Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСУБД MS Access. Створення таблиць баз даних

СУБД MS Access. Створення таблиць баз даних
Сторінка8/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір6.91 Mb.
ТипПротокол
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

5. СУБД MS Access. Створення таблиць баз даних
5.1. Загальні відомості про СУБД MS Access

СУБД MS Access є системою керування реляційними БД і включає всі необхідні інструментальні засоби для створення прикладних програм БД. MS Access дозволяє створювати: локальну БД, загальну БД у локальній мережі з файловим сервером, програму користувача для роботи з БД на SQL-сервері.

Останньою версією є MS Access 2003, що відрізняється від попередньої версії ( MS Access 2002 головним чином розвитком таких двох технологічних напрямків:


 • технології «клієнт-сервер»: уведена нова можливість створювати прикладні програми, що працюють як клієнт з сервером БД MS SQL Server;

 • Internet-технології: включені нові засоби для створення WEB-сторінок для доступу до БД MS Access і SQL-сервера.

Далі для скорочення будемо використовувати просто найменування Access.

У Access реалізована об'єктно-орієнтована технологія програмування. Основними об'єктами в Access є наступні: таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі і сторінки.Таблиця – це об'єкт, призначений для збереження даних.

Запит – об'єкт, що дозволяє користувачу одержувати потрібні дані з однієї чи декількох таблиць. За допомогою запитів можна також обновляти, додавати нові чи видаляти існуючи дані.

Форма – це об'єкт, що дозволяє створювати діалоговий інтерфейс програми користувача. Форма найчастіше створюється для зручного введення даних, відображення їх на екрані чи для керування роботою програми користувача.

Звіт – об'єкт, призначений для формування вихідних документів, що містять результати рішення задач користувача, і також виводу результатів на друкування.

Макрос – об'єкт, що містить програму, яка виконується при настанні деякої події. Макрос складається з макрокоманд. Кожна макрокоманда виконує визначені дії.

Модуль – об'єкт, що містить код програми на мові VBA (Visual Basic для прикладних програм);

Сторінка – об'єкт, який дозволяє проглядати, редагувати і вводити дані в БД в мережі Internet.

5.2. Запуск Access. Створення нової (порожньої) БД

Запуск програми Access виконується точно так само, як і запуск будь-якої прикладної програми Windows. Наприклад, це можна зробити через головне меню: ПускПрограмиMicrosoft Access. При запуску Access на екрані з'являється діалогове вікно, у якому потрібно вибрати один із наступних варіантів продовження роботи: • Нова база даних - створюється нова база даних;

 • Запуск майстра - майстер надає можливість скористатися наявними шаблонами (заготівками) БД (пропонуються 22 шаблона);

 • Відкрити БД - надається можливість вибрати і відкрити одну з вже існуючих БД.

Вікно має вид, показаний на Рис. 5.1.

Рис. 5.1. Вікно вибору наступних дій в Access

Для створення нової бази даних потрібно вибрати вариант Нова база даних (щигликом миші) і потім натиснути кнопку ОК. Відкриється діалогове вікно “Файл нової бази даних”, у якому потрібно ввести ім'я нової БД, яка створюється, і вказати місце (папку), де віна буде розміщуватися.

Ім'я файлу БД може містити до 255 символів (в імені заборонені такі символи: \ ). Файл БД Access має розширення .mdb. Вводити розширення не обов’язково. Якщо ви не введете розширення, Access автоматично додасть його до імені БД.

Після уведення імені БД натисніть кнопку Створити. Буде створена “порожня” БД, на екрані з'явиться вікно БД (Рис. 5.2). Для створення якогось об’єкту потрібно вибрати відповідну сторінку і натиснути кнопку Створити.

Для початкового ознайомлення з можливостями СУБД Access достатньо розглянути технології створення тільки найбільш важливих об’єктів: таблиць, запитів, форм.Рис. 5.2. Вікно “порожньої” БД5.3. Створення таблиць БД у Access
5.3.1. Загальні питання створення таблиць

Коли говорять про створення таблиць Access, мають на увазі два етапи: • на першому етапі створюється структура таблиці. При цьому визначаються: склад полів, їхні імена, послідовність розміщення полів у таблиці, тип даних кожного поля, властивості полів, ключі, індекси. Всі ці елементи об'єднується поняттям “структура таблиці”. На цьому етапі даних у таблиці ще немає;

 • на другому етапі виконується заповнення таблиці даними.

Ми поки розглянемо тільки питання створення структури таблиці.

У Access передбачено кілька способів (режимів) створення таблиць, основним з яких варто вважати створення таблиці за допомогою Конструктора. Для відкриття Конструктора таблиць потрібно виконати наступне: • у вікні БД відкрити вкладку ”Таблиці” і натиснути кнопку Створити;

 • відкриється вікно “Нова таблиця”, у якому потрібно вибрати режим “Конструктор” і натиснути кнопку ОК (Рис. 5.3).

