Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон україни про електроенергетику (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, №1, ст. 1) {Із змінами, внесеними згідно із Законами №1812-iii від 08. 06. 2000, ввр, 2000, №38, ст. 319 №1821-iii від 22. 06. 2000, ввр, 2000, №38, ст

Закон україни про електроенергетику (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, №1, ст. 1) {Із змінами, внесеними згідно із Законами №1812-iii від 08. 06. 2000, ввр, 2000, №38, ст. 319 №1821-iii від 22. 06. 2000, ввр, 2000, №38, ст
Сторінка1/4
Дата конвертації24.05.2017
Розмір1.12 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif Документ 575/97-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2015, підстава 514-19

( http://zakonst.rada.gov.ua/images/warn.gifУвага Остання подія — Редакція відбудеться 01.07.2017, підстава 663-18 )
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про електроенергетику

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 1, ст.1)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1812-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.319
№ 1821-III від 22.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.321
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
№ 741-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 29, ст.231
№ 747-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 29, ст.236
№ 982-IV від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 52, ст.378
№ 1158-IV від 11.09.2003, ВВР, 2004, № 8, ст.67
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 1330-IV від 25.11.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.210
№ 2229-IV від 14.12.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.103
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2352-IV від 18.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.190
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2509-IV від 05.04.2005, ВВР, 2005, № 20, ст.278
№ 2598-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 27, ст.359
№ 2633-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 28, ст.373
№ 2706-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст.428
№ 2711-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст.430
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184
№ 232-V від 05.10.2006, ВВР, 2006, № 49, ст.486
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 601-VI від 25.09.2008, ВВР, 2009, № 13, ст.155
№ 800-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.257
№ 1164-VI від 19.03.2009, ВВР, 2009, № 31, ст.457
№ 1220-VI від 01.04.2009, ВВР, 2009, № 32-33, ст.496
№ 1565-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 1, ст.3
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2799-VI від 17.12.2010, ВВР, 2010, № 25, ст.186
№ 3134-VI від 15.03.2011, ВВР, 2011, № 39, ст.390
№ 3486-VI від 03.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.12
№ 3549-VI від 17.06.2011, ВВР, 2012, № 5, ст.29
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 3830-VI від 06.10.2011, ВВР, 2012, № 22, ст.210
№ 4065-VI від 18.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.280
№ 4220-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.345
№ 5021-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.214
№ 5066-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст.301
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 5485-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.714
№ 663-VII від 24.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.781
№ 1207-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.892
№ 1556-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 37-38, ст.2004
№ 284-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.169
№ 499-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.289
№ 514-VIII від 04.06.2015, ВВР, 2015, № 33, ст.324}

{У тексті Закону слова "розподільчі рахунки" та "розподільчий рахунок" в усіх відмінках замінено відповідно словами "поточні рахунки із спеціальним режимом використання" та "поточний рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних відмінках згідно із Законом № 2921-III від 10.01.2002}

{У тексті Закону слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Електроенергетика - базова галузь економіки України. Вона одна з найстарших у країні. Виробництво електроенергії ґрунтується на спалюванні вугілля, мазуту, природного газу, використанні атомної енергії, енергії води та Сонця.
2011}

{У тексті Закону слово "підприємницька" в усіх відмінках замінено словом "господарська" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики" у відповідному відмінку, слова "центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці" та "центральні органи виконавчої влади, що здійснюють управління в електроенергетиці" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом № 514-VIII від 04.06.

Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.
2015}

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 663-VII від 24.10.2013}

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

виробництво електричної енергії - господарська діяльність, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору;

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Альтернативні джерела енергії Альтернати́вні джере́ла ене́ргії - будь-яке джерело енергії, яке є альтернативою викопному паливу.

{Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в системі центральних органів виконавчої влади}

виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики - діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються в процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з положеннями митного законодавства.

Митне право - це комплексна галузь права, яка є системою правових норм різної галузевої належності, що встановлюються (санкціонуються) державою і призначені для регулювання суспільних відносин у зв 'язку з переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон України, справлянням митних платежів, здійсненням митних формальностей та вжиттям інших заходів, спрямованих на практичну реалізацію митної політики.
Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
Несучі конструкції готової продукції мають бути виробленими в Україні з набуттям статусу походження з України;

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 514-VIII від 04.06.2015}

енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу;

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.
Трима́льні констру́кції або несучі - будівельні конструкції, що сприймають тимчасове та/або постійне навантаження від власної маси, маси снігу, тиску вітру й передають ці навантаження на стіни або окремі опори.
Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).

електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією;

електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;

{Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3134-VI від 15.03.2011}

енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища;

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

енергогенеруючі компанії - учасники оптового ринку електричної енергії України, які володіють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергію;

енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або імпорту;

{Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1164-VI від 19.03.2009, № 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в системі центральних органів виконавчої влади; абзац восьмий статті 1 в редакції Закону № 663-VII від 24.10.2013}

магістральна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж;

магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової мережі;

Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Електроста́нція (електрична станція) - промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.
Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.

мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;

міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами;

місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для розподілу електричної енергії від магістральної мережі та/або електричної станції до споживача;

{Абзац статті 1 в редакції Законів № 997-V від 27.04.2007, № 663-VII від 24.10.2013}

нормативно-технічний документ - норми, правила, інструкції та стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;

{Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом № 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в системі центральних органів виконавчої влади; абзац чотирнадцятий статті 1 в редакції Закону № 663-VII від 24.10.2013}

об'єднана енергетична система України - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом;

об'єкт електроенергетики - електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа;

Електрична підстанція (рос. электрическая подстанция, англ. electric substation, нім. Umspannwerk) - електроустановка, призначена для перетворення та розподілу електричної енергії.

оптовий ринок електричної енергії України - ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору;

передача електричної енергії - транспортування електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на підставі договору;

{Абзац статті 1 в редакції Закону № 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в системі центральних органів виконавчої влади; абзац вісімнадцятий статті 1 в редакції Закону № 663-VII від 24.10.2013}

постачання електричної енергії - господарська діяльність, пов'язана з наданням електричної енергії споживачеві за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору;

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

{Абзац статті 1 в редакції Закону № 3830-VI від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в системі центральних органів виконавчої влади}

споживачі енергії - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

суб’єкти електроенергетики - суб’єкти господарської діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності, що займаються виробництвом, передачею, розподілом, постачанням електричної енергії та теплової енергії при централізованому теплопостачанні, а також суб’єкт господарської діяльності, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

{Абзац двадцять перший статті 1 в редакції Закону № 663-VII від 24.10.2013}

учасники оптового ринку електричної енергії України - суб'єкти господарської діяльності, які продають та купують електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України на підставі договору;

централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління - оперативне управління об'єднаною енергетичною системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам;

граничні показники - це визначені в умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку;

надзвичайна ситуація в державі - це ситуація, при якій спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче встановлених нормативів або спрацьовується запас води у водосховищах нижче встановлених екологічних вимог;

Встано́влена поту́жність (англ. nameplate capacity; installed capacity) - сума номінальних потужностей сукупності елементів об'єкта, який розглядається. Дане поняття знайшло застосування у таких галузях, як електроенергетика, хімічна промисловість, паливна промисловість, металургія, гірнича промисловість тощо.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії (далі - поточні рахунки із спеціальним режимом використання) - рахунки суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної енергії;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1821-III від 22.06.2000}

алгоритм оптового ринку електричної енергії - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника, сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача.
Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1821-III від 22.06.2000}

оптове постачання електричної енергії - купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам;

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1821-III від 22.06.2000}

{Дію абзацу статті 1 зупинено на 2005 рік щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії в частині проведення розрахунків, визначених статтею 35 Закону № 2285-IV згідно із Законами № 2285-IV від 23.12.2004, № 2505-IV від 25.03.2005} уповноважений банк - визначена Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії;

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

{Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1821-III від 22.06.2000}

заборонена зона гідроелектротехнічних споруд -

  1   2   3   4  • Увага
  • Указом Президента України
  • Несучі конструкції готової продукції
  • Кабінетом Міністрів України