Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконопроект "Про компанії"

Скачати 71.15 Kb.

Законопроект "Про компанії"
Скачати 71.15 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір71.15 Kb.
ТипЗакон


Парламент

Австралійського Союзу


Уточнюючий законопроект "Про компанії" (Публікуй, що платиш) 2014 року
Проект закону, що вимагатиме надання інформації про певні платежі на користь державних установ у зв'язку з діяльністю з видобування корисних копалин, а також для пов'язаних цілей

1 Розділ 9

Вставити:

Державна структура означає будь-що з наступного:

(a) Союз;

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.

(b) уряд Держави або Території;

(c) уряд іноземної держави;

(d) уряд частини іноземної держави;

(e) орган державної структури, зазначеної в будь-якому з пунктів (a) - (d);

(f) компанію, що належить уряду, зазначеному в будь-якому з пунктів (a) - (d).

Незайманий ліс означає ліс, який складається з місцевих видів, у якому немає жодної чіткої ознаки людської діяльності, а екологічні процеси суттєво не порушені.

Звіт "Публікуй, що платиш" має значення, яке надається в пункті 323F.

Діяльність із видобування корисних копалин означає:

(a) будь-який із наступних видів діяльності, пов'язаних із корисними копалинами, нафтою, природним газом або аналогічними матеріалами:

(i) розвідку;

Природний газ Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.

(ii) пошук;

(iii) відкриття;

(iv) розробку;

(v) видобування; або

(b) заготівлю незайманих лісів.Проект щодо видобування корисних копалин означає один або кілька видів діяльності з видобування корисних копалин, які регулюються окремим контрактом, ліцензійним, лізинговим або концесійним договором, у зв'язку з яким здійснюються платежі (в тому числі платежі в натуральній формі) на користь державної структури.

2 Наприкінці Частини 2M.3

Додати:


Розділ 9—Публікуй, що платиш

323E Застосування Розділу

Цей Розділ застосовується по відношенню до публічної компанії або великої приватної компанії з обмеженою відповідальністю у зв'язку з:

(a) діяльністю з видобування корисних копалин та проектами щодо видобування корисних копалин у будь-якій частині світу;

Приватне підприємство, також приватна компанія, фірма - підприємство, створене приватними особами, засноване на приватній власності, і що оперує приватним капіталом. Приватна компанія має обмежене число членів з лімітованим правом на передачу своїх акцій і не має права повідомляти публічну підписку на свої акції.
та

(b) платежами (в тому числі платежами в натуральній формі), наданими в будь-якій частині світу; та

(c) дочірніми компаніями цієї компанії, незалежно від того, чи вони зареєстровані в Австралії, чи за її межами.

323F Подання звітів компаніями, які беруть участь у проектах щодо видобування корисних копалин

(1) Якщо публічна компанія або велика приватна компанія з обмеженою відповідальністю (надалі - підзвітна компанія), яка повинна підготувати фінансовий звіт за фінансовий рік відповідно до розділу 292:

(a) бере участь в одному або кількох видах діяльності з видобування корисних копалин; або

(b) є холдинговою компанією юридичної особи, яка бере участь в одному або кількох видах діяльності з видобування корисних копалин;

Хо́лдингова компа́нія (від англ. holding company) - юридична особа, що є власниками інших юридичних осіб або здійснює контроль над такими юридичними особами як пов'язана особа. Зазвичай це публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

протягом такого фінансового року, тоді підзвітна компанія повинна включити звіт відповідно до розділу 323G (надалі - звіт "Публікуй, що платиш") за фінансовий рік у фінансову звітність, зазначену в пункті 295(1)(a).

Примітка: Звіт "Публікуй, що платиш", який включено до фінансової звітності, підлягає дії вимог, які застосовуються до фінансової звітності або фінансового звіту в цілому, таких як пункти 295(3) - (5) (Примітки та заява директорів), розділ 296 (Дотримання стандартів і положень бухгалтерського обліку) та розділ 301 (Аудит річного фінансового звіту).

Фінансова звітність Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

(2) Якщо підзвітна компанія не подає фінансового звіту до АКІЦП відповідно до пункту 319, така підзвітна компанія повинна подати АКІЦП звіт "Публікуй, що платиш":

(a) якщо підзвітна компанія повинна подати фінансовий звіт іншій установі відповідно до звільнення або внесення змін згідно з Частиною 2M.6 – у той самий день, в який вона подає фінансовий звіт; або

(b) в інших обставинах – якомога швидше після того, як звіт "Публікуй, що платиш" буде підготовлено.

323G Зміст звіту "Публікуй, що платиш"

(1) Звіт "Публікуй, що платиш" повинен зазначати кожний платіж, який підлягає декларуванню та який зроблено протягом такого фінансового року:

(a) підзвітною компанією; або

(b) дочірньою компанією підзвітної компанії.

Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.

(2) Будь-який платіж, який підлягає декларуванню, – це платіж (в тому числі платіж у натуральній формі) на користь державної структури по відношенню до будь-якої діяльності з видобування корисних копалин, у зв'язку з будь-чим із наступного:

(a) виробничими компенсаційними виплатами;

(b) податками, які накладаються на доходи, виробництво або прибутки компанії (не включаючи податки, які накладаються на особисті доходи фізичних осіб або на споживання чи продаж);

(c) роялті;

(d) дивідендами;

(e) бонусами за підписання, відкриття або видобування;

(f) ліцензійною платою, орендною платою, реєстраційними платежами або іншою винагородою за ліцензії або концесії;

(g) покращенням інфраструктури;

(h) соціальними виплатами;

(i) охоронними послугами.

(3) Однак, будь-який платіж не є таким, що підлягає декларуванню, якщо загальна сума:

(a) такого платежу; та

(b) будь-яких інших платежів, які разом із таким платежем становлять серію пов'язаних платежів;

є меншою, ніж 100 000 доларів.

Звітність з розбивкою на складові

(4) Звіт "Публікуй, що платиш" – для кожного проекту щодо видобування корисних копалин, в якому бере участь підзвітна компанія або дочірня компанія такої підзвітної компанії – повинен зазначати:

(a) для кожного виду платежу, який підлягає декларуванню та який зазначений у будь-якому підпункті пункту (2) – загальну суму такого виду платежу, який підлягає декларуванню та який надано у зв'язку з проектом; та

(b) загальну суму всіх платежів, які підлягають декларуванню та які надані у зв'язку з проектом.

(5) Звіт "Публікуй, що платиш" – для кожної державної структури, на користь якої підзвітна компанія або дочірня компанія такої підзвітної компанії надає платіж, який підлягає декларуванню, – повинен зазначати:

(a) для кожного виду платежу, який підлягає декларуванню та який зазначений у будь-якому підпункті пункту (2) – загальну суму такого виду платежу, який підлягає декларуванню та який надано державній структурі; та

(b) загальну суму всіх платежів, які підлягають декларуванню та які надані державній структурі.

(6) Звіт "Публікуй, що платиш" не повинен штучно об'єднувати платежі в такий спосіб, який приховує деталі конкретного платежу.323H Звітування про платежі, здійснені спільними підприємствами та іншими структурами

(1) Цей розділ застосовується по відношенню до будь-якої публічної компанії або великої приватної компанії з обмеженою відповідальністю (надалі – компанія-учасниця), яка:

(a) входить до спільного підприємства або аналогічного утворення та займається одним або кількома видами діяльності з видобування корисних копалин;

Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.
або

(b) є холдинговою компанією юридичної особи (надалі – дочірня компанія компанії-учасниці), яка входить до спільного підприємства або аналогічного утворення та займається одним або кількома видами діяльності з видобування корисних копалин.

(2) Положення можуть визначати обставини, за яких країна-учасниця або дочірня компанія країни-учасниці розглядається – для цілей цього Розділу – як така, що:

(a) бере участь у діяльності з видобування корисних копалин; або

(b) бере участь у проекті щодо видобування корисних копалин, який пов'язаний із діяльністю з видобування корисних копалин; або

(c) здійснила платіж, який було здійснено спільним підприємством або особою у зв'язку з діяльністю з видобування корисних копалин.

Примітка 1: Це може призвести до того, що компанія-учасниця повинна буде надати звіт "Публікуй, що платиш", в якому зазначаються платежі, які підлягають декларуванню, надані спільним підприємством або особою.

Примітка 2: Положення можуть вимагати, щоб сума платежу, який підлягає декларуванню, була вирахувана в певний спосіб (див. пункт 323J). Наприклад, ці положення можуть вимагати, щоб сума платежу, який підлягає декларуванню, була пропорційно розподілена серед учасників спільного підприємства відповідно до суми частки кожного учасника в такому спільному підприємстві.323G Форма звіту "Публікуй, що платиш"

(1) Положення можуть визначати спосіб, в який:

(a) платіж, який підлягає декларуванню, має бути задекларований; та

(b) сума платежу, який підлягає декларуванню, має бути розрахована.

(2) Якщо у звіті "Публікуй, що платиш" зазначено, що платіж, який підлягає декларуванню, було здійснено в натуральній формі або у валюті, іншій, ніж австралійські долари, у такому звіті має бути зазначено, як було розраховано такий платіж.

323K Публікація звіту

(1) Австралійська комісія з інвестицій та цінних паперів (АКІЦП) повинна опублікувати звіт "Публікуй, що платиш" на своєму веб-сайті, у відкритому та придатному для розпізнавання електронними засобами форматі, якомога раніше після отримання звіту та в будь-якому разі не пізніше 28 днів після його отримання.

Австралійській долар (англ. Australian dollar, код: AUD) - офіційна валюта Австралії та незалежних тихоокеанських держав Кірибаті, Науру і Тувалу. Ділиться на 100 центів. Звичайно скорочується знаком долара ($), але існують й інші скорочення (A$, $A, AU$ і $AU).
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

(2) АКІЦП не повинна стягувати плату за надання доступу до звіту, опублікованого відповідно до підпункту (1).

3 Наприкінці розділу 342

Додати:


Положення "Публікуй, що платиш"

(4) З урахуванням пункту (5) АКІЦП не повинна видавати наказ відповідно до розділу 340 або 341 по відношенню до вимоги за Розділом 9 Частини 2M.3.

(5) Пункт (4) не перешкоджає АКІЦП видавати накази для цілей звільнення холдингової компанії від будь-якої вимоги по відношенню до дочірньої компанії, якщо:

(a) застосовується будь-що з наступного:

(i) суттєві довгострокові обмеження істотно заважають холдинговій компанії застосовувати свої права на активи або управляти дочірньою компанією;

(ii) інформацію, яка необхідна для виконання цієї вимоги, не можна отримати без непропорційних витрат або неналежної затримки;

(iii) дочірня компанія є дочірньою компанією холдингової компанії лише тому, що така холдингова компанія володіє акціями такої дочірньої компанії з єдиною метою їхнього продажу; та

(b) через питання, зазначене в пункті(a), холдингова компанія не включає жодну іншу фінансову інформацію, пов'язану з дочірньою компанією, до консолідованої фінансової звітності.

4 Застосування поправок

Поправки, зроблені цим Законом, застосовуються по відношенню до платежів, які підлягають декларуванню та які зроблені протягом фінансового року, в якому такий пункт вступає в силу, та кожного наступного фінансового року.


Скачати 71.15 Kb.

  • 1 Розділ 9
  • Звіт "Публікуй, що платиш"
  • Проект щодо видобування корисних копалин
  • 2 Наприкінці Частини 2M.3
  • 323F Подання звітів компаніями, які беруть участь у проектах щодо видобування корисних копалин
  • 323G Зміст звіту "Публікуй, що платиш"
  • 323H Звітування про платежі, здійснені спільними підприємствами та іншими структурами
  • 323G Форма звіту "Публікуй, що платиш"
  • 3 Наприкінці розділу 342