Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС

Законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС
Сторінка1/4
Дата конвертації07.04.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

22.5.2014

UA

Офіційний вісник Європейського СоюзуL 153/


Директива 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради

від 16 квітня 2014 року

про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання

на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС

(текст дотичний ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу та, зокрема, його статтю 114,

Беручи до уваги пропозицію Європейської Комісії,

після передачі проекту законодавчого акту до національних парламентів,

Беручи до уваги думку Комітету з економічних та соціальних питань  (1),

діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури (2),

Оскільки:(1)

До Директиви 1999/5/ЄС Європейського Парламенту і Ради (3) неодноразово вносились істотні зміни. Оскільки повинні бути зроблені подальші зміни, для кращого розуміння її слід замінити.(2)

Регламент (ЄС) № 765/2008 Європейського Парламенту і Ради (4) встановлює правила акредитації органів оцінки відповідності, забезпечує основу для нагляду за ринком продукції і для контролю продукції, що надходить з третіх країн, а також встановлює основні принципи маркування СЕ.(3)

Рішення № 768/2008/ЄС Європейського Парламенту і Ради (5) встановлює основні принципи та опорні положення для застосування в законодавстві галузі з метою забезпечення узгодженої основи для перегляду цього законодавства. Таким чином, Директива 1999/5/ЄС повинна бути адаптована до цього Рішення.(4)

Основні вимоги, викладені в Директиві 1999/5/ЄС, що стосуються кінцевого обладнання фіксованого зв’язку (тобто щодо забезпечення захисту здоров'я та безпеки людей та домашніх тварин і захисту власності та забезпечення належного рівня електромагнітної сумісності), належним чином охоплюються Директивою 2014/35/ЄC Європейського Парламенту і Ради(6) та Директивою 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради (7). Таким чином, ця Директива не повинна поширюватися на кінцеве обладнання фіксованого зв'язку.
(5)

Питання конкуренції на ринку кінцевого обладнання належним чином охоплені Директивою Комісії 2008/63/ЄС (8), зокрема, завдяки зобов’язанню національних регуляторних органів забезпечувати публікацію докладних технічних специфікацій інтерфейсу для мережного доступу. Тому немає необхідності включати в цю Директиву вимоги, що полегшують конкуренцію на ринку для кінцевого обладнання, на які поширюється Директива 2008/63/ЄС.(6)

Обладнання, яке навмисно випромінює або приймає радіохвилі з метою здійснення радіозв'язку або радіовизначення, систематично використовує радіочастотний спектр. Для забезпечення ефективного використання радіочастотного спектру та для уникнення шкідливих завад, все таке обладнання має підпадати під дію цієї Директиви..(7)

Цілі щодо вимог безпеки, викладені в Директиві 2014/35/ЄC, достатні для радіообладнання, отже, повинні вважатися рекомендованими і застосовуватися на підставі цієї Директиви. Щоб уникнути непотрібного дублювання положень, які не стосуються таких вимог, дія Директиви 2014/35/ЄC не повинна поширюватися на радіообладнання.(8)

Основні вимоги в області електромагнітної сумісності, викладені у Директиві 2014/30/ЄC, є достатніми для радіообладнання, отже, повинні вважатися рекомендованими, і повинні застосовуватися на підставі цієї Директиви. Щоб уникнути непотрібного дублювання умов, що не стосуються таких основних вимог, Директива 2014/30/ЄC не повинна поширюватися на радіообладнання.(9)

Ця Директива повинна застосовуватися до всіх форм поставок, включаючи дистанційний спосіб продажу.(10)

Для гарантії того, що радіообладнання ефективно використовує радіочастотний спектр і підтримує ефективне використання радіочастотного спектру, радіообладнання має бути сконструйоване таким чином, щоб: у випадку передавача - якщо передавач встановлений належним чином, обслуговується і використовується за прямим призначенням, то утворювані ним радіохвилі не створювали шкідливих завад, у той час як небажані радіохвилі, що генеруються передавачем (наприклад, на сусідніх каналах) з потенційно негативним впливом на цілі політики користування радіочастотним спектром, були обмежені таким рівнем, щоб уникнути шкідливих завад згідно з відповідним рівнем розвитку технологій і у випадку приймача - він би мав такий рівень технічних характеристик, який би дозволяв використовувати приймач за призначенням і захищав його від шкідливих завад, зокрема на спільно використовуваних та сусідніх каналах і при цьому підтримував удосконалення щодо ефективного користування спільно використовуваних чи сусідніх каналів.(11)

