. Учителям-предметникам слід широко застосовувати на своїх уроках інформаційні технології. Бажано, щоб шкільні документи (щоденники, журнали й т.п.) існували в електронному вигляді, а батьки показували, що вони використовують комп'ютер для роботи або в якості хобі.

По-четверте, постарайтеся частіше практикувати спільну з підлітком роботу за комп'ютером, прищеплюйте йому культуру цієї роботи.

По-п'яте, дослідження показують, що в людей, що займаються спортом, комп'ютерна залежність проявляється набагато рідше, тому подбайте про фізичне навантаження вашої дитини. Не робіть серйозну помилку: повну заборону на доступ до комп'ютера, пам´ятайте, що заборонний плід солодкий, але поставте жорстку умову: усе перебування за комп'ютером тільки до 23 години, ні хвилиною пізніше. Підліток повинен спати, його нервова система потребує відпочинку.

Вчасно помітити й попередити розвиток залежності від віртуального світу набагато легше, ніж потім лікувати її наслідки.

Особливо важливо показати підліткові, що в реальному світі є все, що він бачить і цінує у світі віртуальному. Тільки в дійсності усе більш яскраве й живе. Наприклад, попросити вашого сина отримати в Інтернеті інформацію про яке-небудь місто, країну, пам'ятник архітектури, а потім з'їздите з ним разом на екскурсію до цього об'єкта, нехай відчує всю принадність живого, безпосереднього спілкування із прекрасним. Що може відбутися, якщо вчасно не попередити розвиток комп'ютерної залежності? Подорослішавши, парубок, що виріс «у мережі», буде все частіше й частіше зустрічатися з реаліями сьогодення, а не ілюзорно-віртуального світу. Йому доведеться вирішувати різні проблеми, відповідати за свої вчинки, а він виявиться зовсім не готовим до цього. Роки, відведені природою для становлення особистості, розвитку психіки й інтелекту, загублені. Людина не має досвіду спілкування «очі в очі», не вміє слухати співрозмовника, тому й почуває себе чужим у навколишньому світі.

У столітті, що настало, інформатизація суспільства буде відбуватися з надзвичайною швидкістю. Можна сміливо стверджувати, що комп'ютери стануть невід'ємною частиною нашого оточення, і ми будемо змушені усе більше й більше взаємодіяти з ними. ЕОМ стануть інструментами практично у всіх сферах діяльності людини.

Розділ 2
ВПЛИВ КОМП'ЮТЕРА НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ


У зв'язку із процесом глобальної комп'ютеризації життя людини виникають питання про вплив комп'ютера на його здоров'я.

Організм дитини відрізняється більшою чутливістю до всіляких факторів навколишнього середовища, так і можливими віддаленими наслідками такого впливу, які позначаться лише через багато років.

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища - сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).
Тривале перебування біля екрана комп'ютера без дотримання необхідних правил нешкідливо для здоров'я. Яку ж шкоду здоров'ю наносить комп'ютер, і як цю шкоду мінімізувати?

Основні шкідливі фактори, що діють на людину за комп'ютером:


  • підвищене навантаження на зір;

  • електромагнітне випромінювання;

  • сидяче положення протягом тривалого часу;

  • перевантаження суглобів кистей;

  • комп'ютер - серйозне джерело алергенів

  • вплив комп'ютера на психічне здоров'я

Розглянемо ці фактори окремо.

2.1.Підвищене навантаження на зір

Наші очі - дуже тонкий і чутливий механізм. Постійна напруга зору неминуча при тривалій роботі на комп'ютері, провокує різні очні хвороби. При роботі за комп'ютером очі постійно дивляться в одному напрямку, м'язи, що управляють очними яблуками, слабшають.

Працюючи за монітором, людина набагато рідше моргає. Це призводить до пересушування кон’юнктиви ока. З'являється різь і відчуття «піску в очах».

Очі реєструють найдрібнішу вібрацію тексту або картинки, а тим більше мерехтіння екрана. Перевантаження очей приводить до втрати гостроти зору.

Зоровий аналізатор (орган зору) - складова системи органів чуття, аналізатор зовнішнього середовища, що призначена для відтворення образів навколишнього середовища. Орган зору складається з очного яблука, зорового нерва та додаткових структур.
Негативного впливу на зір завдає невдалий добір кольору, шрифтів, неправильне розташування екрана.

Зорова система людини погано пристосована до розглядання зображення на екрані монітора. Дотепер ще існує думка, що робота на комп'ютері аналогічна перегляду телепередач. Однак це не так. Дослідження показали, що розглядання інформації з екрана, що світиться, більше стомлює зір, ніж читання книг або перегляд телепередач. Людський зір абсолютний не адаптований до комп'ютерного екрана, ми звикли бачити кольори й предмети у відбитім світлі. Самосвітне екранне зображення має значно менший контраст, складається з дискретних точок — пікселів. Крім того, стомлення очей викликає мерехтіння екрана, відблиски, неоптимальна комбінація кольорів у полі зору. Підтвердженням цьому служать і дані про більшу стомлюваність під час навчальних занять із використанням комп'ютерів у порівнянні із традиційними.

Зараз, коли користувачами комп'ютерів стають не тільки школярі, але й п'яти-шестирічні діти, у яких не закінчений процес формування зорового аналізатора, ще більш актуально, щоб навчання з використанням комп'ютерів відповідало віковим можливостям. Робота на комп'ютері - увести або прочитати текст, намалювати або вивчити деталі креслення. Особливе навантаження на зір являє собою комп'ютерна графіка - виконання й коректування робочих креслень за допомогою комп'ютера.

