Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВплив вертикально інтегрованих компаній на конкурентні переваги підприємств у їх складі

Скачати 51.66 Kb.

Вплив вертикально інтегрованих компаній на конкурентні переваги підприємств у їх складі
Скачати 51.66 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір51.66 Kb.


Пивовар Софія, ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-404

Pyvovar.S.O@gmail.com
Вплив вертикально інтегрованих компаній на конкурентні переваги підприємств у їх складі

Актуальність теми. В сучасній економіці панують ринкові відносини і саме вони диктують правила існування для всіх їх учасників.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
На сьогоднішній день кожне підприємство залежить насамперед саме від себе, і всі ризики та відповідальність повністю лягають на плечі самих підприємців. Тому сьогодні основними критеріями, за якими можна оцінити діяльність фірм, є стабільність та конкурентоздатність.

Протягом багатьох десятків років у нашій країні, в умовах високої монополізації виробників та торгових представників, регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а виробництво й адміністративно-командний механізм розподілу, що регулювали споживання, формували потреби і випуск показників.

Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

У цих умовах проблема конкурентоздатності підприємства і продукції, у виробників практично не вставала, а якщо і виникала, то зважувалася лише у відношенні тієї продукції, що підлягала реалізації на зовнішньому рику.

Постановка проблеми. Метою даного дослідження є проведення аналізу діяльності вертикально інтегрованих компаній в Україні та оцінити як дані холдинги впливають на конкурентні переваги підприємства, що входять до їх складу.

Результати дослідження. Конкурентоспроможність – це зумовлене економічними, соціальними та політичними чинниками становище країни або окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках. В умовах процесу глобалізації та інтернаціоналізації проблеми забезпечення конкурентоспроможності виходять на перший план, оскільки лише конкурентоспроможність гарантує виживання товаровиробника на ринках збуту.

Щоб бути конкурентоздатним на ринку, підприємство повинно володіти певними унікальними конкурентними перевагами. Конкурентні переваги є одним із базових понять теорії конкуренції, що визначає конкурентоспроможність підприємства та є основою її забезпечення.

Встановлення ексклюзивного типу стосунків між виробником та його постачальником, а саме вертикально пов’язаними підприємствами, надає низку переваг перед конкурентами. Протягом всього часу, існування вертикально інтегрованих компаній в Україні демонструє позитивні результати для зростання галузевих ринків шляхом підвищення конкурентних преваг даних підприємств, зменшення витрат на виробництво кінцевої продукції, можливостей запровадження інновацій.

Дослідження процесів вертикальної інтеграції присвячені роботи відомих західних економістів Р. Коуза, О. Вільямсона, К.Р. Харрігена, Дж. Стіглера, М. Аделмана, К. Ерроу, Р. Базела та інших. В Україні дану тему досліджували І. Акімов, В. Базилевич, Д. Лук’яненко, Г. Филюк, О. Щербаков та інші, які аналізували стимули, наслідки вертикальної організації українських підприємств.

Вертикальна інтеграція — це злиття підприємств, які об'єднані єдиною метою діяльності, що займаються виробництвом на різних стадіях технологічного ланцюга та встановлення контролю над ними з боку однієї фірми. При цьому до початкової вартості продукції приєднується додана вартість, а продукція пересувається по ланцюгу до кінцевого споживача.

Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.

В залежності від напрямку інтеграції вертикальні об’єднання поділяються на інтеграцію «вперед», що передбачає поєднання виробництва та збуту продукції, та інтеграцію «назад» — коли об’єднуються виробництво із попередніми стадіями технологічного ланцюга. В залежності від ступеню вертикальну інтеграцію можна поділити на повну та квазіінтеграцію. Квазіінтеграція може існувати в таких формах, як: довгострокові контракти; спільні підприємства та стратегічні альянси; ліцензії на право використання технологій; володіння активами на різних стадіях технологічного ланцюга, керівництво якими здійснюють зовнішні постачальники; франчайзинг.

Вертикальна інтеграція підприємств забезпечує контроль повного виробничого циклу, за рахунок роботи декількох заводів у межах однієї фірми.

Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.
Виробництво Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Це надає можливість виробництва високоякісної продукції за низьких затрат, використання кваліфікованих кадрів, отримання більшої віддачі від витрат на інвестування в дослідження інноваційних розробок, розвиток та просування продукції на ринку та інші способи маркетингу.

Основними успішними представниками вертикальної інтеграції на українському ринку є:

«Енергетична компанія ДТЕК» - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України - створена в 2005 році для управління енергетичним бізнесом групи СКМ. Підприємства ДТЕК формують ефективний виробничий ланцюжок: від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії. Компанія займає лідируючі позиції на українському ринку вугілля і теплової генерації, а також реалізує ряд перспективних проектів у галузі альтернативної енергетики.

НАК «Нафтогаз України» — вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. Понад 97% нафти і газу в Україні видобувається підприємствами Компанії.

АСТАРТА – вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг, який з 1993 року працює у сфері цукрового та сільськогосподарського виробництва, зарекомендувавши себе як стабільна, прозора компанія, надійний партнер та постачальник. Основна діяльність «Агропромхолдингу» полягає у вирощуванні буряку, зернових і олійних культур, виробництві високоякісного цукру та супутньої продукції .

Зріджений природний газ, також Скраплений природний газ (рос. сжиженный природный газ; англ. LNG (liquefied natural gas); нім. verflüssigtes Erdgas) - природний вуглеводневий газ, який за нормальних температури й тиску навколишнього середовища перебуває в газоподібному стані, але за дуже низької температури переходить у рідинний стан, що полегшує його зберігання і перевезення.
Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.
Олі́йні культу́ри - рослини, з насіння яких у процесі пресування одержують рослинні олії. В зонах з помірним кліматом ростуть ріпак, льон, соняшник, соя, маслини; у тропіках - арахіс, кокоси; одержують також пальмову олію.

Холдинг «ТКС» входить у п'ятірку лідерів девелоперського ринку України. Холдинг заснований у 1998 році як диверсифікована група компаній з продажу товарів повсякденного попиту і надання інших послуг курортним установам Західної України. У секторі нерухомості холдинг працює з 2003 року. На сьогодні в його структурі існують три ключових бізнес-напрямки: девелопмент, будівництво і виробництво бетону.

«Миронівський хлібопродукт» — вертикально інтегрована компанія створенна у 1998 році, найуспішніша компанія аграрного сектора не тільки в Україні, а й в Європі. На даний час є визнаним лідером українського ринку промислового виробництва курятини, продуктів м’ясопереробки та вирощування зернових.

Холдинг або голдинґ (англ. holding - утримання, зберігання) - сукупність материнської компанії та контрольованих нею дочірніх компаній. Крім простих холдингів, що являють собою материнське товариство і одне або декілька контрольованих ним дочірніх товариств (про яких говорять, що вони у відношенні один до одного є «сестринськими» компаніями) існують і складніші холдингові структури, в яких дочірні товариства самі виступають як материнські компанії у відношенні до інших компаній. При цьому материнська компанія, що стоїть на чолі всієї структури холдингу, іменується холдинговою компанією. Контроль материнської компанії за своїми дочірніми товариствами здійснюється як за допомогою домінуючої участі в їхньому статутному капіталі, так і за допомогою визначення їхньої господарської діяльності (наприклад, виконуючи функції їхнього одноосібного виконавчого органу), так і іншим чином, передбаченим законодавством.
Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Дані підприємства є монополіями на своїх ринках збуту, та є важко-досяжними для конкурентів в своїй галузі.Висновки. Отже, можна стверджувати, що вертикальна інтеграція позитивно впливає на конкурентні переваги підприємства, покращує основні показники діяльності. У складі вертикальної інтеграції підприємство має змогу збільшити виробничий потенціал і водночас зменшити витрати, сфокусуватися на якості у всіх сферах діяльності, підтримувати та збільшувати рентабельність, використовувати ефективну систему цінової дискримінації тощо. А головне — вертикальна інтеграція створює бар’єр входу на ринок нових конкурентів, що дозволяє підприємству монополізувати ринок збуту.

Література

  1. Електронний ресурс - http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Vertically_integrated_structures_in_industry_markets_of_Ukraine_14206.pdf

  2. Електронний ресурс - http://bp.ubr.ua/uk/profile/dtek

  3. Електронний ресурс - http://www.tks.ua/ua/about/

  4. Електронний ресурс - http://www.mhp.com.ua/ru/homeСкачати 51.66 Kb.

  • Вплив вертикально інтегрованих компаній на конкурентні переваги підприємств у їх складі
  • Актуальність тем и.
  • Результати дослідження .