Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВпровадження інноваційних технологій в навчально-виховнний процес

Скачати 110.87 Kb.

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховнний процес
Скачати 110.87 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір110.87 Kb.
  1   2

Дергачівська Державна районна адміністрація

Відділ освіти

Солоницівський навчально-виховний комплекс ”Перлина”

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховнний процес

pile3.wmf
Качанова О.В.

Навчально-виховний комплекс (НВК) - термін українського законодавства та освіти, що позначає об'єднання освітніх, фінансових, інформаційних ресурсів навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів учнів.
Інновації Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
,

вчитель-методист,

вчитель вищої категорії

Солоницівського НВК «Перлина»Впровадження інноваційних технологій в навчально- виховнний процес.
Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Освітній процес на початку ХХІ століття в Україні позначився значним реформуванням. Школа ХХІ століття зумовлює необхідність докорінного переосмислення освітніх завдань, актуалізації змісту навчання, технологій становлення індивідуальності учня як суб’єкта і проектувальника життя, створення проектножиттєвого простору, спрямованого на розвиток компетентної, конкурентноспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни.


Вчителі працюють над виробленням і вдосконаленням методів навчання і виховання, зокрема інтерактивних.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Звичайно, головними фігурами в школі є учень і вчитель, які повинні творчо працювати, вчитися, самовдосконалюватися.
Школа має захистити й підтримати дитину, виробити в неї життєздатність, озброїти механізмами й технологіями розробки життєвих стратегій і проектів.
Основним завданням учителя є створення умов для формування творчої компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві. Тому актуальним є перехід до особистісно орієнтованого навчання й виховання, упровадження нових ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання.
Основною метою та завданням школи є зміна ціннісної орієнта¬ції вчителя та стимулювання в педагогічному колективі пошуку нових за¬собів навчання і виховання учнів, творчих підходів, активності учителів, прагнення їх до самоосвіти шляхом:

• анкетування та діагностування вчителів, учнів та батьків;


проведення педрад, нарад, засідань МО, атестаційних комісій із вико-ристанням інтерактивних технологій (педагогічний практикум, педагогічна скарбниця, мозаїка ідей, мозкова атака, захист творчих робіт тощо).

Інноваційні технології в навчально-виховному процесі:
• Розвиток творчого потенціалу людини як основне завдання школи.
• Учень – творець свого власного «Я».
• Вирішення проблеми розвитку та реалізації творчих здібностей кожного учня і створення мотивації успіху.
• Діалогічний стиль спілкування на рівні вчитель – учень, вчитель – вчитель, учень – учень (інтерак¬тивне навчання), підтримка ініціативи дітей.
• Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу.
Вчити учнів вчитися, виробляти впевненість у власній вартості, вміння подолати труднощі.
• Турбота про фізичне та духовне здоров’я кожного учня.
• Виховання громадянина, патріота України на основі традицій українського народу, ідеалів минулого та сьогодення.
Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
  1   2


Скачати 110.87 Kb.

  • Впровадження інноваційних технологій
  • Інноваційні технології в навчально-виховному процесі