Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальна біологія. Цитологія

Загальна біологія. Цитологія
Сторінка1/4
Дата конвертації25.03.2017
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4

Тестові завдання (Крок1)

з медичної біології (частина1”Загальна біологія.Цитологія”)
1.Більшість захворювань людини пов’язана з порушенням будови та функцій клітинних мембран Яка властивість мембрани є головною при визначенні метаболічного статусу клітини?

1.Вибіркова проникливість 'Вірно

2.Здатність до плазмолізу

3.Здатність до фагоцитозу

4.Утворення мікроворсинок

5.Забезпечення міжклітинних контактів

2. У процесі експресії гена в ознаку послідовність кодонів м-РНК відповідає послідовності розташування амінокислот первинного поліпептидного ланцюга.

Така властивість генетичного коду має назву:

1.

Міжкліти́нні конта́кти - спеціалізовані ділянки поверхні клітини, якими вона кріпиться до інших клітин або позаклітинного матриксу. До основних функцій міжклітинних контактів належить утримання клітин разом, забезпечення «спілкування» між ними, правильна їх орієнтація одна відносно іншої, регулювання переміщення клітин.
Білки́ - складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками. В однині (білок) термін найчастіше використовують для посилання на білок як речовину, коли неважливий її конкретний склад, та на окремі молекули або типи білків, у множині (білки) - для посилання на певну кількість білків, коли точний склад важливий.
Генети́чний код - певна відповідність між послідовністю нуклеотидів в молекулі ДНК (мРНК) і послідовністю амінокислот в молекулі білка яка нею кодується. Ця система правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.
Колінеарність 'Вірно

2. Триплетність

3.Універсальність

4.Специфічність

5.Виродженість
3.В клітину введено речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у редуплікації ДНК.Які процеси і в який період мітотичного циклу клітини порушуються?

Мітоз (рідше: каріокінез або непрямий поділ) (від грец. mitos - нитка) - найпоширеніший спосіб поділу клітин. Під час мітозу відбувається ділення ядра клітини, за якого клітина розподіляє два ідентичні набори хромосом, утворені внаслідок реплікації ДНК, кожен до нового ядра.

1.Реплікація ДНК у синтетичному періоді 'Вірно

2.Транскрипція у пресинтетичному періоді

3.Спіралізація хромосом у профазі мітозу

4.Поділ хромосом на хроматиди у анафазі мітозу

5.Трансляція у постмітотичному періоді


4.У хворого виявлена швидкоросла доброякісна пухлина десни.
Доброякісна пухлина Доброякісна пухлина - новоутворення, патологічний процес, зумовлений обмежено-неконтрольованим розмноженням клітин, без ознак інвазії та метастазування.
З біопсійного матеріалу приготували препарати для електронної мікроскопії.
Електронний мікроскоп - прилад для отримання збільшеного зображення мікроскопічних предметів, в якому використовуються пучки електронів. Електронні мікроскопи мають більшу роздільну здатність у порівнянні з оптичними мікроскопами, окрім того вони можуть застосовуватися також для отримання додаткової інформації щодо матеріалу й структури об'єкта.
При вивченні клітин були виявлені у великій кількості невеликі сферичні тільця розміром 15-20 нм, які складаються з двох неоднакових за розміром частин – субодиниць.

Про які структури клітини йде мова?

1.Рибосоми 'Вірно

2.Мітохондрії

3.Комплекс Гольджі

4.Лізосоми

5.Пероксисоми
5.Вивчення хімічної організації хромосом еукаріотичних клітин показало, що вони складаються в основному з ДНК і білків, що утворюють нуклеопротеїдні комплекси.

Нуклеопротеїни (або нуклеопротеїди) - складні білки, комплекси нуклеїнових кислот (ДНК або РНК) з білками. Залежно від типу нуклеїнової кислоти поділяються на дезоксирибонуклеопротеїн та рибонуклеопротеїни.
На частку білків приходиться біля 65\% маси цих структур, що визначає їх важливу роль у функціонуванні генетичного апарату клітини. Яка роль цих білків?

 1. Перешкоджають зчитуванню інформації в інтерфазній клітині 'Вірно

 2. Сприяють утворенню і–РНК на ДНК

 3. Забезпечують процес трансляції

 4. Регулюють включення оперону

 5. Визначають число груп зчеплення хромосом

6.Одним з центральних процесів метаболізму клітини є зчитування інформації з генів, яка відбувається в ядрі і називається транскрипція. У процесі переписування інформації РНК-полімераза просувається вздовж нитки ДНК від промотора до термінатора.Послідовність нуклеотидів цієї ділянки ДНК, що визначає утворення однієї молекули м-РНК, має назву: 1. Транскриптон 'Вірно

 2. Цистрон

 3. Спейсер

 4. Оператор

 5. Мутон

7.У клітині хвороботворної бактерії відбувається процес транскрипції.

Матрицею для синтезу однієї молекули і-РНК при цьому служить:


 1. Ділянка одного з ланцюгів ДНК 'Вірно

 2. Уся молекула ДНК

 3. Цілком один з ланцюгів молекули ДНК

 4. Ланцюг молекули ДНК, позбавлений інтронів

 5. Ланцюг молекули ДНК, позбавлений екзонів

8. При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК. Кількість різних типів т-РНК, що доставляють амінокислоти до місця синтезу білка, дорівнює числу: 1. Триплетів, що кодують амінокислоти білків 'Вірно

 2. Триплетів, що утворюють всі сполучення генетичного коду

 3. Всіх білків, синтезованих у клітині

 4. Амінокислот, що входять до складу окремого білка

 5. Різних типів і-РНК

9. Вивчалась довжина молекул РНК, які приймають участь у трансляції.

Було встановлено, що розмір ділянки і-РНК, зайнятий однією рибосомою під час трансляції, відповідає:


 1. Шести нуклеотидам 'Вірно

 2. Одному нуклеотиду

 3. Двом нуклеотидам

 4. Трьом нуклеотидам

 5. П’яти нуклеотидам

10. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені органели овальної та круглої форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи і містить фермент АТФ-синтетазу.Така будова властива для: 1. Мітохондрії 'Вірно

 2. Центросоми

 3. Ендоплазматичного ретикулюма

 4. Рибосоми

 5. Лізосоми

11. У процесі трансляції синтез всіх поліпептидних ланцюгів відбувається у напрямку від N-кінця до С-кінця.З якої амінокислоти завжди починається синтез поліпептидного ланцюга? 1. Метіоніну 'Вірно

 2. Триптофану

 3. Глутаміну

 4. Аланіну

 5. Аланіну

12 Прокаріоти - доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани.

Я́дерна мембра́на (або нуклеолема) - подвійна мембрана клітинного ядра, котра огортає генетичний матеріал клітин еукаріотичних організмів та відмежовує його від цитоплазми.
Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК.
Генетичний матеріал - носій генетичної інформації будь-якого організму. Генетичний матеріал відомих на сьогодні організмів - майже винятково ДНК. Деякі віруси використовують РНК як свій генетичний матеріал.
Як називається генетичний матеріал прокаріотів? 1. генофор 'Вірно

 2. віріон

 3. ядро

 4. хромосома

 5. мікоплазма

13. До складу рибосом входять білок і рибосомальна РНК - РНП, рибонуклеопротеїд.

Де формуються субодиниці рибосом?


 1. в ядерці 'Вірно

 2. в мітохондріях

 3. в комплексі Гольджі

 4. в лізосомах

 5. на канальцях ендоплазматичного ретикулуму

14.

Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) - одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів.
Ендоплазматичний ретикулум Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum - «сіточка») або ендоплазматична мережа - внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців.
В клітині існує 3 види РНК: транспортна, що транспортує амінокислоти до полісом; інформаційна, що виконує роль матриці; рибосомна, що входить до складу рибосом.Якої з них в клітині найбільше? 1. рибосомальної 'Вірно

 2. інформаційної

 3. транспортної

 4. матричної

 5. про-іРНК

15. Полінуклеотидні молекули бувають гігантські та короткі.Яка з видів РНК є найкоротшою? 1. транспортна 'Вірно

 2. інформаційна

 3. рибосомальна

 4. матрична

 5. про-іРНК

16. В процесі дозрівання інформаційної РНК спеціальні ферменти вирізують інтрони і зшивають екзони (процесінг).

Як називаються інформативні ділянки гена?


 1. екзони 'Вірно

 2. інтрони

 3. транскиптони

 4. антикодони

 5. кодони

17. Деякі триплети (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації. Як називаються триплети, які припиняють транскрипцію? 1. стоп-кодон 'Вірно

 2. оператор

 3. кодон

 4. екзон

 5. інтрон

18. Синтез білка складає декілька етапів. В одному з них здійснюється синтез і-РНК. Яка назва цього процесу? 1. Транскрипція 'Truе

 2. Колінеарність
 1. Елонгація

 2. Трансляція

 3. Термінація

19. На одному з етапів біосинтезу білка відбувається зчитування генетичної інформації з молекули іРНК.

Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.
Нуклеотидна або генетична послідовність - послідовність букв, що представляють первинну структуру реального або гіпотетичного ланцюжка нуклеїнової кислоти (зазвичай ДНК), що може нести генетичну інформацію.

Яка хімічна сполука здійснює цей процес?


 1. тРНК ' Вірно

 2. Амінокислота

 3. рРНК

 4. РНК-полімераза

 5. Про-іРНК

20. У пацієнта з ознаками ураження шкіри під дією ультрафіолетового опромінення діагностована пігментна ксеродерма.

Хімічна сполука Хімі́чна сполу́ка - речовина, молекули якої складаються з атомів двох або більше різних хімічних елементів, сполучених між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Сполука має певний хімічний склад і їй можна приписати точну хімічну формулу.
Пігментна ксеродерма (лат. Xeroderma pigmentosum) - спадкове захворювання шкіри, що проявляється у підвищеній чутливості до ультрафіолетового випромінювання, проявляється у віці 2-3-ох років і постійно прогресує.
Який механізм виникнення даної патології? 1. Порушення репарації ДНК ' Вірно

 2. Дефіцит тирозинази

 3. Плейотропна дія гена

 4. Дефіцит фенілаланінгідроксилази

 5. Домінантна мутація

21.Триплетність і виродженість генетичного коду є одним з антимутаційних бар’єрів, який обмежує прояв мутації в фенотипі особин. Заміна якого нуклеотиду в триплеті переважно не порушує змісту останнього?

Третього 'Вірно


 1. Першого

 2. Другого

 3. Другого і третього

 4. Першого і другого

22. Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот.

Яку кількість кодонів мала іРНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?


 1. 54'Вірно

 2. 27

 3. 106

 4. 37

 5. 44

23. Вчені Р.Холлі, М.Ніренберг та Х.Корана розшифрували генетичний код і встановили його функцію в синтезі білка. Що таке код, за їх визначенням? 1. Чергування інтронних та екзонних ділянок в ДНК

 2. Програма успадкування ознак

 3. Послідовність амінокислот у білковій молекулі

 4. Кодони іРНК

 5. Система розташування нуклеотидів у молекулі ДНК, що кодує послідовність аміноктслот у молекулі білка 'Вірно

24. Відомо, що при заміні одного нуклеотида в ДНК замінюється лише одна амінокислота в пептиді.Яку властивість генетичного коду це доказує? 1. Неперекривність коду 'Вірно

 2. Виродженість коду

 3. Універсальність коду

 4. Триплетність коду

 5. Специфічність коду

25. Розглядаючи під мікроскопом клітини, забарвлені фуксинсірчистою кислотою (тести для визначення вуглеводів), виявлені скупчення пухирців речовин, розміщених біля комплексу Гольджі і забарвлені фуксинсірчистою кислотою.

Який висновок можна зробити про функції комплексу Гольджі?


 1. Нагромадження і виведення речовин з клітини ' Вірно

 2. Розщеплення вуглеводів та інших органічних речовин

 3. Окислення вуглеводів

 4. Запасання вуглеводів

 5. Синтез вуглеводів з органічних речовин

26.

Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.
Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають.
Епіте́лій, або епітеліа́льна ткани́на (лат. epithelium, від грецького епі- + thele - молочна залоза) - шар клітин, що вистилає поверхню (епідерміс) і порожнини тіла, а також слизові оболонки внутрішніх органів, травної системи, дихальної системи, сечостатевої системи.

Які органоїди клітин забезпечують їх видалення у внутрішніх органах?


 1. Лізосоми 'Вірно

 2. Рибосоми

 3. Мітохондрії

 4. Пластиди

 5. Комплекс Гольджі

27. Експериментально порушили деспіралізацію молекули ДНК.

Які процеси не будуть відбуватись в клітині в першу чергу?


 1. транскрипція 'Вірно

 2. анафаза мітозу

 3. анафаза мейозу

 4. трансляція

 5. синтез ліпідів

28. У бактеріальній клітині тривалість приєднання однієї амінокислоти до поліпептидного ланцюга при оптимальних умовах складає приблизно 1/20 сек.

Скільки часу потрібно для того щоб синтезувати поліпептид, який кодується геном, до складу якого входять 1200 пар нуклеотидів:


 1. 20 сек 'Вірно

 2. 1/20 сек

 3. 1/2 сек

 4. 2 сек

 5. 400 сек

29. Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія викладачем було задане запитання: “Чому генетичний код є універсальним?

Правильною повинна бути відповідь: “Тому що він…:


 1. єдиний для всіх організмів 'Вірно

 2. містить інформацію про будову білка

 3. є триплетним

 4. кодує амінокислоти

 5. колінеарний

30. При розгляданні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмолемою.

Підшлунко́ва за́лоза - це залоза внутрішньої та зовнішньої секреції, розташована позаду шлунка, складається з частини (головки), тіла і хвоста. Це залоза змішаної секреції, що виробляє як травний сік (екзокринна функція), так і гормони (ендокринна функція).
Виявилося, що завдяки своїй будові вони відіграють важливу роль у регулюванні внутрішньо-клітинних ферментних систем, транспорті речовин і процесах обміну.Визначте ці структури: 1. ендоплазматична сітка 'Вірно

 2. мітохондрії

 3. центросоми

 4. рибосоми

 5. комплекс Гольджі

31. Інформаційна РНК існує у вигляді зрілої фракції і у вигляді попередника (про-і РНК). Зрілі молекули і-РНК прикріплються до рибосом, де починається зчитування інформації. Проте іноді у клітинах може нагромаджуватися зріла і-РНК, яка зв’язана з білком і може функціонувати тільки після звільнення від білка.

Як називаються ці нуклеопротеїдні комплекси, що знаходяться у цитоплазмі і можуть бути прикріплені до рибосом:


 1. інформосоми 'Вірно

 2. термінатори

 3. траскриптони

 4. спейсери

 5. екзони

32.У клітину потрапив вірус грипу.Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватись: 1. На полісомах 'Вірно

 2. У ядрі

 3. У лізосомах

 4. На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

 5. У клітинному центрі

33. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів.

Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:


 1. Лізосоми ' Вірно

 2. Центросоми

 3. Ендоплазматичну сітку

 4. Рибосоми

 5. Мітохондрії

34. При вивченні ультраструктури цитоплазми клітини виявлена органела, яка локалізується біля ядра. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками.

Було з’ясовано, що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє собою:


 1. Центросому 'Вірно

 2. Рибосому

 3. Ендоплазматичну сітку

 4. Мітохондрію

 5. Лізосому

35. Зазначте причину виникнення спадкових хвороб, що одержали назву хвороб накопичення.

Спадко́ві хворо́би - захворювання, обумовлені порушеннями в процесах збереження, передачі та реалізації генетичної інформації. З розвитком генетики людини, у тому числі й генетики медичної, встановлена спадкова природа багатьох захворювань і синдромів, що вважалися раніше хворобами з невстановленою етіологією. 1. відсутність у лізосомах визначених ферментів ' Вірно

 2. відсутність у мітохондріях визначених ферментів

 3. відсутність у ЭПС визначених ферментів

 4. відсутність в апараті Гольджі визначених ферментів

 5. відсутність у ядрі визначених ферментів

36. В результаті транскрипції у евкаріот преважно утворюються про мРНК, які містять незмістовні ділянки (інтрони), котрі вирізаються під час її дозрівання.

Цей процес називається:


 1. Сплайсинг ' Вірно

 2. Кеппінг

 3. Генна конверсія

 4. Атенюація

 5. Рекомбінація

37. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня.

Який рівень організації забезпечує існування клітинного рівня життя ?


 1. молекулярний 'Вірно

 2. тканевий

 3. організмовий

 4. популяційно-видовий

 5. біоценотичний

38. В рослинних і тваринних клітинах містяться лізосоми. В залежності від перетравлюваного матеріалу розрізняють вторинні лізосоми двох типів: лізосоми, які перетравлюють внутрішньоклітинні структури та гетерофагосоми, які перетравлюють речовини, що надійшли в клітину.Від злиття яких лізосом утворилися травні вакуолі найпростіших?

Вакуоля - обмежена мембраною органела, яка міститься в деяких еукаріотних клітинах і виконує різні функції (секреція, екскреція і зберігання запасних речовин). Вакуоля та її вміст розглядається, як відокремлена від цитоплазми частина. 1. Гетерофагосом 'Вірно

 2. Постлізосом

 3. Прелізосом

 4. Вториних лізосом, аутолізосом

 5. Первиних власних лізосом

39. Зріла вірусна частка складається з білкової оболонки і нуклеокапсиду, в якому зосереджено генетичний матеріал.Яку назву має зріла частка вірусу? 1. Віріон 'Вірно

 2. Генофор

 3. Прокаріот

 4. Нуклеоїд

 5. Фаг

40. Прокаріоти - доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК.Як називається генетичний матеріал прокаріотів? 1. Генофор 'Вірно

 2. Віріон

 3. Ядро

 4. Хромосома

 5. мікоплазма

41. Особливістю мейозу в оогенезі є наявність специфічної стадії, яка відсутня в сперматогенезі.Як називається ця стадія? 1. Диктіотена 'Вірно

 2. Лептотена

 3. Зиготена

 4. Пахітена

 5. Диплотена

42. У мітотичному циклі відбуваються зміни спадкового матеріалу.

На якому етапі кількість ДНК подвоюється?


 1. Інтерфаза 'Вірно

 2. Профаза

 3. Метафаза

 4. Анафаза

 5. Телофаза

43.На якому етапі життєвого циклу клітини відбувається максимальна спіралізація хромосом? 1. Метафаза 'Вірно

 2. Інтерфаза

 3. Анафаза

 4. Телофаза

 5. Профаза

44. Який поділ клітини призводить до утворення диплоїдного набору хромосом?

По́діл кліти́ни - процес, у якому клітина, що називається материнською клітиною, ділиться на дві нові клітини, що називаються дочірніми клітинами. Поділ клітини - зазвичай обов'язковий етап клітинного циклу. 1. Мітоз 'Вірно

 2. Мейоз

 3. Амітоз

 4. Шизогонія

 5. Ендомітоз

45. У інтенсивно функціонуючих клітинах (наприклад печінки) часто спостерігається збільшення числа хромосом. Які зміни на рівні ядра відбуваються у клітині? 1. Ендомітоз 'Вірно

 2. Політенія

 3. Амітоз

 4. Мітоз

 5. Мейоз

46. Кількість яких структур є збільшена у політенних хромосомах? 1. Хромонеми 'Вірно

 2. Хроматиди

 3. Мікрофібрили

 4. Нейрофібрили

 5. Міофібрили

47. В яких клітинах протягом життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним? 1. Нейрони 'Вірно

 2. М'язові( попереково – смугасті)

 3. М'язові(гладкі )

 4. Епідерміс

 5. Кровотворні

48. Полінуклеотидні молекули бувають гігантські та короткі.

Яка з видів РНК є найкоротшою?


 1. Транспортна 'Вірно

 2. Про-іРНК

 3. Інформаційна

 4. Рибосомальна

 5. Матрична

49. Чотири азотисті основи в комбінації по 3 в триплетах, тобто 4 в ступені 3, дають 64 різних кодони, тому одні й ті ж амінокислоти можуть кодуватися різними триплетами.

Азо́тисті осно́ви - гетероциклічні органічні сполуки, похідні піримідину і пурину, що входять до складу нуклеїнових кислот. До них відносять аденін, гуанін, тимін, цитозин і урацил.
Такий код є надлишковим, або виродженим.Чим пояснюється більша кількість транспортних РНК(61), ніж амінокислот(20)? 1. Виродженістю генетичного коду 'Вірно

 2. універсальністю

 3. Специфічністю

 4. Варіабельністю ДНК

 5. Повторюваними послідовністями нуклеотидів

50. В процесі дозрівання інформаційної РНК спеціальні ферменти вирізують інтрони і зшивають екзони (процесінг).Як називаються інформативні ділянки гена? 1. Екзони 'Вірно

 2. Інтрони

 3. Транскиптони

 4. Антикодони

 5. Кодони

51. Деякі триплети (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації.Як називаються триплети, які припиняють транскрипцію? 1. Стоп-кодон 'Вірно

 2. Оператор

 3. Кодон

 4. Екзон

 5. Інтрон

52.В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому хромосоми однохроматидні (молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом).Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в пресинтетичному періоді?

 1. 46 хромосом 46 молекул ДНК 'Вірно

 2. 46 хромосом 92 молекул ДНК

 3. 23 хромосоми 46 молекул ДНК

 4. 46 хромосом 92 молекули ДНК

 5. 23 хромосоми 46 молекули ДНК

53. В анафазі мітозу до полюсів розходяться однохроматидні хромосоми.

Скільки хромосом і молекул ДНК має клітина людини в анафазі мітозу?


 1. 92 хромосоми 92 молекули ДНК 'Вірно

 2. 46 хромосом 92 молекули ДНК

 3. 46 хромосом 92 молекули ДНК

 4. 23 хромосоми 23 молекули ДНК

 5. 46 хромосом 46 молекул ДНК

54. При вивченні фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку.На якій стадії мітозу перебуває клітина? 1. Метафази 'Вірно

 2. Анафази

 3. Телофази

 4. Інтерфази

 5. Профази

55. Вкажіть, які органоїди клітин мають двомембранну будову? 1. Мітохондрії, пластиди 'Вірно

 2. Мітохондрії, аппарат Гольджі

 3. Ендоплазматична сітка, пластиди

 4. Аппарат Гольджі, рибосоми

 5. Клітинний центр, рибосоми

56. Виділіть речовини, які входять до складу одного нуклеотида 1. Пентоза, залишок фосфорної кислоти, азотиста основа 'Вірно

 2. Гексоза, залишок фосфорної кислоти, циклічна азотиста сполука

 3. Амінокислота, фосфатна група, тимін

 4. Тріоза, азотиста кислота, урацил

 5. Тетроза, фосфатна група, аденін

57.

Азо́тиста кислота́ (нітритна кислота) - HNO2 - одноосновна слабка кислота, відома лише в розбавлених водних розчинах та в газовій формі. Солі азотистої кислоти називаються нітритами. Нітрити набагато стійкіші, ніж сама кислота, всі вони токсичні.
О́ртофосфа́тна кислота́, фосфа́тна кислота - неорганічна сполука, кислота складу Н3PO4, яка утворює ряд солей ортофосфатів (фосфатів). За кімнатної температури є білою кристалічною речовиною, а при нагріванні до 42,35 °C перетворюється на безбарвну в'язку рідину.
Які функціональні показники організму при старінні не знижуються, а навпаки, збільшуються? 1. Рівень холестерину в крові 'Вірно

 2. Гормональна активність щитовидної залози

 3. Скоротливість серцевого м’яза

 4. Гострота зору

 5. Активність ферментів

58.

Щитоподібна залоза (лат. glandula thyroidea) - непарний орган ендокринної системи, що складається з двох долей, перешийка та рудиментарної пірамідальної долі. Розташований на передній поверхні шиї, попереду трахеї, і є периферійним гіпофіз-залежним органом ендокринної системи, який регулює основний обмін і забезпечує кальцієвий гомеостаз крові.
У останні часи у атмосфері спостерігається підвищення концентрації СО2.

До яких біологічних наслідків може привести ця зміна у газовому складі атмосфери?


 1. Cтворення “парникового ефекту, потепління клімату на планеті, танення льодів у полярних зонах 'Вірно

 2. Виснаження озонового шару, що захищає все живе від радіації

 3. Шкода рослинам

 4. Викидання сірчаної та азотної кислот з дощем, росою, снігом, інеєм

 5. Знесилення рівня світового океану

59.

Озо́новий екран або озоновий шар або озоносфера - шар атмосфери (стратосфери), в межах якого концентрація молекул озону (О3) в 10 разів вища, ніж біля поверхні Землі. Озоновий шар лежить в стратосфері на висоті від 15 до 35 км.
Океа́н - водний простір земної кулі за межами суходолу. Староруська назва - Море-Окіян або Окіян-Море. Назва ймовірно походить від латинської назви oceanus або від аналогічної грецької.
При дослідженні скам’янілих залишків тварини вдалось виділити ланцюжок ДНК. Дослідження ЇЇ показало, що співвідношення (А Т/Ц Г) за правилом Чаргаффа дорівнює 1,7.Про що це свідчить? 1. Про належність виду до вищих організмів 'Вірно

 2. Про розмір ДНК

 3. Про належність вида до нижчих організмів

 4. Про ступінь мутабільності даної групи генів

 5. Про кількість протоонкогенів

60. У хлопчика 14 років відмічається відставання в рості (малий зріст), пропорції тіла та статеве розвинення в нормі.Про які гормональні зміни це може свідчити? 1. Нестача сомототропного гормону 'Вірно

 2. Нестача статевих гормонів

 3. Нестача тіреоідних гормонів

 4. Забагато сомототропного гормону

 5. Забагато тіреоідних гормонів

61.У хлопчика 14 років відмічається відставання в рості (малий зріст), порушення пропорції тіла та відставання статевого розвинення.Про враження яких структур ендокринної системи це може свідчити?

Ендокри́нна систе́ма - сукупність органів, частин органів та окремих клітин, які секретують у кров і лімфу гормони (речовини з високою біологічною активністю, що регулюють ріст і діяльність клітин різноманітних тканин). 1. Передньої долі гіпофізу 'Вірно

 2. Середньої долі гіпофізу

 3. Задньої долі гіпофізу

 4. Щитовидної залози

 5. Статевих залоз

62. Після травми у людини вилучена частка печінки. Залишена частина печінки регенерує до нормальних розмірів, але форма зостається зміненою. Яка регенерація має місце? 1. Регенераційна гіпертрофія 'Вірно

 2. Компенсаторна гіпертрофія

 3. Епіморфоз

 4. Морфаллаксис

 5. Замісна гіпертрофія

63.У карлика зберігаються нормальні пропорції тіла, але спостерігається недорозвиток вторинних статевих ознак.

Статеві ознаки - ряд відмінних особливостей будови та функцій органів тіла, що визначають статеву приналежність організму. Статеві ознаки поділяються на біологічні та соціальні (гендерні), так звані поведінкові ознаки.
Недостатність якого гормону призводить до вище наведеної патології? 1. Гонадотропін 'Truе

 2. Соматотропін

 3. Тироксин

 4. Паратгормон

 5. Окситоцин

64.Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид рослин і тварин має певне і стале число хромосом.Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів є : 1. Мейоз ' Вірно

 2. Мітоз

 3. Реплікація (аутосинтез)

 4. Репарація

 5. Розмноження

65.

Каріоти́п - набір хромосом, специфічний для кожного виду організмів; характеризується певною кількістю хромосом та особливістю їхньої будови.
Статеве розмноження - утворення нового організму за участю двох батьківських організмів. Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин - гамет чоловічого і жіночого організму. Новий організм несе спадкову інформацію обох батьків.
В питательную среду с клетками человека внесен урацил (У) с радиоактивной меткой.Меченый урацил при радиоавтографии обнаружат в: 1. Рибосомах ' Вірно

 2. Клеточном центре

 3. Аппарате Гольджи

 4. Эндоплазматической сети

 5. Лизосомах

66. Люди, що проживають в різних районах Землі, відрізняються фенотипично - негроїди, монголоїди, европеоїди.Це можна пояснити формою відбору: 1. Дизруптивний 'Вірно

 2. Штучний

 3. Рушійний

 4. Стабілізуючий

 5. Статевий

67. Вчені встановили амінокислотну послідовність в молекулі фермента рибонуклеази.Яким чином ця послідовність закодована в клітині? 1. Послідовністю екзонних ділянок в молекулі ДНК

 2. Послідовністю нуклеотидів відповідної ділянки змістовного ланцюга ДНК 'Вірно

 3. Послідовністю інтронів в ДНК

 4. Азотистими основами ДНК

 5. Чергуванням екзонних та інтронних ділянок

68.З молекули ДНК виділено екзонні ділянки. Що це за ділянки? 1. Змістовні ділянки, що кодують первинну структуру 'Вірно

 2. Незмістовні ділянки

 3. Ланцюг іРНК, як продукт транскрипції

 4. Ланцюг тРНК, як продукт транскрипції

 5. Ланцюг рРНК, як продукт транскрипції

69.

Первинна структура в біохімії - структура біологічної макромолекули із точним вказанням усіх атомів та хімічних зв'язків, що їх з'єднують (включаючи стереохімію). Для типової нерозгалуженої біополімерної молекули без перехресних зв'язків (наприклад, ДНК, РНК або типового внутрішньоклітинного білка), первинна структура еквівалентна послідовності її мономерних субодиниць, тобто нуклеотидна або амінокислотна послідовність.
З молекули ДНК виділено інтронні ділянки.Що це за ділянки? 1. Незмістовні ділянки, що не кодують структуру білкових молекул 'Вірно

 2. Ланцюг іРНК, як продукт транскрипції

 3. Гени-термінатори

 4. Змістовні ділянки, що кодують первинну структуру білкових молекул

 5. Незамінні амінокислоти

70. Вчені Ф.Жакоб і Ж.Моно у 1961р. запропонували загальну схему будови генетичного апарату прокаріотів (модель оперона).Яка роль білка-репресора в цій моделі? 1. З’єднується з геном-оператором ' Вірно

 2. З’єднується з геном-промотором

 3. Активує структурні гени (цистрони)

 4. З’єднується з геном-термінатором

 5. Інактивує білки, синтезовані за програмою структурних генів

71. Органела клітини має власну білкосинтетуючу систему.Назвіть ії? 1. Мітохондрії 'Вірно

 2. Ендоплазматичний ретикулум

 3. Вакуолі

 4. Лізосоми

 5. Апарат Гольджі

72. З порушенням структури якої з органел клітини виникають хвороби накопичення? 1. Лізосоми 'Вірно

 2. Комплекс Гольджі

 3. Центросома

 4. Мітохондрії

 5. Пластиди

73. На певному етапі онтогенезу людини між кровоносною системою матері і плода встановлюється особливий функціональний зв’язок.Який орган виконує цю функцію? 1. Плацента 'Вірно

 2. Жовтковий мішок

 3. Амніон

 4. Серозна оболонка

 5. Алантоіс

74. У зародка людини почалася закладка осьових органів.Як називається ця стадія розвитку? 1. Нейрула 'Вірно

 2. Зигота

 3. Дроблення

 4. Бластула

 5. Гаструла75. В умовах експерименту очний міхур пересадили під шкіру вентральної ділянки зародка (Г. Шпеман, 1901р.).Якими будуть наслідки операції?

 1. Сформується кришталик ока 'Вірно

 2. Утвориться нервова трубка

 3. Утвориться хорда

 4. Сформуються соміти

 5. Утвориться ентодерма

76.

Нервова трубка - зачаток центральної нервової системи у хордових, що утворюється в процесі нейруляції із нервової пластинки. У поперечному перерізі в ній незабаром після утворення можна виділити три шари, зсередини назовні: Епендимний - псевдобагатошаровий, що містить зародкові клітини.
На стадії бластоцисти зареєстровано початок імплантації зародка людини.

Яка приблизна кількість бластомерів і вік зародка?


 1. Більше 100 бластомерів, вік 7 діб 'Вірно

 2. Менше 50 бластомерів, вік 5 діб

 3. Більше 30 бластомерів, вік 7 діб

 4. Більше 120 бластомерів, вік 5 діб

 5. Більше 100 бластомерів, вік 4 доби

77. У новонародженого шкіра суха, вкрита товстим шаром рогових лусок – іхтіоз.

У представників якого класу хребетних шкіра має подібну будову?


 1. Рептилій 'Вірно

 2. Риб

 3. Ссавців

 4. Птахів

 5. Земноводних

78. В енуклейованій яйцеклітини жаби пересаджували ядра клітин бластули. У 80% випадків з яйцеклітини розвинулись нормальні пуголовки.Поясніть це явище. 1. Ядра клітин бластули є генетично повноцінними (тотіпотентні) ' Вірно

 2. Ядра клітин втратили генетичну інформацію

 3. Це відбувається завдяки інактивації (стабільної репресії) груп генів

 4. В процесі диференціації клітин не відбувається втрати генів

 5. Ядра клітин містять стільки ж різних генів, скільки їх міститься в заплідненому яйці

79.

Диференціа́ція кліти́н, в біології розвитку, - процес, у якому клітини отримують певний тип або «фенотип». Морфологія клітини та картина експресії генів можуть значно змінитися протягом диференціації, але генетичний матеріал зазвичай залишається без змін (хоча і з цього правила є нечисленні винятки).
В експерименті у головному кінці зародка жаби на стадії нейрули блоковані процеси транскрипції в ядрах нервових клітин.
Нейрон (від дав.-гр. νεῦρον - волокно, нерв) - електрично збудлива клітина, що обробляє та передає інформацію у вигляді електричного або хімічного сигналу. Передача хімічних сигналів відбувається через синапси - спеціалізовані контакти між нейронами та іншими клітинами.
До якої природженої вади це може призвести? 1. Аненцефалії 'Вірно

 2. Незарощеня твердого неба

 3. Спино-мозкової грижі

 4. Гідроцефалії

 5. Заяча губа

80. Синтетичний період мітотичного циклу характеризується синтезом ДНК, кількість якої подвоюється. Яким терміном називають процес подвоєння ДНК? 1. Редуплікація ' Вірно

 2. Дисоціація

 3. Денатурація

 4. Репарація

 5. Коагуляція

81. Як відомо, джерелом енергії у клітині є молекула АТФ. Вона акумулює енергію, вільно рухається у клітині й окремими порціями легко віддає енергію для процесів, які ії потребують.Яка кількість макроергічних зв’язків у молекулах АТФ утворюється при повному окисленні фруктозо-6-фосфату? 1. 38' Вірно

 2. 39

 3. 24

 4. 36

 5. 12

82. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ….

Яка послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК?


 1. ТАГ-ТГГ-ЦТГ-ТГЦ-ГТГ… 'Вірно

 2. ТТГ-ЦГТ-ГТЦ-ТГГ…

 3. ТГТ-ЦГУ-ГТЦ-ГЦГ…

 4. ТГГ-ЦГЦ-ГТЦ-ГТГ…

 5. ГГТ-АГЦ-ТЦГ-ГТГ…

83. У клітину введено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у деспіралізації ДНК.Які процеси і в який період мітотичного циклу клітини порушуються? 1. Реплікація ДНК у синтетичному періоді 'Вірно

 2. Реплікація ДНК у метафазі

 3. Поділ ділянки центромери на окремі хроматиди в анафазі

 4. Дочірні хромосоми не досягають полюсів клітини в анафазі

 5. Порушується деспіралізація хромосом, формування ядерної оболонки в телофазі

84. Біосинтез речовин вивчають за допомогою мічених ізотопів. Для вивчення локалізації біосинтезу білка мишам вводили мічені амінокислоти аланін і триптофан.Біля яких клітинних структур спостерігається накопичення мічених амінокислот на автографах (гістологічні зрізи, які вкриті фотоемульсією): 1. Рибосоми 'Вірно

 2. Гладенька ЕПС

 3. Клітинний центр

 4. Лізосоми

 5. Мікротільця

85. Визначте тривалість мітозу клітин епітелію дванадцятипалої кишки при умові, що генераційний час дорівнює 10,75 години, пресинтетичний період(G1) - 4,75 години, синтетичний (S) - 4,5, постсинтетичний(G2) - 1 година: 1. 0,50'Вірно

 2. 0.
  Дванадцятипа́ла кишка́ (лат. duodénum) - початковий відділ тонкої кишки. У людини вона розташована одразу після воротаря шлунку. Характерна назва пов'язана з тим, що її довжина становить приблизно дванадцять поперечників пальця руки.
  25

 3. 6.00

 4. 9.25

 5. 10.25

86. При поділу клітини досліднику вдалося спостерігати, фазу при якій була відсутня мембрана, ядра та ядерця, центриолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані у цитоплазмі.

Для якої фази це характерно?


 1. Профази 'Вірно

 2. Метафази

 3. Анафази

 4. Інтерфази

 5. Телофази

87. Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється.

Головни́й мо́зок (лат. encephalon (запозичене з грецької мови), дав.-гр. ἐγκέφαλος) - головний відділ центральної нервової системи (невраксісу) всіх хребетних тварин, у яких він міститься в «коробці» - черепі.
Клітки цієї тканини в нормі утворюються в результаті: 1. Мітозу 'Вірно

 2. Бінарного розподілу

 3. Шизогонії

 4. Мейозу

 5. Амітозу

88. Овоцити у людини повністю формуються в пізньому ембріональному періоді. Проте на певній стадії мейозу І овогенез зупиняється на довгі роки і завершується лише після запліднення.Яка це стадія? 1. Профаза 'Вірно

 2. Інтерфаза

 3. Анафаза

 4. Телофаза

 5. Метафаза

89. Захворювання серпоподібно-клітинною анемією зумовлено присутністю рецесивного гена. Частота гена досить висока. Люди, що страждають цією хворобою, звичайно вмирають у дитячому віці.Поясніть чому ген серпоподібно-клітинної анемії не зникає в результаті природного добору? 1. Гетерозиготність організмів 'Вірно

 2. Гомозиготності за рецесивним геном

 3. Високої частоти мутацій

 4. Високої частоти мутацій

 5. Розповсюдження гена

90. У карлика зберігаються нормальні пропорції тіла, але спостерігається недорозвиток вторинних статевих ознак.

Недостатність якого гормону призводить до вищенаведеної патології?


 1. Гонадотропін 'Вірно

 2. Соматотропін

 3. Тироксин

 4. Паратгормон

 5. Окситоцин

91. Відомо, що клітинний цикл складається з деяких послідовних перетворень в клітині.

Клітинний цикл - це проміжок часу від моменту виникнення ядерної клітини до її загибелі або до наступного поділу, тобто серія подій між одним поділом клітини і наступним. Це процес, завдяки якому одна клітина (така як запліднена яйцеклітина) розвивається у сформований організм, і процес, завдяки якому відновлюються волосся, шкіра, клітини крові, а також деякі внутрішні органи.
На одному з етапів відбуваються процеси, які передують синтезу ДНК із білка (збільшення кількості РНК із білка).В який період клітинного циклу це відбувається? 1. Пресинтетичний 'Вірно

 2. Синтетичний

 3. Цитокинезу

 4. Транскрипції

 5. Постсинтетичний

92 В одній з фаз мейозу у людини утворюється 23 хромосоми з с диплоїдним набором ДНК. Яка назва цієї фази мейозу? 1. Анафаза I

 2. Телофаза I 'Вірно

 3. Інтерфаза

 4. Телофаза II

 5. Метафаза II

93. Піддослідним тваринам на протязі 24 діб вводили солі важких металів.

Важкі метали - нечітко визначена група елементів з металічними властивостями, що зазвичай включає перехідні метали, деякі металоїди, лантаноїди і актиноїди. Історично було запропоновано багато визначень цього терміну, деякі засновані на густині, інші на атомному номері або атомній масі, ще інші на хімічних властивостях або токсичності.
Вивчення препаратів печінки під електронним мікроскопом виявило деструкцію мітохондрій у гепатоцитах.З великою впевненістю можна стверджувати, що у гепатоцитах порушені процеси: 1. Eнергетичного обміну 'Вірно

 2. Cинтезу білка

 3. Синтезу вуглеводів

 4. Всмоктування води

 5. Жирового обміну

94. На клітини під час мітозу подіяли колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу.На якій фазі мітозу буде зупинений мітоз? 1. Метафаза 'Вірно

 2. Інтерфаза

 3. Профаза

 4. Телофаза

 5. Анафаза

95. У немовля присутня мікроцефалія. Лікарі вважають, що це зв’язано з застосуванням жінкою під час вагітності актіноміцину D.

На які зародкові листки подіяв цей тератоген?

Веретено поділу (син.: ахроматинове веретено) - система мікротрубок у клітині, яка ділиться. Забезпечує розходження хромосом у мітозі і мейозі.
Зародковий листок, або зародковий шар - набір клітин, що формується протягом ембріогенезу тварин. Найкраще зародкові листки виражені у хребетних; тим не менше, всі тварини з будовою складнішою, ніж у губок, мають в життєвому циклі два або три головних шари тканин (деколи вони називаються головні зародкові шари).


 1. Ектодерма 'Вірно

 2. Усі листки

 3. Ентодерма та мезодерма

 4. Мезодерма

 5. Ентодерма

96 Гени еукаріотичних клітин преривчасті, тому що мають у своєму складі неінформативні нуклеотидні послідовності інтрони і кодуючі, що кодують амінокислоти в білку-екзони. Загальна кількість кодонів, що екзони-64.

Скільки кодонів відповідає за кодування 20 амінокислот ?


 1. 61'Вірно

 2. 64

 3. 32

 4. 46

 5. 60

97. Юнак призовного віку проходить обстеження в лікарні. З'ясувалося,що в нього відсутні зуби на нижній щелепі.

Нижньощеле́пна кі́стка (лат. mandibula) - кістка лицевого черепа. Єдина рухлива кістка черепа. Утворена з двох зубних кісток в амніотів, у анамній розділена.
Ця патологія спостерігається з самого дитинства.

Що є причиною даної аномалії?


 1. Порушення органогенезу в ембріогенезі 'Вірно

 2. Інфекційна хвороба

 3. Прийом ліків

 4. Алиментарна недостатність

 5. Вітамінна недостатність

98. У 50-річної жінки було видалено зуб.На місці видалення сформувалась регенеруюча тканина.Виходячи з функції органоїдів клітин, вкажіть найбільш активні з них при відновлені тканин. 1. Рибосоми 'Вірно

 2. Центросоми

 3. Мітохондрії

 4. ЕПС

 5. Лізосоми

99. При обстеженні 10-річної дитини було виявлено: малий зріст, непропорційний розвиток тіла, порушення психічного розвитку.

Дефіцит якого гормону викликав такі зміни?


 1. Тироксину 'Вірно

 2. Паратгормону

 3. Тиреокальцітоніну

 4. Адренокортикотропного гормону

 5. Окситоцину


  1   2   3   4