Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЯрцев в. П. Створення та обробка баз даних на пеом

Ярцев в. П. Створення та обробка баз даних на пеом
Сторінка12/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір6.91 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

9. Створення форм у Access
9.1. Види та призначення форм


Форма є одним із об’єктів СУБД Access. Вона забезпечує найбільше гнучкий спосіб для введення, передогляду та корегуванню взаємопов’язаних даних в таблицях и запитах створеної бази та також для розробки панелей керування базою в вигляді, зручному для користувача. Працюючи з формою, користувач може змінювати значення у полях, виконувати розрахунки загальних функцій та складних виразів, контролювати дані, що додаються, установлювати обмеження до доступу, відкривати таблиці , інші форми та звиті графічними засобами, як командні кнопки, вкладки, кнопки-списки. Ці графічні об’єкті мають назву - елементи керування.

Основні елементи керування у формі: поле, напис, група, перемикач, позначка, вимикач, поле зі списком, список, кнопка, рисунок, приєднана рамка об'єкта, вільна рамка об'єкта, набір вкладок, підпорядкована форма, розрив сторінки, лінія, прямокутник, додаткові елементи АсtivеХ.

Графічний елемент керування у форми може забезпечити:


 • перегляд записів і їх оброблення (додання, вилучення, друкування,

відновлення);

 • роботу з формою та зі звітами (відкривання, перегляд, закривання,

друкування );

 • роботу з додатками (запускання додатка, якій був виконаний у Word, Ехсеl );

 • відкривати OLE- об’єкти ( рисунки, графіки, фото).

Конструкцію форми визначає користувач. При цьому він вказує, які графічні елементи керування мають бути включеними у форму, з яких таблиць та запитів, зміст яких полів треба відображати.

Створити форму можливо декількома способами. Для конструювання нової форми у вікні бази даних необхідно вибрати вкладку “Формы” та клацнути мишою по кнопці Створити, на екрані з'явиться діалогове вікно «Нова форма», в яком вказані способи створення (Рис.9.1).

За допомогою Конструктора створюється порожня форма, в яку далі додають поля таблиці, елементи керування, редагують положення, розмір, колор шрифту, фон.

За допомогою Майстра автоматично створюють вид форми, вибирав шаблон із чотирьох пропонованих видів форм представлення даних, якій потім можливо корегувати в режимі Конструктора: “в столбец”, “ленточная”, “табличная” та “выровненная”.Рис.9.1. Діалогове вікно “Нова форма”

У режимі Автоформа створюється форма практично без участи користувача, яку потім можна корегувати Конструктором. Наприклад, форма УСПІШНІСТЬ, що створена у режимі “ленточного” виводу полів, має вид, зображений на Рис.9.2.

Рис.9.2. Форма “ленточного” типу


Режим діаграм забезпечує подання числових табличних даних у графічному вигляді, режим зведених таблиць створіть форму зі зведеною таблицею Ехсеl.

9.2. Створення форм за допомогою Конструктора


Для створення форми в цьому режимі необхідно в діа­логовому вікні вибрати пункт «Конструктор», а у якості джере­ла даних для неї – таблицю або запит. Відчинитися діалогове вікно «Форма1: форма» (Рис. 9. 3).

Робочим полем Конструктора є форма, що складається з таких ділянок: «Заголовок формы», «Верхний колонтитул», «Область данных», «Нижний колонтитул» та «Примечание формы».

Для розміщення на них потрібних об'єктів (полів, тексту, графічних об'єктів) не­обхідно використати елементи трьох панелей інструмен­тів – «Конструктор форм», «Панель злементов» і «Формат».

Конструктор форм Панель елементів Формат (Форма/Отчет)


Рис.9.3. Діалогове вікно «Форма1: форма»


Призначення кнопок панелі інструментів «Конструктор форм» наступне:

– вибір режиму відображення форми на екрані («Конструктор форм», «Режим формы», «Режим таблицы»);

– викликання списку доступних полів для виділеної ділянки форми;

– відкривання панелі елементів;

– вмикання режиму автоформатування;

– відкривання програми форми або звіту у вікні модуля;

– відкривання вікна властивостей для виділеної форми;

– викликання діалогового вікна для вибору і за­пускання Будівника виразів або редактора макросів;

– активізація вікна бази даних;

– відкривання списку об'єктів бази.

Для конструювання однотабличної форми необхідно клацнути мишею на кнопці Список полів панелі інструментів «Конструктор форм». На екрані з’явиться вікно зі списком полів вибраної таблиці або запиту (наприклад, таблиці СТУДЕНТИ).

Потрібні поля необхідно скопіювати із таблиці в «Область данных» форми (Рис.9. 4).


Рис.9.4. Встановлення полів у форму
Розділи форми можливо відформовувати (призначать ім’я , встановити розмір полів, фон та інше ), заповнить даними. Для цього клацанням на ньому правою кнопкою миші потрібно викликати контекстно залежне меню, у якому вибрати команду Свойства і в діалоговому вікні, що з'явиться, установити необхідні елементи та властивості (Рис.9.5).

Завершальною операцією конструювання форми є її збереження в базі даних. Після цього треба закрити вікно «Конструктор форм» і ввести ім'я форми.

Наприклад, щоб переглянути список студентів групи, скорегувати дані, що їх стосуються, увести нові записи або вилучити зайві, необхідно відкрити базу даних, клацнувши мишею на вкладці «Формы» та відкрити форму «Студенти». Внаслідок цього на екрані з'явиться форма, зображена на Рис. 10.6.

За допомогою форми, що була створена, можна працювати з таблицею СТУДЕНТИ, тобто переглядати записи, вводити при потребі зміни, доповнювати таблицю новими записами.Рис.9.5. Редагування властивостей розділів форми


Рис.9.6. Від однотабличної форми
9.3. Створення форм за допомогою Майстра


Для оперативного конструювання форми, а також створення багатотабличної форми доцільно використати Майстер форм. У цьому режимі система створює форму поетапно – з урахуванням відповідей користувача на її запитання

Для створення нової форми необхідно в діалоговому вікні «Новая форма» клацнути мишею на рядку «Майстер форм», а зі списку таблиць і запитів (якщо створюється багатотаблична форма) вибрати те поле, яке використовуватиметься як первинне джерело даних. На екрані з’явиться діалогове вікно Майстра форм.

Воно дає змогу відібрати потрібні таблиці (запроси) яки були створенні у БД, імена полів із цих таблиць та включить їх в форму. Для цього потрібно додати їх у вікні «Доступні поля» (Рис.9.7).

В другому діалоговому вікні, склад якого залежить від кількості таблиць та запитів, відібраних на першому етапі, потрібно указати головну таблицю, з якої буде братися дані. Можливо вибрати один із варіантів стрівання формі – «Підпорядкована форма» або «Зв’язана форма».

У першому випадку створюється форма, яка міститиме один запис головної таблиці і відповідні записи з підпорядкованої таблиці (Рис.9.8).


Рис.9.7. Діалогове вікно Майстра форм

Рис. 9.8. Редагування підпорядкованої форми
У другому варіанту – додаткова форма, пов'язана з головною формою (Рис.9.9).

Рис. 9.9. Вибір пов’язаної форми


Для більшей яскравості можливо вибрати один із 10 стилів оформлення форми.

На останньому етапі формуються заголовки головної та пов'язаної таб­лиць. При натисканні на кнопку Успішність у головної форми з’явиться пов’язана форма (Рис.9.10).Рис.9.10. Пов’язана форма


Якщо виб­рано одну таблицю, то на другому етапі на екрані з'являється діалогове вікно (Рис.9.11), за допомогою якого можна вибрати один із варіантів розміщення вікон до виведення (введення) даних: «в один стовпчик», «стрічкова», «таблична» або «вирівняна».

Рис.9.11. Вибір зовнішнього виду форми


Після завершення всіх етапів конструювання в форму можливо включити за допо­могою Конструктора різні елемен­ти керування, яки полегшать пошук та керування даними.


9.4. Додання у форму елементів керування

Усі елементи керування можуть бути пов'язаними, непов'язаними або такми, що визначаються.

Пов'язаний елемент керування приєднується до поля базової таблиці. Використовують його для відображення, введення або відновлення значень полів таблиць бази даних.

Вільний елемент керування джерела даних не має. Такі елементи застосовують для виведення на екран даних, ліній, прямокутників або рисунків.

Елемент керування, що визначається, призначений для виконання розрахунків. Як джерело даних у ньому використовується вираз, у якому можуть бути дані полів базової таблиці, а також дані іншого елемента керування форми.

У разі додавання у форму елементів керування, пов'я­заних із полями даних таблиць, необхідно в режимі «Конструктор» відкрити список полів (команда ВидСписок полів) та вставити вибране поле на потрібне місце листа конструктора форми.

