Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальнонаціональне опитування з питань соціальної відповідальності українського бізнесу

Скачати 297.44 Kb.

Загальнонаціональне опитування з питань соціальної відповідальності українського бізнесу
Скачати 297.44 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір297.44 Kb.Український жіночий фондКонсорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ

З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

І КОРПОРАТИВНОЇ філантропії


Київ


2004р.
Вступ
У розвинутому західному суспільстві та бізнес середовищі зокрема, соціальна відповідальність компаній та корпорацій сприймається, якщо як неналежне, то якнайменш як загальновідома практика.
Соціа́льна відповіда́льність - термін, що має двояке значення. З однієї сторони, це дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціальних норм. З іншої (у випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок) соціальна відповідальність особи полягає в тому, що вона зобов'язується нести доповнюючий обов'язок особистого чи майнового характеру (Р. Хачатуров, Р. Ягутян)
За́хід (сторона заходу Сонця) - одна з чотирьох головних точок горизонту, точка де пересікаються математичний горизонт та небесний екватор, що розташований ліворуч від спостерігача, що стоїть обличчям на північ.
На великих і малих підприємствах працівники ознайомлені із корпоративною стратегією щодо благодійної діяльності, пересічні співробітники беруть участь у благодійних акціях.
Благоді́йність, також доброчи́нність - безкорисливе надання допомоги потребуючим, які не є пов'язаними з благодійником. Приклади благодійності часто перетинаються з прикладами філантропії, хоча не всяка благодійність є філантропією, як і навпаки, не всяка філантропія є благодійністю.
За Радянських часів заводи та підприємства також брали „шефство” над дитячими будинками, інтернатами та конкретними особами, які потребували допомоги. Бурхливі зміни останнього десятиріччя в українському суспільстві в цілому на підприємствах зокрема дуже часто не залишали місця для благодійності. Зараз ставлення до благодійності, спонсорства та філантропії змінюється від відсутності уявлення у бізнес представників щодо такої діяльності до надання реальної допомоги різноманітним організаціям та установам.

В Україні низка бізнесових компаній останнім часом розпочали здійснювати великі благодійні програми, зокрема, компанія „Avon” проводить акцію під назвою "Avon проти раку молочної залози";

Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.
Рак молочної залози - злоякісна пухлина залозистої тканини молочної залози. У світі це найчастіша форма раку, що трапляється протягом життя у однієї з 13-ти - 9-ти жінок віком від 13 до 90 років. Також це друге за частотою після раку легень онкологічне захворювання в популяції загалом (враховуючи чоловіче населення).
компанія „Філіп Морріс Україна” впродовж кількох років виділяє значні кошти на лікування дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, одиноким престарілим пенсіонерам та інвалідам; компанія "Roshen" проводила акцію під зворушливим девізом "Українці. Від серця до серця!". І таких прикладів корпоративного спонсорства останнім часом стає все більше. Досвід діяльності регіональних благодійних організацій, зокрема, Донецького міського благодійного фонду „Доброта”, Волинської Фундації Князів Острозьких також свідчить про достатній філантропічний потенціал місцевого бізнесу.
Остро́зькі - давньоукраїнський князівський рід XIV - початку XVII століть. Острозькі, які були князями на Волині, мали змогу активно впливати на процеси, що відбувались на всій території України і багатьох сусідніх країн.
Благоді́йна організа́ція - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».


Відтак загальнонаціональне опитування з питань соціальної відповідальності українського бізнесу і корпоративної філантропії, що виконувалось Українським жіночим фондом спільно з Консорціумом із удосконалення менеджмент освіти в Україні, було спрямоване саме на виявлення сучасних тенденцій у ставленні українських підприємців та власників бізнесу до філантропічної діяльності, сферам надання благодійної допомоги, існування чіткої політики в організаціях щодо благодійності, формам підтримки тощо.

Цілі дослідження включали виявлення стратегій сучасних українських компаній та підприємств у наданні благодійної підтримки, а саме, які фактори впливають на прийняття рішень щодо надання благодійної допомоги; сфери благодійної діяльності, які є найбільш цікавими для компаній, ставлення до проектів з проблем жінок; а також виявлення перешкод на шляху розвитку філантропії та благодійництва в Україні.


