Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВсесвітня історія 10―11 класи рівень стандарту/Академічний рівень

Скачати 220.96 Kb.

Всесвітня історія 10―11 класи рівень стандарту/Академічний рівень
Скачати 220.96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.04.2017
Розмір220.96 Kb.
ТипПрограма
  1   2


ПРОГРАМА


для загальноосвітніх навчальних закладів

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

10―11 КЛАСИ

Рівень стандарту/Академічний рівень

(Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

2016 №826)10 клас

(35 годин)

Розподіл годин за навчальними темами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ.

(1 година)Завдання і структура курсу. Джерела. Перший період Новітньої історії. Періодизація першої половини ХХ ст. Провідні країни світу на початку ХХ ст.: основні тенденції соціально- економічного, політичного розвитку. «Пробудження Азії».

Учень/учениця:

показує на історичній карті території провідних держав світу та їх колоніальні володіння; місця основних міжнародних конфліктів;

визначає основні тенденції соціально-економічного, політичного розвитку провідних країн світу;

застосовує періодизацію історії як інструмент для розуміння особливостей розвитку країн світу у першій половині ХХ ст.;

тлумачить та застосовує поняття і терміни: технічний прогрес, урбанізація, переділ світу, «пробудження Азії».


Тема 1. Передумови Першої світової війни. Війна та її наслідки.

(5 годин)Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст. «Гонка озброєнь», посилення мілітаризму. Причини, привід до Першої світової війни. Стратегічні плани противників.
Початок Першої світової війни. Бойові дії в 1914 р. «Диво на Марні».

Позиційна криза. Розширення масштабів війни. Бойові дії 1915—1916 рр.


Практичне заняття.

Варіант 1. Життя на фронті і в тилу. Ставлення населення до війни.

Варіант 2.

Переосмислення системи загальнолюдських цінностей. Зміна статусу жінки в період війни.


Вступ у війну США. Вихід Росії з війни. «Битва кайзера». Поразка Німеччини та її союзників. Комп’єнське перемир’я.
Російська революція 1917 р. Прихід до влади більшовиків. Громадянська війна. «Воєнний комунізм». Спроба експорту комуністичної революції.

Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав у Європі.Учень/учениця:

показує на історичній карті країни — учасниці військово-політичних блоків ― Троїстого блоку та Антанти; основні театри воєнних дій та основні битви 1914―1918 рр.;

характеризує міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст.;

визначає стратегічні плани противників у Першій світовій війні;

Перша світова війна Пе́рша світова́ війна́ - світова війна, глобальний збройний конфлікт, який розвивався перш за все у Європі від 28 липня 1914 до 11 листопада 1918 року, і у якому брало участь 38 держав із населення 1,5 млрд.

пояснює суть процесу «гонки озброєнь», посилення мілітаризму, зміну статусу жінки в суспільстві в період війни, причини вступу у війну США, виходу Росії з війни;

дає характеристику діяльності визначних військових діячів того періоду: П. фон Гінденбурга, Ф. Фоша, О. Брусилова;

узагальнює основні політичні, економічні та світоглядні наслідки Першої світової війни;

Наслідки Першої світової війни - наслідки війни, яка тривала з 1914 по 1918 рік . Конфлікт мав вирішальний вплив на історію ХХ століття.

застосовує поняття і терміни: «гонка озброєнь», зброя масового знищення, мілітаризм, анексія, позиційна війна, репарація, контрибуція, геноцид, світова революція, Комінтерн.

Світова революція - ідея Карла Маркса про неминучість всепланетного об'єднання людства в справедливому комуністичному суспільстві.

Транше́йна війна́, або Позиці́йна війна́ - війна, в якій збройна боротьба ведеться переважно на суцільних, відносно стабільних фронтах з глибокоешелонованою обороною. Як правило, характеризується високою щільністю військ і розвиненим інженерним забезпеченням позицій.

Збро́я ма́сового ура́ження (також збро́я ма́сового зни́щення) - зброя, призначена для нанесення масових втрат або руйнувань на великій площі. У міжнародній англомовній ЗМІ-лексиці також часто як абревіатура ABC-зброя (англ. ABC weapons, від atomic, biological or chemical weapons)Тема 2. Повоєнне облаштування світу. Версальсько- Вашингтонська система договорів.

(2 години)«14 пунктів» В. Вільсона. Паризька мирна конференція. Версальський договір. Створення Ліги Націй. Мирні договори із союзниками Німеччини.

Вашингтонська конференція. Завершення формування Версальсько-Вашингтонської системи, її переваги та недоліки.


Основні питання міжнародних відносин. Спроба перегляду повоєнних договорів у 1920-ті рр. і створення системи колективної безпеки. Пакт Бріана—Келлога. Джерела нестабільності.

Учень/учениця:

показує на історичній карті умови мирних договорів із Німеччиною та її союзниками;

аналізує підсумки роботи Паризької та Вашингтонської конференцій;

характеризує переваги та недоліки Версальсько-Вашингтонської системи, плани Дауеса та Юнга, пакт Бріана―Келлога;

тлумачить та застосовує поняття і терміни: Ліга Націй, Версальсько-Вашингтонська система, пакт, «санітарний кордон», система колективної безпеки.


Урок узагальнення і тематичного оцінювання.

(1 година)Тема 3. Провідні держави світу в 1920—1930-х рр.

(8 годин)Зміна статусу провідних країн світу після Першої світової війни.

Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Період економічної стабільності. Причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929―1933 рр.

Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.

(Великої депресії). Пошуки шляхів подолання кризових явищ в економіці й суспільному житті. Початки державного регулювання соціально-економічних процесів.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.


Консерватизм, лібералізм. Робітничий, соціалістичний і комуністичний рухи. Фашизм.
Доба «проспериті» (процвітання) у США. Прояви Великої депресії. «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта та його основні підсумки.
Реформи Д. Ллойд Джорджа. Ірландське питання. Велика Британія у роки стабілізації та Великої депресії. Династична криза. Спроби реформування Британської імперії.

Політичний та соціально-економічний розвиток Франції у 20-х рр. ХХ ст. Уряди Народного фронту. На шляху до національної катастрофи.


Листопадова революція та становлення Веймарської республіки в Німеччині. Світова економічна криза в Німеччині.

Девід Ллойд Джордж (англ. David Lloyd George, 17 січня 1863 - 26 березня 1945) - державний і політичний діяч Великої Британії, лідер ліберальної партії, прем'єр-міністр (7 грудня 1916 - 22 жовтня 1922), граф (з 1944 року).

Народний фронт - загальна назва політичних союзів, що об'єднували ліві та лівоцентристські сили. Народні фронти почали виникати у 1930-ті роки, виступали проти фашизму та війни, в захист економічних інтересів працюючих.

Ве́ймарська Респу́бліка, Ва́ймарська Респу́бліка (нім. Weimarer Republik, Weimarer Republikопис файлу) - історична назва німецької держави, пов'язана із конституційним Національним зібранням, що засідало у Веймарі.

Велика Британія Сполу́чене Королі́вство Вели́кої Брита́нії та Півні́чної Ірла́ндії (англ. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), відоме також під такими короткими назвами, як Вели́ка Брита́нія (англ. Great Britain)

Вели́ка депре́сія - загальносвітова потужна економічна криза, яка настала восени 1929 року та тривала до кінця 1930-х років. У різних країнах Велика депресія мала різні хронологічні межі, проте найпомітнішою була в країнах Західної Європи та США.

Встановлення нацистської диктатури в Німеччині. А. Гітлер. Економічна, соціальна та ідеологічна політика гітлерівського режиму. Войовничий антисемітизм.
Прихід до влади в Італії Б. Муссоліні. Фашизація Італії. Створення корпоративної системи. Експансіоністські претензії.
Диктатура Прімо де Рівери. Революція 1931 р. Уряд Народного фронту. Громадянська війна Ф. Франко.
  1   2


Скачати 220.96 Kb.

  • 10 клас (35 годин)
  • Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Вступ.
  • Тема 1. Передумови Першої світової війни. Війна та її наслідки.
  • Практичне заняття. Варіант 1.
  • Повоєнне облаштування світу. Версальсько- Вашингтонська система договорів.
  • Урок узагальнення і тематичного оцінювання.
  • Ллойд Джорджа
  • Народного фронту