Якщо виникне потреба додати у форму одночасно кіль­ка суміжних або несуміжних полів, то треба виділити їх при затисненій клавіші <Сtr1>, відповідно, та вставити на потрібне місце.

У вікні «Конструктор форм» мож­на також створити поле, що обчислюється, для яких небудь розрахунків, наприклад, для отримання середнього балу студента.

Додавання у форму непов'язаних елементів керування здійснюється за допомогою панелі керування «Панель элементов» (Рис.9.12 ).

Рис.9.12. Панель елементів керування


Призначення кнопок панелі елементів керування наступне:

– вибір елемента, розділа чи форми;

– вмикання і вимикання Майстра створення елементів керування;

– додання напису, заголовка або інструкції;

– створення полів уведення, що відображають вміст полів даних;

– додання групи перемикачів або вимикачів;

– додання вимикача, що працює за логікою «так – ні»;

– додання перемикача для вибору одного значення із багатьох;

додання позначки, що працює за логікою «так–ні»;

– створення комбінованого списку;

– створення звичайного списку;

– додання кнопки для виконання команд;

– вставлення рисунка;

– вставлення рамки, що містить об'єкт OLE;

– вставлення рамки, яка містить посилання на об'єкт OLE;

– вставлення розриву сторінки;

– вставлення форми, що складається з кількох вкладок;

– додання підпорядкованої форми або підпорядкованого звіту;

– рисування прямих ліній;

– рисування прямокутника або квадрата;

– відкривання нового меню для додання інших елементів керування.
Для додання елементів необхідно клацнути на кнопці потрібного елемента, розміщеного на пане­лі інструментів, а потім - на тому місці, де має бути розташований верхній лівий кут цього елемента, потім потрібно вказати дії, які буде виконувати елемент. Наприклад, на Рис.9.13 кнопка Розробник відкриває форму Розробник.

Рис.9.13. Приклад форми з елементом керування


До сконструйованої форми може виникнути потреба ввести вираз для визначення даних, яких немає в таблиці або запиті (наприклад, поле).

При ви­користанні елементів керування, що визначаються, розра­хунки проводять для кожного переходу до нового запису. Такі вирази стосуються полів елементів керування, які ма­ють властивість джерела запису і можуть вводитися вруч­ну або за допомогою вікна Побудував виразів (Рис. 9.14).


Рис.9.14. Вікно Побудувача виразів


Для введення виразу вручну в режимі «Конструктор» необхідно на ділянку даних за допомогою панелі інстру­ментів помістити поле введення, клацнути мишею на ньо­му і ввести вираз, починаючи зі знака рівності.

Наприклад, для обчислення середнього балу студента у формі УСПІШНІСТЬ (Рис.9.15) виконується вираз := Avg([Оцінка]).


Рис.9.15. Введення виразу в конструктору форми


Для введення виразу за допомогою Побудувача виразів треба після додання поля введення викликати за допомо­гою правої клавіші миші контекстнозалежне меню, активі­зувати команду Властивості, відкрити вкладку «Данные» у вікні властивостей і клацнути мишею на кнопці Побудувати... у рядку «Дані», як показано на Рис.9.16.

Рис.9.16. Вікно Дані

Форма, з розрахунковим полем Ср_балл, має вигляд, що наведена на Рис.9.17.
.

Рис.9.17. Форма з розрахунковим полем


Аналогічно у форму додають елементи керування для логічних полів у вигляді вимикачів , позначок, розміщені списки і поля зі списками , кнопки, рисунки.

Використовуючи форми, можливо редагувати записи в таблицях , установив обмеження на поля , яки потрібно захистити від випадкового корегування.

Для обмеження дозволу необхідно відкрити форму у режимі Конструктор, викликати контекстно меню, у якому вибрати команду Свойства (Рис.9.18)

В закладці Все встановити в рядку Доступ команду Нет, щозробить неактивним поле КодСтуд при відкритої формі (курсор неможливо встановити на дане поле) .


В рядку Блокировка команда Да робіт неможливім корегувати запис у поли з клавіатури.


Рис.9.18. Вставлення можливості Доступ та Блокіровка


Контрольні запитання: 1. Призначення та види форм.

 2. Методика створення підпорядкованої форми.

 3. Призначення кнопок панелі елементів форми.

 4. Методика створення розрахункових полів.
Каталог: uploads
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20 • 9.2. Створення форм за допомогою Конструктора
 • 9.3. Створення форм за допомогою Майстра
 • 9.4. Додання у форму елементів керування