Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВсеукраїнська наукова військово-історична конференція „Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії Оргкомітет конференції

Скачати 430.84 Kb.

Всеукраїнська наукова військово-історична конференція „Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії Оргкомітет конференції
Скачати 430.84 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.03.2019
Розмір430.84 Kb.
ТипРегламент
  1   2   3
Всеукраїнська наукова військово-історична конференція „Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії Оргкомітет конференції: Борис Павлович Андресюк Директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Віктор Васильович Карпов начальник Національного військово-історичного музею України, кандидат історичних наук, полковник, Голова правління Всеукраїнської громадської організації “Український інститут воєнної історії”, Андрій Віталійович Арсенюк Завідувач філії Національного військово-історичного музею України – Військово-Морського музею України Роман Анатолійович Баженов Завідувач філії Національного військово-історичного музею України – Військово-морський музейний комплекс «Балаклава» Олексій Євгенович Шереметьєв Директор «Музею історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих» Регламент роботи конференції: - доповіді – 10 хв.
Кандидат історичних наук - науковий ступінь у галузі історичних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
; - виступи – 5 хв.; - повідомлення – 3 хв. 6 жовтня 2011 р. (четвер) Місце проведення: м. Севастополь, вул. Громова, 351 09.00 - 10.00 Реєстрація учасників конференції. Огляд експозиції Військово-морського музею України. 10.00 – 11.30 Відкриття конференції. Пленарне засідання (приміщення №1). 11.30 – 12.00 Перерва (брейк - кава). 12.00 – 13.00 Продовження пленарного засідання (приміщення №1). 13.00 – 13.30 Переїзд учасників конференції до турбази «Севастополь». 13.30 – 14.30 Обід учасників конференції (турбаза «Севастополь»). 14.30 – 15.00 Переїзд учасників конференції до Військово-Морського музею України. 15.00 – 17. 00 Продовження пленарного засідання. 17.00 – 18.00 Переїзд до Балаклавського району м. Севастополя. 18.00 – 19.00 Огляд експозиції Військово-морського музейного комплексу «Балаклава». 19.00 – 19.30 Переїзд до м. Севастополя. 19.30 – 22.00 Вільний час, знайомство з містом. 7 жовтня 2011 р. (п’ятниця) 10.00 – 11.00 Робота учасників конференції у секціях. 11.00 – 11.30 Перерва (брейк - кава). 11.30 – 12.30 Продовження робота у секціях. 12.30 – 13.00 Переїзд до турбази «Севастополь». 13.00 – 13.30 Підбиття підсумків конференції (турбаза «Севастополь»). 13.30 – 14.30 Обід учасників конференції (турбаза «Севастополь»). 14.30 – 15.00 Збори учасників конференції. 15.00 – 15.30 Переїзд до причалу №11 бухта Курина. 15.30 – 16.30 Екскурсія учасників на корабель ВМС ЗС України фрегат «Гетьман Сагайдачний». 16.30 – 17.30 Переїзд до залізничного вокзалу м. Севастополя 17.30 – 18.00 Роз’їзд учасників конференції. (6 ЖОВНЯ 2011 р., ЧЕТВЕР) (приміщення №1) ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ Віктор Васильович Карпов – начальник Національного військово-історичного музею України, кандидат історичних наук, полковник, Голова правління Всеукраїнської громадської організації “Український інститут воєнної історії”. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ Військовики першої половини ІІ тис. до н.е. на кримських та передньоазійських теренах Кислий Олександр Євгенович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Кримської філії Інституту археології НАН України, завідувач кафедри музеєзнавства КУКМіТ, професор кафедри методології соціології Інституту соціології Нац.
Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
Доктор історичних наук - науковий ступінь у деяких пост-радянських країнах. В Україні - вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації: надається історику-досліднику після захисту докторської дисертації, яка являє собою закінчену наукову роботу, що розкриває історичну проблему і вводить у науковий обіг нові дефініції.
