Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон україни про права інтелектуальної власності та репутацію Об’єднання європейських футбольних асоціацій

Скачати 190.77 Kb.

Закон україни про права інтелектуальної власності та репутацію Об’єднання європейських футбольних асоціацій
Скачати 190.77 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір190.77 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про права інтелектуальної власності та репутацію Об’єднання європейських футбольних асоціацій

Цей Закон регулює відносини з набуття Об’єднанням європейських футбольних асоціацій (далі – УЄФА) прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (далі – чемпіонат), здійснення та захисту цих прав, а також відносини з використання та захисту репутації УЄФА та чемпіонату.
Футбольна Асоціація (англ. The Football Association, або скорочено The FA) - керівний орган футболу в Англії та на територіях Джерсі, Гернслі й острові Мен. ФА має історичне значення, як перша в історії національна футбольна асоціація.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.


Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) виключний період – проміжок часу, який починається за два тижні до початку проведення чемпіонату та закінчується через один день після проведення останнього матчу чемпіонату;

2) інтелектуальна власність УЄФА – права на позначення, комерційні права, майнові права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, права на статистичні, інформаційні та інші дані (впорядковані чи записані в базу даних у будь-якій формі або в будь-якому форматі чи в іншому вигляді), майнові права на бази даних (включаючи своєрідні чи інші права), майнові права (зареєстровані чи незареєстровані) на інші об’єкти права інтелектуальної власності УЄФА, а також майнові права, що випливають з відповідних заявок;

Кор́исна мод́ель - нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним; результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Промислóвий зразóк - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.
Реклама Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

3) комерційні права – права та інші блага щодо будь-якої комерційної діяльності, що проводиться комерційними партнерами у зв’язку з чемпіонатом, у тому числі маркетингові права та медіа-права;

4) компанія – зареєстрована в Україні відповідно до законодавства юридична особа, уповноважена УЄФА на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату;

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

5) маркетингові права – права, зокрема, на:

а) присвоєння УЄФА іншим особам звань, пов’язаних з маркетингом щодо чемпіонату та на використання цих звань в асоціації з чемпіонатом;

б) використання позначень та інших об’єктів права інтелектуальної власності УЄФА;

в) продаж усіх спонсорських, популяризаторських, рекламних, готельно-гостинних та інших комерційних благ, пов’язаних із чемпіонатом;

г) продаж будь-якої продукції в офіційних місцях, комерційну концесію, виставкову, випробувальну, демонстраційну діяльність;

ґ) надання торговельних та ліцензійних прав стосовно чемпіонату (у тому числі на електронні ігри та CD-ROM’и будь-якого формату, інтерактивні чи не інтерактивні), а також прав на використання позначень та інших об’єктів права інтелектуальної власності УЄФА;

д) застосування видавничої продукції, випущеної у зв’язку з чемпіонатом;

Видавни́ча проду́кція - сукупність різноманітних за формою, змістом, зовнішнім виглядом, обсягом, характером інформації, структурою, періодичністю та призначенням видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями) за певний часовий період.

е) виробництво та застосування будь-якої музичної композиції для чемпіонату та будь-якого офіційного фільму про чемпіонат;

є) розміщення у видавничій продукції реклами стосовно чемпіонату;

6) медіа-права – права на створення, передавання та відтворення у засобах масової інформації (включаючи наземне, кабельне чи супутникове телебачення та радіомовлення, мережу Інтернет, протокол Інтернет та інші бездротові чи дротові засоби передачі) або інше використання візуальних, аудіо чи аудіовізуальних записів або репродукцій (в цілому чи в частині), а також права на візуальні, аудіо чи аудіовізуальні передачі з будь-якого заходу чемпіонату.

Супу́тникове телеба́чення - система передачі телевізійного сигналу від передавального центру до споживача через штучний супутник Землі, розташований на геостаціонарній навколоземній орбіті над екватором.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Зокрема, медіа правами є права на публічний перегляд, публічну демонстрацію та публічний показ візуальних, аудіо чи аудіовізуальних творів та передач у прямому ефірі (наживо), в записі чи із затримкою у часі;

7) позначення – пов’язані з чемпіонатом зареєстровані чи незареєстровані торговельні марки, найменування, емблеми, рекламні фрази (слогани), підписи, символи, рисунки, логотипи, відзняті матеріали, малюнки та/або анімації, а також будь-які заявки на їх охорону чи реєстрацію, включаючи офіційний логотип чемпіонату, офіційний талісман чемпіонату, приз чемпіонату та інші представлення зазначеного вище, разом з усіма ідентифікуючими популяризаторськими відзнятими матеріалами, звуками та музикою (за наявності);

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

8) приймаюче місто – місто, в якому проводитиметься будь-який матч чемпіонату;

9) офіційне місце – стадіон, тренувальний центр, міжнародний центр мовлення, прес-центр, приміщення для проведення жеребкування чемпіонату, будь-яка територія для вболівальників та місце проведення будь-якого заходу чемпіонату разом з оточуючими та прилеглими територіями, контрольованими відповідальними власниками, які включають прес-центр, території для почесних гостей, території для проведення представницьких заходів та інші території, необхідні для дотримання принципу чистого місця;

10) паразитуючий маркетинг – використання репутації УЄФА та чемпіонату в комерційних цілях без дозволу УЄФА;

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

11) принцип чистого місця – принцип, згідно з яким:

а) кожне офіційне місце має бути доступним для УЄФА як вільне від будь-яких договірних зобов’язань (у тому числі, зобов’язань, що виникають відповідно до рекламних та спонсорських договорів, договорів про права на назви, договорів про оренду та користування та зобов’язань, що можуть обмежувати в будь-який спосіб здатність УЄФА надавати особам право продавати чи роздавати будь-які товари в офіційному місці), без зарезервованих місць чи площ та вільне від будь-яких договірних положень, які передбачають домовленості про таке резервування;

б) кожне офіційне місце має бути вільним та чистим від будь-якої реклами, розміщеної згідно з раніше укладеними договорами;

в) єдиною припустимою рекламою в офіційному місці є реклама, дозволена безпосередньо УЄФА. Зокрема, в офіційному місці не повинно бути реклами, вивісок чи інших комерційних зазначень на секторах, табло, сидіннях, спинках сидінь, годинниках, відеоекранах, на уніформах персоналу чи акредитаціях, або на огорожах чи будь-де всередині, довкола офіційного місця чи у повітряному просторі, які не розміщені УЄФА чи згідно з його інструкціями;

Повітряний простір - частина атмосфери, що знаходиться під контролем країни і розташована над її територією, включаючи її територіальні води, або, в більш загальному сенсі, будь-яка конкретна тривимірна частина атмосфери.

12) стадіон – стадіон, на якому буде проводитися матч чемпіонату, разом з усіма іншими спорудами, які знаходяться в межах території, що оточує стадіон, знаходиться під виключним контролем УЄФА протягом виключного періоду та включає:

а) всі території, які використовуватимуться акредитованими членами суб’єктів інформаційної діяльності у зв’язку з чемпіонатом, у тому числі центри акредитації, кімнати для роботи зазначених членів та місця для автобусів позастудійної передачі;

б) території комерційного показу для комерційних партнерів;

в) місця для представницьких заходів почесних гостей, комерційних партнерів та офіційних представницьких прийомів УЄФА;

г) повітряний простір над стадіоном;

ґ) відкриті території загального користування поблизу стадіону в межах, встановлених місцевою державною адміністрацією разом з УЄФА;

д) будь-які інші споруди на стадіоні або поблизу нього в межах, встановлених місцевою державною адміністрацією разом з УЄФА, які знаходяться у власності чи під контролем відповідного власника та/або експлуатанта стадіону;

е) територію, прилеглу до стадіону та обмежену огорожею по периметру стадіону включно;

є) будь-які інші споруди, необхідні для дотримання принципу чистого місця.

13) учасники – команди, які здобули право на участь у чемпіонаті, та їх футболісти.


Стаття 2. Законодавство про права інтелектуальної власності

та репутацію УЄФА

1. Законодавство про права інтелектуальної власності та репутацію УЄФА складається з Конституції України, цього Закону, інших законів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів.


Стаття 3. Правовий статус чемпіонату

1.

Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.
Чемпіонат є подією європейського рівня, що несе в собі особливі людські, економічні та соціальні цінності, становить громадський інтерес і має загальнодержавне значення.

Кожен зобов’язаний відноситися до чемпіонату згідно з цим правовим статусом.

Розділ ІІ


ВІДНОСИНИ ЩОДО ПРАВ УЄФА, ПОВЯЗАНИХ З ЧЕМПІОНАТОМ

Стаття 4. Об’єкти прав УЄФА, що регулюються цим Законом

1. Об’єктами прав УЄФА, що регулюються цим Законом, є об’єкти права інтелектуальної власності УЄФА, зазначені у пунктах 2, 3, 5, 6 та 7 статті 1 цього Закону, а також репутація УЄФА та чемпіонату.Стаття 5. Розпорядження інтелектуальною власністю УЄФА

1. Розпорядження інтелектуальною власністю УЄФА здійснюється виключно УЄФА.


  1   2   3


Скачати 190.77 Kb.

  • Стаття 2. Законодавство про права інтелектуальної власності
  • Розділ ІІ