Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВплив світла на колір у пейзажному живописі. Пейзаж за уявленням

Скачати 114.32 Kb.

Вплив світла на колір у пейзажному живописі. Пейзаж за уявленням
Скачати 114.32 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.05.2017
Розмір114.32 Kb.
  1   2


Тема: Вплив світла на колір у пейзажному живописі.
Пейза́ж (фр. Paysage, від країна, місцевість) - жанр в образотворчому мистецтві, в якому об'єктом зображення є природа. Пейзажем називають також окремий твір цього жанру. Як самостійний різновид образотворчого мистецтва пейзаж виник у китайському мистецтві, китайському живопису.
Пейзаж за уявленням


«Осінь золота»

Мета: 1. Дати загальне поняття про силу та характер освітлення, про

його вплив на колірне забарвлення об'єктів пейзажу;

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
встановити

загальні закономірності колірної будови пейзажу в залежності від

пори року, часу доби, погоди;

2. Розвивати спостережливість, творчу уяву, зорову пам'ять;

удосконалювати навички і уміння працювати в техніці живопису .

3. Виховувати інтерес до творчості; любов до рідної природи;

акуратність при виконанні робіт.Обладнання: матеріали: акварельні фарби, папір, пензлі, олівець.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Акваре́ль (фр. aquarelle - водяниста; італ. acquarello) - техніка живопису, що використовує спеціальні акварельні фарби, які при розчиненні у воді утворюють прозору суспензію тонкого пігменту, що дозволяє створювати ефект легкості і тонких колірних переходів.


зоровий ряд: репродукції, фотографії з пейзажами.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУІ. Організація класу
ІІ. Актуалізація опорних знань

Природа, що повсякчас оточує людину, різноманітна і прекрасна. Вона є незмінним джерелом натхнення і зародження творчих задумів у письменників, композиторів та художників.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Репроду́кція (лат. re- префікс, що означає зворотню або повторну дію і лат. produco - створюю) - відтворення.
Натхне́ння ( англ. inspiration) - особливий стан людини, типова для творчості риса, її складовий елемент, який характеризується, з одного боку, високою продуктивністю, з другого боку - величезним підйомом і напругою сил людини.
Тому давайте згадаємо:  • Як називаються картини із зображенням природи?

  • Які види пейзажів ви знаєте?

  • Хто з відомих вам художників працював у жанрі пейзажу?

ІІІ. Оголошення теми уроку

Барвиста осінь намалює небо синім,

Таким прозорим і ясним, мов скло,

І полетить в небеснім верховинні

Ключ журавлів, шукаючи тепло.

Компози́тор (ж.р. композиторка, від лат. componere - складати в ціле) - автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

І позолота упаде з її палітри,

І зачарує ліс, і луг, і зелен-гай,

І пісня листя під сопілку вітру

Заколисала милий серцю край.

В.Чикало

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з пейзажем – розглянемо його вплив світла на колір у пейзажному живописі. А також практично виконаємо осінній пейзаж за уявленням .ІV. Вивчення нового матеріалу

Сприйняття творів мистецтва з елементами бесіди.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Мистецтво Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.
У ході розповіді вчитель демонструє репродукції із зображенням різних видів пейзажів.

Природа безкінечно різнобарвна та прекрасна. Сонячне світло та нав- колишнє середовище творять невичерпну гармонію фарб. Все в природі гармонійно, доцільно, гарно. Вплив природи на людину, глибокі переживання та думки, які вона викликає, сприяло появі в образотворчому мистецтві жанру пейзажного живопису.

Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Любов'ю до природи рідного краю пронизані пейзажі багатьох видатних художників, наприклад І. Левітана, А. Саврасова, Ф. Васильєва та ін. Не разюча краса екзотичних земель, а задушевна простота, поетичність рідної природи оволодівали душами цих художників.

Пейзаж - являє собою одну з най емоційних областей образотворчого мистецтва, своєю естетичною дією витвори пейзажного живопису здатні духовно збагатити людину.
Васильєва - російське жіноче прізвище, похідне від чоловічого імені Василь (рос. Василий).
Екзотика - ювелірні вироби, побутові речі, військова зброя, знаряддя для полювання, явища суспільного життя, живі організми - типові, характерні для віддаленого географічного району і віддалених країн чи віддаленої історичної доби і незвичні, нетипові для інших географічних районів чи культурних осередків.
Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
Пейзаж, який передає характер рідної природи, в якому зображено емоційне відношення до неї художника, є важливим засобом виховання почуття любові до рідного краю.

Спілкування з природою є незмінним джерелом натхнення та відродження творчих задумів. Глибина пейзажного образу - результат ретельного вивчення природи. Живописна практика вчить художника витончено передавати кольорові особливості певного стану природи.

У пейзажі, порівняно з натюрмортом, інтер`єром, портретом інші вимірювання простору та масштабність.

Натюрмо́рт (фр. Nature morte - дослівно - мертва природа) - різновид малярства, що зображає зірвані плоди, квіти, спійману рибу та здобич мисливців, пізніше додались предмети, з часом букети квітів, композиції овочів, фруктів, посуд тощо.
Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення.
Портре́т або Портретний жанр (фр. portrait) - мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей, а також відповідний жанр образотворчого мистецтва. Багато портретів створено і в гравюрі.
Перед живописцем відкриваються великі простори, багатоплановість, різноманітність форм, величин, кольорів, присутня постійна зміна освітлення від стану погоди та пори року - все це нові та незвичні умови, які утруднюють роботу з натури. Уміння розібратися у своїх враженнях від пейзажу, знайти у ньому найцікавіше, головне, відібрати потрібні деталі та підкорити їх цілому - важка задача навіть для досвідченого та кваліфікованого пейзажиста.
Першим завданням пейзажного живопису повинні бути короткострокові етюди.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Виконання навчальних етюдів на пленері суттєво відрізняється від роботи у приміщенні: предмети натюрморту або інтер`єр весь час залишаються нерухомими, освітлення та світлоповітряне середовище відносно постійні, зображений простір неглибокий, добре видні форма, пропорції, колір, матеріальність предметів, окремі деталі.
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
У жанрах натюрморту та інтер`єру увага та живописне зацікавлення художника в основному зосереджена на характері форми, матеріалі предметів, колірно-тональному моделюванні, цілісному взаємозв`язку предметів. На пленері абсолютно нові, незвичні умови - активне світлове середовище, де локальний колір збагачений масою живих та рухомих рефлексів.
Живопи́сне (до 1948 року - Бекі-Елі, крим. Beki Eli) - село Сімферопольського району Автономної Республіки Крим.
Моделювання (англ. scientific modelling, simulation, нім. Modellieren n, Modellierung f, Simulation f) - це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Різноманітні стани освітлення створюють надзвичайно багаті можливості вивчення колірних відношень у природі. У пейзажному живописі увага художника спрямована більше на вирішення задач передачі простору, стану освітлення, атмосферних явищ, колористичної погодженості фарб природи. Різні пори року, частини доби, стан освітлення, повітря - все це оказує великий вплив на вид природи та може дуже швидко змінити пейзаж до невпізнання. Природні явища викликають в нас відповідні почуття: радість, захоплення, смутність, страх або тривогу.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Атмосфе́рні явища - видимий прояв складних фізико-хімічних процесів, що відбуваються в повітряній оболонці Землі - атмосфері.
Природне явище - сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення у природі, обумовлених загальними причинами.
Саме пейзаж, як ніякий інший жанр, здатен пробудити почуття до рідної землі, має велике значення у моральному та естетичному вихованні людини.
Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.

Починаючі живописці повинні вивчати природу у всіх її проявах, постійно розвивати та збирати запас спостережень та уявлень про неї.

Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.
Потрібно аналізувати різні явища, об`єкти, деталі, елементи пейзажу як окремо, так і за взаємовпливом з оточуючими предметами, освітленням, середовищем;
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
вивчати гармонію кольору, форм, писати короткочасні етюди як окремих елементів пейзажу, так і етюди "панорамних", "картинних" видів.Живопис пейзажу - один з необхідних етапів навчання. Пленерна практика допомагає відчути колірні особливості визначеного стану природи, її пластичні характеристики і передати це в колористичності єдності етюду пейзажу. Методика роботи над мальовничим зображенням пейзажу включає всі етапи створення мальовничих зображень, однак, є і свої особливості: достаток світла на відкритому повітрі створює сильне висвітлення і безліч рефлексів; велика далекість об'єктів пейзажу від спостерігача, швидка зміна освітленості, різні стани погоди і часів року - усе це нові і незвичайні для починаючого живописця умови. Вибір вдалого пейзажного мотиву теж представляє певні труднощі.
Знання з кольорознавства допомагають професійно підходити до створення колірного ладу пейзажного етюду.
Кольорознавство - аналіз процесу сприйняття і розрізнення кольору на основі систематизованих знань з фізики, фізіології й психології.
Спостеріга́ч - суб'єкт дослідження, який фіксує й вимірює події, тобто веде спостереження.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Спочатку важко бачити кольори предметів і об'єктів, змінені відстанню, силою і кольором освітлення.
Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
Необхідно пам'ятати, що колірна єдність пейзажу багато в чому створюється за рахунок кольору освітлення. Ранком у натурі переважають золотаво-рожеві відтінки, у вечері - жовто-жовтогарячі, у похмурий день - сіро-сріблисті, при світлі місяця - блакитні і зеленуваті кольори. Усі часи року мають свої характерні кольори в пейзажі. Палітра їх різноманітна. От кілька прикладів. Навесні більше небесно-голубого, природа вдягається в ніжні і не занадто яскраві убрання. Тому і весняна палітра складається з м'яких пастельних тонів: кремового, рожевого, абрикосового, блакитного, ясно-жовтого й вохристого, а для контрасту можна обрати колір молодої зелені і приглушений коричневий.
Блаки́тний - колір з довжиною хвилі приблизно від 450 до 485 нанометрів, діапазон між зеленим і синім, ближче до синього, а також розбавлений, бляклий синій колір. Часто блакитним називається один з трьох кольорів системи CMYK (в англ. мові - ціановий)
Відтінок або тон кольору - відносна темність або світлість кольору, незалежно від його локального кольору.
Пасте́ль (від лат. pasta - тісто) - група художніх матеріалів, спресовані, стерті у порошок фарби, які найчастіше випускаються у вигляді м'яких кольрових олівців. Назву «пастель» мають як самі фарби, так і малюнки, створені в цій техніці.
Абрико́са, (абрикос - так варто називати лише сам плід абрикоси Prunus armeniaca, також Armeniaca vulgaris, абрикос, жерделя, мореля) - плодове дерево роду слива.
Фарби літа соковиті, яскраві і радісні. Палітру складають трав'янисто-зелений, червоний, малиновий, синій, темно-жовтий і жовтогарячий кольори.
Малина європейська, Малина звичайна або просто малина (місцеві назви: малина червона, малинник, ведмежа ягода) - квіткова рослина родини Розові (Rosaceae).
До кожного локального кольору підбирається багата гама різноманітних складних відтінків. Осінню палітру складають фарби з теплим основним тоном, немов випромінюючі колір. Дуже ефектно виглядають композиції, побудовані на контрастах синього і жовтогарячого, жовтого і фіолетового, червоного і жовтого; темні червоно-коричневий, бордовий і фіолетовий кольори яскравіше і помітніше в сполученні зі світлими вохристими тонами. Основну колірну гаму може доповнити зелений колір хвої, а для неба в пору золотої осені використовують синій кобальт.
Фіоле́товий - колір з максимальною частотою, яку здатне сприймати людське око. (діапазон довжин хвиль 380–440 нанометрів).
Сполу́чення - особливе розташування об'єкта Сонячної системи (здебільшого, планети) відносно Сонця так, що їх екліптичні довготи для земного спостерігача рівні. У сполученні об'єкт візуально розташований на небі поряд із Сонцем.
Багáтство (від - Бог) - походить від поняття «бог», має значення достатку, розкошів та надлишку цінностей, великої кількості чогось (багатоманітність); щось дуже значне, важливе і цінне. Використовується і замість терміну «скарб» (майнó), щодо матеріальної власності й фінансових ресурсів, вартості матеріальних і фінансових засобів (усі активи мінус пасиви), якими володіє нація, особа чи фірма у певний проміжок часу. Протилежне поняттю «бідність» (від - «біда»).
Зелений колір Зеле́ний - один з трьох основних кольорів, зелений діапазон спектру з довжиною хвилі 500–565 нанометрів. Зелений - це четвертий колір веселки.
Зимовий пейзаж містить, як правило, максимум колірних контрастів, небо чисте стає темніше, ніж
  1   2


Скачати 114.32 Kb.

  • «Осінь золота» Мета
  • ІІІ. Оголошення
  • Васильєва