Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакономірності спадковості Тема уроку: Взаємодія генів. Зчеплене наслідування

Скачати 77.66 Kb.

Закономірності спадковості Тема уроку: Взаємодія генів. Зчеплене наслідування
Скачати 77.66 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір77.66 Kb.

Біологія. 11 клас

Завдання для дистанційного навчання для II курсу

Шановні учні!

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Нижче наведена тема, яку потрібно вивчити та законспектувати у зошиті, який потім Ви надасте викладачеві. Розмір конспекту по кожній темі повинен складати 1-2 сторінки рукописного тексту. Наведені вправи необхідно виконати у зошиті (після конспекту по цій темі).

УВАГА! Захист теми буде очний! Наявність зошита з темою - ОБОВ’ЯЗКОВА!

При захисті Ви отримаєте відповідну оцінку. Відсутність зошита та конспекту у ньому еквівалентна пропуску занять!Тема. 5. Закономірності спадковості

Тема уроку: Взаємодія генів. Зчеплене наслідування

Ген – структурна одиниц, ділянка молекули ДНК (іноді РНК).

Взаємодія генів забезпечує передачу елементарних ознак батьківських організмів потомству.

Кожен ген визначає якийсь конкретний ознака, яка не залежить від інших.


Вони здатні взаємодіяти. Це можливо завдяки тому, що відбувається зчеплене успадкування генів.

Зчеплене успадкування - феномен зкорельованого успадкування алелей генів, розташованих в одній хромосомі.

При об’єднанні в генотип вони виступають у вигляді системи. Основними відносинами між ними є домінантність і рецесивність.

Генотип людини – це тисячі ознак (система), які вміщаються всього в 46 хромосомах. Кожна з них містить величезну кількість генів (не менше 30 тисяч).

Ступінь розвитку конкретної ознаки може бути обумовлена впливом НЕ одного гена, а цілого ряду, які з’єднуються між собою вільним чином. Таку взаємодю генів прийнято називати полімерами. За таким механізмом відбувається спадкування кольору шкіри, волосся і сотень інших ознак.

Завдяки такій кількості генів забезпечується життєдіяльність і розвиток дефінітивних організмів, що складаються з різноманітних типів спеціалізованих диференційованих клітин.

Диференціа́ція кліти́н, в біології розвитку, - процес, у якому клітини отримують певний тип або «фенотип». Морфологія клітини та картина експресії генів можуть значно змінитися протягом диференціації, але генетичний матеріал зазвичай залишається без змін (хоча і з цього правила є нечисленні винятки).З’єднання генів в одній хромосомі визначається терміном зчеплення генів. Всі відносяться до однієї групи зчеплення гени успадковуються разом при утворенні гамет.

У різних групах зчеплення кількість генів неоднакове. Дигібридна взаємодія характеризується тим, що таке зчеплення не підкоряється законам Менделя. Однак повне зчеплення зустрічається досить рідко.Виділяють алельні і неалельні взаємодії генів. Аллели – це форми одного і того ж гена.

Алельні це – взаємодія генів які входять в одну алельну пару. Прояв ознаки визначається не тільки взаєминами домінантності, але і числом генів у генотипі.

Алельні гени здатні створювати такі зв’язки, як повне домінування (коли в фенотипі гетерозигот є продукт тільки одного гена) і неповне (фенотип гетерозигот відрізняється від фенотипу гомозигот за домінантним ознакою і рецесивним, приймаючи середнє (проміжне) значення по відношенню до них. Кодомінування – така взаємодія генів алельних, коли гетерозиготи у фенотипі володіють продуктом обох.Неалельні це– спільний вплив двох (декількох) неалельних генів.

Може виражатися у формі Епістатичний, комплементарного, полімерного або модифікує взаємодії.Взаємодія неалельних генів .

Відомо багато випадків, коли ознака або властивості детермінуються двома або більше неалельними генами, які взаємодіють між собою. Хоча і тут взаємодія умовна, бо взаємодіють не гени, а контрольовані ними продукти. При цьому має місце відхилення від менделівських закономірностей розщеплення.