Ми сподіваємось, що результати дослідження стануть у нагоді не тільки пошукачам благодійної підтримки, але і допоможуть сучасним українським підприємцям, організаціям і установам сформувати своє бачення щодо філантропічної діяльності на власних підприємствах. Адже, благодійність свідчить про стан моралі суспільства.
Український Жіночий Фонд висловлює вдячність фонду “Мама Кеш” (Нідерланди) за підтримку проведення дослідження.
Цілі та завдання дослідження
Метою даного дослідження було висвітлити деякі тенденції у ставленні до філантропічної діяльності серед компаній, які працюють в Україні, а саме:


 1. Стратегія корпоративної діяльності:

 • які фактори і якою мірою важать для компанії при прийнятті рішення щодо надання благодійної допомоги;

 • сфери благодійної діяльності, найбільш цікаві для компаній, зокрема інтерес компаній до проектів з проблем жінок;

 • ступінь розробленості корпоративних стратегій щодо благодійництва;

 • відкритість інформації про стратегію організації щодо благодійництва.
 1. Співпраця із організаціями:

  • Загальні засади

 • типи організацій, яким надається перевага при задоволені запитів;

 • критерії оцінки запитів від організацій;

 • якої інформації про організацію потребують компанії;

 • суб'єкт прийняття рішень щодо надання благодійної допомоги.

  • Надана допомога:

 • форми допомоги, найбільш прийнятні для компаній;

 • розмір благодійної допомоги, що надається у грошах;

 • масштаб очікуваного ефекту;

 • умови, що висуваються у разі надання допомоги.
 1. Загальне бачення благодійної діяльності

 • сучасний стан та перепони на шляху розвитку;

 • найбільш адекватні, на думку представників компаній, принципи співпраці комерційних та благодійних організацій.Методологія
Опитування здійснювалось за стандартизованою анкетою, питання якої відповідають виписаним вище завданням дослідження. Інтерв’юери працювали над збором інформації в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську та Донецьку. Інтерв’ю проводилось по телефону, а у деяких випадках респонденти самі заповнювали анкети.

У ході дослідження ми звернулись до приблизно трьохсот комерційних організацій, що працюють в Україні – як вітчизняних, так і міжнародних компаній, первинний список яких був складений, виходячи із їх більшої чи меншої відомості на ринку та PR-активності. Понад двісті з цих компаній мають офіси у Києві. Загальна кількість отриманих анкет – 80.

Збір даних проводився протягом липня 2004 року.1 При розгляді результатів опитування слід мати на увазі, що зібрані дані представляють позицію компаній, які самі по собі характеризуються якщо і не позитивним ставленням до благодійницької діяльності, але хоча б нейтральним, про що свідчить їх згода взяти участь в опитувані.

Основні результати

СТРАТЕГІЇ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Три чверті опитаних компаній протягом останнього року надавали певну благодійну допомогу приватним особам чи організаціям.


Фактори прийняття рішень про надання благодійної допомоги
При розгляді можливості надання допомоги, найбільш важливими факторами приблизно для двох з п’ятих опитаних компаній виступають почуття корпоративної відповідальності та прагнення покращення іміджу компанії, а також відповідність корпоративним цілям.
Фактори, що вказують на безпосередній зиск, отримуваний від надання допомоги, є, в цілому, менш важливими (трактування допомоги як форми реклами чи сподівання на повернення коштів опосередкованим чином).
Варто зауважити, що значній частині респондентів - від п'ятої частини до - третини було важко відповісти на питання, або ж вони уникнули відповіді на нього, що, гіпотетично, може означати недостатню актуальність понять корпоративної відповідальності чи корпоративних цілей чи свідчити про чутливість респондентів до даного питання - бажання ухилятись від відвертої відповіді (особливо для двох останніх пунктів).
Отже, опитані компанії, в цілому, декларують більшу значимість корпоративної стратегії та формування іміджу при прийнятті рішень, ніж факторів безпосереднього тиску

Таблиця 1.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Наскільки важливими для Вас (Вашої компанії) були (чи були би ) наведені нижче фактори при прийнятті рішень про надання благодійної допомоги? (відсоток від тих, хто відповіли), N=80

Дуже важливо

Скоріше важливо, ніж ні

Скоріше не важливо, ніж важливо

Зовсім не важливо

ВАЖКО СКАЗАТИ/ НЕМАЄ ВІДПОВІДІ

Середнє (1 - дуже важливо, 4 – зовсім не важливо)

Почуття корпоративної відповідальності

37,5

20

6,3

8,8

27,5

2,1

Прагнення покращення іміджу компанії

36,3

23,8

10

7,5

22,5

2

Відповідність корпоративним цілям компанії

35

23,8

7,5

11,3

22,5

2

Благодійна підтримка є формою реклами

8,8

16,3

26,3

18,8

30

3

Повернення коштів опосередкованим чином (наприклад, шляхом збільшення збуту продукції у регіоні)

6,3

8,8

16,3

31,3

37,5

3,4Сфери благодійної діяльності, що найцікавіші для компаній
Для переважної більшості опитаних компаній (близько трьох четвертих) найбільш виправданим видається надання допомоги у подоланні соціальних проблем (підтримка соціально незахищених верств населення: діти-сироти, люди похилого віку).
Охорона здоров'я, допомога людям із вадами здоров'я, проекти в культурній, освітній, спортивній сферах як напрямки благодійництва цікавлять опитані компанії у другу чергу, і приблизно однаковою мірою (від 33% до 45 %). Решта напрямків (охорона навколишнього середовищ, підтримка проектів, пов' язаних із наукою і технологіями, правозахист громадян, підтримка видатних особистостей шляхом надання коштів для стажування чи стипендій) є привабливими для найменшої частки компаній (від 16 до 10 відсотків).
Діаграма 1. Благодійній діяльності в якій сфері Ваша організація надає (надала б) перевагу (можливі кілька відповідей)?, N=80Зацікавленість у проектах, що стосуються питань жінок
Імовірність підтримки проектів, що спрямовані на потреби жінок, компанії оцінюють, в цілому, досить низько. Більше половини опитаних компаній не будуть їх підтримувати або відзначили імовірність не більше 25 %. Про імовірність у 50 відсотків сказали лише 16 % компаній, та про 75 відсотків - 7 % компаній.
При цьому найбільш важливими напрямками роботи, спрямованої на потреби жінок, представники компаній вважають здоров'я жінок (майже чотири п'ятих опитаних, запобігання насильству щодо жінок (майже половина опитаних), підвищення економічних можливостей (рівна оплата праці, зайнятість) та освіта (цей пункт відзначили по третині опитаних). Проблематика рівноправ'я жінок та чоловіків, підвищення участі жінок у політичному житті, розвитку феміністичного руху є найменш актуальною (16%, 8% та 3 %).
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Феміні́зм - прагнення до рівності жінок з чоловіками; у вузькому сенсі - жіночий рух .
Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.

Діаграма 2. Які із наведених можливих завдань соціальних проектів, спрямованих на потреби жінок, є найважливішими? (Може бути кілька відповідей). Відсотки, N=80


Розробка корпоративної політики щодо потреб жінок
Щодо розроблення корпоративної політики, спрямованої на потреби жінок, то опитані компанії, в цілому, не виявляють зацікавленості щодо цього питання - тільки 5 % від опитаних представників відповіли на зазначене питання ствердно. При цьому приблизно половина респондентів уникнули відповіді на питання, одна четверта – відповіли негативно, та приблизно кожен п’ятий не зміг дати певної відповіді.
Одна четверта (англ. One fourth (1/4)) - комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдонімом «Ментайко». Манґа про хулігана й задираку Ошиму, що стає жертвою страшного прокляття, яке перетворює його в ліліпута! Щоб розвіяти злі чари йому необхідно зайнятися сексом з коханою людиною...

Таким чином, проблеми жінок навряд чи найближчим часом будуть відображені у корпоративній політиці щодо благодійної діяльності опитаних організацій. Крім того, велика частка тих, хто проігнорував питання, та тих, хто не визначився із відповіддю (так само як і розподіл відповідей на питанні щодо імовірності надання допомоги у здійсненні проектів з потреб жінок) може свідчити про украй низьку актуальність проблем жінок для опитаних організацій.
Діаграма 3. Чи зацікавлена Ваша компанія у розробці корпоративної політики щодо благодійної діяльності що відповідала б потребам жінок? Відсотки, N=80Діаграма 4. Яка ймовірність того, що Ваша компанія надаватиме підтримку для здійснення проектів чи проведення благодійних акцій на підтримку жінок?

Корпоративні стратегії щодо благодійництва
Близько 70 % компаній, що взяли участь у дослідженні, протягом останнього року отримували запити на благодійну допомогу.
Таблиця 2. Кількість отриманих і задоволених запитів

на благодійну допомогу, Відсотки Таблиця 3. Кількість запитів на благодійну допомогу, що надійшли від організацій, Відсотки
Скільки запитів отримує Ваша компанія впродовж року? (% від відповідей)

Скільки запитів було задоволено? (% від відповідей)

1-10

29

69

11-50

35

22

51-100

11

3

101-500

18

6

понад 500

7

0

N

57

36


Яка частина запитів надходила від організацій? (% від тих, хто відповіли)

До 25 %

11

26-50 %

14

51-75 %

11

Більше 75 %

64

N

56Більшість компаній (35%) отримує від 11 до 50 запитів на надання допомоги щорічно, і ще 29% організацій отримує до 10 запитів кожного року. Необхідно зазначити, що існує негативний зв’язок між кількістю отриманих та задоволених запитів на отримання допомоги. Так, чим більше запитів на надання благодійної допомоги отримує компанія, тим менше допомоги вона надає, наприклад, 69% запитів було задоволено в тих організаціях, які отримали їх не більше 10 за рік, і ще 22% відсотки було задоволено в тих компаніях, де їх отримали не більше 50. Отже, організації, які „бомбардують” запитами про допомогу просто ігнорують їх.


У 64% відсотках випадків більше 75% запитів надходило від організацій. Отже, це може свідчити про той факт, що люди звертаються до професійних пошукачів допомоги, які мають визначені процедури, форми, шляхи і канали впливу для здобуття допомоги.

Запити на вирішення проблем жінок
В цілому компанії отримують дуже мало запитів щодо підтримки ініціатив, спрямованих на жінок. У 66% випадків компанії взагалі не отримують таких запитів. У 14% випадків до 25% запитів стосуються проблем жіноцтва, і ще приблизно така ж кількість компаній отримує до 50% запитів, що мають відношення до вирішення проблем жінок. На жаль, ще менше з цих запитів задовольняється організаціями та установами.
Яка частина запитів стосувалась ініціатив, спрямованих на жінок?

Яку частину з цих запитів було задоволено?

0

66

--

до 25 %

14

9

26-50 %

14

9

51-75 %

7

4

більше 75 %

0

---

N

29

23


Таблиця 4. Розмір наданої допомоги (у гривнях)

Також можна розділити розмір допомоги, що надається на підтримку ініціатив, спрямованих на жінок від мінімального до максимального (Таблиця 5). Мінімальна фінансова допомога, що була надана на підтримку жінок складала 50 гривень, а максимальна 795 000 гривень. Найчастіше організації надавали пожертви на запити, спрямовані на жінок, у сумі 100, 1000, 2000 та 5000 гривень в залежності від категорії розміру наданої допомоги.Таблиця 5. Розподіл відповідей респондентів щодо ініціатив, спрямованих на жінок
Кількість відповідей

Мінімальне значення

Максимальне значення

Середнє значення

Мода

Максимальний

27

250

795000

79587

5000

Середній

20

300

75000

6217

1000 та 2000

Мінімальний

24

50

4320

632

100

Діаграма 5. Яку інформацію про організацію, що звертається про підтримку, повинен містити запит? (відсоток від тих, хто відповів, N=77)

Організації, що надають благодійну підтримку, вимагають виконання деяких норм та наявність документів, що підтверджують статус і наміри громадської організації.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Так, для 73% респондентів важливо, щоб запит містив опис цілей благодійної діяльності або проекту. Ще 47% компаній хотіли б отримати опис тих, хто отримає реальну допомогу від благодійних або спонсорських проектів. Рівномірно розподілені відповіді тих, для кого документи, що свідчать про легальність діяльності неприбуткової організації та реєстрацію є важливими 43% і 45% відповідно.
Неприбуткова організація (непідприємницька організація, некомерційна організація), скорочено НПО - юридична особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації.
Для 10% компанії нічого окрім прохання про надання допомоги в усній формі не потрібно.Фактори, що впливають на прийняття рішення щодо надання благодійної допомоги
Серед основних цілей даного дослідження було виявлення факторів, що впливають на надання благодійної допомоги організаціями. А саме, цікаво було дізнатися, хто в організації приймає рішення про благодійність, в якій формі найчастіше надається допомога, і кому організації надають перевагу при прийнятті рішення про допомогу.
Таблиця 6. Які з наведених нижче критеріїв найважливіші для Вашої компанії під час прийняття рішення щодо надання благодійної допомоги? Відсотки

Дуже важливо

Скоріше важливо, ніж ні

Скоріше не важливо, ніж важливо

Зовсім не важливо

ВАЖКО СКАЗАТИ/ НЕМАЄ ВІДПОВІДІ

N

Якість презентації проекту

23

27

24

16

10

62

Відповідність мети проекту та філософії компанії

49

28

9

6

7

67

Впевненість у тому, що внаслідок здійснення проекту стануться відчутні соціальні зміни в регіоні, де працює компанія

40

25

18

6

10

67

Довіра до певної організації

62

19

9

1

9

69

Наявність у компанії коштів, необхідних для задоволення запитів

64

18

3

4

10

67

Рівень управління неприбутковою організацією, що звертається із запитом

21

29

18

19

13

62

Кількість людей, які отримають користь від проекту

43

26

15

5

11

65

Можливість контролювати хід реалізації проекту

31

30

19

8

13

64

Співчуття до реципієнтів благодійної допомоги

56

25

5

6

8

64

Зрозумілість та переконливість мети та результатів проекту

71

14

6

0

8

63

Необхідно зазначити, що майже всі вище перелічені критерії є досить важливими для організацій у прийнятті рішення про надання благодійної допомоги. Так, для 77% респондентів важливо, щоб мета благодійного проекту відповідала загальній філософії компанії. 81% респондентів вважає, що довіра до певної благодійної організації-партнера є важливим при прийнятті рішення щодо надання допомогою Зрозумілість і переконливість проекту є важливим фактором ще для 85% компаній. Однак, необхідно зазначити, що для досить великої кількості компаній (37%) рівень управління неприбутковою організацією, що звертається із запитом, є не дуже важливим фактором. Цей факт суперечить деяким попереднім висловлюванням про те, що управління і звітність у громадських організаціях повинні бути прозорими і зрозумілими для налагодження сталих стосунків і підвищення рівня довіри.


Таблиця 6. Хто приймає рішення про надання допомоги? (Може бути кілька відповідей), Відсотки


Перша особа (генеральний директор, голова правління)

88

Рада директорів/Правління

12

Відділ маркетингу, реклами, продажів, бухгалтерія

12

ПР менеджер/Відділ зв’язків з громадськістю

11

Загальні збори підприємства, акціонерів

4

N

73

У більшості випадках рішення про надання благодійної допомоги приймається вищим керівництвом підприємства. Так у 88% випадках такі рішення приймає перша особа (генеральний директор, голова правління) і у 12% випадків рішення приймає рада директорів або правління компанії.

Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
Ра́да директорі́в - колективний колегіальний орган організації (група осіб, яку обирають з членів топ-менеджменту та акціонерів), який визначає стратегічні напрямки діяльності цієї організації.


Таблиця 7. Яка форма надання благодійної підтримки найбільш прийнятна для Вашої організації у відповідності із корпоративною політикою? Відсотки


Форма надання благодійної підтримки
Залежить від прохання та організації.

61

Неодноразова підтримка у рамках довгострокових взаємин;

22

Одноразова підтримка

17

N

75

Форма благодійної допомоги у більшості випадків (61%) залежить від прохання та організації, але треба також зазначити, що у 22% компаній мають довгострокові стосунки із організаціями та особами, яким вони постійно допомагають.


Види благодійної допомоги та масштаб проектів
Цілі дослідження включали виявлення форм допомоги, яким організації надають переваги: які організації отримують найбільше благодійної допомоги та спонсорських внесків, яку саме допомогу надають організації та які за масштабом проекті є найцікавішими для представників ділового світу та з якими проблемами стикались організації, які бажають надавати благодійну підтримку. Цьому присвячений останній розділ цього звіту.
Діаграма 6. Організаціям якого типу Ваша компанія надавала, чи схильна надавати підтримку в майбутньому? (відсоток від тих хто відповів, n=78


67% компаній схильні надавати кошти громадським організаціям, які здійснюють соціальні суспільно-важливі проекти для певної верстви населення-малозабезпечених, інвалідів. 59% компаній готові надати кошти на підтримку бюджетних організацій (лікарні, дитячі будинки, будинки для людей похилого віку).

Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - інтернатний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку' - є соціально-медичною установою для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років (з утвореним у разі потреби відділенням для молоді віком від 18 до 35 років) з вадами фізичного та/або розумового розвитку та психічними розладами, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг.
41% бажають підтримати освітні та наукові заклади, в той час, як 35% організацій підтримують асоціації та професійні спілки, що допомагають своїм членам.
Професі́йна спі́лка (профспі́лка) - добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Підвищується рівень допомоги релігійним установам і церквам, адже їм допомагає 22% організацій. Низький рівень підтримки мають благодійні фонди, які акумулюють кошти для подальшого розподілення між неприбутковими організаціями. Це викликано низьким рівнем довіри організацій та фізичних осіб до фондів такого типу. Лише 4% організацій добровільно підтримує політичні рухи та партії.
Діаграма 7. Яку саме допомогу надає (чи була би схильна надавати) Ваша компанія? (відсоток від тих, хто відповів, N=78)

Більшість компаній надає фінансову підтримку на здійснення певних проектів (80%). Ще 47% опитаних роздають продукцію, що виробляє компанія і 30% послуги (безкоштовна реклама, залучення працівників компанії до виконання благодійних проектів тощо). 23% компанії надає перевагу наданню продовольчих та побутових товарів по шукачам благодійної допомоги на відміну від перерахування фінансової допомоги.

Діаграма 8. Які за масштабом проекти становлять найбільший інтерес для Вашої компанії? (відсоток від тих, хто відповів, N=76)


Найбільшою популярністю у компаній, що надають благодійну допомогу, користуються місцеві та регіональні проекти (43% та 20% відповідно). До них можна віднести проекти, що знаходяться в регіонах де розташовані виробничі потужності організації, адже їх обрали ще 20% респондентів. Національні проекти цікавлять 21% компаній.
Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
3% компаній взагалі не надають значення географічним критеріям благодійного проекту.

Діаграма 9. З якими проблемами Вам доводилось стикатись під час розгляду запитів на фінансування? (відсоток від тих, хто відповів, N=73)

Як вже було зазначено раніше, у компаній, що надають благодійну підтримку, є набір ключових вимог, яких повинен дотримуватись пошукач допомоги. Такі критерії як відповідність мети проекту та філософії компанії, довіра до організації, рівень управління неприбутковою організацією, можливість контролювати хід реалізації проекту є досить важливими для компаній, які надають спонсорську та благодійну допомогу. На практиці, виявляється, що це саме ті проблеми, з яким стикаються організації при наданні допомоги. Так, наприклад, у 41% випадках організації не мають інформації щодо цілей проекту та системи оцінки ефективності проекту, а, як зазначалося раніше цей критерій є дуже важливим для 49% організацій. Відсутність професіоналізму у викладенні прохання є проблемою для 37% компаній. Відсутність прозорої фінансової звітності є непокоїть 21% респондентів.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Низький рівень управлінських навичок у керівників неприбуткових організацій є проблемою для 16% компаній.
Діаграма 10. Які умови ставить Ваша компанія у разі надання благодійної допомоги? (відсоток від тих, хто відповів, N=77)


Дуже цікаво, що майже половина компаній (46%), які надають благодійну допомогу, не ставить ніяких умов після її отримання пошукачем, отримуючи задоволення від самого факту надання допомоги. Інші компанії вимагають висвітлення своєї благодійної діяльності різними способами і в різних джерелах масової інформації. Так, наприклад, 25% вимагає розміщення логотипу компанії під час заходів організації, 25% публікує в пресі про виконані благодійні проекти і 14% вимагають проведення прес-конференцій для висвітлення благодійних проектів. Ще 17% потребують від реципієнтів допомоги постійної фінансової звітності щодо витрачених коштів і 16% бажали б мати лист подяку за надану спонсорську або благодійну допомогу.

Зацікавленість у розробці корпоративної політики
Приблизно кожен шостий (15 %) з опитаних представників компаній відповів на це питання ствердно. Не висловили зацікавленості близько чверті опитаних. Решта учасників не мали уявлення чи уникнули запитання.
Поширення інформації щодо благодійної діяльності: чверть опитаних представників компаній повідомили, що інформація надається на прохання тих, хто звертається за підтримкою. Приблизно кожен десята (13%) з компаній, що взяли участь у дослідженні, активно поширює інформацію про свою благодійну діяльність, приблизно така ж частка (10 %) компаній не надає такі відомості у загальне користування.
Третина респондентів повідомили, що їх компанія має довгострокову стратегію щодо благодійної діяльності, п'ята частина – що компанія лише розвиває її. Дві п'ятих компаній не мають такої стратегії і не займаються її розробкою.
Анкета включала два відкритих запитання, метою яких було визначення ставлення представників бізнесу про загальний розвиток благодійної діяльності в Україні та виявлення рекомендацій бізнесменів щодо вимог від пошукачів спонсорської та благодійної допомоги. Отже, із 80 анкет, що надійшли у Консорціум 54 містили відповіді на відкриті запитання.

