Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон України «Про освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті

Закон України «Про освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті
Сторінка1/6
Дата конвертації12.02.2020
Розмір1.38 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6

Шишкинська загальноосвітня школа І-Ш ступенів

Новоукраїнської районної ради
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

Протокол № 5 від 29 серпня 2016 рокуПЛАН

роботи школи

на 2016- 2017 навчальний рік


Проблема школи:

«Формування свідомого ставлення до навчання,

підготовка до повноцінного життя в суспільстві»

Вступ Законодавство України про загальну середню освіту

Для повного забезпечення навчально - виховної діяльності заклад працює у відповідності до нормативно правових актів: • Закон України «Про освіту»

 • Закон України « Про загальну середню освіту»

 • Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

 • Закон України «Про мови»

 • Закон України «Про відпустки»

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст , структуру і 12 - річний термін навчання»

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про запровадження 12 – бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально - виховного процесу»

 • Державні програми

 • Типові навчальні плани

 • Нормативно - правова база проведення державної підсумкової атестації

 • Інформаційно - методична база впровадження профільного навчання.

 • Положення про навчальні кабінети

 • Програмно - методичне забезпечення атестації закладу

 • Положення про фізичне виховання в загальноосвітніх закладах

 • Положення про оздоровчий комплекс «Гарт»

 • Положення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

 • Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

 • Закон України «Про відпустки»

Розділ І. Характеристика навчального закладу

Школа працює над проблемою:

«Формування свідомого ставлення до навчання, підготовка до повноцінного життя в суспільстві»Мета діяльності закладу:

- Забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, полікультурного становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

- Виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості;

- Формування рис громадянськості української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;

- Впровадження активних форм і методів навчання учнів та вчителів, реалізація особистісно-орієнтовного підходу;

- Підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, уміти планувати стратегію власного життя, визначити своє життєве кредо й свій стиль.

Шишкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальним закладом Новоукраїнської районної ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації. Станом на сьогодні блок 2 будівлі школи не прийнятий в експлуатацію із-за незавершеності капітального ремонту(капітальний ремонт розпочато 11 листопада 2008 року і призупинено 6 січня 2010 року).

Загальна площа приміщення школи становить 1006 кв.м.

Школа має 10 класних кімнат, комп’ютерний клас, кабінет медсестри, фізичну лабораторію, кабінет директора та методичний кабінет(учительська), бібліотеку, харчоблок, внутрішній туалет.

Площа території складає 2.4 га.

У 2015/2016 навчальному році працювало 13 педагогічних працівників та 7 працівників з числа обслуговуючого персоналу, 1 бібліотекар. Навчання завершило 67 учнів у 10 класах, середня наповнюваність класів становить 7 учнів. За індивідуальною формою 8 клас закінчив Козленко Олександр. Троє дітей закінчили старшу школу за екстернатною формою навчання. Свідоцтва одержали 6 випускників базової школи, атестати - двоє випускників середньої школи (екстернат), одна випускниця проходитиме ДПА у вересні на базі школи. Гуртковою роботою було охоплено 52% учнів школи(працював туристичний гурток «Міраж» та спортивна секція).Кадрове забезпечення

У 2015/2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 84%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

За статистичними даними поточного навчального року в школі працювало 13 педагогічних працівників. Вищу освіту мають 12 педагогічних працівників (92 %), середню спеціальну – 1 (8%).

Педагогічні працівники мають високий освітньо- кваліфікаційний рівень та величезний творчий потенціал, що дозволяє проводити навчально-виховний процес на високому рівні. Протягом останніх років спостерігається відносна стабільність кадрового складу.

Якісний склад педагогічного колективу Шишкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на кінець навчального року становив:


Педагогічне звання, кваліфікація

кількість

Учитель – методист

1

Старший учитель

4

Вища категорія

7

І категорія

3

ІІ категорія

0

Спеціаліст

3

Усього

13

У школі збільшилася відсоткова доля вчителів із педагогічним стажем понад 20 років(77%) тому, можна зазначити, що в школі працює кваліфікований, досвідчений колектив педагогів, спроможний вирішувати поставлені освітні задачі.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

Методична робота

Методична робота у 2015-2016 навчальному році проводилась у відповідності до планування і була спрямована на всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування у них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями, інформаційне забезпечення з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, ознайомлення з вимогами до публікацій у фахових виданнях , залучення членів педагогічного колективу до участі в Інтернет-семінарах , вебінарах видавництва «Ранок», «Шкільний світ» тощо.

Організація методичної роботи здійснювалась на основі глибокого вивчення і аналізу результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної майстерності педагогічних кадрів, узгоджувалась з курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.

Усі педагоги систематизували власні методичні доробки, результати роботи заносили до «Карток результативності», частково розміщали на власних сторінках в Інтернеті.

У школі працювали 4 методичних об’єднання: вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів гуманітарного циклу, класних керівників. Методичні об’єднання працювали систематично, дієво, різнопланово і творчо, у відповідності до затверджених планів та з врахуванням рекомендацій методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської райдержадміністрації.

Протягом року вивчено і обговорено на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директору,на засіданнях МО, висвітлено в наказах по школі результати проведення І туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, стан профорієнтаційної роботи в 9 і 11 класах,забезпечення наступності у навчанні «дитсадок-школа», результати участі школярів у Міжнародних ,Всеукраїнських та інтерактивних конкурсах, про адаптацію учнів 1 та 5 класів до навчання в початковій та базовій школі,про надання рекомендацій на навчання в Кіровоградській Малій Академії наук, про особливості уроку в умовах упровадження державних стандартів освіти, про особистісне зростання кожного вчителя як мету педагогічного процесу, про роботу з обдарованими дітьми, про стан роботи із зверненнями громадян, про результати літнього відпочинку, про стан викладання основ здоров’я, про дотримання вимог до обсягів д/з у початковій школі, про дотримання єдиного орфографічного режиму, про формування правової культури учнів 9 класу на уроках правознавства, про роботу бібліотеки по формуванню навичок роботи з каталогами, про результати навчання за різними формами(денна та екстернат, індивідуальне навчання),про стан підготовки та результати проведення семінару вчителів початкових класів, вчителів музичного мистецтва, педагогів-організаторів та заступників директорів з виховної роботи,про результати роботи в перший рік реалізації методичної проблеми «Формування свідомого ставлення до навчання, підготовка учня до повноцінного життя в суспільстві» тощо.

Засідання педагогічних рад проводились у формі круглого столу, трибуни педагогічного досвіду, ділової гри, семінару з елементами тренінгу, інтелект-кафе.

На нарадах при директору, крім традиційних та вказаних у переліку вище, обговорено питання «Аналіз забезпеченості навчального плану програмами», «Аналіз виконання річного плану роботи школи», «Про стан виконавчої дисципліни», «Про організацію роботи гуртків», «Про стан підготовки до проведення І туру Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін», «Про підготовку до атестації педагогічних працівників», «Про охоплення навчанням», «Про виконання планів класних керівників», «Про виконання програми індивідуального навчання за програмою допоміжної школи учня 7 класу Козленка О.М», «Про стан екстернатного навчання за програмою 11 класу», «Про проведення навчальної практики у 2015-2016 н.р.».

На нарадах при заступнику розглядались питання організації навчально-виховного процесу, результати контролю за веденням поурочних планів вчителів, результати перевірки ведення зошитів та щоденників, результати перевірки ведення класних журналів, виконання навчальних програм тощо.

У 2015-2016 навчальному році проведено ряд відкритих уроків та виховних заходів, які демонстрували досвід, творчий пошук, впровадження інноваційних технологій та результативності курсової підготовки членів педколективу. Власні напрацювання продемонстрували вчителі Конельська Л.В., Чорнуха О.В.,Клименко Т.О. Вагомим показником спроможності педагогічного колективу та адміністрації школи є проведені районні семінари на базі школи, які одержали високу оцінку учасників та присутніх методистів.

Успішно пройшла атестацію на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії та званню «Старший вчитель» вчитель початкових класів Чорнуха О.В. Відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії підтверджено вчителю фізичної культури Олексіївцю А.Т., присвоєно звання «Старший вчитель». Вчителю математики Білоконю С.А. підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст».

Продовжувалась робота по вивченню та впровадженню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, зокрема, в питаннях національно-патріотичного виховання.

На заняттях психолого-педагогічного семінару «Сучасний урок» розглядались питання «Психологічні особливості сучасних школярів, врахування їх педагогами», «Стресові ситуації в роботі вчителя та методики їх подолання» , «Сучасний урок. Моделі сучасного уроку», «Запобігання мобінгу у шкільному колективі», «Можливості Інтернет-ресурсів для забезпечення результативності викладання», напрацювання психологічної науки в області проведення сучасного уроку . Між засіданнями здійснено дослідження наявності комфортного середовища для дітей та вчителів, після чого було розглянуто шляхи підвищення комфортності у навчально-виховному процесі.

Покращенню результативності методичної роботи сприяла співпраця з методичним кабінетом відділу освіти, спілкування безпосередньо та через Інтернет, участь у вебінарах, семінарах видавництва «Ранок», «Шкільний світ».

Вчителі Штундер Н.Ф., Білоконь С.А., Донченко Є.А., Клименко Т.О., Віляда В.Д., Чорнуха О.В., Мухтарова С.І., Конельська Л.В., Вільбург Г.З. були активними учасниками Всеукраїнського інтерактивного марафону видавництва «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя», всі учасники одержали сертифікати.

Вчитель Клименко Т.О. була учасником Міжнародного проекту «Освіта ХХІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства» та пройшла навчання за курсом «Основи мнемотехніки».

Крім вищесказаного, фахову майстерність педагогічні працівники підвищували шляхом самоосвіти та проходження курсів на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського (Клименко Т.О.,Чорнуха О.В., Віляда Ю.М., Білоконь С.А., Олексіївець А.Т.).

Педагогічні працівники відвідували районні методичні заходи згідно плану роботи методичного кабінету.

Подячні листи районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської райдержадміністрації за творчу співпрацю з питань підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, забезпечення високого рівня проведення районних семінарів, результативну методичну роботу одержали Віляда В.Д., Клименко Т.О., Конельська Л.В., Чорнуха О.В.

Проведена методична робота була результативною, але все ще присутні елементи формалізму в роботі МО, навчальні досягнення учнів не відповідають вкладеним зусиллям.У 2016 – 2017 навчальному році продовжити реалізацію проблеми «Формування свідомого ставлення учнів до навчання, підготовка їх до повноцінного життя в суспільстві».

 • У основу організаційної та змістовної діяльності школи покласти положення законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ ст.., Державної програми «Вчитель», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», Державний стандарт початкової освіти, Державний стандарт базової і старшої школи,інші нормативні документи про школу.

 • З метою забезпечення психологічного супроводу реалізації єдиної науково – методичної проблеми школи продовжити роботу психолого – педагогічного семінару «Сучасний урок». Керівник Віляда В.Д.

 • Сприяти впровадженню різних форм проведення педагогічної ради. Відповідальна Віляда В.Д.

 • У 2016– 2017 н. р. планувати роботу ШМО згідно схеми, запропонованої методичним кабінетом відділу освіти. Відповідальна Клименко Т.О.

 • Продовжити роботу по впровадженню в роботу школи методу проектів. Провести конкурс проектів «Наша школа найкраща». Відповідальна Клименко Т.О.

 • Роботу вчителів та всього колективу висвітлювати на сайті школи. Відповідальна Клименко Т.О.

 • Спрямувати методичну роботу на формування компетентного випускника початкової, базової та старшої шкіл.

 • Провести захист власних методичних тем вчителями у формі творчих звітів.

 • Активізувати роботу з обдарованими дітьми , сприяти залученню їх до навчання в МАН.

 • Провести конкурс серед класних керівників на кращий захід з національно-патріотичного виховання. Відповідальна Клименко Т.О.

 • Для керівництва та координації методичної роботи в школі продовжити роботу методичної ради в складі: Клименко Т.О. – голова ради, Олексіївець Л.І., Штундер Н.Ф. – члени ради.

 • Затвердити керівників предметних МО та проблеми, над реалізацією яких вони працюватимуть: початкових класів – Олексіївець Л.І. «Розвиток критичного мислення, формування духовності учня початкової школи», гуманітарного циклу – Штундер Н.Ф. «Формування життєвих компетентностей учня шляхом здійснення особистісно – діяльнісного підходу на уроках гуманітарного циклу», природничо – математичного циклу – Вільбург Г.З. «Формування свідомого ставлення до навчання шляхом впровадження інноваційних технологій», класних керівників – Конельську Л.В. «Національно-патріотичне виховання учнів як основа формування конкурентоспроможної, здатної поводитись компетентно, особистості».

 • Надати (по можливості) вчителям один день, вільний від проведення уроків, з метою відвідання методичних заходів поза межами школи. Відповідальна заступник директора Клименко Т.О.

 • Заступнику директора Клименко Т.О. сприяти підвищенню фахового рівня членів педагогічного колективу шляхом самоосвіти.

 • Педагогічним працівникам продовжити використання тестових технологій з метою підготовки учнів до здачі ЗНО.

 • Продовжити практику взаємовідвідування, аналізу і самоаналізу проведених уроків, виховних та позакласних заходів.

 • Сприяти проходженню атестації вчителем початкових класів Клименко Т.О. , вчителем історії Вілядою Ю.М. Відповідальна адміністрація школи.

 • Підготувати та провести на базі школи районний семінар вчителів Захисту Вітчизни (Олексіївець А.Т.) Відповідальна Клименко Т.О.

 • Сприяти участі вчителів у методичних заходах видавництва «Ранок» та «Шкільний світ».

 • Продовжити роботу по виконанню «Заходів педагогічного колективу Шишкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради по усуненню недоліків, виявлених в ході атестації школи», зокрема, відновити роботу шкільної майстерні. Відповідальна Віляда В.Д

Навчальна діяльність учнів

Протягом 2015/2016 навчального року робота педколективу була спрямована на забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення знань базових навчальних предметів на рівні вимог сучасної школи шляхом реалізації «Концепції діяльності і розвитку Шишкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області», розгортання експериментальної та дослідницької діяльності.

Насамперед, зусилля колективу були спрямовані на 100% охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2015 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років та, за бажанням батьків, один учень 5-річного віку. Один учень за станом здоров’я (згідно висновку обласної психологічної медико-педагогічної комісії) здобував цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання. Згідно поданих заяв для трьох учнів 11 класу навчання було організовано за екстернатною формою.

Адміністрацією школи та класними керівниками здійснювався щоденний контроль за відвідуванням школи учнями, подавався щоденно звіт про відвідування в район. Проводилися профілактичні рейди з метою контролю перебування дітей у позаурочний час, проводилася спільна робота зі Службою у справах дітей, кримінальною міліцією в рамках акції «Урок». Протягом всього навчального року не було дітей, які не приступили до навчання.

Подяки за відсутність пропусків занять оголошені Паркалабову Олегу, Мінєв-Дочу Георгію, Кедич Тетяні – учням 1 класу, Паркалабовій Надії – учениці 4 класу, Кецман Юлії – учениці 5 класу, Партему Андрію – учню 7 класу, Салабай Людмилі – учениці 9 класу.

За підсумками 2015/2016 навчального року із 67 атестованих учнів 2-11 класів закінчили навчальний рік на високому рівні 5 учнів(8%), що залишилося на рівні попереднього навчального року. На високому і достатньому рівнях – 23учні (34%), що на 0.1% більше у порівнянні з минулим роком. Досягнення достатнього і середнього рівнів мають 27 учнів(44%), що на 9% більше від попереднього року. Досягнення початкового рівня з окремих предметів(географії, хімії) мають 4 учні (6.5%) , що на 1.7% більше від попереднього року. Серед цих дітей є учні( Мороз Владислав, 8 клас та Слющенко Анастасія, 10 клас), які мають дуже великий потенціал, але навчаються значно нижче своїх можливостей.

Із 5 учнів 1 класу , оцінювання яких здійснювалося вербально(словесно), один учень опанував програму відповідно високому рівню, одна учениця – низькому(цій дитині рекомендовано обстеження медико-педагогічною комісією). Відповідно достатньому рівню – 3 учнів.

За результатами навчання 5 учнів нагороджено Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

З метою виявлення обдарованої молоді, сприяння розвитку її талантів та з метою поліпшення роботи з обдарованими дітьми, був складений та виконується план роботи, поновлений банк даних обдарованих та здібних дітей, питання цього напрямку розглядалося на нарадах при директорові, засіданнях ШМО, засіданнях методичної ради школи. Адміністрацією та вчителями школи була проведена робота по залученню дітей до активної участі у олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

Та все ж ця робота була недостатньою: лише одна учениця (Ковалець Анна, 9 клас) навчається в МАН(Малій академії наук), у І етапі(шкільному) Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін учні брали участь практично примусово, на участь у ІІ етапі (районному) Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін право одержали лише 6 учнів: Коновальчук Олександр, 3 клас-математика, Ковалець Анна, 9 клас-українська мова і біологія, Сауляк Богдан, 8 клас – біологія і географія, Шамшур Ярослава, 10 клас – біологія, Кондратенко Наталія, 10 клас – географія. Нагороджені дипломами ІІ та ІІІ ступенів Ковалець Анна, Сауляк Богдан, Шамшур Ярослава.

У районній олімпіаді з математики Коновальчук Олександр участі не брав із-за хвороби.

Проведенню олімпіад передувала відповідна організаційна робота. Вчителі-предметники проводили додаткові індивідуальні заняття по підготовці учнів до ІІ етапу предметних олімпіад, рекомендували учням джерела для самоосвіти.

Результати олімпіад , вцілому, свідчать про належний рівень підготовки переможців І етапу до участі в ІІ етапі(районних олімпіадах).

На виконання наказу від 06.11.2016 №91 «Про проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» 44 учні 3-10 класів брали участь у шкільному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, який у нашій школі є традиційним. 1 місце посіли один учень 5 класу, один – 9 класу, 2 місце - 9 учнів, 3 місце – 7 учнів. У районному етапі конкурсу участь не брали із-за погодних умов та проблем із транспортом.

Учні, вчителі та працівники школи брали участь 09 листопада 2015 року у написанні ХУ Всеукраїнського радіо-диктанту національної єдності. Перевірка показала, що учасники диктанту мають достатній та високий рівень знань з української мови. Участь у диктанті сприяла також вихованню патріотизму, почуття належності до українського народу, гордості за себе та Україну. Доречною була б участь у цьому диктанті батьків, або ж цілих сімей, що сприяло б зростанню батьківського авторитету.

Традиційною є участь учнів школи у конкурсі-захисті екологічних проектів. У цьому році школу в районі представляв учень 5 класу Конельський Олександр, який посів 1 місце у конкурсі і нагороджений Грамотою за перемогу у районному конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт та проектів, присвяченому Всесвітньому Дню Землі. Журі відмітило високий рівень захисту роботи, володіння інформацією.

Традиційно учні школи беруть участь у різноманітних інтелектуальних конкурсах та турнірах:


 • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» - 9 учасників, 1 – добрий сертифікат, 8 – сертифікати учасників;

 • Конкурс з інформатики «Бебрас» - 12 учасників, 1 – відмінний результат;

 • Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» - 7 учасників, 4 – добрий результат, 3 – сертифікати учасника;

 • Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок» - 4 учасники;

 • Міжнародний освітній конкурс «Олімпіс 2016 – Весняна сесія» - 11 учасників, які отримали 25 дипломів та 18 грамот. За залучення учнів до участі в конкурсі сертифікат одержала вчитель іноземної мови Мухтарова С.І.

Кількість учасників конкурсів зменшилася порівняно з минулим роком. Донедавна традиційний конкурс «Геліантус» у цьому році взагалі був проігнорований як вчителем, так і учнями.

ДПА складали випускники початкової школи - учні 4 класу, випускники базової школи – учні 9 класу, випускники старшої школи – учні 11 класу екстернатної форми навчання.

Слід відзначити належний рівень підготовки до здачі ДПА учнів вчителями Штундер Н.Ф., Донченко Є.А., Вільбург Г.З., Конельською Л.В., Мухтаровою С.І., Чорнухою О.В., Вілядою Ю.М.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2   3   4   5   6 • Вступ Законодавство України про загальну середню освіту
 • Розділ І. Характеристика навчального закладу Школа працює над проблемою
 • Мета діяльності закладу
 • Кадрове забезпечення
 • Педагогічне звання, кваліфікація кількість
 • Усього 13
 • Методична робота
 • Навчальна діяльність учнів