Хоча приймачі самі по собі не створюють шкідливих завад, можливості прийому стають все більш важливим фактором у забезпеченні ефективного використання радіочастотного спектру, який досягається шляхом збільшення стійкості приймача до шкідливих завад і небажаних сигналів на основі відповідних основних вимог законодавства Союзу щодо гармонізації.(12)

У деяких випадках необхідні міжмережна взаємодія з іншим радіообладнанням та зв'язок з інтерфейсами відповідного типу в усьому Союзі. Можливість взаємодії між радіообладнанням та аксЄCуарами, такими як зарядні пристрої, спрощує використання радіообладнання і знижує недоцільні витрати і вартість. Необхідні нові зусилля з розробки єдиного зарядного пристрою для окремих категорій або класів радіообладнання, зокрема, це важливо для споживачів та інших кінцевих користувачів; тому ця Директива повинна включати конкретні вимоги в цій області. Зокрема, мобільні телефони, що постачаються на ринок, повинні бути сумісні з єдиним зарядним пристроєм.
Директива (англ. Directive) - тип законодавчого акта Європейського Союзу.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Зарядний пристрій Зарядний пристрій - пристрій для заряду електричних акумуляторів енергією зовнішнього джерела, зазвичай - від мережі змінного струму напругою 100–240 Вольт. Включає в себе перетворювач напруги (трансформатор, імпульсний блок живлення), випрямляч, стабілізатор напруги, пристрій контролю сили струму або процесу заряду, амперметр або світлодіодні індикатори.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
(13)

Захист персональних даних, недоторканності приватного життя користувачів і абонентів радіообладнання і захист від шахрайства може бути підвищено за рахунок особливих функцій радіообладнання. У відповідних випадках радіообладнання має бути сконструйоване таким чином, щоб здійснювалася підтримка таких функцій.(14)

Радіообладнання може відігравати важливу роль у забезпеченні доступу до служб екстренного виклику. Тому у відповідних випадках радіообладнання має бути сконструйоване так, щоб підтримувати функції, необхідні для доступу до цих послуг.(15)

Радіообладнання важливе для добробуту та зайнятості людей з обмеженими можливостями, які представляють значну і зростаючу частину населення держав-членів. Тому радіообладнання має у відповідних випадках бути розроблено таким чином, щоб люди з обмеженими можливостями могли використовувати його з мінімальною адаптацією або взагалі без адаптації.(16)

На відповідність деяких категорій радіообладнання основним вимогам, викладеним в цій Директиві, може вплинути включення програмного забезпечення або зміна існуючого програмного забезпечення. Користувач, радіообладнання або третя сторона повинні тільки завантажити програмне забезпечення в радіообладнання так, щоб це не ставило під загрозу подальшу відповідність цього радіообладнання чинним основним вимогам.(17)

Для внесення доповнень або змін до деяких несуттєвих частин цієї Директиви, право приймати акти передається Комісії відповідно до статті 290 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU). Особливе значення має те, що Комісія проводить відповідні консультації під час підготовчої роботи, в тому числі на рівні експертів. При підготовці та розробці законодавчих актів, Комісія повинна забезпечити одночасну, своєчасну та належну передачу відповідних документів Європейському Парламенту і Раді.(18)

Для ефективного задоволення потреб, пов'язаних з функціональною сумісністю, захистом персональних даних, недоторканністю приватного життя користувачів і абонентів, захистом від шахрайства, доступом до служб екстреного виклику, використанням користувачами з обмеженими можливостями або запобіганням невідповідних поєднань радіообладнання і програмного забезпечення, відповідно до статті 290 TFEU, право затверджувати акти, що стосуються визначення категорій або класів радіообладнання, яке має відповідати одному або більше додатковим основним вимогам, встановленим у цій Директиві, передається Комісії.
Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Недоторканність приватного життя, також приватність - це можливість особи або групи осіб відокремити себе, інформацію про себе, і, таким чином, виявляти свою особистість вибірково. Межі і зміст, який відноситься до приватного, відрізняється у різних культурах та для різних осіб, але об’єднані спільними темами.
(19)

Перевірка радіообладнанням відповідності його поєднань з програмним забезпеченням повинна проводитися коректно щоб уникнути його використання з програмним забезпеченням, наданим незалежними сторонами. Доступність інформації для органів державної влади, виробників і користувачів про відповідність певних поєднань радіообладнання і програмного забезпечення повинна сприяти розвитку конкуренції.
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
З цією метою відповідно до статті 290 TFEU, Комісії передається право затверджувати акти, що стосуються визначення категорій або класів радіообладнання, для яких виробники повинні надавати інформацію про відповідність певних поєднань радіообладнання та програмного забезпечення основним вимогам, встановленим у цій Директиві.(20)

Вимога про реєстрацію в центральній системі радіообладнання, яке буде розміщене на ринку, може підвищити ефективність та результативність контролю над ринком і тим самим сприяти забезпеченню високого рівня відповідності цій Директиві.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Така вимога тягне за собою додаткове навантаження на суб'єкти господарювання, тому вона повинна бути застосована лише для тих категорій радіообладнання, що не досягли високого рівня відповідності. Щоб забезпечити застосування такої вимоги, відповідно до статті 290 TFEU, Комісії передається право затверджувати акти, пов'язані з визначенням категорій радіообладнання, яке виробники повинні реєструвати в центральній системі, та складові технічної документації, що надається на основі інформації про відповідність радіообладнання, що надають держави-члени, після оцінки ризиків незастосування основних вимог.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
(21)

Радіообладнання, яке відповідає відповідним основним вимогам, допускається до вільному обігу. Для такого обладнання повинно бути дозволено введення в експлуатацію та використання за призначенням там, де воно застосовується, відповідно до правил, що стосуються дозволів на використання радіо спектру та надання відповідних послуг.(22)

Для уникнення непотрібних перешкод торгівлі радіообладнанням на внутрішньому ринку, відповідно до Директиви 98/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради (1), держави-члени повинні повідомити інші держави-члени та Комісію про свої проекти в галузі технічних норм, які стосуються, наприклад, радіо-інтерфейсів, окрім випадків коли ці технічні норми дозволяють державам-членам відповідати юридично обов'язковим актам Союзу таким, як: Рішення Комісії про гармонізоване використання радіочастотного спектру, прийняті відповідно до Рішення 676/2002/ЄC Європейського Парламенту та Ради (2) або, якщо вони відповідають радіообладнанню, яке може бути введене в експлуатацію та використовуватися без обмежень на території Союзу.(23)

Надання інформації щодо еквівалентності регульованих радіо-інтерфейсів та умов їх використання, знижує бар'єри для доступу радіообладнання на внутрішній ринок. У зв'язку з цим Комісія повинна провести оцінку та встановити еквівалентність регульованих радіо-інтерфейсів, а також зробити цю інформацію доступною у вигляді класів радіообладнання.(24)

Відповідно до Рішення Комісії 2007/344/ЄC (3), держави-члени повинні використовувати Інформаційну систему щодо частот (Frequency Information System (EFIS)) Європейського офісу зв’язку (ECО) для того, щоб порівнювана інформація по використанню радіочастотного спектра в кожній державі-члені була загальнодоступною через мережу Інтернет.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Виробники можуть знайти в системі EFIS інформацію щодо використання частот всіма державами-членами до розміщення на ринку радіообладнання і тим самим оцінити, чи може таке радіообладнання використовуватись на території кожної держави-члена і за яких умов. Таким чином, немає необхідності включати в цю Директиву додаткові положення, такі як попереднє повідомлення, що дозволяють виробникам отримувати інформацію про умови використання радіообладнання, що застосовує не гармонізовані діапазони частот.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
(25)

З метою просування науково-дослідних і демонстраційних проектів у контексті ярмарків, виставок та інших подібних заходів, повинна бути дозволена демонстрація радіообладнання, яке не відповідає цій Директиві, і не може бути розміщене на ринку, за умови, що експоненти забезпечать необхідний рівень інформації, яка надається відвідувачам.(26)

Суб'єкти господарювання повинні нести відповідальність за відповідність радіообладнання цій Директиві, згідно їх ролі в ланцюжку поставок для того, щоб забезпечити високий рівень захисту здоров'я та безпеки людей і домашніх тварин, а також забезпечити захист майна, відповідний рівень електромагнітної сумісності, ефективне і оптимальне використання радіочастотного спектра і, в разі необхідності, високий рівень захисту інших суспільних інтересів, і гарантувати чесну конкуренцію на ринку Союзу.(27)

