Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальна характеристика ос windows хр інтерфейс користувача Windows xp файлова система ос windows xp

Скачати 100.07 Kb.

Загальна характеристика ос windows хр інтерфейс користувача Windows xp файлова система ос windows xp
Скачати 100.07 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 13.03.2017
Розмір 100.07 Kb.
  1   2

Тема 3. ОС Windows. Драйвери та утиліти
План

  1. Загальна характеристика ОС Windows ХР

  2. Інтерфейс користувача Windows XP

  3. Файлова система ОС Windows XP

Загальна характеристика ОС Windows ХР

Windows ХР Professional це наслідниця Windows 2000 Professional, що претендує на звання найпопулярнішої операційної системи в ХХІ столітті.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Це перша операційна система, що ліквідує різницю між „домашніми” версіями Windows і версіями, що орієнтовані на бізнес.

На додаток до того, чим пишалася Windows 2000 (кращий захист даних у порівнянні з Windows Me, більш досконала файлова система NTFS, підтримка декількох процесорів, віддалене керування, підтримка RAID і т.д.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
), операційна система Windows XP одержала удосконалений інтерфейс користувача, поліпшені можливості роботи з пристроями Plug and Play, удосконалення, пов’язані зі збереженням великих обсягів інформації, керуванням енергоспоживанням і підтримкою різноманітного устаткування. Завершують характеристику системи підвищена надійність, захист від несанкціонованого доступу і гнучкість керування
– усього цього удалося досягти завдяки новій системі шифрування файлів і застосуванню засобів керування.

Windows ХР являє собою операційну систему, з графічним інтерфейсом користувача, що є душею і серцем будь-якого комп’ютера.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.
Графічний інтерфейс користувача Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.
Без неї ми не змогли б запускати свої улюблені програми, копіювати інформацію і навіть вводити текст із клавіатури.

Windows XP, як раніше Windows NT і Windows 2000, є багатопоточною, багатозадачною операційною системою з повною 32-розрядною пам’яттю адресації.

Багатозначність – дозволяє операційній системі одночасно виконувати декілька задач, наприклад ви можете редагувати один документ, інший друкувати на принтері та слухати музику, записану на компакт диску.

Багатозадачність (англ. multitasking) - властивість операційної системи або середовища програмування забезпечувати можливість паралельної (або псевдопаралельною) обробки декількох процесів. На комп'ютерах із одним одноядерним процесором одночасно може виконуватись лише одна задача, тому багатозадачність організовується через розподілення часу виконання задачі на процесорі.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).
Операційна система контролює роботу процесора, і якщо запущена задача вимагає додаткові ресурси, то її виконання може бути призупиненою до отримання ресурса.

Багатопоточність – це виконання декількох процесів у швидкій послідовності в межах однієї програми (під процесом в програмуванні розуміють процедуру або задачу, яка є частиною більш значної операції або програми). Наприклад, якщо ви працюєте з багатопоточною програмою Microsoft Exсel, то можете одночасно друкувати одні електронні таблиці і редагувати інші.
Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Продуктивність системи зростає, так як потоки виконуються одночасно, незалежно один від одного.

 

Інтерфейс користувача Windows ХР

Ефективне “спілкування” користувача з комп’ютером в Windows ХР реалізується через графічний інтерфейс користувача, основу якого складають вікна, значки, розміщені на робочому столі, кнопки, перемикачі, галочки, бігунки та ін. Робота із значками файлів, папок та різноманітних пристроїв комп’ютера набагато простіша для користувача, ніж запам’ятовування їх точного імені. Графічний інтерфейс Windows реалізує принцип WYSIWYG (What You See is What You Get — що ви бачите, те і отримаєте). У відповідності з цим принципом зображення на екрані ідентичне тому образу, який ми отримуємо при друкуванні.

Після завантаження Windows ХР Professional на екрані дисплея відображається робочий стіл. В повсякденному житті робочий стіл використовується для розміщення папок та паперів, на його екранному аналозі розміщують в зручному порядку значки. Кожен значок відображає програму, папку або інший об’єкт, який забезпечує доступ до ресурсів комп’ютера, до локальної мережі чи Інтернету.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

При першому запуску ОС на робочому столі Windows відображається тільки Корзина; оформлення робочого стола, розміщення значків, форма, розміри та кольори окремих елементів можуть бути змінені в залежності з індивідуальним смаком і завданнями, які розв’язує користувач.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Призначення представлених на робочому столі значків:Мої документи – відкриває папку з вказаною назвою, в якій зручно зберігати файли документів, які часто  використовуються;

Мій комп’ютер – розміщений, як правило, в лівому верхньому куті робочого столу, дозволяє отримати доступ до ресурсів локального комп’ютера і підключених мережевих ресурсів;

Моє мережне оточення – забезпечує доступ до всіх робочих станцій та серверів локальної мережі, папок, файлів, прінтерів та інших ресурсів колективного доступу;
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.


Корзина – використовується для тимчасового зберігання видалених файлів та папок. При бажанні файли та папки, які знаходяться в корзині, можна відновити.

Internet Explorer – запускає програму Microsoft Internet Explorer, що забезпечує роботу користувача в мережі Internet;
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.

У нижній частині робочого столу знаходиться панель задач, на якій розміщена кнопка Пуск з логотипом Windows.

Логоти́п (дав.-гр. ὀ λόγος - слово, і ὀ τύπος - знак, відбиток) - графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад - населений пункт, компанію, організацію, приватну особу або продукт.
Правіше від кнопки Пуск зазвичай розташована панель швидкого запуску, яка дозволяє вмикати улюблені програми користувача простим клацанням. Ви можете додавати на цю панель будь-які значки для запуску програм, відкриття папок, файлів.

У правій частині панелі задач розташовується панель повідомлень. На ній відображається поточний час і значки резидентних програм. У Windows XP значки, що не використовуються в даний час, можуть бути прибрані з панелі повідомлень. Швидше за все, у даній панелі буде відображатися індикатор мови і цифровий годинник, хоча ви можете змінити настроювання і прибрати індикатори з панелі.

  1   2


Скачати 100.07 Kb.

2021