Розвиток благодійності в Україні та перешкоди
Відповіді респондентів щодо розвитку філантропії в Україні мали діаметрально протилежні ставлення до цього процесу. Близько 70% респондентів вважають, що благодійність в Україні не розвивається і розвиватиметься повільно або взагалі не розвиватиметься у майбутньому. Для цього, як вважають представники бізнесу, є декілька причин. Переважна більшість респондентів відмічає, що розвитку благодійної діяльності заважає негативний імідж „третього сектору” та благодійних фондів, які за часи незалежності втратили довіру юридичних та фізичних осіб, „відмиваючи” кошти, що були адресовані людям, які потребують допомоги.
Фонд - неурядова неприбуткова структура, котра має свій засновницький фонд, та керується радою опікунів чи директорів, яка створена для служіння загальному добробуту. Фонди є основними інституціями на заході, через які приватні кошти та інші ресурси передаються громаді.
Більшість респондентів зазначали, що не довіряють громадським організаціям та благодійним фондам, оскільки мали досвід із організаціями, що зловживали своїм статусом. Такі респонденти рекомендували адресну допомогу тим, хто її потребує або роботу з вже перевіреними партнерами в галузі спонсорства та надання благодійної підтримки. По-друге, філантропічна діяльність підприємств гальмується недосконалою законодавчою та податковою базою. Так, Законом України „Про державний бюджет України на 2004 рік” була призупинена стаття „Про оподаткування прибутку підприємств”, яка дозволяла підприємствам витрачати певну кількість прибутку на благодійну діяльність.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
Призупинення цієї норми означає, що підприємства мають сплачувати податок у розмірі 25% від коштів направлених на благодійність. По-третє, респонденти відмічали, що не вистачає коштів для благодійності, оскільки рівень прибутковості українських підприємств залишається дуже низьким. І насамкінець людям бракує простої культури надавати допомогу, адже благодійність ще не стала соціальною необхідністю для бізнесменів. А „заважає цьому розмитість багатьох понять і уявлень, в тому числі і про благодійність. Українська еліта не показує позитивних прикладів, гідних наслідування, швидше навпаки, адже благодійність – це акт великої душевної чистоти.
Українська еліта - політико-управлінська еліта на українських етнічних землях.

Але були й такі, що вважали, що благодійність дуже швидко розвивається. Змінюються норми звітності неприбуткових організацій на більш прозорі та ефективні, що дозволяє організаціям знаходити стабільних партнерів в галузі спонсорської та благодійної допомоги. Деякі вважали, що Україна має свій власний шлях розвитку благодійності, який базується на поєднанні європейської та американської практики.
Були респонденти, які вважали, що помилкою благодійності взагалі, і в Україні зокрема, є те що „мало хто працює на запобігання виникненню соціальної проблеми, а більшість організацій скеровує свої зусилля на її вирішення”.
Рекомендації організаціям, що бажають надавати благодійну підтримку
Анкета містила запитання, відповіді на яке дали б змогу скласти уявлення про те, що мають робити організації, які бажають або планують надавати благодійну підтримку у майбутньому. Відповіді на ще запитання можна розділити на три категорії. Перша категорія респондентів рекомендувала організаціям, що бажають надавати благодійну підтримку, створити формальний підхід до благодійності, а саме, створити стратегію та програму надання допомоги на рік; виділити цільові напрямки; відібрати партнерів, які найбільш відповідають цілям компанії; перевірити документи та звітність благодійного фонду (громадської організації) та виконувати програму, контролюючи ключові етапи виконання благодійних та спонсорських проектів. Друга категорія респондентів рекомендувала надавати адресну допомогу тим, хто її потребує, не звертаючись до представників „третього сектору”. Третя категорія респондентів взагалі утримувалась від формальних підходів до благодійності, адже „кожен робить свій вибір щодо того, кому і як допомагати чи ні. Коли до Вас звертаються по допомогу – послухайте своє серце, і воно точно дасть Вам пораду”.

Висновки
Після завершення дослідження корпоративної відповідальності ми б хотіли розділити висновки цього проекту на два розділи: перший розділ – це висновки, що мають відношення до благодійності в галузі проблем і жінок, і другий розділ – це загальний огляд відношення українського корпоративного світу до філантропії.
Благодійна діяльність спрямована на вирішення проблем жіноцтва
Імовірність підтримки проектів, що спрямовані на потреби жінок, компанії оцінюють, в цілому, досить низько: більше половини опитаних не мають наміри надавати допомоги в галузі підтримки жінок. Ті ж, хто надають допомогу жінкам вважають, що пріоритетними напрямами в цій діяльності є здоров'я жінок, запобігання насильству щодо жінок, підвищення економічних можливостей. Проблематика рівноправ'я жінок та чоловіків, підвищення участі жінок у політичному житті, розвитку феміністичного руху є найменш актуальною, що гіпотетично може бути зумовлено історичним патріархальним укладом українського суспільства.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Щодо розроблення корпоративної політики, спрямованої на потреби жінок, то опитані компанії, в цілому, не виявляють зацікавленості щодо цього питання.
Таким чином, проблеми жінок навряд чи найближчим часом будуть відображені у корпоративній політиці щодо благодійної діяльності в сучасних українських організаціях, що може свідчити про украй низьку актуальність проблем жінок для опитаних організацій.
Але треба також зазначити, що дуже мало компаній, які надають благодійну підтримку, отримують запити на підтримку ініціатив, спрямованих на жінок. Це може свідчити про існування великої кількості невикористаних можливостей для тих організацій, які працюють саме в цій сфері.
Філантропічна діяльність в Україні: основні засади
Концепція корпоративної відповідальності є досить новою в сучасному українському бізнес середовищі. Працюючи в умовах турбулентності нових перетворень в Україні дуже важко досягнути економічної стабільності, яка б дозволяла виділяти кошти на благодійність. Але чи в економіці справа? Наше дослідження показало, що не благодійність і її розміри залежать не тільки від фінансових показників підприємств. Наші бізнесмени ще не відчувають потреби творити добро – відсутня культура благодійності в організаціях і установах. В цьому розділі ми б хотіли надати огляд філантропічної діяльності в Україні.
Отже, в Україні існує три типи організацій: перша категорія не займається благодійністю з цілої низки причин, які ми проаналізуємо нижче; друга категорія має чітко визначену політику, спрямовану на благодійність; і третя категорія не дотримується формальних процедур, керуючись емоціями та співчуттям до близьких.
Компанії, які мають чітку стратегію благодійної діяльності, працюють з декількома перевіреними партнерами в цій галузі і розглядають запити тільки від тих організацій, які повністю відповідають корпоративній філософії та ідеології компанії. Прикладами таких компанії є здебільшого представництва іноземних компаній в Україні. Вони здебільшого керуються єдиними принципами, що були розроблені в Головному офісі для всіх представництв. Іноді суворі процедури можуть бути послаблені, але в будь-якому випадку рішення про надання допомоги в таких мультинаціональних корпораціях приймається не нижче регіонального офісу.
Другий тип компаній, які надають благодійну допомогу, це ті, в яких не має довгострокової стратегії і не дотримуються чітких процедур. У них все залежить від конкретного запиту. Рішення в таких організаціях приймає вище керівництво або відділ маркетингу, паблік рілейшнз тощо.
Вище керівництво, також Топ-менеджмент (англ. Top management) - група керівників організації вищого рівня ієрархії, які щодня несуть відповідальність за ефективне управління цією організацією. Такі керівники радою директорів і / або акціонерами наділені необхідними владою і повноваженнями.
Люди керуються більше співчуттям, ніж формалізованими процедурами.
Третій тип організацій не надає благодійної допомоги. Цьому є декілька причин:

 • основною перешкодою для благодійної діяльності є надмірний податковий тягар, який зобов’язує сплачувати 25% податок з відрахувань на благодійну діяльність відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2004 рік”

 • зазначалось, що вкрай негативний імідж українського третього сектору”, який зіпсував свою репутацію зловживаннями з благодійними внесками у минулому, є гальмом у процесі розвитку благодійності в Україні

 • низькі доходи українських підприємств також є одним із факторів, чому організації не надають допомоги

 • але найважливішим є той факт, що у більшості українських підприємців відсутня культура робити добро. Як відзначили кілька респондентів „треба тільки почати [робити добро] і серце підкаже, що робити далі”.

На даний момент найбільшою популярністю користуються місцеві або регіональні суспільно важливі проекти, спрямовані на підтримку бюджетних установ (лікарень, шкіл, інтернатів, дитячих садків тощо).

Бюдже́тна устано́ва - це організація, створена органом державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.
Більшість коштів виділяється неприбутковим організація, що працюють в цих сферах. Більша частина допомоги надається у виді фінансових відрахувань, але вагому частку благодійної допомоги також складають внески продукцією та послугами компаній. Для компаній, що надають благодійну та спонсорську підтримку важливо, щоб запит відповідав корпоративним цілям, мета проекту була зрозумілою, фінансова звітність прозорою і було зрозуміло, хто отримає переваги в результаті благодійного проекту.


Варто зауважити, що більшість компаній не потребує подяки за надання благодійної допомоги. Ті ж, хто хоче бачити подяку, найчастіше вимагають її в формі публікацій в пресі, розміщення логотипів на різноманітних носіях інформації, що беруть участь в акції або бажають отримати листа із вдячністю за допомогу.
Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.


1 Уже на етапі збору даних було виявлено в деякій мірі упереджене ставлення до громадських організацій. Слід припускати, що тенденція, виявлена в аналогічному дослідженні, що проводилося Центром інновацій та розвитку у 1999 року [Corporate Involvement in Charitable Activities in Ukraine.- Kyiv: Innovation and Development Centre, 1999.- P. 17], залишилась незмінною. Слід також відзначити, що складності, з якими зіткнулася команда проекту на етапі збору інформації, зумовлені не тільки загальним ставленням до благодійницької діяльності з боку компаній, але і тим, що польова робота припала на період літніх відпусток.
Скачати 297.44 Kb.

 • ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