Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДодаток А Міністерство освіти і науки України Вінницький національний

Додаток А Міністерство освіти і науки України Вінницький національний
Сторінка8/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДОДАТКИ


Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра комп’ютерних наук

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри КН

д.т.н.

Козловський - українське прізвище. Польський відповідник - Kozłowski, російський - Козловский.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
, проф. Перевозніков С.І. ________,

«____»___________201__р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання магістерської кваліфікаційної роботи

формування розкладу для ВНЗ на основі теорії розкладів

08–22.МКР.018.15.000.ТЗ

Науковий керівник: к.т.н., доцент

_______________ Поремський Ю.В.

(підпис)
Магістрант групи 1КН-15м

_______________ Яковенко І. М.

(підпис)

Вінниця 2017 р.


1. Підстава для виконання магістерської кваліфікаційної роботи (МКР)

а) актуальність досліджень обумовлена тим, що застосування теорії розкладів при формуванні розкладу значно пришвидшує швидкодію, і зменшує комп’ютерні обрахунки.

б) наказ ВНТУ про затвердження теми магістерської кваліфікаційної роботи №_____ від “___” _____ 2016р. та рішення засідання кафедри комп’ютерних наук (протокол №___ від “___”_____ 2016 року).
2. Мета і призначення МКР

а) мета – зменшення обсягу комп’ютерних обчислень при формуванні розкладу за рахунок використання теорії розкладів;

б) призначення розробки – виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
3. Вихідні дані для виконання МКР

Виконати розробку формування розкладу для ВНЗ на основі теорії розкладу на мові програмування PHP.

Лістинги програм наведено в додатку В.
4. Вимоги до виконання МКР

- основні методи обробки даних – методи теорії розкладу, методи математичної статистики, методи обробки результатів експериментів, методи об’єктно-орієнтованого програмування;

Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.

- базовий метод – метод формування розкладу на основі теорії розкладу

5. Етапи МКР та очікувані результати


етапу

Назва етапу

Термін виконання

Очікувані результати

початок

Кінець

1

Аналіз сучасного стану розробок в галузі створення розкладу. Постановка задач дослідженняАналітичний огляд літературних джерел, задачі досліджень, розділ 1 ПЗ

2

Побудова математичних моделей об’єктів розкладу та побудови розкладуМатематичні моделі, розділ 2

3

Практичне застосування та оцінка ефективності розроблених моделейрозділ 3

4

Підготовка економічної частинирозділ 4

5

Апробація та/або впровадження результатів дослідженнятези доповідей/акт впровадження

6

Оформлення пояснювальної записки, графічного матеріалу та презентаціїПояснювальна записка, графічний матеріал та презентація


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9  • 1. Підстава для виконання магістерської кваліфікаційної роботи (МКР)
  • 2. Мета і призначення МКР
  • 3. Вихідні дані для виконання МКР
  • 4. Вимоги до виконання МКР
  • 5. Етапи МКР та очікувані результати