Всі суб'єкти господарювання, задіяні в ланцюжку постачання і реалізації продукції, повинні вжити відповідних заходів, щоб забезпечити, що вони постачають на ринок тільки те радіообладнання, яке відповідає вимогам цієї Директиви. Необхідно передбачити чіткий та пропорційний розподіл зобов'язань, які відповідають ролі кожного суб'єкта господарювання в ланцюжку постачання та реалізації продукції.(28)

Для того щоб полегшити спілкування між суб'єктами господарювання, органами нагляду за ринком і споживачами, держави-члени повинні наполегливо рекомендувати суб'єктам господарювання включати адреси веб-сайту в інформацію, що містить їх поштову адресу.(29)

Виробник, який має докладні знання конструкції і виробничого процесу, найкращим чином підходить для проведення процедури оцінки відповідності. Таким чином, оцінка відповідності повинна залишатися виключно обов'язком виробника.


(30)

Виробник повинен надати достатню інформацію про призначення радіообладнання для того, щоб сприяти його використанню у відповідності з основними вимогами. Така інформація може включати опис аксесуарів, таких як антени, і компонентів, таких як програмне забезпечення, а також технічні характеристики, необхідні для процесу встановлення радіообладнання.

(31)

Встановлено, що вимога, викладена в Директиві 1999/5/ЄC про надання з обладнанням Декларації ЄС про відповідність, спрощує і покращує інформацію і ефективність нагляду за ринком.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Можливість надати спрощену декларацію ЄС про відповідність дозволила зменшити тягар, пов'язаний з цією вимогою, без зменшення ефективності застосування такої вимоги, і, отже, вона повинна бути передбачена в цій Директиві.
Деклара́ція - документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи зовнішньої та внутрішньої політики держави чи програмні положення партій та організацій.
Крім того, з метою забезпечення простого та ефективного доступу до декларації ЄС про відповідність, включаючи й до спрощеної декларації ЄС про відповідність, повинна бути передбачена можливість прикріпити її до упаковки відповідного радіообладнання.

(32)

Необхідно забезпечити, щоб радіообладнання, що надходить на ринок Союзу з третіх країн, відповідало цій Директиві, і особливо, щоб виробники виконали відповідні процедури оцінки відповідності цього радіообладнання. Тому повинні бути передбачені положення, що стосуються імпортерів, які гарантують, що радіообладнання, яке вони розміщують на ринку, відповідає вимогам цієї Директиви і що вони не розміщують на ринку радіообладнання, яке не відповідає цим вимогам або становить небезпеку.
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Імпортéр (фр. importeur, англ. importer від лат. importo - ввожу) - суб'єкт господарсько-правових відносин, який ввозить товари з-за кордону, декларуючи їх надходження на митну територію країни.
Повинні бути також передбачені положення, що стосуються імпортерів, які гарантують, що процедури оцінки відповідності були проведені і що маркування радіообладнання та документація, складена виробниками, доступні для перевірки компетентними національними органами.
Маркування - це процес нанесення марковання. Нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на упаковку та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
(33)

При розміщенні радіообладнання на ринку, кожен імпортер повинен вказати на радіообладнанні назву своєї компанії, зареєстровану торгову назву або зареєстрований товарний знак і поштову адресу, за якою з ним можна зв'язатися. Винятки повинні бути передбачені для випадків, коли розмір або властивості радіообладнання не дозволяють зробити цього. Сюди ж відносяться випадки, коли імпортеру доведеться відкривати упаковку, щоб помістити інформацію про назву своєї компанії та адресу на радіообладнанні.(34)

Дистриб'ютор постачає радіообладнання на ринок після того, як воно було розміщене на ринку виробником або імпортером, і повинен гарантувати, що обслуговування цього радіообладнання не вплине негативно на його відповідність вимогам.(35)

Будь-який суб'єкт господарювання, який розміщує радіообладнання на ринку під власним ім'ям або торговою маркою або змінює радіообладнання таким чином, що це може порушити відповідність цій Директиві, повинен вважатися виробником і повинен взяти на себе зобов'язання виробника.(36)

Дистриб'ютори та імпортери, наближені до ринку, повинні бути залучені до задач здійснення контролю над ринком, який проводять компетентні національні органи, і повинні бути готові взяти активну участь, забезпечуючи такі органи всією необхідною інформацією, що стосується відповідного радіообладнання.(37)

Відстеження радіообладнання протягом всього ланцюжка поставок допомагає зробити нагляд за ринком більш простим і ефективним. Ефективна система відстеження полегшує завдання органів нагляду за ринком, яке полягає у відстеженні суб'єктів господарювання, які постачають на ринок радіообладнання, яке не відповідає вимогам. При зборі інформації, відповідно до вимоги цієї Директиви, для ідентифікації інших суб'єктів господарювання, не можна вимагати від наявних суб'єктів господарювання надання інформації про ті суб'єкти господарювання, які або постачали їм радіообладнання, або яким вони постачали радіообладнання.(38)

Ця Директива повинна бути обмежена формулюванням основних вимог. З метою полегшення оцінки відповідності цим вимогам, необхідно передбачити підстави відповідності для радіообладнання, яке відповідає вимогам узгоджених стандартів, прийнятих на підставі Регламенту (ЄС) № 1025/2012 Європейського Парламенту і Ради (1) з метою складання докладних технічних умов для цих вимог.(39)

Регламент (ЄС) №1025/2012 передбачає процедуру заперечень щодо узгоджених стандартів, якщо ці стандарти не повністю задовольняють вимоги цієї Директиви.(40)

Для того щоб суб'єкти господарювання могли продемонструвати, а компетентні органи гарантувати, що радіообладнання, що постачається на ринок, відповідає основним вимогам, необхідно передбачити процедуру оцінки відповідності. Рішення № 768/2008/ЄC визначає модулі для проведення оцінки відповідності, які містять різні процедури від загальних до найточніших, залежно від рівня ризику та необхідного рівня безпеки. З метою забезпечення міжсекторальної узгодженості та уникнення нерегламентованих варіантів, процедури оцінки відповідності повинні вибиратися з числа цих модулів.(41)

Виробники повинні скласти декларацію ЄС про відповідність, щоб надати інформацію, згідно цієї Директиви, про відповідність радіообладнання вимогам цієї Директиви та іншому відповідному узгодженому законодавству Союзу.

(42)

Для забезпечення ефективного доступу до інформації для нагляду над ринком, інформація, необхідна для ідентифікації всіх діючих в Союзі актів, повинна бути зведена в єдину декларацію ЄС про відповідність. З метою зниження адміністративного навантаження на суб'єкти господарювання, така єдина декларація ЄС про відповідність може бути представлена як пакет документів, який складається з відповідних окремих декларацій про відповідність.(43)

Маркування СЕ, що вказує на відповідність радіообладнання, є очевидним наслідком цілого процесу, що включає оцінку відповідності в широкому сенсі. Загальні принципи, що регулюють маркування СЕ, викладені в Регламенті (ЄС) № 765/2008. Правила, що регулюють нанесення маркування СЕ, викладені у цій Директиві.(44)

Вимога наносити маркування СЕ на продукцію важлива для інформування споживачів та органів державної влади. Можливість, викладена у Директиві 1999/5/ЄC, щодо нанесення зменшеного знака СЕ на малогабаритне обладнання, за умови, що цей знак залишається видним і розбірливим, дозволила спростити застосування цієї вимоги без зниження її ефективності, і тому повинна бути включеною до цієї Директиви.(45)

Вимога, що міститься в Директиві 1999/5/ЄC, щодо нанесення маркування СЕ на упаковку радіообладнання, спростила завдання нагляду за ринком, і тому має бути включеною до цієї Директиви.(46)

Держави-члени повинні вжити відповідних заходів для забезпечення того, щоб радіообладнання можна було розміщувати на ринку лише у разі, якщо правильно встановлене, обслуговуване та використовуване за прямим призначенням обладнання відповідає основним вимогам, викладеним у цій Директиві; а також вжити відповідних заходів для дотримання основної вимоги, яка стосується забезпечення охорони здоров'я і безпеки людей та домашніх тварин, а також захисту власності, в залежності від умов використання, які можна розумно передбачити. Радіообладнання слід розглядати як невідповідне такій основній вимозі тільки у випадках його використання, які можна розумно передбачити, тобто коли таке використання радіообладнання є наслідком законної та передбаченої поведінки людини.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.


(47)

У зв'язку зі швидкими темпами науково-технічного прогресу в бік “без паперового” середовища, коли радіообладнання оснащується вбудованими екранами, Комісія повинна вивчити, в рамках перегляду ефективності використання цієї Директиви, можливість заміни вимог щодо нанесення інформації про: назву фірми-виробника, зареєстровану торгову назву або торговий знак, єдину контактну особу або поштову адресу, за якою можна зв'язатися, маркування СЕ та декларацію ЄС про відповідність - або функцією, яка буде автоматично відображати цю інформацію після включення радіообладнання, або за допомогою функції, яка дозволить кінцевому користувачеві вибирати необхідну інформацію.
Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
Крім того, в рамках вивчення ефективності використання цієї Директиви, якщо радіообладнання оснащене вбудованим екраном, працює від вбудованого акумулятора, який не тримає вихідний заряд, Комісія повинна розглянути питання про нанесення прозорих етикеток, які знімаються, на вбудовані екрани, на яких буде відображена така ж інформація.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
(48)

Деякі процедури оцінки відповідності, викладені у цій Директиві, вимагають втручання органів з оцінки відповідності, які зареєсровані державами-членами Комісії.(49)

Досвід показує, що викладені у Директиві 1999/5/ЄC критерії, яких повинні дотримуватися органи з оцінки відповідності, і які реєструються в Комісії, не є достатніми для забезпечення однаково високого рівня ефективності уповноважених органів на всій території Союзу. Однак, важливо, щоб всі зареєстровані органи виконували свої функції на однаковому рівні та в умовах чесної конкуренції. Це вимагає визначення обов'язкових вимог до органів з оцінки відповідності, які бажають отримати реєстрацію для надання послуг з оцінки відповідності.(50)

Якщо орган з оцінки відповідності демонструє відповідність критеріям, встановленим в узгоджених стандартах, передбачається, що він дотримується відповідних вимог, викладених в цій Директиві.(51)

З метою забезпечення відповідного рівня якості оцінки відповідності, необхідно встановити вимоги до організацій, які здійснюють реєстрацію, та інших органів, які беруть участь в оцінці, реєстрації та контролі за зареєстрованими органами.

(52)

Система, викладена в цій Директиві, повинна бути доповнена системою акредитації, передбаченою в Регламенті (ЄС) № 765/2008. Оскільки акредитація є одним з найважливіших засобів перевірки компетентності органів з оцінки відповідності, вона повинна також бути використана для реєстрації.

(53)

Прозорий процес акредитації, передбачений Регламентом (ЄС) №765/2008, забезпечуючи необхідний рівень довіри до сертифікатів відповідності, повинен розглядатися національними органами місцевої влади на всій території Союзу як переважний спосіб демонстрації технічної компетентності органів з оцінки відповідності.
Акредитація (лат. accredo, «довіряти») - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи органу з оцінки відповідності. Акредитація - сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) постійного представника держави, глави дипломатичного представництва у певній державі чи міжнародній організації.
Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.
Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством.
Тим не менш, національні органи можуть вважати, що вони володіють відповідними засобами для самостійного проведення такої оцінки. У цих випадках з метою забезпечення надійності оцінок, проведених іншими національними органами, вони надають Комісії та іншим державам-членам необхідне документальне підтвердження, яке підтверджує відповідність оцінюваних органів оцінки відповідності відповідним регуляторним вимогам.

(54)

Органи з оцінки відповідності часто укладають субпідрядні договори на якусь частину своєї діяльності, пов'язану з оцінкою відповідності, або звертаються за допомогою до дочірніх структур. З метою забезпечення рівня захисту, необхідного для радіообладнання, що розміщується на ринку Союзу, важливо, щоб субпідрядники та дочірні структури дотримувалися тих самих вимог до виконання завдань з оцінки відповідності, що й зареєстровані органи. Тому важливо, щоб оцінка компетенції та технічних можливостей органів, які повинні бути зареєстровані, та контроль за вже зареєстрованими органами, охоплювала також і роботи, виконувані субпідрядниками і дочірніми структурами.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.


(55)

Необхідно підвищити ефективність і прозорість процедури реєстрації і, зокрема, адаптувати її до нових технологій, щоб впровадити реєстрацію в режимі он-лайн.

(56)

Оскільки зареєстровані органи можуть пропонувати свої послуги на всій території Союзу, доцільно дати можливість іншим державам-членам та Комісії представити наявні у них заперечення щодо зареєстрованого органу. Тому важливо виділити період, протягом якого будь-які сумніви або побоювання щодо компетенції органів з оцінки відповідності, можна буде прояснити до початку їх роботи в якості зареєстрованих органів.

(57)

В інтересах конкурентоспроможності, вкрай важливо, щоб зареєстровані органи застосовували порядок проведення процедури оцінки відповідності без зайвого навантаження на суб'єкти господарювання. З цієї ж причини, а також для забезпечення рівного ставлення до суб'єктів господарювання, повинна бути забезпечена системність щодо спеціального застосування процедур оцінки відповідності. Найкращим чином цього можна досягнути за допомогою відповідної координації та співпраці між зареєстрованими органами.(58)

З метою забезпечення правової визначеності, необхідно уточнити, що правила з нагляду за ринком Союзу та з контролю продукції, яка надходить на ринок Союзу, передбачені в Регламенті (ЄС) № 765/2008, поширюються на радіообладнання, яке підпадає під дію цієї Директиви. Ця Директива не повинна перешкоджати державам-членам у виборі компетентних органів для виконання цих завдань.(59)

Директива 1999/5/ЄC вже передбачає процедуру захисту, яка застосовується тільки у разі виникнення розбіжностей між державами-членами щодо заходів, що вживаються державою-членом. З метою підвищення прозорості процедури та скорочення часу її виконання, необхідно поліпшити існуючу процедуру захисту, щоб зробити її більш ефективною і використовувати досвід держав-членів.(60)

Рішення Комісії, прийняті відповідно до Рішення № 676/2002/ЄС, можуть включати умови для доступного і ефективного використання радіочастотного спектра, які, як наслідок, можуть обмежувати загальну кількість одиниць радіообладнання, введеного в експлуатацію, наприклад, такі критерії, як: закінчення терміну дії, максимальний коефіциент проникнення або максимальна кількість одиниць радіообладнання в кожній державі-члені або в усьому Союзі.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Ці умови дозволяють ринку бути відкритим для нового радіообладнання, в той же час, знизити ризик шкідливих перешкод від накопичення надмірної кількості одиниць радіообладнання, введеного в експлуатацію, навіть якщо окремо взяті одиниці такого обладнання відповідають основним вимогам, викладеним у цій Директиві. Порушення цих умов може створити ризик для основних вимог, особливо, ризик виникнення шкідливих завад.(61)

Існуюча система повинна бути доповнена процедурою, яка передбачає інформування зацікавлених сторін про заходи, які планується прийняти відносно радіообладнання, яке представляє небезпеку для здоров'я чи безпеки людей або щодо захисту інших аспектів суспільних інтересів, на які поширюється дія цієї Директиви. Вона повинна також дозволяти органам нагляду за ринком, при співробітництві з відповідними суб'єктами господарювання, щодо такого обладнання діяти на більш ранній стадії.(62)

Як тільки держави-члени та Комісія погоджуються з правомірністю заходу, застосованого державою-членом, подальша участь Комісії вже не потрібна, за винятком випадків, коли невідповідність можна віднести до недоліків гармонізованого стандарту.

(63)

З метою забезпечення єдиних умов для впровадження цієї Директиви, на Комісію повинні бути покладені повноваження щодо імплементації. Ці повноваження повинні здійснюватися відповідно до Регламенту (ЄС) № 182/2011 Європейського Парламенту та Ради (1).

(64)

Консультативна процедура повинна використовуватися для прийняття актів щодо імплементації, що визначають, як саме слід подавати інформацію у випадках обмеження на введення в експлуатацію радіообладнання, або існування вимог до використання на дозвільній основі; і що вимагають від реєструючої держави-члена вживати необхідних корегуючих заходів до зареєстрованого органу, який не відповідає або більше не відповідає вимогам щодо його реєстрації.

(65)

Для прийнятті актів щодо імплементації повинна застосовуватися процедура експертизи, яка встановлює, чи відповідають певні категорії електричних або електронних пристроїв визначенню “радіообладнання”;
Експерти́за (від лат. expertus - досвідчений, знавець) - розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань. У найбільш загальному вигляді експертиза - це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому завгодно «об'єктивному дослідженню».
Імплемента́ція (лат. impleo - «наповнюю», «виконую») - здійснення, виконання державою міжнародних правових норм. Кожна держава сама визначає методи і засоби імплементації. У міжнародному договорі також може бути передбачена необхідність видання закону чи іншого акта для його здійснення.
Електро́нний при́стрій (англ. electronic device) (також ра́діоелектронний при́стрій) - пристрій, виготовленний з використанням електронних компонентів, принцип дії якого забезпечує переважно електрика.
встановлює оперативні правила по доступності інформації, що стосується відповідності; встановлює оперативні правила щодо реєстрації та нанесення реєстраційного номера на радіообладнання; а також встановлює ідентичність між заявленими радіо-інтерфейсами і присвоєнням класу радіообладнання. Цю процедуру слід також застосовувати по відношенню до відповідного радіообладнання, яке становить ризик небезпеки для здоров'я або безпеки людей або іншим аспектам захисту суспільних інтересів.
Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.


(66)

Комісія повинна негайно прийняти відповідні акти імплементації, коли цього вимагають термінові обставини, в обґрунтованих випадках, що стосуються відповідного радіообладнання, що представляє ризик для здоров'я або для безпеки людей.

(67)

Відповідно до встановленої практики комітет, створений цією Директивою, може відігравати важливу роль у розгляді питань, що стосуються застосування цієї Директиви, піднятих або його головою, або представником держави-члена у відповідності з його правилами процедури.(68)

При перевірці питань, пов'язаних з даною Директивою (крім питань щодо її впровадження або порушень), тобто в експертній групі Комісії, Європейський Парламент повинен відповідно до існуючої практики отримати повну інформацію і документацію та, за необхідності, запрошення для участі в таких зустрічах.(69)

Комісія повинна, за допомогою актів щодо імплементації та, з урахуванням їх особливостей, не застосовуючи Регламент (ЄС) № 182/2011, визначити, чи є заходи, вжиті державами-членами щодо невідповідного радіообладнання, виправданими.(70)

Держави-члени повинні встановити правила для санкцій, що застосовуються у разі порушення положень національного законодавства, прийнятого згідно цієї Директиви, та забезпечити практичне застосування цих правил. Передбачені санкції повинні бути ефективними, пропорційними та мати стримуючий вплив.(71)

Необхідно передбачити перехідні заходи, які дозволяють постачати на ринок та вводити в експлуатацію радіообладнання, яке вже було розміщене на ринку відповідно до Директиви 1999/5/ЄC.(72)

Були проведені консультації з інспектором із захисту даних європейського економічного співтовариства.(73)

Оскільки мета цієї Директиви полягає в тому, щоб радіообладнання, що постачається на ринок, задовольняло вимогам, що забезпечують високий рівень захисту здоров'я та безпеки, належний рівень електромагнітної сумісності, ефективне та раціональне використання радіочастотного спектра з метою недопущення шкідливих завад, а також гарантує належне функціонування внутрішнього ринку, - в достатній мірі не може бути досягнута державами-членами з причини її масштабів і наслідків, але швидше за все може бути досягнута на рівні Союзу, Союз може вжити заходів відповідно до принципу субсидіарності, передбаченого у статті 5 Договору про Європейський Союз.
Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.
Субсидіа́рність (англ. Subsidiarity) - організаційний і правовий принцип, згідно з яким Спільнота (наприклад, ЄС) вдається до будь-яких заходів лише в тому разі, якщо вони ефективніші за відповідні заходи на національному, регіональному або місцевому рівнях (виняток становлять сфери виняткової компетенції Спільноти); один з основоположних принципів Європейського Союзу.
Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Відповідно до принципу пропорційності, викладеного у цій статті, ця Директива не виходить за рамки того, що є необхідним для досягнення цієї мети.(74)

Директива 1999/5/ЄC повинна бути відмінена.(75)

Відповідно до спільної політичної декларації держав-членів та Комісії від 28 верЄCня 2011р., що стосується пояснювальних документів (1), держави-члени взяли на себе зобов'язання супроводжувати в обґрунтованих випадках процЄC інформування про заходи транспонування одним або декількома документами, що пояснюють взаємозв'язок між частинами директиви і відповідними частинами національних інструментів транспонування. Відносно цієї Директиви, законодавець вважає передачу таких документів виправданим,

УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Глава I

Загальні положення

Стаття 1
  1   2   3   4  • РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  • Можливість
  • Європейського Парламенту