педагогічного університету ім. Драгоманова (м. Сімферополь). Кінні стрільці як основна бойова одиниця скіфської армії Заборовський Віталій Віталійович – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін, юридичної журналістики та мовної підготовки Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук (м. Харків) Баранник Світлана Сергіївна – студентка Харківського національного університету радіоелектроніки (м.
Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) - вищий навчальний заклад в Україні, IV рівня акредитації. ХНУРЕ - унікальний технічний університет, єдиний в Україні спеціалізований університет, в якому зосереджені практично усі спеціальності, пов'язані з Інформаційними технологіями, радіотехнікою та електронікою.
Харків) Военная тематика на монетах Боспорского государства (из коллекции Одесского музея нумизматики) Лобода Петро Григорович – директор Одеського музею нумізматики, заслужений працівник культури України (м. Одеса) Моторний Анатолій Миронович – заступник директора Одеського музею нумізматики, (м. Одеса) Облоговий бій у військовій практиці ранньосередньовічних кочівників Івануц Михайло Григорович – викладач Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України, аспірант кафедри історії і археології Чернігівського Національного педагогічного університету ім. Т.Г.
Оде́ський музе́й нумізма́тики - історичний музей монет і банкнот у місті Одесі. Профілем та завданнями музею є вивчення історії монетної справи і грошового обігу, а також збереження і показ найважливіших історичних пам'яток, що відносяться до древньої історії і культури Північного Причорномор'я, Русі-України.
Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.
Шевченка (м. Київ) «Повість минулих літ», як джерело до вивчення життя та військової діяльності Святослава Ігоровича Романюк Іван Миронович – завідуючий кафедрою історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор історичних наук, професор (м. Вінниця) Знахідки корабельних гармат XIV-XVI ст. у Північному Причорномор`ї та Таврії Шаповалов Георгій Іванович – директор Запорізького обласного краєзнавчого музею, професор кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету, доктор історичних наук (м.
Черка́ський обласни́й краєзна́вчий музе́й - обласний краєзнавчий музей у місті Черкасах, найбільше зібрання матеріалів і документів з історії, етнографії і культури Черкащини, її уродженців і персоналій.
Запоріжжя) К вопросу об использовании огнестрельного оружия и элементов регулярного строя в крымском ханстве в XVI-XVIII веках Литвин Тимур Сергійович – головний зберігач фондів Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви», аспірант кафедри філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член громадської організації «Таврический центр военной истории» (м. Полтава) Перші офіцери Чорноморського флоту Чорний Олександр Васильович – старший викладач кафедри історії України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат історичних наук (м. Кіровоград) Питання військової діяльності князя Дмитра Вишневецького у висвітленні Михайла Грушевського Романцова Наталя Іванівна – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету, кандидат історичних наук (м. Маріуполь) Облога і штурм турецької фортеці Ізмаїл 11 (22) грудня 1790 р. (до 220-х роковин узяття Ізмаїла) Бережинський Володимир Григорович – старший науковий співробітник, заступник голови правління Українського інституту військової історії, кандидат історичних наук (м. Київ) 11.30 – 12.00 ПЕРЕРВА (брейк - кава) Військове співробітництво козацького війська і татарських військових формувань Північного Причорноморя під час Національно-визвольної війни 1648-1654 років Корольов Станіслав Сергійович – доцент кафедри військового права військово-юридичного факультету Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», кандидат історичних наук (м. Харків) Создание крымско-татарских национальных военных формирований в России Тур Віктор Григорович – доцент Кримського юридичного інституту Національного Університету «Юридична академія» ім. Ярослава Мудрого, старший науковий співробітник Кримського відділення Інституту сходознавства НАН України, кандидат історичних наук (м. Сімферополь) Раритети бойової слави ХІХ ст. Черкаського обласного краєзнавчого музею в контексті воєнної історії Північного Причорномор’я Нестеренко Валентина Іванівна – заступник директора з наукової роботи Черкаського обласного краєзнавчого музею (м.
