Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальний огляд

Загальний огляд
Сторінка1/7
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ЦЕНТР СПРИЯННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ


ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ:

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
Частина 1.

Суспільне мовлення (синоніми: громадське мовлення, суспільно-правове мовлення) - різновид телерадіомовлення, що служить суспільству (або громадськості), фінансується ним та підзвітне йому.

Східна Європа Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.


Естонія

Латвія

Литва

Македонія

Польща

Румунія

Сербія

Словенія

КИЇВ – 2008

ЗМІСТ


 1. Естонія...................................................................................................

3

 1. Латвія.....................................................................................................

9

 1. Литва......................................................................................................

12

 1. Македонія..............................................................................................

17

 1. Польща...................................................................................................

23

 1. Румунія...................................................................................................

27

 1. Сербія......................................................................................................

31

 1. Словенія.................................................................................................

38

Створення цієї публікації стало можливим завдяки підтримці Міжнародного фонду "Відродження".ЕСТОНІЯ


1. Структура суспільного мовлення
Суспільне мовлення (телевізійне і радіомовлення) в Естонії здійснюється Національним телерадіомовленням, яке є компанією публічного права. Здійснення суспільного мовлення Національним телерадіомовленням не потребує одержання ліцензії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Радіочастоти для здійснення суспільного мовлення, у тому числі частити для здійснення цифрового мовлення, виділяються Національному телерадіомовленню рішенням уряду, прийнятим на підставі подання Ради з питань телекомунікацій.

Цифрове́ телеба́чення (англ. Digital Television, DTV) - галузь телевізійної техніки, в якій передача, обробка та зберігання телевізійного сигналу відбувається у цифровій формі.

В структурі суспільного мовлення Естонії регіональні суспільні мовники окремо не виділяються. Здійснення суспільного мовлення регулюється двома Законами – Законом „Про національне телерадіомовлення” та Законом „Про телебачення і радіомовлення”, який застосовується субсидіарно до першого названого Закону.
2. Історія розвитку Національного телерадіомовлення
Починаючи з 1990 року і до 2007 року суспільне мовлення в Естонії здійснювалось двома компаніями – Естонським телебаченням та Естонським радіо. З метою підвищення фінансової ефективності функціонування суспільного мовлення Законом від 18 січня 2007 року ці компанії було об’єднано в одну під назвою „Національне телерадіомовлення” (Rahvusringhääling), яка стала правонаступником Естонського радіо та Естонського телебачення. Таким чином, у 2007 році відбулось повернення до практики попередніх (до 1990-го) років, протягом яких суспільне мовлення здійснювалось однією компанією.

До 1997 року Естонському телебаченню дозволялось отримувати фінансування за рахунок надходжень від реклами, причому частка такого фінансування у його бюджеті була досить значною (наприклад, у 1997 році – близько 40%). В силу популярності суспільного мовлення Естонське телебачення контролювало значну частину ринку аудіовізуальної реклами. Проте, вже в 1998 році керівництвом Естонського телебачення було проведено експеримент – 3 комерційних мовники підписали з Естонським телебаченням угоду, у відповідності до якої останнє відмовлялось від розміщення реклами на своїх каналах і отримувало від комерційних мовників відшкодування втраченої вигоди. Ця угода комерційними мовниками виконана не була, і починаючи з 1999 року Естонське телебачення відновило трансляцію реклами. Ця ситуація продовжувалась до 2001 року, коли 30 квітня Міністерством культури, Асоціацією естонських телерадіомовників, Національною радою з питань телерадіомовлення та Асоціацією компаній телевиробництва було підписано нову угоду, за якою Естонське телебачення черговий раз мало відмовитись від трансляції реклами і отримувало щорічну винагороду в обсязі 15 мільйонів крон (близько 1 мільйона євро).

Національрат (нім. Nationalrat), Національна рада - нижня палата парламенту Австрії - Федеральних зборів.

З 2001 року розміщення реклами на Естонському телебаченні не проводилось. У 2007 році заборона реклами на каналах суспільного мовлення знайшла відображення в Законі „Про національне телерадіомовлення”.


