Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаXviii. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Скачати 325.27 Kb.

Xviii. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Скачати 325.27 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір325.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Доц. Мірошниченко А.М.

XVIII. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення1. Поняття земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

2. Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

3. Правовий режим земель промисловості

4. Правовий режим земель транспорту

4.1. Правовий режим земель залізничного транспорту

4.2.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
 Правовий режим земель морського транспорту

4.3. Правовий режим земель річкового транспорту

4.4. Правовий режим земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства

4.5. Правовий режим земель авіаційного транспорту

4.6. Правовий режим земель трубопровідного транспорту

4.7. Правовий режим земель міського електротранспорту5.
Міський електричний транспорт - складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах (лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів.
 Правовий режим земель зв’язку


6. Правовий режим земель енергетичної системи

7. Правовий режим земель оборони

8. Правовий режим земель «іншого призначення»


1. Поняття земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення


Відповідно до ч. 1 ст. 65 ЗКУ,

«1. Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
»

Дана категорія земель поділяється на ряд видів земель в залежності від мети їх надання, використання земель здійснюється для задоволення великої кількості різноманітних цілей, перелік яких у законодавстві на сьогодні не є вичерпним.
Землекористування - поняття, яке має декілька значень і використовується, як іменник та дієслово.
Однак, як відмічає М. І. Краснов1, це не є перепоною для об’єднання їх в особливу категорію земель. Усі види вказаних земель характеризуються тим, що вони використовуються для спеціальних цілей несільськогосподарського характеру.

NB. У законодавстві колишнього Союзу РСР ця категорія земель іменувалась «землями спеціального призначення», «землями спеціального несільськогосподарського призначення». Видається, що наведені поняття є більш вдалими, ніж вжите сьогодні в законодавстві України, оскільки, по-перше, чітко відображає призначення земель даної категорії, уникаючи невизначеності, породженої формулою «та іншого призначення»;
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
по-друге, ці поняття є більш лаконічними та зручними для використання.
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення займають понад 1,84 млн. га2.

2. Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення


Земельні ділянки, що належать до даної категорії земель, характеризуються різноманітним цільовим призначенням та правовим режимом. Між тим, на підставі законодавства у правовій доктрині3 прийнято виділяти загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Зокрема:

 • всі земельні ділянки даної категорії земель мають спеціальне несільськогосподарське призначення, що дало підстави у спеціальній літературі називати дану категорію земель скорочено землями спеціального несільськогосподарського призначення;

 • розміри відповідних ділянок визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку норм (для типових об’єктів – залізниць, автомобільних доріг, ліній електропередач, аеродромів, трубопроводів тощо) або затверджених у встановленому порядку проектів (для нетипових об’єктів – промислових підприємств тощо), які, проте, також розробляються відповідно до певних норм.
  Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.
  Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.
  Це дозволяє виділити таку ознаку земель спеціального несільськогосподарського призначення, як нормування розмірів відповідних ділянок;

У більшості галузей економіки через недосконалість нормативів та низький рівень проектно-технічних рішень землі використовуються нераціонально. Нормативи відведення земельних ділянок для потреб промисловості, транспорту, енергетики в 2,5-2,7 рази перевищують прийняті в країнах Західної Європи4.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі. • здійснюється внутрішнє та зовнішнє зонування земельних ділянок спеціального несільськогосподарського призначення. Так, навколо потенційно шкідливих об’єктів встановлюються санітарно-захисні зони, де забороняється житлове будівництво та проживання населення, навколо потенційно вразливих об’єктів – охоронні зони тощо.
  Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.

 • у певних випадках території, що призначаються для спеціальних несільськогосподарських потреб, взагалі можуть не відводитися як окремі земельні ділянки. Йдеться, наприклад, про земельні ділянки, призначені для розміщення деяких лінійних об’єктів (ліній зв’язку, електропередач, підземних трубопроводів). Хоча окрема земельна ділянка для розміщення такого об’єкту не відводиться, у зв’язку із розміщенням об’єкту режим відповідної території зазнає істотних змін, зокрема, встановлюється охоронна, санітарно-захисна зона.
  Саніта́рно-захисна́ зо́на (СЗЗ) - зона, яка відокремлює промислове підприємство від житлової забудови.
  Може бути встановлено відповідний земельний сервітут.

NB. Російські вчені пропонують опосередковувати відносини із розміщення подібних лінійних споруд публічними земельними сервітутами. На їх думка, саме ця конструкція найбільшою мірою відповідає природі відносин, що складаються у зв’язку із використанням земель під розміщення лінійних споруд5.
Описані особливості правового режиму будуть розкриті нижче при характеристиці правового режиму окремих земель у складі даної категорії.

Проблема. Законодавство в більшості випадків не містить правил визначення правового режиму земельних ділянок, що підпадають одночасно під ознаки кількох різновидів зі складу земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (наприклад, земельних ділянок на перехрещенні лінійних мереж).


  1   2   3   4   5   6


Скачати 325.27 Kb.

 • 1. Поняття земель промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення
 • 2. Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення