Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконом України «Про місцеві державні адміністрації»

Скачати 310.5 Kb.

Законом України «Про місцеві державні адміністрації»
Скачати 310.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2017
Розмір310.5 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ

ГОЛОВИ РАХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА 2016 РІК
Протягом 2016 року робота Рахівської районної державної адміністрації була спрямована на виконання завдань та заходів, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Внаслідок проведеної роботи було досягнуто ряд результатів. Наведемо основні показники в розрізі галузей.


Результати роботи та аналіз діяльності Рахівської районної державної адміністрації
З метою стимулювання економічного розвитку райдержадміністрацією забезпечено виконання Програми соціально-економічного розвитку району на 2016 рік та затверджено відповідну Програму на 2017 рік. Розроблено та виконуються галузеві програми, що стосуються розвитку малого бізнесу, туризму і рекреації, формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Рахівський район, розвитку транскордонного співробітництва, популяризації району як туристичного краю та розвитку туристичної галузі.

Транскордо́нне співробі́тництво - спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Ра́хівський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця на південному сході Закарпатської області, розташована у найбільш високогірній частині Українських Карпат. Населення становить 91 726 осіб (на 1.08.2013)

Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.

За рахунок коштів, передбачених на реалізацію Програми розвитку туризму і рекреації у Рахівському районі на 2016-2020 роки, у 2016 році було профінансовано видатки в сумі 101,2 тис грн. (виготовлено буклети, банери, сувенірну продукцію, проведено оплату за роботи з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на полонині Драгобрат).

Підготовлено та проведено презентацію туристичного потенціалу Рахівського району на виставці – ярмарку «Тур’євроцентр Закарпаття 2016», на інвестиційному форумі в м. Ужгород „Закарпаття – бізнес у центрі Європи”, презентацію Рахівського району перед Харківською та Швейцарською делегаціями. У вересні 2016 року в районі організовано та проведено Міжнародний гуцульський фестиваль та фестиваль - ярмарок «Гуцульська бриндзя».

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

Міжнародний гуцульський фестиваль (International Hutsul Festival) - фольклорно-етнографічний фестиваль, проходить щорічно в одному з міст Гуцульщини, починаючи з 1991 року.

Райдержадміністрацією проводилися постійні аналізи реалізації промислової продукції та стану фінансової дисципліни підприємств основного кола, освоєння лісосічного фонду району у розрізі лісокористувачів, моніторинг щодо електронних закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, аналізи підсумків соціально-економічного розвитку району, фінансово-господарської діяльності суб’єктів туристично-рекреаційної галузі, за результатами яких прийнято відповідні рішення та вжито заходів реагування, що дало змогу не допустити виникнення в районі заборгованості по виплаті заробітної плати та забезпечити надходження до бюджету обов’язкових платежів.

Державні кошти - це кошти, що належать державі; ширше - публічні кошти.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

В районі проведено конкурс проектів розвитку територіальних громад у 2016 році, а також конкурс „Кращий туристичний логотип та гасло Рахівщини”, в результаті якого визначено переможця та проводиться робота по реєстрації логотипу.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

У 2016 році райдержадміністрацією сформовано 5 інвестиційних пропозицій туристичної сфери району, перелік туристичних заходів для календаря туристичних подій області на 2016 та 2017 роки, забезпечено участь та отримано перемогу в 4 окремих номінаціях конкурсу „10 цінностей Закарпаття туристичного”, сформовано базу даних сільських садиб в районі, базу суб’єктів туристичної діяльності, створено інтернет-сторінку „Мандрівкою по Рахівщині” та забезпечено постійне висвітлення інформації щодо туристично-рекреаційного потенціалу Рахівщини в мережі Facebook, здійснено друк буклету „Рахівщина – перлина гуцульських Альп”.

Райдержадміністрацією здійснювався моніторинг та постійний аналіз основних показників споживчого ринку району, стану торгівельної сфери, цінової ситуації, роботи ринків району, діяльності хлібопекарських підприємств.

Надано рекомендації органам місцевого самоврядування щодо дотримання законодавства в частині ліцензування та акцизного податку, формування переліку суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю підакцизними товарами в районі.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Було проведено організаційні заходи з питань розвитку туристичної, лісової та деревообробної галузей, з питань добровільного об’єднання громад, щодо відкриття виробництва на території району ТОВ „Гроклін-Карпати” та ряду інших.


Райдержадміністрація організовує та контролює виготовлення містобудівної документації на місцевому рівні, тобто генеральних планів населених пунктів і детальних планів території земельних ділянок для містобудівних потреб. У 2016 році видано 236 будівельних паспортів і містобудівних умов та 26 обмежень забудови земельних ділянок. Погоджено з наданням висновку 710 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства та інше, розглянуто та попередньо погоджено генеральні плани м.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.