3. Джерела фінансування Національного телерадіомовлення
Згідно із параграфом 7 Закону „Про Національне телерадіомовлення” доходи Національного телерадіомовлення включають:

1) щорічні бюджетні асигнування з Державного бюджету;

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

2) доходи від продажу прав на трансляцію та поширення власних програмних та медійних послуг Національного телерадіомовлення;

3) кошти, отримані за надання дозволів на використання з комерційною метою матеріалів архіву Національного телерадіомовлення;

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

4) доходи від продажу майна Національного телерадіомовлення;

5) доходи та пожертвування третіх осіб (крім спонсорської підтримки);

6) доходи від корпоративних прав та інші фінансові доходи;

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).

7) доходи від продажу продуктів та послуг Національного телерадіомовлення, за умови що це не суперечить цілям Національного телерадіомовлення;

8) доходи, отримані для фінансування спеціальних проектів;

9) інші доходи, отримання яких не суперечить виконанню місії суспільного мовлення Національним телерадіомовленням.


4. Бюджетні асигнування для забезпечення функціонування суспільного мовлення
В Естонії, на відміну від багатьох інших європейських країн, абонентська плата за користування телевізорами і радіоприймачами не сплачується. Фінансування суспільного мовлення з публічних коштів здійснюється за рахунок відповідної бюджетної дотації, 15% якої формується за рахунок ліцензійної плати комерційних мовників. Виділення коштів з Державного бюджету на фінансування суспільного мовлення в Естонії здійснюється на підставі контракту, який укладається між Національним телерадіомовленням та Міністерством культури Естонії в порядку, встановленому урядом.

Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.

Культура Естонії - культурні явища, створені на території Естонії представниками народів Естонії.

Такий контракт повинен визначати суму коштів, яка спрямовується з Державного бюджету на здійснення завдань суспільного мовлення, порядок перегляду цієї суми протягом відповідного фінансового року, процедуру вирішення спорів між Міністерством культури та Національним телерадіомовленням, що виникають у зв’язку з виконанням положень контракту, процедуру звітності та відповідальність за неналежне виконання положень контракту. Проект контракту подається до Міністерства культури Правлінням Національного телерадіомовлення через Раду Національного телерадіомовлення, яка візує проект контракту. Проект контракту подається до Ради не пізніше 15 лютого поточного року. Положення проекту контракту включаються до урядової бюджетної резолюції, після підготовки якої Міністерство культури та Голова Правління Національного телерадіомовлення остаточно підписують контракт.

Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.

Бюдже́тна резолю́ція - постанова Верховної Ради України, що окреслює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік.


5. Реклама
За загальним правилом, Національне телерадіомовлення не має права транслювати рекламу і здійснювати телеторгівлю. Винятки з цього правила встановлено безпосередньо Законом „Про Національне телерадіомовлення” (параграф 11): трансляція реклами дозволяється лише у разі, якщо вона пов’язана з правами на трансляцію важливих подій міжнародного значення, набутими через Європейську телерадіомовну спілку, або з правами на трансляцію культурних або спортивних подій, що мають загальносуспільне значення. Така реклама підпадає під дію тих самих обмежень, які встановлено для спонсорської підтримки.

Спонсорська підтримка створення програм також є об’єктом жорсткого законодавчого регулювання: по-перше, Національне телерадіомовлення не може бути спонсором створення програм інших організацій мовлення;

Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

по-друге, при трансляції програм, створених за фінансової підтримки третіх осіб, в програмі може зазначатись лише назва (ім’я) спонсора, без будь-якого звукового супроводження, зображень логотипів, знаків для товарів та послуг.


6. Фінансове планування, звітність Національного телерадіомовлення
Закон Естонії „Про Національне телерадіомовлення” детально регламентує порядок складання бюджету Національного телерадіомовлення.

Фіна́нсове планува́ння - це один з елементів діяльності, пов'язаної з управлінням фінансами, складова частина всього народногосподарського планування.

