Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЯрцев в. П. Створення та обробка баз даних на пеом

Ярцев в. П. Створення та обробка баз даних на пеом
Сторінка1/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір6.91 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


ДЕРЖАВНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Кафедра обчислювальної техніки
ЯРЦЕВ В.П.

Створення та обробка баз даних на ПЕОМ

Київ


2014

Рецензенти:

Ярцев В.П.

Створення та обробка БД на ПЕОМ: навчальний посібник.-К.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
ДУТ 2014.-246с.


В навчальному посібнику розглядається систематизована сукупність відомостей що до понять баз даних та інформаційних систем, принципів побудови і технологій використання БД. Розглядаються питання технологій розробки персональних баз даних з допомогою СУБД Microsoft Access, візуальне проектування програм баз даних у середовищі програмування Delphi. Розглянуті особливості архітектурі «клієнт-сервер», питання розробки клієнтської та серверної частин інформаційної системи на прикладі сервера InterBase, система автоматизованого проектування БД IBExpert.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Систе́ма автоматизо́ваного проектува́ння (САП або САПР) або автоматизо́вана систе́ма проектува́ння (АСП) - автоматизована система, призначена для автоматизації технологічного процесу проектування виробу, результатом якого є комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої експлуатації об'єкта проектування.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напрямку ”Телекомунікації ” та ”Радіотехніка”.


Обговорено та схвалено на засіданні кафедри “ Обчислювальної техніки

Протокол №_____ від ______________ 2014р.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Рекомендовано методичною радою ДУІКТ до друку

Протокол №_____ від ______________2014р.Зміст

ПІБ 72

КодВикл 72

Предм 72

Каф 72


Оклад 72

Посада 72

ВидЗанят 72

TObject 155

TObj 155

TControl 155

TWinControl 156

TButton 156

TEdit 156

TForm 156

TField 199Короткий термінологічний словник


Адаптерпристрій, що дає змогу з'єднувати фізично неоднорідні системи

(наприклад, плата, яка забезпечує зв'язок шини комп'ютера з зовнішнім пристроєм.Адміністратор бази даних — людина, яка відповідає за розміщення, збереження, цілісність, використання інформації БД, мережі та надає відповідні повноваження користувачам.

Алгоритм — послідовність дій, що визначає процес перетворення інформації від початкових даних до кінцевого результату.

База даних — пойменована сукупність даних, які мають однакові принципи опису, збереження, оброблення інформації.

Байт — основна одиниця кількості інформації, містить 8 біт.

Біт — мінімальна одиниця кількості інформації (один символ двійкового алфавіту).

Буфер обміну — область пам’яті для тимчасового збереження інформації.

Введення-виведення — пересилання даних між оперативною пам'яттю і зовнішніми пристроями.

Вікно бази даних Ассеss — вікно, що з'являється на екрані дисплея та містить перелік її об'єктів (таблиць, запитів, форм, звітів, макросів, модулів).

Вузол — пристрій в мережі (ним можуть бути робоча станція, принтер або файловий сервер).
Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.


Гіперпосиланнятекст, що містить посилання, теля активізації яких здійснюється перехід до іншого файлу (текстового, графічного).

Глобальна мережа (WАN) — мережа, елементи якої розташуються на значній віддалі.

Дозвіл — установлення обмежень для користувачів, які мають до­ступ до деякого об'єкта системи, і режим цього доступу (повний, обмежений, недозволений).

Домен — сукупність робочих станцій і серверів мережі, що адмініструється як єдина група (кожен домен має певні межі безпеки).

Драйвер — програма, що встановлює додаткові параметри.

Запис — група взаємозв'язаних елементів, що розглядається як єдине ціле.

Захист даних — апаратні та програмні засоби для запобігання втратам або порушенню цілісності даних.

Інтерфейс — сукупність засобів і правил, які забезпечують логічну або фізичну взаємодію пристроїв та програм обчислювальної сис­теми.

Ключ (ключове поле) — поле, значення якого ідентифікує запис (у ключовому полі кожен елемент даних повинен мати унікальне зна­чення).

Код — засіб перетворення інформації з однієї системи на іншу (наприклад, символьної на двійкову систему числення).
Цілісність інформації (англ. data integrity, information integrity) - термін в комп'ютерних науках (криптографія, теорія електричного зв'язку, теорія інформації, безпека), який вказує, що дані не були змінені при виконанні будь-якої операції над ними, будь то передача, зберігання і відображення.
Двійкова система числення - це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами.


Командний файл — файл, що містить послідовність команд мовою програмування і виконується у пакетному режимі.

Комірка — найменша структурна одиниця, що використовується для збереження даних .

Транзакція - група логічно зв'язаних послідовно виконуваних операцій.Каталог: uploads
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20  • Короткий термінологічний словник Адаптер
  • Адміністратор бази даних
  • База даних
  • Введення-виведення
  • Вузол
  • Гіперпосилання
  • Дозвіл
  • Драйвер
  • Ключ (ключове поле)
  • Командний файл