Миколаївський краєзнавчий музей - обласний краєзнавчий музей у місті Миколаєві, найбільше зібрання матеріалів і документів з історії та культури, уродженців і персоналій Південного Прибужжя і міста Миколаїв.
Черкаси) Унікальний переліт Петра Нестерова з Києва до Севастополя ( 1 березня 1914 р.) Манзуренко Віталій Володимирович – редактор військово-історичного часопису Однострій (м. Львів) Східна (Кримська) війна 1853 – 1856 рр.: малодосліджена, дивна війна Слюсаренко Павло Миколайович – начальник науково-дослідної лабораторії Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук (м. Київ) Навчальний процес у військових гімназіях Севастопольського морського кадетського корпусу, Одеського великого князя Костянтина Костянтиновича кадетського корпусу, Миколаївського кадетського корпусу Мерзлікіна Інна Генріхівна – викладач кафедри гуманітарних дисциплін, юридичної журналістики та мовної підготовки Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ (м.
Морський кадетський корпус - військово-морський навчальний заклад в Санкт-Петербурзі.
Харків) Заборовський Віталій Віталійович – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін, юридичної журналістики та мовної підготовки Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук (м. Харків) 13.00 – 15.00 ПЕРЕРВА НА ОБІД Микола Дашкевич –– історик, джерелознавець, автор військового епосу Придніпров’я (за північними пам’ятками): Кримський відгомін Рева Лариса Григорівна – науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В.І.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ, сленг. Вернадка) - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України.
Вернадського НАН України, кандидат філологічних наук (м.
Кандидат фізико-математичних наук - науковий ступінь у галузі філологічних наук.
Київ) Історія українського Чорноморського флоту (1918 рік): політичний аспект Гапеєва Ольга Львівна – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (Морально-психологічного забезпечення та військових традицій) Наукового центру Сухопутних військ Академії сухопутних військ, кандидат історичних наук (м.
Військо́во-Морські́ Си́ли Збро́йних Си́л Украї́ни - вид Збройних Сил України, призначений для захисту суверенітету і державних інтересів України на морі, розгрому угруповань ВМС противника у визначених військово-морських зонах самостійно та у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України, сприяння Сухопутним військам Збройних Сил України на приморському напрямку.
Львів) Федак Галина Олексіївна – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (Морально-психологічного забезпечення та військових традицій) Наукового центру Сухопутних військ Академії сухопутних військ (м. Львів) Федак Сергій Сергійович – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії Теорії та організації фізичної підготовки і спорту Наукового центру Сухопутних військ Академії сухопутних військ (м. Львів) Перехід кораблів Чорноморського флоту під українську юрисдикцію в умовах загострення воєнно-політичної конфронтації більшовицької Росії з Україною у квітні 1918 року Лубенець Андрій Володимирович – доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Академії ВМС ім. П.С.Нахімова, кандидат історичних наук, доцент, капітан 1 рангу запасу (м. Севастополь) Центральні установи та військові частини Військово-Морського флоту УНР у 1920 р. Руккас Андрій Олегович – доцент кафедри історії слов’ян історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук (м. Київ) Академік Є.В. Тарле та проблема німецької імперської геополітики Шевченко Анатолій Євгенович – начальник кафедри теорії та історії держави і права Донецького юридичного інституту МВС, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор (м. Донецьк) Ситник Олександр Миколайович – доцент кафедри теорії та держави і права Донецького юридичного інституту МВС, доктор історичних наук (м. Донецьк) Битва за Таврію Панфілов Олександр Юрійович – начальник кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор філософських наук, професор (м. Харків) Кротюк Василь Андрійович – доцент кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат філософських наук (м. Харків) Чорноморський флот напередодні й початку німецько-радянської війни (1941-1945 рр.) Чернега Петро Макарович – завідувач кафедри етнології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор (м. Київ) Бадах Юрій Гордійович – професор Київського національного торговельно-економічного університету, доктор історичних наук (м.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Кандидат філософських наук - науковий ступінь у галузі філософських наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
Координати: 50°27′57″ пн. ш. 30°38′17″ сх. д. / 50.46583° пн. ш. 30.63806° сх. д. / 50.46583; 30.63806 Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) (англ. Kyiv National University of Trade and Economics або KNUTE) - вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України в Києві, Україна.