Зокрема, відповідно до параграфу 7 цього Закону, перед початком наступного фінансового року, але не пізніше, ніж через 2 тижні після затвердження естонським парламентом Закону про Державний бюджет, Правління Національного телерадіомовлення повинно підготувати бюджет Національного телерадіомовлення, який повинен містити інформацію про всі доходи, видатки та фінансові операції протягом наступного фінансового року. До бюджету повинні додаватись: 1) план надходжень та видатків на наступний фінансовий рік; 2) план надходжень та видатків на 4 наступних роки. Бюджет Національного телерадіомовлення затверджується не парламентом, а Радою Національного телерадіомовлення; при цьому закон передбачає, що до затвердження бюджету Національного телерадіомовлення на відповідний фінансовий рік, щомісячні видатки Національного телерадіомовлення не повинні перевищувати видатків, здійснених протягом останнього календарного місяця попереднього фінансового року. Закон „Про Національне телерадіомовлення” також передбачає можливість коригування доходів та видатків Національного телерадіомовлення після затвердження його бюджету на відповідний фінансовий рік. Таке коригування здійснюється шляхом подання до Ради додаткового бюджету, в якому відображуються скориговані доходи і видатки Національного телерадіомовлення.

Параграф 9 Закону „Про Національне телерадіомовлення” передбачає впровадження довгострокового планування діяльності Національного телерадіомовлення. Як вже зазначалось вище, на кожний фінансовий рік Правління Національного телерадіомовлення зобов’язане подавати до Ради План розвитку, строк реалізації якого повинен включати наступний фінансовий рік та три роки, наступних за відповідним фінансовим роком. План розвитку повинен включати для кожного з 4 років: цілі розвитку Національного телерадіомовлення, завдання, пов’язані з досягненням цих цілей, обґрунтування цілей і завдань, бюджетну стратегію для виконання поставлених завдань і цілей. В обов’язковому порядку до Плану розвитку включаються: 1. структура програмних послуг і рішення стосовно їх створення;

 2. обґрунтування відповідності структури програмних послуг місії суспільного мовлення;

 3. цілі розвитку недійних послуг та обґрунтування цих цілей;

 4. механізми співпраці з міжнародними організаціями;

  Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів. 5. принципи використання коштів бюджету Національного телерадіомовлення для досягнення поставлених завдань та виконання обов’язків Національного телерадіомовлення.

Щорічний План розвитку Національного телерадіомовлення затверджується Радою не пізніше 1 березня кожного року, а у випадку, якщо до цього строку План розвитку затверджено не було, Національне телерадіомовлення здійснює свою діяльність на підставі Плану розвитку, що подавався на затвердження у минулому році.

Рада Національного телерадіомовлення зобов’язана щорічно подавати до Комітету парламенту з питань культури звіти (в усній та письмовій формі) про діяльність Ради Національного телерадіомовлення.


7. Загальні зобов’язання Національного телерадіомовлення
Відповідно до параграфу 4 Закону „Про Національне телерадіомовлення” основною метою Національного телерадіомовлення є допомога у здійсненні функцій естонської держави, визначених Конституцією Естонії.

Конституція Естонської Республіки - основний закон держави, який встановлює в республіці парламентську форму правління. Згідно основоположних принципів документа, Естонська Республіка є самостійною і незалежною демократичною державою, вища державна влада в якому належить народу.

Естонія Есто́нія (ест. Eesti), офіційно Есто́нська Респу́бліка (ест. Eesti Vabariik) - держава у Північній Європі, що межує з Латвією на півдні та Росією на сході, на півночі омивається водами Фінської затоки, на заході - водами Балтійського моря та Ризької затоки.

З цією метою Національне телерадіомовлення створює та надає програмні послуги, здійснює інші види діяльності, спрямовані на: підтримку і розвиток естонської мови та культури, забезпечує гарантії збереження естонської державності і нації, привертає увагу до чинників, які можуть поставити під загрозу збереження естонської державності і нації, допомагає зміцнювати соціальні зв’язки в естонському суспільстві, допомагає підвищувати економічний добробут та конкурентну спроможність Естонії, сприяє розвитку демократичної системи врядування, роз’яснює потребу в економному використанні та розвитку ресурсів навколишнього природного середовища, сприяє утвердженню сімейних цінностей у суспільстві, забезпечує доступність інформації, необхідної для самореалізації особистості.

Демокра́тія - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

З метою досягнення цих завдань Естонське телерадіомовлення зобов’язане:

 1. здійснювати мовлення принаймні на двох телевізійних каналах мовлення та на одному каналі радіомовлення (цілодобово).

  Телеканал // Великий тлумачний словник сучасної української мови. - 5-те вид. - К. ; Ірпінь : Перун, 2005. - ISBN 966-569-013-2.

