Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Скачати 140.55 Kb.

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Скачати 140.55 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір140.55 Kb.
ТипЗаконПРОГРАМА

забезпечення окремих категорій громадян міста Карлівка безкоштовним перевезенням у міському автомобільному транспорті загального користування на 2016-2018

1.Загальна частина

Програма розроблена відповідно до ст.. 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст..

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
91 Бюджетного кодексу України,Законів України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи»,»Про охорону дитинства»,»Про статус військової служби і ветеранів

органів внутрішніх справ та їх соціальний захист»,»Про реабілітацію жертв

політичних репресій на Україні»,»Про автомобільний транспорт», постанов

Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р.

Ветеран (лат. veteranus - від «vetus» - старий) - професійний вояк, який відслужив визначений термін у римській армії.
№ 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспортні загального користування», від 16.08.1994 р.№ 555 «Про поширення чинності постанови КМУ від 17.05.1993 року № 354»,

рекомендаційного листа Міністерства фінансів України від 18.03.

Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
2016 року № 31-

09010-16-21/70140, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій

населення на міському сполученні автомобільним транспортом загального

користування та підвищення рівня соціального захисту окремих категорій

населення міста.

Виконання програми дасть можливість забезпечити безкоштовне перевезення окремих пільгових категорій населення міста.2.Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Чинним законодавством України визначено ряд пільг окремим категоріям громадян.

Разом з тим, у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг передбачених законодавством та компенсацій на пільговий проїзд окремих категорій громадян не передбачені.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Згідно даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб управління праці та соціального захисту населення Карлівської райдержадміністрації, право на пільги по місту Карлівка станом на 01.04.2016 р. мають 5593 осіб., з них:

-інваліди війни – 56 осіб;

-учасники бойових дій – 102 особи;

-учасники війни – 214 осіб;

-члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни -124 особи;

-громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії-98 осіб;

-ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ -22 особи;

Органи внутрішніх справ (ОВС) - у пострадянських країнах, а в Україні - до утворення Національної поліції - правозахисні органи державної виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави.

-інвалідів від загального захворювання 1 та 11 групи – 477 осіб;

-дітей інвалідів – 49 осіб;

-інвалідів військової служби -5 осіб;

-багатодітних сімей - 94 особи;

-дітей з багатодітних сімей - 167 осіб;

-жертв нацистських переслідувань – 1 особа;

-пенсіонерів за віком – 4183 особи;

-почесний громадянин міста – 1особа.

Для забезпечення реалізації права даних категорій громадян на пільги, передбачені законодавством України, є необхідним прийняття міської Програми.

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.


3. Мета та завдання програми

Метою програми є :

Поліпшення соціального захисту окремих категорій громадян м. Карлівка;

Виконання вимог законодавства щодо безкоштовного перевезення окремих пільгових категорій населення.

Основним завданням є :

Здійснення адресної допомоги по перевезенню пільгових категорій громадян на міських маршрутах загального користування відповідно до Порядку (додаток № 1)4.Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених в міському бюджеті на відповідний період.

Головний розпорядник коштів Карлівська міська рада.

Карлівська міська рада - орган місцевого самоврядування у Карлівському районі Полтавської області з центром у місті Карлівка. Окрім міста Карлівка раді підпорядковано селище Іванівка та селище Солона Балка.
Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі виконання бюджету на відповідний період.

5.Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити перевезення окремих пільгових категорій, які мають право на пільги відповідно до законодавства.

Соціальний захист найбільш незахищених категорій населення, які проживають на території міської ради.

ПАСПОРТ

забезпечення окремих категорій громадян міста Карлівка безкоштовним перевезенням у міському автомобільному транспорті загального користування на 2016-2018 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Карлівська міська рада

2.

Підстава для розробки Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Бюджетний Кодекс України.

3.

Розробник Програми

Карлівська міська рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

Карлівська міська рада

5.

Учасники Програми

Карлівська міська рада, управління праці та соціального захисту населення Карлівської РДА, Територіальний центр.

6.

Термін реалізації Програми

2016 – 2018 роки

7.

Джерело фінансування Програми

Міський бюджет


ПОРЯДОК

виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових

категорій громадян на міських маршрутах загального користування на 2016 – 2018 роки

1.Загальні положення

1.1.Порядок проведення розрахунків за відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян на міських маршрутах загального користування визначає процедуру прийняття від суб’єктів господарювання (перевізників), які здійснюють перевезення громадян міськими автобусними маршрутами загального користування,щомісячних звітів про перевезення пасажирів пільгової категорії, розрахунку сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд міським автомобільним транспортом загального користування окремих категорій громадян.

1.2.За рахунок коштів з місцевого бюджету здійснюється відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян на міських маршрутах загального користування.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.


2.Перелік категорій пільговиків

2.1. Право на одержання компенсації за проїзд автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування за рахунок міського бюджету мають пільгові категорії громадян, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованого реєстру осіб, загальна кількість яких по м. Карлівка складає 5593 особи, в тім числі :

-інваліди війни – 56 осіб;

-учасники бойових дій – 102 особи;

-учасники війни – 214 осіб;

-члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни -124 особи;

-громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії-98 осіб;

-ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ -22 особи;

-інвалідів від загального захворювання 1 та 11 групи – 477 осіб;

-дітей інвалідів – 49 осіб;

-інвалідів військової служби -5 осіб;

-багатодітних сімей - 94 особи;

-дітей з багатодітних сімей - 167 осіб;

-жертв нацистських переслідувань – 1 особа;

-пенсіонерів за віком – 4183 особи;

-почесний громадянин міста – 1особа.

Пільги на безоплатний проїзд міським автомобільним пасажирським транспортом загального користування надаються незалежно від місця проживання осіб, які мають право на пільги.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.

Пільги надаються на підставі посвідчення, що дає право на пільги.3.Порядок відшкодувань перевізникам витрат за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян

3.1. Карлівська міська рада, як Платник укладає договір з перевізником ( далі Перевізник ТзДВ «Карлівське АТП-15340») для здійснення безкоштовних перевезень пільгових категорій населення м. Карлівки пасажирським автомобільним транспортом загального користування.

3.2.Розпорядженням міського голови створити склад робочої групи з перевірки перевезень пільгової категорії населення міста Карлівки в складі 3 осіб з числа : особи управління праці та соціального захисту населення (за згодою) депутата міської ради, спеціаліста міської ради, представника перевізника (далі Робоча група);

3.3. Робоча група з перевірки перевезень пільгової категорії населення міста щоквартально :

- проводить обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах ;

-протокольно оформляє результати обстеження (визначає коефіцієнт співвідношення безоплатних та платних пасажирів) для застосування у проведенні розрахунків на відшкодування перевізникам витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян;

3.4.Перевізник надає до Карлівської міської ради розрахунок витрат (згідно договору), акти звірки за пільгові перевезення форма «3 пільга»,рахунок-фактуру, акт виконаних робіт щомісячно, до 5 числа наступного за звітним місяцем.

Перевізник зобов’язаний :

-беззаперечно виконувати вимоги Законів України «Про транспорт» (ст..12 «Обов’язки та права підприємств транспорт» ,(ст..37 «Додаткові зручності для окремих категорій пасажирів під час перевезень») у частині надання права на пільги громадян щодо користування траспортом, відповідно до укладеного договору;

- безперешкодно допускати представників робочої групи для обстеження пасажиропотоку, перевірки правильності ведення обліку безоплатно перевезених пасажирів;

-своєчасно надавати Платнику розрахунки витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян на міських маршрутах.

4.Порядок виділення та використання компенсації

4.1.Для отримання компенсації Перевізник щомісяця до 15 числа місяця наступного за звітним, повинен надавати до Карлівської міської ради наступну звітність :

-розрахунок компенсації за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян ;

- рахунок –фактуру,акт виконаних робіт;

-акт звіряння розрахунків форма «3-пільга»,затверджений Міністерством праці та соціальної політики України від 28.03.2003 р.

Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
№83 «Про затвердження форми № 3-пільга»

4.2. Звіти Перевізника підписуються та скріплюються печаткою (при наявності).

Карлівська міська рада має право перевіряти графік руху по безкоштовному перевезенню пільгових категорії громадян, правильність та достовірність складання звітів, наданих для отримання компенсаційних виплат.

4.3.Карлівська міська рада здійснює фінансування тільки в межах бюджетних асигнувань.

4.4. Відшкодування Перевізнику здійснюватиметься до 20 числа за звітним місяцем.
5.Порядок розгляду спорів

5.1.Спори,що виникають між перевізником і виконавчим комітетом Карлівської міської ради вирішується шляхом переговорів.

5.2.У випадках недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються згідно з чинним законодавством України.КАРЛІВСЬКА МІСЬКА

Карлівського району

Полтавської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я


від 25 травня 2016 року

м. КарлівкаПро погодження проекту міської

Програми »Забезпечення окремих категорій

громадян м. Карлівка безкоштовним

перевезенням у міському транспорті

загального користування на 2016-2018 роки.

З метою забезпечення прав пільгових категорій населення на безплатний проїзд у міському автомобільному транспорті загального користування відповідно до чинного законодавства України, на виконання положення ст.7 Закону України «Про транспорт», Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги,затвердженим постановою Кабінету Міністрів

України від 29.01.2003 р. № 117 п.12 частини а,відповідно до Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні »,виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1.Погодити проект міської програми «Забезпечення окремих категорій

громадян м. Карлівка безкоштовним перевезенням у міському транспорті

загального користування на 2016-2018 роки».

2. Укласти договір з перевізником –ТзДВ «Карлівське АТП-15340» для здійснення безкоштовних перевезень пільгових категорій населення м. Карлівки

у міському транспорті загального користування.

3. Розпорядженням міського голови створити склад робочої групи з перевірки перевезень пільгової категорії населення м. Карлівки в складі 3 осіб.

4. Робочій групі з перевірки перевезень пільгової категорії населення м. Карлівки щоквартально проводити обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах.

5.Винести на розгляд та затвердження сесією міської ради програму «Забезпечення окремих категорій громадян м. Карлівка безкоштовним перевезенням у міському транспорті загального користування на 2016-2018роки»

6. Рекомендувати фінансування програми передбачити з ІІ півріччя 2016 року

враховуючи реальну потребу споживачів.

Міський голова О.С.Наконечний

24778


Молошна В.О.КАРЛІВСЬКА МІСЬКА

Карлівського району

Полтавської області

Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я


від 26 квітня 2016 року

м. Карлівка

№ 52

Про погодження проекту міської

Програми »Забезпечення окремих категорій

громадян м. Карлівка безкоштовним

перевезенням у міському транспорті

загального користування на 2016-2018 роки.


Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », з

метою соціального захисту пільгових категорій громадян міста Карлівка,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Погодити проект міської програми «Забезпечення окремих

категорій громадян м. Карлівка безкоштовним перевезенням

у міському транспорті загального користування на 2016-2018 роки».

2. Винести на розгляд та затвердження сесією міської ради програму

«Забезпечення окремих категорій громадян м. Карлівка безкоштовним

перевезенням у міському транспорті загального користування на

2016-2018 роки».

3.Рекомендувати перевізнику ТзДВ Карлівському АТП 15340 забезпечити автобуси реєстраторами розрахункових операцій.

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) - це пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

4. Рекомендувати фінансування програми передбачити з ІІ півріччя

2016 року враховуючи реальну потребу споживачів.


Міський голова О.С.Наконечний

24778

Молошна В.О.
Карлівська міська рада

Карлівського району

Полтавської області

Шоста сесія міської ради сьомого скликання
РІШЕННЯ

від 28 квітня 2016 року м.Карлівка


Про затвердження міської Програми

«забезпечення окремих категорій

громадян м.Карлівка безкоштовним

перевезенням у міському автомобільному

транспорті загального користування

на 2016-2018 роки»


Відповідно до ст..26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши міську Програму «Забезпечення

окремих категорій громадян м. Карлівка безкоштовним перевезенням у міському автомобільному транспорті загального користування на 2016-2018 роки»,

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії , Карлівська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити міську Програму «Забезпечення окремих категорій громадян

м. Карлівка безкоштовним перевезенням у міському автомобільному транспорті

загального користування на 2016-2018 роки»,з доповненням та викладеної в новій

редакції (програма додається).


2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та цін, соціального, культурного розвитку,

будівництва та підприємництва (голова комісії В.В.Пиляй).

Міський голова О.С.Наконечний

24778


Молошна В.


Скачати 140.55 Kb.

 • 1.Загальна частина
 • Міністерства фінансів України
 • 2.Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма
 • Державний бюджет України
 • 3. Мета та завдання програми
 • 4.Фінансування програми
 • 5.Очікувані результати Програми
 • ПАСПОРТ забезпечення окремих категорій громадян міста Карлівка безкоштовним перевезенням у міському автомобільному транспорті загального користування на 201 6-2018
 • р о к и
 • ПОРЯДОК виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міських маршрутах загального користування на 2016 – 2018 роки
 • 2.Перелік категорій пільговиків
 • 3.Порядок відшкодувань перевізникам витрат за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян
 • 4.Порядок виділення та використання компенсації
 • 5.Порядок розгляду спорів
 • КАРЛІВСЬКА МІСЬК А Карлівського району Полтавської області Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я
 • КАРЛІВСЬКА МІСЬК А Карлівського району Полтавської області Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я