Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВсеукраїнській науково-практичній конференції

Скачати 49.02 Kb.

Всеукраїнській науково-практичній конференції
Скачати 49.02 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір49.02 Kb.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна академія педагогічних наук України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інститут педагогіки НАПН України

Інститут прикладної фізики НАН України

Науково-дослідний центр навчально-наукових приладів

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій СОІППО

ЗАТ Інститут передових технологій

Інформаційна підтримка: журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї»;
Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Фізика Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
сайт Сумського ОІППО
SOIPPO.EDU.UA, блог «ІКТ-конференція» http://iktsumskij.blogspot.com

Інформаційний лист

Запрошуємо науковців, викладачів вищих навчальних закладів, розробників новітнього навчального обладнання, аспірантів, магістрантів, студентів, учителів-новаторів, методистів і

працівників системи освіти до участі у
Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення»
Конференція відбудеться 1-2 березня 2012 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Науково-дослідного центру навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України (м.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Суми).
Напрями роботи конференції:

 • інформаційно-ресурсне забезпечення розвитку сучасного суспільства;

 • інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітою і наукою;

 • використання новітніх засобів навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах;
  Сумська́ о́бласть - область у північно-східній частині України; охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Утворена 10 січня 1939 року. Центр - місто Суми.
  Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.


 • ІКТ-технології у навчанні і вихованні дітей з особливими потребами;

 • інформатизація професійної освіти;
  Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.


 • новітнє науково-навчальне обладнання.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
До початку роботи конференції планується надрукувати збірку тез доповідей і статей.
Умови участі у конфереції

 1. Для участі у конференції необхідно до 01 лютого 2012 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника (П.І.Б.; контактна адреса; електронна пошта, код міста та контактний телефон;
  Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
  місце роботи або навчання; посада; кваліфікаційний рівень; педагогічне звання; науковий ступінь;
  Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.
  вчене звання
  ) та тези доповіді або статтю і заявку на проживання.
  Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.


 2. Електронний варіант тексту тез доповіді обсягом до 4 сторінок (статті – від 8 сторінок для ВАК-публікацій), набраних у редакторі Word у вигляді комп’ютерних файлів з розширенням * .doc обо * .rtf на електронну адресу конференції: iktsumskij@yandex.ru. Шрифт тексту Times New Roman кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, з інших боків – 20 мм; сторінки не нумерувати.

У першому рядку зліва розміщують УДК …; у наступному рядку великими літерами посередині друкують назву доповіді;
Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.
окремим рядком зазначають ініціали та прізвище автора, його науковий ступінь; наступний рядок містить назву установи (без абревіатур); далі подають анотації українською, російською та англійською мовами; з наступного рядка і з абзацу друкують основний текст; у кінці подають перелік використаних джерел у відповідності до нових вимог ВАК.

Ілюстративний матеріал виконується чітко та якісно (на комп'ютері) та подається на окремих аркушах. Посилання на ілюстрації у тексті статті обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами.

Статті, подані з порушенням перелічених вимог, редакційна колегія розглядати не буде.


 1. Паперовий варіант тез або статті, підписаний автором (авторами), а також оригінал документу про оплату послуг за друкування (копію обов’язково залишіть собі) надсилається в оргкомітет конференції на адресу: Сумський ОІППО, вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007 з позначкою (конференція ІКТ).

 2. Матеріали конференції будуть друкуватися без додаткового редагування, тому рукописи повинні бути ретельно відредагованими. За зміст тексту та наявність помилок відповідальність несуть автори.

 3. Усі витрати, пов'язані з проживанням та харчуванням, здійснюються учасником за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила.

 4. Вартість публікації тез або статті становить 20 гривень за сторінку.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

ПП Літвін С.С.

Юр. Адреса: 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 5

Р/р 2600472099 в «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

МФО 380805 ІПН 3010417973

Тел: (0542) 33-40-67

З обов’язковою поміткою «За послуги по копіюванню матеріалів конференції «ІКТ в освіті».


 1. Заявка на проживання в гуртожитку (від 40 грн. за добу) або у готелі (від 100 грн. за добу).


Умови публікації наукових статей у виданнях, затверджених ВАК
Окремі статті, які представляють науковий інтерес і відповідають вимогами ВАК України (udpu.
Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
org.ua/viewpage.php?page_id=143), будуть надруковані у наукових виданнях («Комп’ютер в школі та сім’ї» та ін.), затверджених ВАК України. Якщо стаття автора не проходить як публікація ВАК, вона буде опублікована у збірнику матеріалів конференції.
Телефони, веб-сторінки та електронна адреса Сумського ОІППО

Тел./факс: (0542) 33-40-67 (приймальня)

Веб-сайт: http://www.soippo.edu.ua

Блог: http://iktsumskij.blogspot.com

Електронна адреса: iktsumskij@yandex.ru
Телефони оргкомітету: (0542) 33-40-67приймальня СОІППО;

(0542) 65-64-95 – Луценко Світлана Миколаївна, проректор з науково-педагогічної роботи.

(0542) 33-40-67 – Петрова Лариса Григорівна., зав. кафедри інформаційно-комунікаційних технологій.

(0542) 33-40-67 – Лабудько С.П., ст. викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій.


Оргкомітет конференції приймає добровільні внески та спонсорську допомогу на проведення заходу від наукових закладів та фондів.


Скачати 49.02 Kb.

 • НАПН України Інститут педагогіки НАПН України Інститут прикладної фізики
 • Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій
 • SOIPPO . EDU . UA , блог «ІКТ-конференція» http :// iktsumskij . blogspot . com
 • 1-2 березня 2012 року
 • Напрями роботи конференції
 • Умови участі у конфереції
 • Сумський ОІППО, вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007
 • За зміст тексту та наявність помилок відповідальність несуть автори.
 • Умови публікації наукових статей
 • Телефони, веб-сторінки та електронна адреса Сумського ОІППО