У результаті робота на комп'ютері серйозно перевантажує наші очі. У користувача погіршується зір, очі починають сльозитися, з'являється головний біль, стомлення, двоїння зображення...

Головни́й біль (або цефалгія) - частий симптом різноманітних захворювань і патологічних станів, відчуття болю в області мозкового черепа.
Це явище одержало назву „комп'ютерний зоровий синдром”. Довга гра перед монітором може призвести до короткозорості й астенопії - відсутності сили зору.

Вплив комп'ютера на зір зменшується при роботі на сучасному моніторі з високою розв'язною здатністю й високою частотою розгорнення зображення, що суттєво знижує ефект мерехтіння.

Оптимальний розмір екрана для маляти - 15 дюймів, а для школяра підійде 17-дюймовий монітор. Правильна відстань до монітора - близько 45-60 см, бажано, щоб він перебував нижче рівня очей. Правильне освітлення - природне світло, що падає ліворуч. У темний час доби лампа повинна освітлювати тільки документ, але не екран монітора. Це допоможе уникнути відблисків, що ускладнюють роботу. Обмеження часу роботи на комп'ютері - важливий фактор збереження здоров'я. Школярам можна дозволити проводити перед монітором до двох годин, улаштовуючи 10-15 хвилинні перерви щопівгодини.

У дітей особливо часто втомлюються очі, оскільки їхні очі й м'язи ще не зміцніли. Просиджування перед комп'ютером вимагають серйозної напруги. Діти стають млявими й дратівливими.

На жаль, комп'ютери, які в наш час мають школи та інші освітні установи, у тому числі й дошкільні, низької якості. Більша частина комп'ютерного парку шкіл морально застаріла і являє реальну загрозу здоров'ю дітей. На екрані такого роду комп'ютерів неможливо досягти чіткості, контрастності зображення, його стабільності, тобто всього того, що забезпечує оптимальні умови зорової роботи. Отже, зростає ризик погіршення зору. Незважаючи на заборону лікарів-гігієністів, такі комп'ютери продовжують використовуватися.

2.2. Електромагнітне випромінювання

Іншою, не менше серйозною проблемою є забезпечення електромагнітної безпеки.

Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.
Ввімкнений комп'ютер створює навколо себе поле із широким частотним спектром. Вивчення можливих наслідків впливу електромагнітних випромінювань на організм людини перебуває ще на початку свого шляху, однак є досить багато переконливих доказів як вітчизняних, так і закордонних авторів про їхню небезпеку для здоров'я, особливо електромагнітних полів низької частоти.

 Комп'ютер є найнебезпечнішим джерелом електромагнітного випромінювання серед побутових приладів.

Електромагні́тне по́ле - це поле, яке описує електромагнітну взаємодію між фізичними тілами. Розділ фізики, який вивчає електромагнітне поле, називається електродинамікою. Постійні електричні поля вивчаються електростатикою, а галузь фізики, яка досліджує постійні магнітні поля називається магнетизмом.
Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.
Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.
По - перше, від екрана трубки йде м'яке рентгенівське випромінювання.
Рентге́нівське випромі́нювання, пулюївське випромінювання або Х-промені (англ. X-ray emission, roentgen radiation, нім. Röntgenstrahlung f) - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0.
По-друге, котушки усередині монітора генерують змінне електромагнітне випромінювання. Поширюється воно в основному в різні боки й назад. І, по-третє, використовувана в електронно-променевих трубках висока напруга призводить до появи поза монітором електростатичного поля.
Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.
Тіло людини може зарядитися до напруги в декілька кіловольт. Поряд з монітором основним джерелом ЕМВ є: наелектризована поверхня стола й килимок для миші; живильні проводи й системний блок; блок безперебійного харчування; мережний фільтр.

Кожне робоче місце в комп'ютерному класі створює своєрідне електромагнітне поле, радіус якого може бути 1,5 м і більше, причому випромінювання виходить не тільки від екрана, але й від задньої й бічних стінок монітора.

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Комп'ютери останніх років випуску, як правило, мають вбудовану систему захисту користувача від випромінювань. На це звичайно вказує спеціальне маркування — LR — Low Radiation — низьке випромінювання. Однак справжні гарантії можуть дати лише спеціальні виміри. Як уже говорилося, у більшості шкіл та інших дитячих установах функціонує застаріла техніка, яка не здатна забезпечити не тільки оптимальні умови зорової роботи, але й характеризується більш високими рівнями електромагнітних полів і електростатичного потенціалу екрана дисплея.
Потенціал електричного поля - енергетична характеристика електричного поля; скалярна величина, що дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду в полі до величини цього заряду. В СІ потенціал електричного поля вимірюється у вольтах.
Це підтверджується спеціальними дослідженнями, які показали, що рівні випромінювання в таких комп'ютерних класах перевищують нормативи від 2 до 20 разів. Дуже важливо гігієнічно грамотно розмістити робочі місця в комп'ютерному класі. Планування робочих місць повинно бути таким, щоб користувач не зазнав впливу електромагнітних випромінювань сусідніх комп'ютерів. Дуже важливо забезпечити надійне заземлення кожного робочого місця. Захист учня, який працює за комп'ютером, може бути здійснений за допомогою спеціального фільтра. Однак вартість фільтра, який забезпечить надійний захист, у порівнянні з вартістю сучасного монітора, економічно вигідніша у застосуванні більш сучасного дисплея.


  1   2   3


Скачати 314.09 Kb.

  • ВПЛИВ КОМПЮТЕРА НА здоров´я ЛЮДИНИ
  • 2.1.Підвищене навантаження на зір
  • 2.2. Електромагнітне випромінювання