Рис.5.3. Вікно нова таблиця

Далі в вікні Конструктора таблиць (рис.5.4) будуть виконуватися всі основні дії по створенню структури таблиці.

Процес створення таблиці за допомогою Конструктора включає такі етапи: • визначення полів таблиці;

 • створення первинного ключа;

 • збереження створеної структури таблиці в БД.

Розглянемо кожний з цих етапів більш докладно.

Рис. 5.4. Вікно Конструктора таблиць


5.3.2. Визначення полів таблиці

Визначення полів таблиці включає створення: 1. імен полів;

 2. типів даних полів;

 3. описів полів (короткі коментарі);

 4. властивостей полів.

Розглянемо технологію створення цих елементів:

 1. Визначення імен полів. Для визначення імені поля потрібно активізувати поле введення в стовпці “Ім'я поля” і ввести ім'я поля з клавіатури. Ім'я поля повинне бути унікальним (не повинне повторюватися в таблиці) і задовольняти угодам про імена об'єктів у Access: може складатися з букв, цифр, пробілів і спеціальних символів, за винятком символів: “.”(крапка), “!”, “‘”(апостроф), “[“, “]”. Використовувати пробіли не рекомендується.

 2. Визначення типів даних полів. Тип даних визначає припустимі значення, які можна буде вводити в це поле, і операції, які можна виконувати з цими значеннями. У Access існують слідуючи 9 типів даних:

Текстовий – текст, довжиною не більш 255 символів;

Поле МЕМО – довгий текст, розміром не більш 64000 символів;

Числовий – числові значення, діапазон яких визначається властивістю “Розмір поля”;

Грошовий – числові значення, що містять 15 знаків у цілій частині і 4 – у дробовій (займає 8 байт);

Дата/Час – дата і час з роком від 100 до 9999 (8 байт);

Лічильник – у поле цього типу автоматично вводяться унікальні цілі числа, що збільшуються на 1.
Ці́лі чи́сла - в математиці елементи множини Z = =\lbrace \ldots -3,\,-2,\,-1,\,0,\,1,\,2,\,3\,\ldots \rbrace } яка утворюється замиканням натуральних чисел відносно віднімання. Таким чином, цілі числа замкнуті відносно додавання, віднімання та множення.
Значення поля не можна змінити чи видалити. Цей тип використовується в якості первинного ключа таблиці. Розмір автоматично встановлюється Довге ціле;

Логічний – може приймати одне з двох значень: “так”/”ні”, “Yes”/”No”, “істина”/ “неправда” і т.п. (займає 1 байт);

Об'єкт OLE – у полі міститься об'єкт (це може бути таблиця Exel, документ Word, малюнок, звуковий запис і т.д., яки зв’язані чи впроваджені у таблицю Access). Можлива довжина – до 1 Гбайта;

Гіперпосилання – у цьому полі вказується шлях до файлу на жорсткому диску, шлях UNC чи адреса URL.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Максимальна довжина – 64000 символів.

Примітка: UNC – це формат мережного маршруту до файлу на сервері локальної мережі чи на жорсткому диску локального комп'ютера; URL – універсальний покажчик ресурсу (посилання) служби www у Internet.

Визначення типу даних для поточного поля виконується шляхом вибору потрібного типу зі списку, що розкривається. У розкритому стані список виглядає так, як це відображено на Рис. 5.5.

Рис. 5.5. Список вибору типу даних поля у розкритому стані 1. Визначення опису поля. Опис – це короткий пояснювальний текст, що щораз буде з'являтися в рядку стану при виборі відповідного поля (у таблиці, запиті чи формі). Опис поля не є обов'язковим, однак при розробці БД рекомендується використовувати цю можливість, тому що опис є свого роду міні-довідкою, яка може виявитися дуже корисною для користувача.
  Струсі (пол. Strusiowie) - шляхетський рід у Польському Королівстві, згодом Речі Посполитій. Рід походить з Коморова (тоді Белзьке князівство). В документах представники роду згадуються як Струсі з Коморова (наприклад, Миколай Струсь з Коморова).
  Уведення тексту опису виробляється в стовпці “Опис” у вікні Конструктора таблиць (див. Рис. 5.4).

 2. Визначення властивостей полів. Властивості полів залежать від типу даних. Список властивостей для обраного поля відображається в нижній частині вікна Конструктора таблиць на вкладці ”Загальні”. Існують наступні властивості полів:

 • розмір поля;

 • формат поля;

 • число десяткових знаків;

 • маска введення;

 • підпис;

 • значення за замовчуванням;

 • умова на значення;

 • повідомлення про помилку;

 • обов'язкове поле;

 • порожні рядки;

 • індексоване поле.

Розглянемо зміст і призначення властивостей полів.

Розмір поля визначає розмір даних, що зберігаються у цьому полі. Він залежить від типу даних наступним чином:

 • для типу Числовий можна задати наступні розміри:

 • Байт – цілі числа від 0 до 255, займає 1 байт;

 • Ціле – цілі числа від –32.768 до 32.767, займає 2 байта;

 • Довге ціле – цілі числа від –2.147.483.648 до 2.147.483.647, займає 4 байта;

 • Дрібне ціле з плаваючу крапкою 4 байта – числа від –3,41038 до 3,41038 с точністю до 7 знаків;

 • Дрібне ціле з плаваючу крапкою 8 байт – числа від –1,79710308 до 1,79710308 с точністю до 15 знаків;

 • Дійсне – цілі числа від –1028-1 до 1028-1 с точністю до 28 знаків, займає 12 байт.

 • для типу Текстовий розмір поля може бути заданий від 1 до 255 байтів (символів) (по замовченню 50 байт).

Рекомендується задавати мінімальний розмір, який буде достатнім для збереження даних в цьому полі.

Формат поля – ця властивість встановлює правила, згідно з якими показуються дані при виведенні на екран чи до друку. Встановлені стандартні формати відображення для полів типів Числовий, Дата/Час, Логічний, Грошовий.

Кількість десяткових знаків задає для полів Числового і Грошового типів кількість знаків після коми. Можливо задавати значення від 0 до 15. Властивість впливає тільки на кількість десяткових знаків, яки відображуються на екрані і не впливають на кількість знаків, що зберігаються у пам'яті.

Маска введення – ця властивість дозволяє для типів даних Текстовий, Грошовий, Дата/Час відображати на екрані у ділянці уведення даних розподільні символи для полегшення (зменшення помилок) роботи користувача. Наприклад, для введення номера телефону можна створити маску (###) 000-00-00.

Підпис задає текст, який буде відображуватися у елементах керування (таблицях, формах, звітах).

Умова на значення задає обмеження на значення, яки можуть бути уведені у дане поле. При порушенні умови уведення даних забороняється і на екрані відображується текст, який задано у властивості Повідомлення про помилку.

Повідомлення про помилку задає текст повідомлення, який відображується на екрані при порушенні обмежень, заданих для цього поля.

Обов’язкове поле визначає, чи допустимо для даного поля не уводити ніякі дані.

Порожні рядки визначає, чи допустимо у дане поле уводити рядки розміром 0 символів. Ця властивість задається тільки для полів типа Текстовий.

Індексоване поле – ця властивість визначає, створювати чи ні для даного поля індекс. Можливо встановлювати такі варіанти цієї властивості:

Так (повторення не припускаються) – таке значення встановлюється для поля, яке повинно бути унікальним ключем. Для полів, які визначені як первинний ключ, таке значення встановлюється автоматично;

Так (повторення припускаються) – таке значення встановлюється для поля, яке повинно бути ключем зв’язку;

Ні – індекс для поля не створюється.

Для більшості з властивостей Access установлює значення за замовчуванням.

Описаним образом створюються всі поля таблиці. Після цього потрібно створити первинний ключ.

5.3.3. Створення первинного ключа

Для створення первинного ключа необхідно виконати такі дії: 1. виділити поле, що повинне бути ключовим;

 2. виконати команду меню ПравкаКлючевое поле (чи натиснути кнопку на панелі інструментів);
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


Після цього ліворуч від імені виділеного поля з'явиться символ ключа в підтвердження того, що дане поле є ключовим (ключ створений).

Якщо необхідно створити складений первинний ключ (що складається з декількох полів), то потрібно виконати всі ті ж дії для кожного з полів, утримуючи при цьому натиснутою клавішу Ctrl.5.3.4. Збереження структури таблиці

Збереження структури таблиці завжди відбувається після її створення чи після внесення змін у структурі таблиці при закритті вікна Конструктора таблиць. При цьому Access пропонує підтвердити необхідність зберегти таблицю чи зміни в її структурі. У діалоговому вікні, що при цьому відкривається, у відповідь треба увести “Так”. Якщо раніше таблиця не була збережена (тільки створена структура), то відкриється вікно, у якому потрібно ввести ім'я таблиці. Вікно має вигляд, показаний на Рис. 5.6.
Рис. 5.6. Вікно для введення ім'я таблиці

Зберегти структуру створеної таблиці чи зміни в ній можна також, виконавши команду меню ФайлСохранить как... .

Після створення таблиці у вікні БД з'явиться відповідний їй ярлик (позначка) приблизно так, як це показано на Рис. 5.7.

Рис. 5.7. Сторінка “Таблиці” вікна БД після створення таблиці СТУДЕНТИКонтрольні запитання:


   1. Призначення та можливості СУБД Access.

   2. Основні етапи створення таблиць в Access за допомогою Конструктора.

   3. Типи даних в Access та їх характеристики.

   4. Властивості полів в Access та їх характеристики.
Каталог: uploads
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20 • 5.2. Запуск Access. Створення нової (порожньої) БД
 • 5.3. Створення таблиць БД у Access
 • 5.3.2. Визначення полів таблиці
 • 5.3.3. Створення первинного ключа
 • 5.3.4. Збереження структури таблиці