Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЮтерних технології в електроенергетиці антонюк ірина олегівна

Скачати 93.71 Kb.

Ютерних технології в електроенергетиці антонюк ірина олегівна
Скачати 93.71 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації01.05.2017
Розмір93.71 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА СИСТЕМ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

АНТОНЮК ІРИНА ОЛЕГІВНА

УДК 621.3.054.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Іва́н Па́влович Пулю́й (Ivan Puluj, Johann Puluj; 2 лютого 1845(18450202), містечко Гримайлів, нині смт, Гусятинський район - 31 січня 1918, Прага) - український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч.

42ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

8.

Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.

05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»Автореферат

дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»

Тернопіль

2017Роботу виконано на кафедрі систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України


Керівник роботи:

кандидат технічних наук, доцент кафедри систем електроспоживання та комп’ютерних технології в електроенергетиці
Сисак Іван Михайлович,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.


Рецензент:

кандидат технічних наук, доцент кафедри світлотехніки та електротехніки

Осадца Ярослав Михайлович,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
Захист відбудеться 22 лютого 2017 р. о 14.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №40 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46005, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, навчальний корпус №7, ауд. 310.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ
Актуальність теми. Компенсація реактивної енергії – це одне з основних питань, яке вирішується як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації системи промислового електропостачання. Воно включає: вибір доцільності джерел, розрахунок і регулювання їх потужності, розташування джерел в системі електропостачання.

Особливу увагу цьому питанню почали придавати в останні роки із-за кількісних і якісних змін, які проходять в промисловому електропостачанню. Техніко-економічні показники електропостачання істотно погіршує передача реактивної потужності на значні віддалі від місць генерації до місць споживання. Реактивна потужність є невід’ємним елементом виробництва, передачі і споживання електроенергії.

Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.

Потужність електричного струму - фізична величина, що характеризує швидкість передачі або перетворення електричної енергії. Одиницею вимірювання потужності в CI є ват (Вт, W).

Однак транспортування її електричними мережами викликає низку негативних явищ, які виявляються в погіршенні якості напруги та в збільшенні втрат електроенергії. Вона також впливає на стійкість вузлів навантаження, зменшує пропускну здатність мережі.

Для підвищення якості електричної енергії та компенсації реактивної потужності в мережах з нелінійним та різко змінним навантаженням застосовують фільтрокомпенсуючі пристрої (ФКП) прямої або непрямої компенсації, що складаються з фільтрів для зменшення рівнів вищих гармонік, в яких ємність конденсатора служить для компенсації реактивної потужності.

Втрати електроенергії в електромережі - це витрати електричної потужності при проходженні електричного струму через ЛЕП та електрообладнання системи електропостачання споживачів.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

Проте в реальних умовах встановлення ФКП приводить до неоправданого зростання капітальних затрат і до додаткових витрат електроенергії.

Головним джерелом реактивної енергії для електропостачальної системи є генератори електростанцій – турбогенератори або гідрогенератори. Крім генераторів електричних станцій, джерелами реактивної енергії в електропостачальних системах є лінії електропередачі.

Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.

Електроста́нція (електрична станція) - промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.

Приймачами реактивної енергії можуть бути як окремі елементи електропостачальної системи (силові трансформатори, реактори, ЛЕП), так і електроприймачі. Загальною характерною особливістю всіх приймачів реактивної енергії є те, що за своїм принципом дії вони використовують магнітне поле, на створення якого і використовується реактивна енергія.

Тому, дослідження методів компенсації реактивної потужності для промислових підприємств є дуже актуальною задачею.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є аналіз та вибір методів компенсації реактивної потужності для підвищення надійності електроспоживання на електроустановках підприємства виробництва будівельних матеріалів.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

Відповідно до вказаної мети необхідно розв’язати наступні завдання: • провести аналіз методів компенсації реактивної потужності;

 • визначити розрахункове навантаження цеху;

 • обґрунтувати вибір числа та потужності силових трансформаторів та провести розрахунки компенсуючого пристрою;

 • розробити схему електропостачання підприємства;

 • провести розрахунки освітлювального навантаження;

 • провести розрахунки струмів короткого замикання, здійснити вибір електрообладнання комплектної трансформаторної підстанції та релейного захисту трансформатора.

  Силовий трансформатор Силови́й трансформа́тор (англ. power transformer) - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї-ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.

  Трансформаторна підстанція Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.


  1   2


Скачати 93.71 Kb.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 • Керівник роботи: кандидат технічних наук, доцент кафедри систем електроспоживання та комп’ютерних технології в електроенергетиці Сисак Іван Михайлович
 • Рецензент: кандидат технічних наук, доцент кафедри світлотехніки та електротехніки Осадца Ярослав Михайлович
 • ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ Актуальність теми.
 • Техніко-економічні показники
 • Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи