Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про Державний земельний кадастр»

Скачати 29.17 Kb.

Закону України «Про Державний земельний кадастр»
Скачати 29.17 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір29.17 Kb.
ТипЗаконЩодо забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав
Відповідно до статті 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр», частини другої статті 10, статті 28і Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 22.02.
Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Када́стр (фр. Cadastre; рос. кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) - упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, господарське, економічне та просторове положення об'єктів, що підлягають обліку в системі відповідного рівня управління.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Речові права - це права, що встановлюють панування особи над речами і усувають всіх інших осіб від можливості впливу на ці речі. Речові права є абсолютними, тому що вони встановлюють монопольну владу особи над речами.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2012 № 118 «Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав».

Вказаною постановою Уряду затверджено Порядок надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та Порядок надання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, органу державної реєстрації прав доступу до перегляду кадастрових карт (планів).

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Надання інформації про зареєстровані земельні ділянки та про зареєстровані права здійснюється на центральному рівні Укрдержреєстром та Держземагентством в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв'язку з використанням електронного цифрового підпису.

Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Порядок та процедуру інформаційної взаємодії при наданні Укрдержреєстром інформації про зареєстровані речові права на земельні ділянки Держземагентству та наданні Держземагентством до Укрдержреєстру інформації про зареєстровані земельні ділянки визначено Регламентом надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, затвердженим наказом Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.12.2012 № 1779/5/748, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.12.2012 № 2056/22368.

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Так, інформаційний файл про зареєстровані земельні ділянки, що містить відомості про зареєстровані протягом дня земельні ділянки, формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та надається Укрдержреєстру не пізніше наступного робочого дня від дати державної реєстрації земельної ділянки.

Інформаційний файл про зареєстровані речові права на земельну ділянку, що містить відомості про внесені протягом дня до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки, формується за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надається Держземагентству не пізніше наступного робочого дня.

Порядок та процедура надання Держземагентством до Укрдержреєстру інформації про земельні ділянки на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно визначені Регламентом надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про земельні ділянки, затвердженим наказом Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.12.2012 № 1779/5/748, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.12.2012 № 2056/22368, згідно з яким інформаційні файли запитів про земельні ділянки від державних реєстраторів прав на нерухоме майно формуються та передаються до Держземагентства України.

Держземагентство України не пізніше трьох робочих днів з дня отримання файла запитів надає файл відповідей.

Надання, зокрема, файлів запитів державних реєстраторів прав на нерухоме майно щодо надання інформації про земельні ділянки / файлів відповідей відбувається через сервер обміну - файловий сервер. Сервер обміну розгортається Держземагентством, до якого забезпечується доступ через телекомунікаційні мережі загального користування.

На сьогодні повністю забезпечено роботу технологічного процесу подання запитів державних реєстраторів прав щодо надання інформації про зареєстровані земельні ділянки та отримання на запити державних реєстраторів прав на нерухоме майно інформації про зареєстровані земельні ділянки.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
При цьому звертаємо увагу, що запити державних реєстраторів прав на нерухоме майно формуються за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.Разом з тим, у разі виникнення проблемних питань інформаційної взаємодії органу державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, прошу терміново повідомляти Укрдержреєстр з відповідним описанням ситуації, що виникла.


Скачати 29.17 Kb.

  • Закону України
  • Міністерства юстиції України