Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВсеукраїнська учнівська олімпіада з історії 012 р. III етап клас. Максимальна кількість балів – 90

Скачати 96.93 Kb.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії 012 р. III етап клас. Максимальна кількість балів – 90
Скачати 96.93 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір96.93 Kb.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії 2012 р.

III етап. 8 клас.

Максимальна кількість балів – 90

1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) битва на р.

Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично).
Сині Води;

б) коронація Данили галицького;

в) правління князя Ярослава Осмомисла;

г) битва під Вількомиром;

д) Городельська унія.Максимум балів - 5.
2. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) об'єднання Англії королем Едгардом

б) складення «Правди короля Альфреда»

в) битва при Молдові

г) угода Альфреда Великого з /ганськими ватажком Гутрумом про поділ Англії

д) битва при БрунанбурзіМаксимум балів - 5.
Городе́льська унія 1413 - угода між Польським королем Владиславом ІІ Ягайлом та Великим князем Литовським, Руським та Жемантійським Вітовтом, укладена 2 жовтня 1413 року у місті Городло, що на річці Західний Буг.
Ярослав Володимирович, відомий як Ярослав Осмомисл (також Ярослав Володимирович галицький, Ярослав Галицький; бл. 1130 - 1 жовтня 1187, Галич) - князь галицький (1153-1187).
Альфре́д І Великий (англ. Alfred the Great, 849-899) - король англосаксонського королівства Вессекс (871-899). Святий православної та англіканської церков.

3. У які роки відбулися такі події в історії козацького війська:


1) Створення козацького реєстрового війська;

а) 1621

2) Похід Івана Підкови до Молдавії;

б) 1572

3) Хотинська битва;

в) 1577-1578

4) Ординація Війська Запорізького реєстрового;

г) 1630

5) Повстання нереєстрового козацтва під проводом Тараса Трясила (Федоровича).

д) 1638


Максимум балів - 5.
Козацькі війська - збройні формування козацтва. Відомі з початку 16 ст.: тоді старости південних земель Великого князівства Литовського комплектували з козаків роти і поселяли на території своїх староств.


4. Дайте визначення понять:

а) Іконоборський рух -

б) Нормани -

в) «Данські гроші» -

г) Альбігойські війни -

д) Ліга суспільного блага -


є) «Війна трьох Генріхів» -
Максимум балів - 12.
Альбіго́йські ві́йни - спровоковані католицькою церквою війни північнофранцузьких лицарів, а пізніше і французького короля проти альбігойців Лангедоку наприкінці XII - на початку XIII століть. Призвели до викорінення "альбігойської єресі" та остаточного підкорення регіону французькій короні. 1. Порівняйте у формі таблиці Білоцерківський і Зборівський договориЗборівський договір (дата укладання)

Білоцерківський договір (дата укладання)

Історичні передумови укладанняПовноваження гетьманаКозацька територіяРеєстр
Максимум балів - 21.
6. Володарі цього античного міста приймали наступну присягу «Служити народу та радити йому - найкраще і найбільш справедливе для держави та громадян». Напишіть статтю про це місто?Максимум балів - 21.
7. Охарактеризуйте роль гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в історії українського козацтва й православної церкви в Україні.
Православ'я або Православне християнство - збірний термін, який включає в себе Православну церкву та Давньосхідні православні церкви.
Козаки́ - члени самоврядних чоловічих військових громад, що з 15 століття існували на теренах українського «Дикого поля», в районі середніх течій Дніпра та Дону, на межі християнського і мусульманського світів.Максимум балів - 21

Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії 2012 р.

III етап. 9 клас.

Максимальна кількість балів -100
1. Укажіть події, пов'язані з такими датами:

 1. 19 квітня-6 травня 1648 р.

 2. 22-23 травня 1652 р.

 3. 21 березня 1654 р.

 4. 27 травня 1722 р.

 5. 10 листопада 1764 р.

Максимум балів - 5.
2. Вкажіть авторів науково-технічних винаходів:

 1. пароплав;

 2. динаміт;

 3. нарізна зброя;

 4. електромагнітний телеграф;

 5. аеростат;

 6. паровоз.

Максимум балів - 6.
3. Визначте, членами якої організації були:

 1. В. Лукашевич; а) Товариство об'єднаних слов'ян;

 2. П. Пестель; б) Кирило-Мефодіївське товариство;
  Кири́ло-Мефо́діївське товариство (Україно-слов'янське товариство, Кирило-Мефодіївське братство) - українська таємна політична організація, що виникла в Києві наприкінці 1845 року та спиралася на традиції українського визвольного й автономістського руху.


