Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗадача про п’ять філософів. Порівняльна характеристика мов паралельного програмування. Розпаралелення виразів

Скачати 13.88 Kb.

Задача про п’ять філософів. Порівняльна характеристика мов паралельного програмування. Розпаралелення виразів
Скачати 13.88 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір13.88 Kb.
ТипЗадача

Питання на екзамен з предмету “Паралельні та розподілені обчислення”.


 1. Порівняння паралельного та розподіленого програмування.

 2. Характеристика комп'ютерних засобів реалізації паралельних програм.

 3. Механізми реалізації паралельних обчислень в багатопроцесорних системах.
  Багатопроцесорність (англ. Multiprocessing) - це використання двох або більше центральних процесорів (CPU) в одній комп'ютерній системі. Термін також відноситься до здатності системи підтримувати більше одного процесора і/або здатність розділити завдання між ними.
  Паралельні обчислення Паралельні обчислення - це форма обчислень, в яких кілька дій проводяться одночасно. Ґрунтуються на тому, що великі задачі можна розділити на кілька менших, кожну з яких можна розв'язати незалежно від інших.


 4. Поняття критичної секції.
  Критична секція (англ. critical section) - об'єкт синхронізації нитей у Windows, що дозволяє запобігти одночасному виконанню деякого критичного набору операцій (зазвичай пов'язаних з доступом до даних) кількома нитями.
  Взаємне виключення.

 5. Локальні та глобальні змінні.
  М'ю́текс (англ. mutex, від англ. mutual exclusion - об’єкт взаємного виключення (mutual exclusion)), призначений для захисту певного об’єкта у потоці від доступу інших потоків. М'ютекс є одним із засобів синхронізації роботи потоків або процесів.
  У програмуванні, глобальна змінна (англ. global variable) - змінна, яка доступна в будь-якій області видимості, за винятком перекриття її іншою змінною з тим самим ім'ям. Механізм взаємодій з глобальними змінними називається механізмом глобального середовища.


 6. Семафори.

 7. Механізм реалізації паралельних алгоритмів в розподілених системах.

 8. Комунікаційні канали.

 9. Синхронний та асинхронний підхід в паралельних обчисленнях.

 10. Задача про п’ять філософів.
  Філософія Філосо́фія - (дав.-гр. φιλοσοφία, дослівно: любов до мудрості) особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань про фундаментальні принципи буття людини, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах..


 11. Порівняльна характеристика мов паралельного програмування.

 12. Розпаралелення виразів.

 13. Бар’єрна синхронізація.

 14. Активне блокування.

 15. Алгоритм поліклініки.

 16. Алгоритм білета.

 1. Закон Амдала та його наслідки.

 2. Мережі Петрі.

 3. Розпаралелення ациклічних ділянок програм.

 4. Види залежностей між операторами в програмах.
  Поліклініка (від грец. polis - місто та грец. klinikē - мистецтво лікувати) - лікувальний заклад для обслуговування населення кваліфікованою медичною допомогою.
  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.


 5. Циклічні процеси типу скаляр-скаляр та методи їх обробки.

 6. Циклічні процеси типу скаляр-вектор та методи їх обробки.

 7. Циклічні процеси типу вектор-скаляр та методи їх обробки.

 8. Циклічні процеси типу вектор-вектор та методи їх обробки.

 9. Загальні поняття МРІ.

 10. Константи МРІ.

 11. Загальні процедури МРІ.

 12. Прийом/передача повідомлень між окремими процесами в MPI.

 13. Синхронізація процесів в MPI.

 14. Розподілені операції в MPI.

 15. Створення власних типів в MPI.

 16. Технологія COM i CORBA.


Скачати 13.88 Kb.

 • Взаємне виключення . Локальні та глобальні змінні