Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЮлія Іванчук аспірантка нау, м. Київ

Скачати 37.93 Kb.

Юлія Іванчук аспірантка нау, м. Київ
Скачати 37.93 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір37.93 Kb.

Юлія Іванчук

аспірантка НАУ , м. Київ
Організація творчої діяльності як ключова компетентність при вивченні дисциплін науково-природничого циклу у ВТНЗ

XXI століття потребує принципово нових підходів до освіти, коли навчання має стати розвивальним у контексті розвитку самостійного критичного та творчого мислення. Але для цього, зазвичай, недостатньою є наявність у системі тільки вчителя та підручника (в даному випадку підручник представляється розширено, як система засобів навчання), які відображують один погляд, що прийнятий у такому суспільстві. Необхідне широке інформаційне поле діяльності, різні джерела інформації, різні погляди на одну і ту саму проблему, які спонукали б того, хто навчається, до самостійного мислення, пошуку власної аргументованої позиції.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

На жаль, у більшості вищих навчальних закладів сам процес подання нового матеріалу та формування знань, умінь і навичок носить, здебільшого, декларований, не творчий характер. Сьогодні питання про здобуття освіти у ВТНЗ та набуття певних навичок, які притаманні будь-які професії, містить у собі серйозну проблему, яка корінням своїм сягає ще в організацію навчального процесу в школі: відвідування учнями, здебільшого старших класів, школи взагалі, не говорячи про якість знань, які вони могли б отримати і насправді отримують наприкінці навчання у школі.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

В зв’язку з цим не можна не звернути увагу на рівень шкільної підготовки, з яким молоді люди вступають до ВТНЗ. Зрозуміло, що розвивати творче мислення під час викладання предметів науково-природничого циклу, не маючи хоча б необхідної бази знань, якою володіють студенти, буде марним витрачанням часу і зусиль.

В українському словникові подається таке визначення поняття: організація – створення, заснування, підготовка чогось.

Щодо специфіки організації творчої діяльності студентів у ВТНЗ, наголосимо на тому, що особистість із сформованим технічним творчим мисленням має схильність до аналізу і синтезу, класифікації виявлення протиріч у технічних системах, встановлення зв’язків між предметами, об’єктами та фактами.

Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.

Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).

Організація творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів передбачає:  • спрямованість студентів технічних спеціальностей на майбутню професію;

  • формування зацікавленості студентів ВТНЗ у виконанні винахідницьких завдань технічного характеру;

  • усвідомлення необхідності розвитку та саморозвитку студентом для розширення свого кругозору;

  • створення мотиваційної настанови на творчу діяльність студентів, враховуючи феномен «інсайту».

Оскільки, мислення постає як дуалізм критичного та творчого мислення, де критичне мислення дозволяє студенту аналізувати інформацію, відбирати потрібні факти, логічно їх обмірковувати, доходити висновків і узагальнень, дозволяє не вірити авторитетам, піддавати їх твердження критиці, сумніватися, формувати власний погляд на різні соціальні, культурні, політичні та інші явища життя.

Критичне мислення Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

Творче ж мислення дозволяє студенту прогнозувати розвиток різноманітних явищ, генерувати власні ідеї, шукати аргументи задля підтвердження своєї позиції, екстраполірувати отримані знання на нові ситуації, явища, що є не обхідним при вивчені дисциплін науково-природничого циклу.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни


Скачати 37.93 Kb.