 3. П. Борисов; в) Любов до істини;

 4. М. Костомаров. г) Південне товариство.
  Півде́нне товари́ство декабри́стів - таємна революційна організація декабристів в Україні. Створено в березні 1821 року на базі Тульчинської управи Союзу благоденства. Очолювала товариство Директорія у складі Павла Пестеля, Олексія Юшневського та Сергія Муравйова-Апостола.


Максимум балів - 4.
4. Дайте визначення термінам:

 1. Веди-

 2. Мечеть -

 3. Хадіс -

 4. Весак -

 5. Ікона -

 6. Монотеізм -

 7. Сура-

 8. Тора-

 9. Конфірмація -

Максимум балів - 9.
5. Заповніть таблицю «Економічне становище українських земель у складі Російської та Австрійської імперій у першій половині XIX ст.
Австрі́йська імпе́рія (нім. Kaisertum Österreich) - державне утворення зі столицею у Відні, що об'єднувало спадкові володіння Габсбургів, які до цього не мали загальної назви. Існувало у 1804-1867 роках.
»Критерій порівняння

Австрійська імперія

Російська імперія

Аграрна сфераПромисловістьСоціальна сфераМаксимум балів -18


 1. Відновіть схему вищих державних органів влади Франції напередодні революції 1789-1794 рр.
  Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
  :

Максимум балів -14.


 1. Напишіть публіцистичну статтю на тему «Священні гори».


Максимум балів - 20.
8. Визначте, хто зображений на малюнку. Складіть історичний портрет цієї постаті й проаналізуйте основні досягнення її політичної діяльності.


Максимум балів - 24.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії 2012 р.

III етап. 10 клас.

Максимальна кількість балів – 100
1. Яку назву мав Радянський уряд України у 1917 р.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
?

а) Генеральний Секретаріат;

Генера́льний секретаріа́т - виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною Радою. Заснований 15 (28) червня 1917 року.

б) Народний Секретаріат;

Народний секретаріат - виконавчий орган Тимчасового ЦВК Рад України. Сформований у Харкові 30 грудня 1917 (12 січня 1918) року російськими і місцевими більшовиками як український радянський уряд на противагу до Української Центральної Ради та Генерального секретаріату УЦР-УНР.

в) Кабінет Міністрів;

г) Раднарком.

Максимум балів 2.
2. Вкажіть проблеми і суперечності, спричинені Версальсько-Вашинітонською системою:

а) прагнення реваншу з боку переможених країн;

б) посилення морського суперництва між Німеччиною і Великою Британією;

в) ізоляція радянської Росії;

г) претензії СІНА на світове панування;

д) гегемонія Росії в Європі та на Далекому Сході; е) репараційна проблема;

є) посилення суперечностей між метрополіями і колоніями;

ж) проблема національних меншин і кордонів в новоутворених європейських державах.

Націонáльні менш́ини - групи громадян певної держави, які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.Максимум балів - 6.

3. Знайдіть відповідники:


1) Лесь Курбас

а) Перший президент Академії наук України

2) Володимир Вернадський

б) Організатор ВАПЛІТЕ

3) Василь Липківський

в) Лідер «неокласиків», професор української літератури Київського університету

4) Микола Зеров

г) Митрополит УАПЦ

5) Микола Хвильовий

д) Засновник і режисер театру «Березіль»


Максимум балів - 5.

4. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 1. проголошення доктрини Монро;
  Доктрина Монро - політична доктрина США, частина сьомого Звернення до Конгресу (англ. State of the Union Affairs) тогочасного президента США Джеймса Монро (1817–1825), проголошена 2 грудня 1823 р. В ній було визначено довготривалі цілі зовнішньої політики США.


 2. «Компроміс Клея»;

 3. Міссурійський компроміс;

 4. анексія США Техасу;

 5. повстання Джона Брауна;
  Джон Браун (9 травня 1800, Торринґтон, Коннектикут - 2 грудня 1859, Чарлзтаун, Західна Вірджинія) - американський фермер, один із активних діячів аболіціонізму. В 1834 організував аболіціоністське товариство.


 6. президентство Е. Джексона.

Максимум балів - 6.
5. Поєднайте імена видатних художників і ті течії в мистецтві, які вони представляли:

1) С.Далі; а) конструктивізм 1. К. Малевич; б) супрематизм1

 2. В. Кандінський; в) «Баугаух»

 3. А. Родченко; г) абстракціонізм

 4. В. Гропіус; д) сюрреалізм.

Максимум балів - 5.
6. Порівняйте діяльність І, II, III Державної Думи за схемою:

Період діяльності

Партійний склад та діячі Державної Думи

Основні питання, що вирішувалися

Причини розпуску

І Державна Дума

II Державна Дума

III Державна Дума


Максимум балів - 24.
7. Складіть розгорнутий план наукової доповіді за темою «Український національний рух на початку ХХ ст.»

Максимум балів - 12.
8. Складіть доповідь на тему: «Боротьба за визволення Італії від іноземного панування та об'єднання країни».

Максимум балів - 20.
9. Вкажіть, хто зображений на фотографії. Визначте факти біографії та внесок цієї історичної особи у національно-визвольну боротьбу українського народу та відновлення української державності.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.Максимум балів - 20
Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії 2012 р.

III етап. 11 клас

Максимальна кількість балів – 150
1. Укажіть події, пов'язані з такими датами:

 1. 1 листопада 1918 р.

 2. 22 січня 1919 р.

 3. 28 жовтня 1944 р.

 4. 5 березня 1953 р.

Максимум балів 4.
2. Оберіть правильне твердження, виходячи з історичного факту незгоди щодо відкриття другого фронту в Європі між Й.
Другий фронт - умовне найменування в Другій світовій війні сухопутних бойових дій після висадки союзників (військ Британської імперії та США) у Франції 6 червня 1944 року.
Сталіним, В. Черчиллем та Ф.-Д.Рузвельтом:


 1. Й.Сталін вимагав відкриття другого фронту у Північній Франції,

Ф.-Д.Рузвельт і В.Черчилль - на Балканах;

 1. Й. Сталін вимагав відкриття другого фронту у Північній Франції,

Ф.- Д. Рузвельт погоджувався з ним, а В.Черчилль наполягав на висадці союзників на Балканах;

 1. Ф.-Д.Рузвельт вимагав відкриття другого фронту у Північній Франції, а Й.Сталін і В.Черчилль - у Південній Європі;

4) В.Черчилль вимагав відкриття другого фронту в Африці, а И.Сталін і Ф.-Д.Рузвельт - у Південній Європі.

Максимум балів - 4.
3. Що передбачала операція «Вісла»?

 1. примусове виселення поляків з території УРСР у басейн річки Вісла в процесі уточнення кордону;
  Басе́йн рі́чки (або річкови́й басе́йн), сто́чище - частина суходолу, з якого відбувається природний стік води в річку (річкову систему). Аналогічно географи означають басейни інших водних об'єктів: зокрема, басейн озера та басейн моря.


 2. примусове виселення українців «закерзоння» за річку Віслу в західні та північні воєводства Польщі;
  Воєводство (пол. województwo - воєву́дстфо) - найбільша адміністративна одиниця Польщі. Глава воєводства (тобто губернатор) - Маршал воєводства. Воєвода - представник Ради Міністрів у воєводстві.


 3. переселення українців, що проживали в Польщі східніше річки Вісла, на територію УРСР.

Максимум балів 4.
4. Дайте визначення термінам:

 1. «Перемир'я в промисловості» -.,.

 2. «Винна Жакерія»-...

 3. «Пивний путч» -...

 4. «Ніч довгих ножів» -...

 5. Авантинський блок - ...

 6. «Доктрина Трумена» -...

 7. «Рисові бунти » -...

Максимум балів -14.

5. Заповніть таблицю «Радянізація західноукраїнських земель у 40-50-і роки XX ст.


Сфера життя

Зміст політики

Аграрна сфера
Промисловість
Суспільно-політичне життя
Духовне життя

Максимум балів -16.

6. Дайте характеристику І та II Балканським війнам за схемою:

Хронологічні рамки

Основні актори

Причини

Результати

І Ватіканська війна

II Ватіканська війна

Максимум балів – 24.
7. Розкрийте позитивні та негативні наслідки для УРСР реформ М.С.Хрущова в суспільно-політичному, економічному та культурному житті.

Максимум балів – 26.
8. На прикладах поясніть історичний термін «холокост».

Максимум балів - 26.
9. Висвітліть біографію людини, яка зображена на фотографії та розкрийте її діяльність і місце у русі опору під час Другої світової війни.
Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.


Максимум балів - 32.


Скачати 96.93 Kb.