Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЮрченко А. А. Удосконалення розкрійного виробництва завдяки застосуванню безнастільного методу розкрою

Скачати 20.06 Kb.

Юрченко А. А. Удосконалення розкрійного виробництва завдяки застосуванню безнастільного методу розкрою
Скачати 20.06 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір20.06 Kb.

Юрченко А.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗКРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗАВДЯКИ ЗАСТОСУВАННЮ БЕЗНАСТІЛЬНОГО МЕТОДУ РОЗКРОЮ

Рівень механізації процесів цього виробництва досить низький. Вживаний нині спосіб розкрою тканин в настилах обумовлює переривчастий характер виробничого процесу, що утрудняє комплексну механізацію і автоматизацію підготовчо-розкрійного виробництва.
Автоматизація Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Виробничий процес Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Розкрій тканини в настилах призводить також до вельми значних втрат тканини за рахунок припусків по довжині і ширині настилів, а також збільшення міжлекальних випадів. Ці втрати складають 2-3%. Тому вдосконалення методів розкрою і організації підготовчо-розкрійного виробництва, що дозволяють усунути або звести до мінімуму вказані недоліки є актуальною виробничою проблемою.


При безнастильному методі розкрою тканина розкраюється в одне полотно безпосередньо з рулону. На перший погляд розкрій матеріалів одиночними полотнами (або малошаровим настилом) є неефективним для масового виробництва одягу.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Безпере́рвне виробни́цтво - процес виготовлення продукції що здійснюється безперервно в умовах сукупності безперервних технологічних процесів, організованих в вигляді виробничої лінії, підрозділу, цеха або підприємства в цілому.
Проте провідні фірми, що займаються лазерним обладнанням, довели неспроможність цього припущення.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Завдяки поєднанню великої потужності і високої швидкості різання (до 100 м/хв.) забезпечується швидке викроювання деталей, висока якість різання. Одночасно з розкроєм виконуються різні мітки і надсічки на деталях. Застосування як ріжучого інструменту мікроплазмової дуги, що забезпечує практично постійну ширину різання у всьому діапазоні зміни швидкості розкрою, дозволяє добитися розкрою тканини в ході її переміщення, тобто досягти безперервності виробничого процесу.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Дослідження в області розкрою новими способами різання і ви-користання їх в промисловості дозволили зробити деякі висновки щодо переваг безнастильного методу розкрою в порівнянні з методом розкрою в настилах: можливість комплексної механізації і автоматизації процесу розкрою; можливість організації безперервного потокового процесу; висока якість крою, що досягається при розкрої променем лазера і мікроплазмовою дугою унаслідок точності переміщення виконавчим механізмом ріжучого інструменту за програмою і тонкою лінією різання; збереження конфігурації зрізів деталей (при розкрої тканин з хімічних волокон) за рахунок оплавлення зрізів;
Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Хімі́чні воло́кна - волокна, які одержують з продуктів хімічної переробки природних полімерів (штучні волокна) або з синтетичних полімерів (синтетичні волокна).
економія тканини (унаслідок ліквідації втрат по довжині кусків; частковій ліквідації втрат по ширині в результаті розкладок оптимальної ширини, відповідної до ширини ділянки тканини, що розкроюється; унаслідок зменшення зазорів між складними контурами лекал в розкладках завдяки тонкій лінії різання, точності переміщення мікроплазмової дуги і променя лазера за програмою розкладки лекал); зменшення трудомісткості процесів розкрою тканини за рахунок виклю-чення операції настилання; поліпшення використання площі розкрійних цехів.


Але необхідно відзначити, що використання потокового безнастильного методу розкрою доцільне за умови застосування теплофізичних способів розкрою, а саме – променем лазера і плазмою.

________________________________________________________________________

Робота виконана під керівництвом cт.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
викл. кафедри ТіД Волошиної О.І.


Скачати 20.06 Kb.

  • Застосування