Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаXxii всеукраїнська олімпіада з інформатики Пам'ятка учасника

Скачати 45.73 Kb.

Xxii всеукраїнська олімпіада з інформатики Пам'ятка учасника
Скачати 45.73 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір45.73 Kb.

XXII Всеукраїнська олімпіада з інформатики

Пам'ятка учасника


На кожен з турів вам буде запропоновано по 3 задачі, кожна з яких буде оцінюватися однаковою кількістю балів.

Для покращення розуміння умов задач, учасникам можуть надаватися переклади, які носять інформативний характер. Можливі розбіжності трактуються у відповідності до українського оригіналу.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ


Оцінювання роботи здійснюється за результатами запусків відкомпільованих програм-розв’язків учасника на тестових наборах вхідних даних. Оцінюється правильність та ефективність розв’язків. Тексти програм-розв’язків не аналізуються.

Учаснику нараховується певна кількість балів за тест, якщо його програма завершила роботу у відведений час, та отримані вихідні дані відповідають умові задачі та технічним умовам.

Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.

Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Для завдань, які вимагають здачі (замість програми-розв’язку) набору вихідних файлів, отриманих за наданим набором вхідних файлів, бали нараховуються окремо за кожен коректний зданий файл. Додаткові інструкції щодо завдань такого типу будуть описані в умові завдання.

ПРАВИЛО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ


Журі розподіляє призові місця у відповідності до рейтингу учасників олімпіади окремо по 11-х, по 10-х та по 9-х класах. Рейтинг учасника – це сума балів, отриманих за усі його програми-розв’язки при проходженні усіх тестів журі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


Запишіть програму-розв'язок у текстовий файл, що має ім'я, вказане в умові, та розширення, в залежності від використаної мови програмування.

Текстовий файл Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

У першому рядку файлу, що містить вихідний текст програми, необхідно вказати код компілятора, який журі використає при перевірці роботи.

Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.

Код компілятора – це коментар такого вигляду:

Компілятор

Мова

Розширення

Код

Free Pascal

Pascal

.pas

{ fp }

Turbo Delphi Explorer

Pascal

.dpr

{ tde }

Visual C 2008 Express

C

.c

/* vc_c */

Visual C 2008 Express

C

.cpp

/* vc_cpp */

GNU C

C

.c

/* gcc_c */

GNU C

C

.cpp

/* gcc_cpp */

Ваша програма–розв'язок повинна (якщо інше не зазначено в умові):  1. Прочитати вхідні дані з текстового файлу, який має ім’я, вказане в умові, розширення .DAT і знаходиться в поточному каталозі;

  2. Обробити прочитаний набір даних;

  3. Записати результати до текстового файлу, який має ім’я, вказане в умові, розширення .SOL і знаходиться в поточному каталозі. Структуру кожного рядка вихідних даних визначено в умові. Коментувати вихідні дані у файлі не можна.

Суворо дотримуйтеся форми введення даних та виведення результатів, наведеної в технічних умовах та прикладах!

Кожен рядок вхідного та вихідного файлів закінчується символами закінчення рядка (ASCII 13, 10), числа у рядку розділяються одним пропуском, інших пропусків немає.

Якщо для тесту існує декілька розв’язків, що задовольняють умові задачі, ваша програма повинна виводити лише один з них.

Правильність вхідних даних (нецiлiсть чисел, нечислові дані) перевіряти не треба.

У статистиці категорі́йна змі́нна (англ. categorical variable) - це змінна[en], яка може набувати одного з обмеженого та, зазвичай, фіксованого числа можливих значень, відносячи таким чином кожен індивідуалізований об'єкт до певної групи, або «категорії».

Вносити будь-які зміни в текст програми після завершення роботи учасника заборонено.

Протягом першої години роботи ви можете в письмовому вигляді задавати питання щодо умов задач, на які можна відповісти «Так» або «Ні». Журі залишає за собою право відповісти «Без коментарів», якщо вважатиме, що відповідь дасть підказку щодо розв’язку задачі, або ж якщо відповідь явно написана в умові.

Користуйтеся стандартними функціями введення-виведення (Read-Write, scanf-printf, cin>>-cout<<). Не використовуйте модуль Crt та бібліотеку conio.

Забороняється використовувати допоміжні (проміжні) файли, виводити текстову або графічну інформацію на екран і стирати вміст екрану, якщо протилежне не зазначено в умові.

В процесі роботи програма повинна обробляти ті файли, які розташовані в поточному каталозі. Не вказуйте повний шлях до файлів.

Вихідний текст програми не повинен компілюватися більше 30 секунд.

В ході виконання вашої програми гарантований обсяг доступної оперативної пам’яті складає 200 Мб.

Оргкомітет олімпіади надає системи програмування інстальованими на комп’ютери учасників і готовими до використання. Можливі проблеми в роботі систем програмування, пов’язані з їх якістю, не будуть виправлятись оргкомітетом та братись до уваги журі при перевірці та оцінюванні.

Забороняється:


  1. Реалізовувати в програмі дії, які можуть бути кваліфіковані як такі, що навмисно призводять до нестабільної роботи комп’ютера під час перевірки роботи;

  2. Прининосити з собою та використовувати власні електронні носії інформації;

   Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.  3. Користуватись принесеними друкованими та рукописними матеріалами;

  4. Прининосити з собою та використовувати засоби мобільного зв’язку та портативні обчислювальні пристрої (мобільні телефони, калькулятори, ноутбуки, і таке інше).

Учасники, які не дотримуватимуться цих вимог, будуть відсторонені від участі в олімпіаді.

ПОРАДИ


Радимо вам протягом туру дотримуватися таких правил:

 1. Уважно прочитайте умови усіх задач та задайте запитання, якщо виникнуть.

Розв’язуйте спочатку ту задачу, яка здається вам простішою.

Не забувайте регулярно зберігати проміжні версії програм-розв’язків.

Перевіряйте правильність роботи ваших програм-розв’язків у «крайніх» випадках.

Залиште час наприкінці туру для перевірки:  1. Назв файлів з вихідними текстами програм-розв’язків;

  2. Назв файлів вхідних та вихідних даних;

  3. Форматів вхідних та вихідних даних (варто порівняти вихідні файли, що продукує ваша програма, з наданими файлами-прикладами);

  4. Встановлених опцій компілятора в тексті програми, якщо необхідно;

  5. Коду компілятора в першому рядку вихідного тексту програми.

  6. Відсутності залежності програми від нестандартних модулів чи заголовкових файлів, наприклад stdafx.h.


Скачати 45.73 Kb.

 • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
 • ПРАВИЛО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
 • ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
 • ПОРАДИ