Київ) Боевые действия в Крыму 1941-1942 гг. Іванов Ярослав Ігорович, старший науковий співробітник філії Національного військово-історичного музею України – Військово-морського музейного комплексу «Балаклава» (м. Севастополь) Евпатория в период фашистской оккупации языком музейных предметов Дубініна Людмила Іванівна – заступник директора Євпаторійського краєзнавчого музею з наукової роботи (м. Євпаторія) Надточій Кристина Валеріївна – старший науковий співробітник Євпаторійського краєзнавчого музею (м. Євпаторія) Деякі аспекти підводної війни на Чорному морі у 1941-1944 рр. Соколюк Сергій Михайлович – начальник наукового відділу інформаційно-музейної діяльності Національного військово-історичного музею України, кандидат історичних наук, член Національної спілки журналістів України, капітан 1 рангу запасу (м.
Євпаторійський краєзнавчий музей - краєзнавчий музей у місті Євпаторії (АРК, Україна); значне зібрання матеріалів та предметів з історії, етній та культури Євпаторії, персоналій, пов'язаних з містом.
Національна спілка журналістів України (НСЖУ) - незалежна, громадська, позапартійна організація, національна всеукраїнська творча спілка як суб'єкт творчої діяльності, що об'єднує професійних творчих працівників - журналістів та інших працівників засобів масової інформації, які професійно займаються журналістикою, публіцистичною діяльністю.
Київ) Флотоводець з козацького краю Завальнюк Костянтин Вікторович – головний спеціаліст Державного архіву Вінницької області, член Національної спілки журналістів України, кандидат історичних наук (м. Вінниця) Стецюк Тетяна Василівна – головний спеціаліст відділу у справах релігій Вінницької облдержадміністрації, член Національної спілки журналістів України (м. Вінниця) Багеровский полигон - колыбель авиационных испытаний Пасльон Володимир Володимирович – заступник декана факультету радіотехніки та спеціальної підготовки, доцент кафедри радіотехніки та захисту інформації Донецького національного технічного університету, підполковник запасу, кандидат технічних наук (м.
Державний архів Вінницької області - структурний підрозділ Вінницької обласної державної адміністрації, який підзвітний та підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Державному архівній службі України.
Донецький національний технічний університет, абревіатура ДонНТУ - один із найстаріших і найбільших вищий навчальний заклад Донбасу. Широко відомий в Україні та за кордоном як ДПІ, або Донецький політехнічний інститут.
Донецьк) 17.00 – 18.00 ПЕРЕЇЗД ДО БАЛАКЛАВСЬКОГО РАЙОНУ м. СЕВАСТОПОЛЯ. 18.00 – 19.00 ОГЛЯД ЕКСПОЗИЦІЇ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ «БАЛАКЛАВА». 7 ЖОВТНЯ 2011 р. (П’ЯТНИЦЯ) 09.00 – 11.00 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 11.00 – 11.30 ПЕРЕРВА (брейк - кава) 11.30 – 12.30 ПРОДОВЖЕННЯ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ СЕКЦІЯ 1. ВОЄННА ІСТОРІЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОНОМОР’Я ТА ТАВРІЇ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІІ СТОЛІТТЯ КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇ: Шаповалов Георгій Іванович – директор Запорізького обласного краєзнавчого музею, професор кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету, доктор історичних наук (м. Запоріжжя) Лобода Петро Григорович – директор Одеського музею нумізматики, заслужений працівник культури України (м. Одеса) Кислий Олександр Євгенович – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Кримської філії Інституту археології НАН України, завідувач кафедри музеєзнавства КУКМіТ, професор кафедри методології соціології Інституту соціології Нац. педагогічного університету ім. Драгоманова (м. Сімферополь) Романюк Іван Миронович – завідуючий кафедрою історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор історичних наук, професор (м. Вінниця) Бережинський Володимир Григорович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук (м. Київ) Військові події у Північному Причорномор’ї з найдавніших часів до новітнього часу Бахтін Анатолій Михайлович – завідуючий кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені В.О.
