Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Всеукраїнський рух «Сила права»» – правозахисна громадська організація, що надає безоплатну юридичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації РФ частини території

Скачати 32.45 Kb.

«Всеукраїнський рух «Сила права»» – правозахисна громадська організація, що надає безоплатну юридичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації РФ частини території
Скачати 32.45 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір32.45 Kb.

c:\сила-права.png

«Всеукраїнський рух «Сила права»» – правозахисна громадська організація, що надає безоплатну юридичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації РФ частини території України.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Історія України Історія України - процес формування держави Україна. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців. Після появи держави виникла українська нація як сукупність громадян.

Рух «Сила права» взяв на себе місію зі створення системи безкоштовної масової правової підтримки потерпілих громадян, яка має на меті одержання ними компенсації матеріальної та моральної шкоди, завданої збройною агресією РФ. Робота організації полягає у підготовці та супроводі позовів у національних судах України. У перспективі рух співпрацюватиме з міжнародними судовими інстанціями.

Якщо ви постраждали внаслідок збройної агресії РФ та окупації РФ частини території України, звертайтеся до руху «Сила права».

Мора́льна шко́да - втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб (Пункт 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Безкоштовна правова допомога надається наступними категоріями громадян:

 • Родинам загиблих військовослужбовців – очікуваний розмір компенсації від 60000 євро для кожного члена родини;
  Правова́ (правнича, юриди́чна) допомо́га - це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг.


 • Військовослужбовцям, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, – очікуваний розмір компенсації від 20000 євро компенсація за втрату працездатності компенсація витрат на лікування та протезування;
  Психологі́чна тра́вма, або Тра́вма психі́чна, Психотра́вма - травма, що виникла в результаті дії на психіку людини особисто значущої інформації; емоційна дія, яка викликала психічний розлад; шкода, нанесена психічному здоров'ю людини в результаті інтенсивного впливу несприятливих факторів середовища або гостроемоційних, стресових впливів інших людей на її психіку.


 • Військовослужбовцям, які побували у полоні, – очікуваний розмір компенсації від 20000 євро;

 • Вимушеним переселенцям з окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей – очікуваний розмір компенсації від 50000 євро компенсація матеріальної шкоди;

 • Громадяни, які втратили особисте майно, – розмір компенсації залежить від вартості втраченого майна

Захист прав, свобод та інтересів людини і громадянина здійснюється на підставі національного законодавства України, міжнародних договорів, таких як Загальна декларація прав людини, Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція ООН про захист цивільного населення під час війни тощо, а також практики Європейського суду з прав людини.
Майнова́ шко́да - зменшення майнової сфери особи (учасника правовідносин, потерпілого) внаслідок пошкодження чи знищення її майна або внаслідок порушень її особистих немайнових прав.
Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Загальна декларація прав людини Загальна Декларація Прав Людини (ЗДПЛ) - декларація, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року в Паризькому палаці Шайо. Декларація стала результатом безпосереднього досвіду Другої Світової Війни і представляє першоглобальне вираження прав, на які усі люди мають невід'ємне право.

Правова стратегія руху «Сила права» складається з чотирьох етапів: 1. Встановлення в суді юридичного факту того, що шкоду громадянинові було нанесено внаслідок збройної агресії РФ проти України;

 2. Розрахунок завданої матеріальної та моральної шкоди;

 3. Вирішення питання про стягнення суми завданої шкоди у судовому процесі;
  Суд Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.


 4. Забезпечення виконання судового рішення, у тому числі шляхом звернення до Європейського суду з прав людини.
  Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).


Рух «Сила права» має суттєві досягнення на юридичному фронті боротьби з державою-агресором. Неодноразово українські суди встановлювали юридичні факти вимушеного переселення громадян України з Криму, Донецької та Луганської областей внаслідок збройної агресії РФ.
Юридичні факти - це певні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин, прав та обов'язків.

Наприкінці березня 2016 року вперше в історії українського правосуддя Ярмолинецьким районним судом Хмельницької області був встановлений юридичний факт загибелі військовослужбовця внаслідок збройної агресії РФ проти України, тоді як в середині липня 2016 року Попільнянський районний суд Житомирської області повністю задовільнив заяву пораненого на фронті захисника України про встановлення юридичного факту отримання поранення при виконанні обов'язків військової служби в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України.

Жито́мирська о́бласть - область на півночі України, в межах Поліської низовини, на півдні в межах Придніпровської височини. На півночі межує з Гомельською областю Білорусі, на сході з Київською, на півдні з Вінницькою, на заході з Хмельницькою та Рівненською областями України.
Хмельни́цька о́бласть (до 4 лютого 1954 року - Кам'яне́ць-Поді́льська) - область на заході України. Утворена 22 вересня 1937 року постановою ЦВК СРСР з центром у місті Кам'янці-Подільському.

30 травня 2016 року за заявою, підготовленою командою руху «Сила права», суд заарештував 3 мільярди доларів російського кредиту. Також, у жовтні 2016 року Ярмолинецький районний суд Хмельницької області розглянув заяву вдови загиблого захисника України про забезпечення позову проти Російської Федерації та наклав арешт на право вимоги за тим самим договором в сумі позовних вимог (189 140 євро). «Сила права» системно працює над тим, щоб гроші агресора були використані на компенсацію шкоди громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Кожен, хто постраждав від злочинних дій РФ в Україні, може безкоштовно отримати консультацію та ефективну правову допомогу у підготовці та супроводі заяви на всіх етапах судового провадження до фактичного отримання компенсації шкоди.

Спеціалісти «Сила права» чекають на вас в юридичній приймальні руху, яка розташована за адресою м. Cєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини ,буд. 45 (режим роботи: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 17:00, тел. 073-494-96-06, електронна адреса severodonetsk@sila-prava.org).

Докладну інформацію можна отримати на сайті www.sila-prava.orgЗ допомогою руху «Сила права» ви здобудете свою власну юридичну перемогу над агресором!


Скачати 32.45 Kb.

 • З допомогою руху «Сила права» ви здобудете свою власну юридичну перемогу над агресором!