Містобудівна́ документа́ція - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Особисте селянське (підсобне) господарство - форма організації аграрного виробництва, здійснюваного працею членів сім'ї на основі їх приватної власності.

Рахів та смт. Великий Бичків, які наразі перебувають у стадії розроблення, підготовлені та надані матеріали Схеми планування території Рахівського району для затвердження сесією районної ради.
У 2016 році райдержадміністрацією проведено 2 конкурси з визначення переможців автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі території району та укладено з перевізниками відповідні договори на виконання приміських автобусних маршрутів.

На постійному контролі в райдержадміністрації перебував стан житлово-комунального господарства району, діяльність комунальних підприємств по утриманню житлового господарства, шляхів, благоустрою території, водопровідно – каналізаційного господарства. У 2016 році в районі проведено акції «Закарпаттю – чисте довкілля», місячник «Чисті узбіччя», дні санітарної очистки району, організована виїзна робота в населених пунктах району робочої групи з контролю за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності та населенням вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Мережа автомобільних доріг загального користування у Рахівському районі становить 235,1 км., з них державного значення 85,2 км та місцевого значення – 149,9 км.

Всього у 2016 році на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг у Рахівському районі профінансовано коштів на загальну суму 16 677,5 тис. грн., з яких:

- субвенція з обласного бюджету – 435,4 тис. грн.;

- з районного бюджету - 2874,1 тис. грн.;

- селищні, сільські та міський бюджет - 8 996,6 тис. грн.;

- Державний фонд регіонального розвитку - 749,6 тис. грн.;

- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 3612,7 тис. грн.

У 2016 році проведена роз’яснювальна робота з органами місцевого самоврядування району та широка інформаційна кампанія серед населення щодо запровадження енергоефективних заходів та енергозберігаючих технологій.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Результатом даної роботи стало оформлення громадянами 103 так званих "теплових" кредитів для закупівлі котлів та утеплення будинків на загальну суму 3 млн. 134 тис. 565 грн.

При Рахівській райдержадміністрації функціонує центр надання адміністративних послуг, адміністраторами якого за 2016 рік надано 7530 послуг, зокрема:


 • 696 послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого, 1712 послуг вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45- річного віку, 152 послуги щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання, 50 довідок на запит щодо реєстрації місця проживання. З 01.04.

  Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

  Паспорт громадянина України Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

  Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - державні установи з надання різноманітних адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна" та "прозорого офісу". Створюються при місцевих радах з метою комфортності та протидії корупції в надані послуг фізичним та юридичним особам.

  2016 року послуги реєстрації місця проживання, відповідно зняття з місця проживання, тимчасового перебування та видача довідки на запит щодо реєстрації місця проживання надаються органами місцевого самоврядування;

 • 4064 послуги щодо роботи Центру державного кадастрового реєстратора;

 • 415 послуг лісо-мисливських господарств та Карпатського біосферного заповідника (лісорубні та лісові квитки);

  Карпа́тський біосфе́рний запові́дник - природоохоронна територія в Україні, біосферний заповідник міжнародного значення. Розташований у межах Рахівського, Тячівського, Хустського та Виноградівського районів Закарпатської області. • 34 декларації щодо утворення та розміщення відходів, дозвіл на спецводокористування, на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

 • 53 послуги щодо містобудівних умов та обмежень, 341 послуга з питань будівельних паспортів;

 • 11 висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів;

 • 2 декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

  Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.

  Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.Райдержадміністрацією забезпечено реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

Всього протягом 2016 року опрацьовано 1811 заяв.

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно прийнято 738 заяв, з яких: • 19 заяв про внесення змін (зміна цільового призначення земельної ділянки);

 • 49 запитів про надання інформації;

 • 29 заяв про реєстрацію інших речових прав;

 • 10 заяв про припинення обтяження;

 • 1 заява про відкликання заяви;

 • 1 заява про державну реєстрацію права власності у зв’язку з скасуванням;

 • 3 заяви про скасування;

 • 1 рішення суду про заборону здійснення реєстраційних дій;

 • 624 заяви про реєстрацію права власності.

За станом навантаженості у сфері державної реєстрації речових прав серед райдержадміністрацій Закарпатської області Рахівська райдержадміністрація посідає 6 місце.