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського - один із найстаріших і найавторитетніших вищих навчальних закладів на півдні України IV рівня акредитації.
  Сухомлинського, кандидат історичних наук, доцент (м. Миколаїв) Войовничі дії аланів на Кримському півострові за результатами історико-археологічних досліджень Рибалка Валерій Григорович – професор кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат філософських наук, професор (м. Харків) Рузаєв Володимир Петрович – викладач історії середньої школи № 160 м. Харкова (м. Харків) Скіфське військове спорядження та зброя в експозиції Національного військово-історичного музею України Курсаніна Наталія Леонідівна – науковий співробітник наукового відділу фондової роботи Національного військово-історичного музею України (м. Київ) Піратство в акваторії Середземно-Чорноморського регіону від давнини до середини ХVІIІ ст. Печенюк Ігор Степанович – провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри воєнної історії Національного університету оборони України, полковник запасу, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук (м. Київ) Синьоводська битва 1362 року у світлі археологічних джерел Козир Ірина Анатоліївна – доцент кафедри історії України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат історичних наук, (м. Кіровоград) Чому козаками стати було легко Кокошко Федір Іванович – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О.
Спеціальні історичні дисципліни - джерелознавчі галузі знань, що вивчають окремі типи історичних джерел та розробляють теоретико-методологічні засади їх зовнішньої та внутрішньої критики. Спеціальні історичні дисципліни виникають як комплекс прикладних навичок роботи з документами.
Сухомлинського, кандидат історичних наук (м. Миколаїв) Військові походи запорозьких козаків на Кримське ханство Саранюк Ніна Валентинівна – науковий співробітник науково-організаційного відділу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) Свірідова Лариса Юріївна – науковий співробітник науково-організаційного відділу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) Хмілевська Оксана Миколаївна – науковий співробітник науково-організаційного відділу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) Казаки на море: добытчики, мстители или освободители Діхтяр Анатолій Васильович – помічник отамана Українського реєстрового козацтва з питань історії та культури (м.
Українське Реєстрове Козацтво - всеукраїнська громадська організація, що була зареєстрована Міністерством юстиції України 8 липня 2002 р.
Маріуполь) Князі – козацькі гетьмани. Відновлення козацтвом у XVI столітті стародавніх традицій морських походів українських пращурів Пашковець Микола Дмитрович – викладач кафедри інформатики Інституту післядипломної освіти Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка (м. Київ) Міжнародний аспект військового співробітництва запорозьких козаків з Молдавією та Російською державою в ХVI ст. Зіняк Любомир Васильович – старший викладач кафедри загальновійськових та правових дисциплін військово-юридичного факультету, здобувач кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків) Військово-морське мистецтво українського козацтва в епоху середньовіччя на теренах Чорноморського басейну Яворська Валерія Володимирівна – аспірантка кафедри етнології Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (м. Київ) Османська воєнна теорія сер. XVII ст. про стратегію і тактику боротьби із козаками Галенко Олександр Іванович – завідувач сектором дослідження цивілізацій Причорномор’я
  1   2   3


Скачати 430.84 Kb.

  • Національного військово-історичного музею України , кандидат історичних наук
  • Харківського національного університету радіоелектроніки
  • Одеського музею нумізматики
  • Національної бібліотеки України
  • Київського національного торговельно-економічного університету
  • Євпаторійського краєзнавчого музею
  • Державного архіву Вінницької області
  • Донецького національного технічного університету
  • Миколаївського національного університету
  • Українського реєстрового козацтва