Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти

Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти
Дата конвертації03.04.2017
Розмір45.5 Kb.
ТипУрок

Урок №6
Тема: Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Ядро́ (англ. Kernel) - центральна частина операційної системи, що реалізує інтерфейс між прикладними процесами та обладнанням комп'ютера. Завантажується в оперативну пам'ять комп'ютера і безпосередньо взаємодіє з апаратурою, забезпечуючи керування апаратними засобами (при цьому використовуються драйвери (модулі ядра) підключеного в систему обладнання), підтримку одночасної роботи багатьох користувачів (багатокористувацький режим), підтримку паралельного виконання багатьох процесів в системі (багатозадачність). Зазвичай ядро робить ці об'єкти доступними для прикладних процесів через механізми міжпроцесної взаємодії і системних викликів.
Різновиди інтерфейсу користувача.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.


Мета:

 • сформувати поняття про різновиди програмного забезпечення, пояснити відмінність між системним, службовим та прикладним програмним забезпеченням; вивчити призначення та основні функції операційної системи; вивчити поняття ядра операційної системи, інтерфейсу користувача, драйвера та утиліти; класифікувати операційні системи за різними параметрами; ознайомити учнів із поняттям файлової системи, файлу та каталогу, визначити відмінності між поширеними файловими системами; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
  Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


 • розвивати логічне мислення та збагачувати світогляд учнів;

 • виховувати самостійність та наполегливість.

Обладнання та матеріали: презентація «Урок 6»
Хід уроку

 1. Організаційний момент.

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності

 1. Актуалізація опорних знань.

Гра «Вибір»

Завдання

Предмет вибору

Поділити пристрої на дві групи:

 1. пристрої для обробки інформації;

 2. пристрої для отримання інформації.

Пристрої: рахівниця, комп’ютер, транспортир, лінійка, термометр, калькулятор.


Поділити інформацію за її видами:

 1. за сприйняттям;

 2. за суспільним призначенням;

 3. спеціальна;

 4. за областю виникнення;

 5. за формою представлення.

Інформація: звукова, візуальна, смакова, нюхальна, тактильна, масова, особиста, суспільно-політична, звичайна, естетична, наукова, технічна, галузева, виробнича, елементарна, біологічна, соціальна, текстова, графічна, звукова, числова, комбінована.

Поділити на дві групи види пам’яті:

 1. енергозалежна пам’ять;

 2. енергонезалежна пам’ять.

Види пам’яті: оперативна пам’ять, вінчестер, флеш-пам’ять, постійна пам’ять.

 1. Вивчення нового матеріалу.

1) Мотивація навчальної діяльності

Учні повинні назвати якомога більше задач, які може виконувати комп’ютер, а також назвати програмні засоби, які допомагають вирішувати ці задачі (наприклад, створити реферат – текстовий процесор, відредагувати фотографію – графічний редактор тощо).

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
Можливо учні знають назви програм – слід віднести їх до однієї з груп програмних засобів

Оскільки комп’ютер є складною інформаційною системою, у ньому постійно відбувається обмін інформацією між різними його складовими.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Для організації такої взаємної злагодженої роботи необхідні програми, що є системними і керують розподілом ресурсів. Прикладні програми служать для виконання конкретних задач. Так само як прораб на будівництві керує використанням інструментів та матеріалів, вказує, які саме роботи слід виконати робітникам

 1. Оголошення теми і мети уроку.

 2. Пояснення нвого матеріалу.

ПЗ комп’ютера можна поділити на системне і прикладне. Прикладні програми призначені для виконання завдань конкретного типу, системні програми бувають лише двох типів: ОС та утіліти. • Операційна система та її функції

ОС – це програмний комплекс, що забезпечує керування апаратними засобами комп’ютера, а також надає середовище для виконання прикладних програм.

Функції ОС:


  • Створення середовища, в якому виконуються та взаємодіють прикладні програми;

  • Розподіл апаратних ресурсів комп’ютера між прикладними програмами;

  • Надання прикладним програмам засобів для ефективного використання пристроїв та виконання типових операцій з введення-виведення даних;

  • Організація зберігання даних на запам’ятовуючих пристроях;

  • Надання інтерфейсу, за допомогою якого користувачі керуватимуть виконанням прикладних програм та вмістом запам’ятовуючих пристроїв;

  • Забезпечення взаємодії комп’ютерів у мережах.

 • Складові операційної системи

Ядро ОС – це програма, але серед усіх інших програм, системних і прикладних, воно має найспецифічніше призначення: забезпечення взаємодії апаратних та програмних засобів.

Ядро – центральна частина ОС, що керує процесом виконання програм та їх доступом до ресурсів комп’ютера.

Драйвер – програмний модуль, що використовується іншими програмами для керування роботою пристроїв.

Модуль - функціонально завершений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з сирцевим кодом або його іменованої частини (наприклад, Active Oberon), призначений для використання в інших програмах.

Файлова система – набір правил, що визначає спосіб організації, зберігання та іменування даних, розташованих на запам’ятовуючих пристроях.

Файл – найменша неподільна одиниця даних на запам’ятовуючому пристрої, яка має власне ім’я та з якою користувач може виконувати операції на кшталт перейменування, копіювання чи переміщення.

Каталог – це елемент файлової системи, який має власне ім’я та може містити файл й інші каталоги.

Бібліотеки системних функцій

Інтерфейс користувача – це програмні засоби, що забезпечують взаємодію користувача із системними та прикладними програмами. • Класифікація операційних систем

 • За цільовим пристроєм

 • За кількістю програм, що виконуються одночасно

 • За типом інтерфейсу

 • За кількістю розрядів даних, що обробляються одночасно

 1. Практична робота.

Робота з підручником

Переглянути «Екскурс в історію» (стр. 73) та позначити на часовій шкалі кружечками точки, щр відповідають описаним подіям. Біля позначок записати номери подій. 1. Випуск ОС Windows Vista.
  Windows Vista - версія Microsoft Windows NT, серії операційних систем, що використовуються на персональних комп'ютерах.


 2. Випуск ОС MS-DOS

 3. Початок розробки сімейства продуктів Windows

 4. Поява перших систем сімейства UNIX

 5. Випуск ОС Windows 95

 6. Випуск ОС Windows NT 3.1

 1. Підсумок уроку.

Визначте, до якого типу програмного забезпечення належать перелічені програми і впишіть їхні номери у «квітки» 1. Домашнє завдання.

Частина ІІІ, розд.6 (створити «шпаргалку») • Обладнання та матеріали
 • Актуалізація опорних знань. Гра «Вибір»
 • Вивчення нового матеріалу. 1) Мотивація навчальної діяльності
 • Оголошення теми і мети уроку. Пояснення нвого матеріалу.
 • Практична робота. Робота з підручником