Розрізняють чотири основних типи взаємодії генів:

комплементарність, епістаз, полімерію і модифікуючу дію (плейотропія).Комплементарність — такий тип взаємодії неалельних генів, коли один домінантний ген доповнює дію іншого не алельного домінантного гена, і вони разом визначають нову ознаку, яка відсутня у батьків. Причому відповідна ознака розвивається тільки в присутності обох неалельних генів.

Епістаз – це така взаємодія неалеьних генів, за якої один ген пригнічує дію іншого неалельного гена. Пригнічення можуть викликати як домінантні, так і рецесивні гени (А>В, а>В, В>А, В>А), і залежно від цього розрізняють епістаз домінантний і рецесивний.

Домінантна ознака - ознака, що виявляється у гібридів першого покоління при схрещуванні чистих ліній. Результат наявності домінантного алелю. Зазвичай «дикий тип», тобто варіант, властивий більшості особин природних популяцій - це домінантна ознака.

Пригнічуючий ген отримав назву інгібітора, або супресора. Гени-інгібітори в основному не детермінують розвиток певної ознаки, а лише пригнічують дію іншого гена. .Ген, ефект якого пригнічується, отримав назву гіпостатичного.

Пігментація шкіри у людини визначається п'ятьма або шістьма полімерними генами. У корінних жителів Африки (негроїдної раси) переважають домінантні алелі, у представників європеоїдної раси – рецесивні. Тому мулати мають проміжну пігментацію, але при шлюбах мулатів у них можлива поява як більш, так і менш інтенсивно пігментованих дітей . Багато морфологічних, фізіологічних і патологічних особливостей людини визначається полімерними генами: зріст, маса тіла, величина артеріального тиску та ін.

Артеріальний тиск - кров'яний тиск, який заміряється на артеріях і визначає силу тиску крові на стінках артерій під час систоли та діастоли серцевого м'язу. Завжди вимірюється два значення: систолічний (верхній) і діастолічний (нижній).Плейотропія.

Плейотропна дія генів – це залежність кількох ознак від одного гена, тобто множинна дія одного гена. У дрозофіли ген білого кольору очей воднораз впливає на колір тіла, довжину крил, будову статевого апарату, знижує плодючість, зменшує тривалість життя.Полімерна – це вплив цілого ряду неалельних генів на формування певної ознаки, що викликає варіаційний безперервний ряд по кількісному вираженню. Полімерія буває кумулятивною і некумулятивною. У першому випадку прояв ознаки визначається числом домінантних алелів полімерних генів, які містяться в генотипі. У другому випадку ступінь розвитку ознаки визначається тільки лише наявністю домінантних алелів і не залежить від їх кількості.

Взаємодія генів спостерігається завжди, коли кілька генів впливають на формування певного стану якого-небудь ознаки організму.Інструктивна картка до практичної роботи № 6

Практична робота № 6

Тема. «Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування

Мета: навчитись розв*язувати задачі з генетики (моно- і дигібридне схрещування)

Обладнання: підручник Біологія 11 клас П.Г.

Дигібридне схрещування - схрещування, за якого батьківський організм відрізняється двома парами альтернативних ознак. Завдяки йому вдалося встановити, як успадкування однієї ознаки впливає на характер успадкування іншої.

Балан, Ю.Г.Верес, В.П.Полищук, видавництво «Генеза» Київ 2010р., інструктивна картка, завдання для виконання

Хід роботи

  1. На основі одержаних знань сформувати та записати закони Менделя

  2. Розв*язати задачі

Алгоритм рішення

 1. записати умови задачі

 2. скласти схему схрещування

 3. скласти решітку Пенета

 4. записати відповідь

Додатковий матеріал:

Генетична символіка

♀ — жіноча особина;

♂ — чоловіча особина;

Р — батьківські форми;

× — схрещування;

G — гамети;

F — потомство;

F1, F2, F3 — індекс номер покоління.


