Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконопроекту «Про Освіту»

Скачати 207.95 Kb.

Законопроекту «Про Освіту»
Скачати 207.95 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 19.03.2017
Розмір 207.95 Kb.
Тип Закон
  1   2

Пропозиції щодо нового Законопроекту «Про Освіту»

від комітету Модернізації та інформатизації освіти Громадської ради при МОН України

19 серпня 2015 р.Тетяна Нанаєва,

голова комітету Модернізації та інформатизації освіти Громадської ради при МОН України,

Комітет, який я очолюю, підтримує новий Занопроект в цілому, однак, звертає увагу МОН України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки та громадськості на наступне:Новий законопроект не враховує численні проблеми системного характеру в інформатизації освіти і вимоги інформаційного суспільства та цифрової економіки знань до освіти, а саме:

 1. Internet Connectivity: Законопроект не забезпечує право учасників навчального процесу на вільний доступ до швидкісного широкосмугового інтернету в навчальних закладах, бібліотеках тощо, що означає, не надає право на доступ до інформації з таких джерел як едектронні енциклопедії, е-бібліотеки, віртуальні музеї, навчальні он-лайн ресурси та інші джерела інформації в електронному форматі.
  Віртуа́льний музе́й - музей, що існує у глобальній інформаційно-комунікаційній мережі інтернет завдяки об'єднанню інформаційних і творчих ресурсів для створення принципово нових віртуальних продуктів: віртуальних виставок, колекцій, віртуальних версій неіснуючих об'єктів та ін.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Підручник вже давно не є єдиним джерелом інформації, однак новий Законопроект Про освіту зневажає цей факт. ШСД (широкосмуговий доступ) до мережі інтернет визнаний в багатьох країнах світу універсальною послугою та універсальним правом людини на рівний доступ до інформації у глобалізованому світі, особливо це стосується мешканців сільских та віддалених районів, людей з особливими потребами, а також сімей з низьким статком, що є однією із умов задля забезпечення їм рівного доступу до інформації та освіти.
  Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


*Швідкісний – мається на увазі - 100 Mbit/s.

Див. наприклад:

 • UNESCO adopted Qingdao Declaration together with scores of member states during the International Confernece on ICT and Post-2015 Education in Qingdao, in which they made statement on the access to ICT and the internet: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002333/233352E.pdf

 • UN Declares Internet Access a Human Right

http://www.digitaltrends.com/computing/un-declares-internet-access-a-human-right/

 • Посилання на матеріали ООН «The Right to Internet Access: https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_Internet_access

 • Act of the Federal Communication Service in the USA: https://www.fcc.gov/encyclopedia/universal-service, https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_service

https://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_universal_service Швейцарія була першою з країн Європи, яка у 2008 р.
Європа є однією з частин світу, що обіймає частину материка Євразія. Площа Європи становить понад 10,5 млн км², населення - близько 730 млн осіб.
визнала послугу доступу до мережі інтернет універсальною послугою, після неї Фінляндія, https://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_universal_service тощо.

Пропозиція 1:

Внести до нового Законопроекту «Про освіту» доповнення у статті:

Розділ I. Стаття 3, параграф 1 (Зміст права на освіту)

Розділ I. Стаття 4, параграф 2 (Право на рівність умов доступу до освіти)

Розділ I. Стаття 7, параграф 3 (Державна політика у сфері освіти)

Розділ I. Стаття 7 , параграф 4 (Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є...)

Держава забезпечує право учасників навчального процесу на рівний доступ до швидкісного широкосмугового інтернету, до інформаційних та навчальних цифрових ресурсів в он-лайні.

Міські та державні органи влади забезпечують навчальні заклади постійним швидкісним (100 Mbit/s) широкосмуговим доступом до мережі Інтернет.

Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Детальніше:А)

Роділ I.

Стаття 3. Зміст права на освіту

Розділ I.

Стаття 3. Зміст права на освіту

1. Кожен має право на освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти, право на безоплатну освіту (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів) у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальними законами.

1. Кожен має право на освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на рівність умов доступу до освіти, право на безоплатну освіту (за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів) у випадках, визначених Конституцією, цим та іншими спеціальними законами, а також право на рівний доступ до освітніх ресурсів , в тому числі і цифрових та он-лайн ресурсів в мережі Інтернет.

Б)

Розділ I.

Стаття 4. Право на рівність умов доступу до освіти

Розліл I.

Стаття 4. Право на рівність умов доступу до освіти

 1. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.

 2. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2. Не вважається порушенням права на рівність умов доступу до освіти встановлення відповідно до закону особливих критеріїв доступу до дошкільної, середньої, професійної та вищої освіти, зумовлених специфікою освітніх програм; необхідністю створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами.
 1. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.

 2. Держава забезпечує право учасників навчального процесу на рівний доступ до мережі інтернет, до освітніх цифрових ресурсів, в тому числі і до електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів у вільному доступі.

2. Не вважається порушенням права на рівність умов доступу до освіти встановлення відповідно до закону особливих критеріїв доступу до дошкільної, середньої, професійної та вищої освіти, зумовлених специфікою освітніх програм; необхідністю створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами. (не чітке визначення, можуть бути різночитання?)


В)

Розділ I.

Стаття 7. Державна політика у сфері освіти

Розділ I.

Стаття 7. Державна політика у сфері освіти

3. Засадами державної політики у сфері освіти є:

забезпечення рівності прав та обов’язків закладів освіти, незалежно від їх типу;

забезпечення якості освіти;

забезпечення рівного доступу до освіти незалежно від будь-яких обставин та ознак; позитивні дії для забезпечення рівного доступу до освіти;XXXXXXXXXXXXXXX

ХХХХХХХХХХХХХХХХ

інституційне відокремлення здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти;

прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень;

фінансова, академічна та адміністративна автономія закладів освіти у межах, визначених законодавством;

сприяння навчанню впродовж життя;

інтеграція у міжнародне освітнє та наукове середовище;

верховенство права;

державно-громадське партнерство, забезпечення державно-громадських форм управління у сфері освіти;

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

відповідальність та підзвітність

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

4. Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, плани діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти, закладів освіти державної і комунальної форм власності


3.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Засадами державної політики у сфері освіти є:

забезпечення рівності прав та обов’язків закладів освіти, незалежно від їх типу;

забезпечення високої якості освіти;

забезпечення рівного доступу до освіти незалежно від будь-яких обставин та ознак; позитивні дії для забезпечення рівного доступу до освіти;забезпечення рівного доступу учасникам навчального процесу до мережі швидкісного широкосмугового інтернету (100 Mbit/s) та якісних цифрових он-лайн ресурсів у вільному доступі в закладах освіти незалежно від їх типу;

Забезпечення захисту комп`ютеризованих систем, персональних даних, а також обмеження доступу учасників навчального процесу до небажаного контенту»

інституційне відокремлення здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти;

прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень;

фінансова, академічна та адміністративна автономія закладів освіти у межах, визначених законодавством;

сприяння навчанню впродовж життя;

інтеграція у міжнародне освітнє та наукове середовище;

верховенство права;

державно-громадське партнерство, забезпечення державно-громадських форм управління у сфері освіти;державно-приватне парнерство в рамках чинного законодавства

відповідальність та підзвітністьчіткі показники ефективності навчання,

спрямованість на кінцевий результат.

(прим. На відміну від процесо-зорієнтованої освіти, де ніхто не відповідає за результат навчання та забезпечення конкурентоздатності та employability тих, хто навчається)

4. Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз соціально-економічного розвитку держави та освіти України, освітня політика та стратегія розвитку освіти України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, плани діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти, закладів освіти державної і комунальної форм власності з чіткими вимірюваними показниками та очікуваними результатами.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.


 1. Accessibility: Уможливлення забезпечення учасників навчального процессу сучасними засобами навчання, закрема комп’ютерною технікою та сучасними мультимедійними електронними підручникам і іншими освітніми он-лайн ресурсами у вільному доступі.

Враховуючі доволі низьку заробітну плату вчителів та викладачів, а також категорії соціально незахищених верств населення (малозабезпечені та багатодітні сім’ї, школярі та студенти з особливими освітніми потребами, тощо), держава, а саме МОН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство інфраструктури, Міністерство фінансів України, інші відповідні відомства в рамках державно-суспільного та державно-приватного партнерства, мають забезпечити їх доступ до комп‘ютерної техніки та навчальних інтернет ресурсів, застосовуючи програми TPP (Teacher Purchasing Program) та SPP (Student Purchasing program) , або інші підходи та програми залдя...
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Міністерство соціальної політики України Міністерство соціальної політики України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства праці та соціальної політики України.


 • удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях;
  Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.


 • створення умов для освіти особи упродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної);

 • створення умов високоякісної системи освіти, доступної для кожної людини, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами;
  Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

  1   2


Скачати 207.95 Kb.

2021