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Закарпаття (Карпатська Україна, Підкарпатська Русь, Срібна Земля) - історико-географічний край на південному заході України, у Центральній Європі, обіймає південне узбіччя Карпат та прилеглу до них частину низовини, розташовані в басейні р.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у 2016 році прийнято 1073 заяви, щодо:

державної реєстрації: 18 новостворених юридичних осіб та 160 фізичних осіб – підприємців;

реєстрації припинення діяльності: 310 фізичних осіб – підприємців та 8 юридичних осіб;

внесення записів про припинення юридичних осіб: 4 за рішенням засновника про ліквідацію та 3 за рішенням засновника про ліквідацію в результаті реорганізації;

проведення реєстраційних дії щодо внесення змін до відомостей: 44 юридичних осіб та 10 фізичних осіб – підприємців;

надання на запити фізичних та юридичних осіб: 511 витягів з Єдиного державного реєстру та 5 копій документів з реєстраційних справ.
Райдержадміністрацією забезпечено виконання заходів з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території району.

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Розроблено Комплексний план організації заходів із забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків на річках і потоках Рахівського району у 2016 році, яким визначено найбільш небезпечні ділянки, а також сили, засоби і резерви матеріальних засобів, які залучаються для ліквідації надзвичайної ситуації. В районі створено 49 аварійних бригад, в які входять 329 осіб та 109 одиниць техніки.

Гірськово-пошуковим рятувальним підрозділам для проведення пошукових робіт у 2016 році закуплено спецвзуття, 3 газові міні-печки та тепловізор на суму 127 тис.грн.

У червні 2016 року склалася надзвичайна ситуація природного характеру внаслідок потужних злив в с. Луги, с.Богдан, частково в с. Видричка. Було вжито заходи оперативного реагування та ліквідовано наслідки даної надзвичайної ситуації.

У 2016 році було виконано заходи з вирубки небезпечних, аварійних дерев на території населених пунктів та вздовж дороги державного значення Мукачево-Рогатин.

Разом з працівниками Рахівського РВ УДСНС України в Закарпатській області згідно плану-графіку була проведена перевірка захисних споруд Рахівського району.

Закарпа́тська о́бласть - область на південному заході України в межах західної частини Українських Карпат та Закарпатської низовини. На півночі межує з Львівською, на сході з Івано-Франківською областями України.

На постійному контролі райдержадміністрації знаходиться питання створення та накопичення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

В галузі освіти у 2016 році на Рахівщині функціонувало 35 дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності, із них два-приватної.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

У 98 групах виховувалося 2680 дітей, що становить 55% від загальної кількості дітей.

Із 1436 дітей п’ятирічного віку 1269 відвідувало ДНЗ та 7 груп короткотривалого перебування, що становить 89 %.

У районі у 2016 році функціонував 41 загальноосвітній навчальний заклад, в яких навчалося 12731 учень, зокрема: 7 шкіл – І ступенів, 4 – І-ІІ ступенів та 30 – І-ІІІ ступенів. У 7 класах із вечірньою формою навчання при Водицькій, Верхньоводянській та Розтоківській ЗОШ навчалося 140 учнів.

Згідно з освітніми запитами та національним складом населення у районі працюють чотири навчальні заклади з румунською мовою навчання, де здобувають освіту 862 учні. Також 60 учнів навчаються у класах з угорською мовою навчання при 2 ЗОШ району.

У 2016 році на території району працювали чотири пункти тестування, на базі яких було проведено державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови, історії та математики для випускників.

Також у районі функціонують три позашкільні навчальні заклади, якими охоплено 3329 школярів.

Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

У ході підготовки навчальних закладів району до роботи в 2015-2016 навчальному році та в осінньо-зимовий опалювальний сезон було закуплено будівельних матеріалів та зроблено поточні ремонти на суму 1млн.

Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.

305 тис. 255 грн.

На капітальні ремонти із місцевого бюджету виділено 449 тис. грн., з яких 379 на реконструкцію Вільховатської ЗОШ І ст. та 70 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту крівлі Ясінянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

На виконання програми щодо енергоефективності та енергозбереження в загальноосвітніх закладах району в 2015-2016 навчальному році було за рахунок коштів обласної субвенції та місцевого бюджету проведено ремонтні роботи на суму 3 млн.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).

479 тис. 843 грн.

У галузі культури, робота Рахівської РДА за звітній період була спрямована на удосконалення діючої мережі закладів культури і мистецтва, зміцнення їх матеріально-технічної бази, популяризацію і примноження культурних цінностей, задоволення культурних та духовних потреб населення й організацію його дозвілля, підтримку талановитої молоді, зміцнення та розширення міжнародних культурно-мистецьких зв`язків.

У січні 2016 року, згідно рішень сесій сільських рад району, до відділу культури передано на баланс 13 клубних установ культури.

  1   2   3


Скачати 310.5 Kb.

 • Результати роботи та аналіз діяльності Рахівської районної державної адміністрації З метою стимулювання економічного розвитку
 • Рахівський район
 • Міжнародний гуцульський фестиваль
 • Карпатського біосферного заповідника