ПРИКЛАД РІШЕННЯ ЗАДАЧІ 1

В акваріумних рибок ген нормального забарвлення тіла домінує над геном альбінізму (золотисте забарвлення). Визначте генотип і фенотип нащадків від схрещування гомозиготних барбусів із нормальним забарвленням тіла з барбусами золотистого забарвлення.

Орієнтир до розв’язання задачі:

1. Позначимо гени:A — домінантний ген (нормальне забарвлення);

а — рецесивний ген (альбінізм).

- барбуси з нормальним забарвленням тіла – гомозиготи - AA. Оскільки альбінізм є рецесивною ознакою, то в гетерозиготних особин він не виявиться, тож барбус із золотистим забарвленням також є гомозиготним aa.

Гетерозигота - диплоїдне або поліплоїдне ядро клітини (іноді також клітина або багатоклітинний організм), копії генів яких в гомологічних хромосомах представлені різними алелями. Коли говорять, що даний організм гетерозиготний або гетерозиготний за геном X, це означає, що копії генів (або даного гену) в кожній з гомологічних хромосом дещо відрізняються один від одного, тобто походять від різних батьків.

2. Запишемо схему схрещування:


Р

AA

×

aa
нормальне забарвлення
альбінізм

Жіноча особина може продукувати тільки гамети A, а чоловіча а.

Типи гамет: G A, а, A, а.

3.Накреслимо решітку Пеннета і розв’яжемо задачу:

а

A

Aa

Всі нащадки гетерозиготи з генотипом Aa, і за фенотипом- нормальне забарвлення.

Запишемо результат: F1 Aa.Відповідь: за генотипом усі барбуси будуть гетерозиготами, але фенотипічно всі вони матимуть нормальне забарвлення.


Задача № 1 Руде волосся — рецесивна ознака, інший колір волосся — домінантна.

Рецесивна ознака - ознака, що не проявляється у гетерозиготних особин внаслідок придушення прояви рецесивної алелі.

За яких генотипів батьків імовірність народження дитини з рудим волоссям становить 25 %?

Задача № 2 Ген червоного забарвлення плодів томатів домінує над жовтим. Якими є генотипи батьківських рослин, якщо серед нащадків виявилися 50 % рослин із червоними плодами і 50 % рослин — із жовтими?

Задача № 3 У мухи-дрозофіли сіре забарвлення тіла домінує над чорним, а нормальна довжина крил домінує над короткою. Якими будуть нащадки від схрещування дигетерозиготних особин?

Задача № 4 У томата ген, що зумовлює нормальну висоту стебла, домінує над геном карликовості. Визначте генотип і фенотип потомства від схрещування гетерозиготної високої рослини із карликовою.

Зробити висновок

Домашнє завдання:
1,Опрацювати наданий матеріал

2. Виконати ЛР№ 6

Рекомендована література:

1.Електронний підручник Біологія 11 клас С.В Межжерін, Я.О.Межжеріна §7-11 с.582.Інтернетресурси


Скачати 77.66 Kb.

 • УВАГА!
 • З’єднання генів в одній хромосомі визначається терміном зчеплення генів
 • Виділяють алельн і і неалельні взаємоді ї генів. Аллели – це форми одного і того ж гена. Алельні це
 • Взаємодія неалельних генів .
 • Епістаз
 • Інструктивна картка до практичної роботи № 6 Практична робота № 6 Тема
 • Хід роботи На основі одержаних знань сформувати та записати закони Менделя Розв*язати задачі Алгоритм рішення
 • Додатковий матеріал: Генетична символіка
 • × — схрещування; G — гамети; F — потомство; F
 • Орієнтир до розв’язання задачі
 • за генотипом усі барбуси будуть гетерозиготами, але фенотипічно всі вони матимуть нормальне забарвлення. Задача № 1
 • Зробити висновок Домашнє завдання: 1,Опрацювати наданий матеріал 2. Виконати ЛР№ 6 Рекомендована література