  При цьому телевізійні програмні послуги повинні бути доступними, в тій мірі, в якій це можливо, для осіб з вадами слуху;

 2. забезпечувати доступність програмних послуг та архівів програм через телекомунікаційні мережі;

  Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням 3. надавати інші медійні послуги з дозволу Національної ради з питань телерадіомовлення, а також поширювати продукти, пов’язані з такими послугами;

 4. здійснювати запис подій та творів, що мають особливе значення для естонської національної культури та історії, забезпечувати збереження таких записів;

 5. гарантувати (в порядку, визначеному законом) доступність аудіовізуальних записів на платній основі;

 6. поширювати програми та медійні послуги про естонську культуру та суспільство в усьому світі;

 7. поширювати кращі твори світового культурного надбання;

 8. здійснювати трансляцію програм, які забезпечують інформаційні потреби всіх верств населення, у тому числі національних меншин;

  Націонáльні менш́ини - групи громадян певної держави, які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою. 9. забезпечувати збереження та розвиток професійного, творчого та технічного потенціалу Національного телерадіомовлення;

 10. забезпечувати оперативне поширення адекватної інформації в умовах загроз суспільству та державі;

 11. забезпечувати найбільше повне відображення подій, що відбуваються в Естонії, в програмах новин та інших програмах;

 12. здійснювати інші обов’язки, визначені законодавством.

У параграфі 6 Закону „Про Національне телерадіомовлення” закріплено ряд принципів, яких зобов’язане дотримуватись Національне телерадіомовлення в процесі здійснення своєї суспільної місії. Зокрема, програмні та медійні послуги повинні забезпечувати досягнення цілей Національного телерадіомовлення та слугувати загальносуспільним інтересам, слугувати розвитку діалогу між різними соціальними групами та забезпечувати інтеграцію естонського суспільства, забезпечувати висвітлення всієї палітри думок щодо обговорюваних проблем; програмні послуги повинні бути різноманітними і збалансовано висвітлювати різні проблеми суспільного життя в Естонії;

Соціáльна грýпа - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.

Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.

новинні програми Національного телерадіомовлення повинні відповідати принципам різноманітності, збалансованості, незалежності, об’єктивності та адекватності, містити чітке відмежування фактів від коментарів до відповідних фактів.

Крім того, програми Національного телерадіомовлення повинні бути політично збалансованими і нейтральними, особлива увага забезпеченню принципу політичної збалансованості та нейтральності повинна приділятись у період проведення агітаційної кампанії під час проведення парламентських, президентських, місцевих виборів та виборів до Європейського парламенту.

Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.

З цією метою Національне телерадіомовлення повинно забезпечувати рівні можливості для всіх кандидатів, що беруть участь у відповідних виборчих кампаніях, незалежно від того, чи висунуті вони політичними партіями, блоками або шляхом самовисування. Принцип рівності можливостей у доступі до Національного телерадіомовлення з метою представлення власних позицій повинен забезпечуватись також під час проведення референдумів.

Політи́чна па́ртія - особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Рівність перед законом - одна з фундаментальних конституційних вимог, важлива умова існування правової держави. Принцип рівності є логічним продовженням принципу справедливості. Зміст 1 Загальна характеристика 2 Генезис ідеї рівності 3 Формальна рівність 4 Фактична рівність 5 Див.

Правила висвітлення виборів в програмних послугах Естонського телерадіомовлення повинні затверджуватись Національною радою з питань телебачення і радіомовлення і публікуватись не пізніш ніж через тиждень після дня призначення виборів.

  1   2   3   4   5   6   7 • Естонія Латвія Литва Македонія Польща Румунія Сербія
 • Естонія................................................................................................... 3
 • Литва...................................................................................................... 12
 • Польща................................................................................................... 23
 • Сербія...................................................................................................... 31
 • ЕСТОНІЯ 1. Структура суспільного мовлення
 • 2. Історія розвитку Національного телерадіомовлення
 • 3. Джерела фінансування Національного телерадіомовлення
 • 4. Бюджетні асигнування для забезпечення функціонування суспільного мовлення В Естонії, на відміну від багатьох інших європейських країн
 • 6. Фінансове планування
 • 7. Загальні зобов’язання Національного телерадіомовлення
 • Європейського парламенту