Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про туризм»

Скачати 101.31 Kb.

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про туризм»
Скачати 101.31 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір101.31 Kb.
ТипЗакон

Додаток 1

до листа від 18.08.2014 № 242/01-04ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ

27.09.2013 № 26- 12 / VІ


Про Програму розвитку туризму

в районі на 2013-2020 роки


Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про туризм», «Про курорти», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 №1088-р «Про схвалення Стратегії розвитку курортів і туризму», рішення обласної ради від 26.06.
Райо́нна ра́да - орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст певного району у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2012 №16-4/VІ «Про затвердження програми розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки», враховуючи клопотання Черкаської районної державної адміністрації від 16.09.2013 №605/01-01-7, за погодженням постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, президії, з метою більш ефективного використання туристичних ресурсів, створення належних умов для розвитку туризму в районі, залучення інвестицій, сприяння самозайнятості населення, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, створення позитивного іміджу району районна рада

ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Програму розвитку туризму в районі на 2013-2020 роки (додається).

 2. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації щорічно до 30 грудня інформувати районну раду про хід виконання програми.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Голова ради М.І.Смірнов


Додаток

до рішення районної ради

від 27.09.2013 №26- 12 /VІ

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РАЙОНІ

НА 2013 – 2020 РОКИ
Загальні положення

Програма розвитку туризму в районі на 2013 – 2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до основних вимог законів України:

«Про туризм», «Про курорти», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», інших нормативно-правових актів, які регулюють туристично-рекреаційну сферу в Україні та спрямовані на реалізацію положень Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
, Програми розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 26.06.2012 № 16-4/VI.

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в районі. Так туризм істотно впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство та переробна промисловість, виробництво товарів широкого вжитку та сувенірної продукції з відродженням народних промислів і традиційних ремесел, є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки.

Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.
Для розвитку туристично-рекреаційної сфери в районі є такі передумови як розгалужена мережа транспортних коридорів, залучення всіх видів транспорту (автодорожнього, залізничного, водного, повітряного), наближеність до обласного центру, м’який клімат, наявність трудових ресурсів, сприятливий клімат для інвесторів. Розвинений аграрний сектор, традиційна гостинність місцевого населення створюють умови для розвитку екотуризму та розбудови туристично-рекреаційних комплексів.
Ремесло́ (або ремество́)- у середньовічному місті дрібне промислове виробництво, що базувалося на ручній праці.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
Насе́лення - сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі, місті, області, частини країни, країні, континенту чи всієї земної кулі тощо). Наука, яка вивчає розмір, структури, динаміку руху і розвиток населення, зветься демографією.
Важливими факторами розвитку туристичної галузі, в т.ч.
Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.
пізнавального туризму, є вагомий історико-культурний, історико-архітектурний та природно-рекреаційний потенціал району.

Територія району займає площу 160,8 тис. га, з них близько 65,7 тис.га – ліси. Під водою зайнято 21,7 тисяч гектарів.

Територією району протікають малі ріки: Тясмин, Рось, Вільшанка, Ірдинь та Ірдинка, а також головна водна артерія центру України і, зокрема, Черкащини – річка Дніпро, яка має і транспортне, і рекреаційне значення. В районі знаходиться частина Кременчуцького водосховища, узбережжя та острови, які використовуються для відпочинку. Розташована велика кількість оздоровчих закладів.

Район має визначні пам'ятки історії та культури, зокрема Преображенська церква, Римо-католицький костел, приміщення земської лікарні, будинок поляка Нагановського у селі Мошни, в якому перебував Т.Г.

Кременчу́цьке водосхо́вище - одне з шести великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро в Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях України. Розташоване між Канівським та Дніпродзержинським водосховищами.
Костел (пол. kościół) - одна з назв релігійної споруди християн-католиків, церква, римо-католицький храм. Місце проведення богослужінь. Слово "костел" походить від лат. castellum - укріплене місце, замок, а пол.
Шевченко, храм Святоонуфріївського монастиря у селі Чубівка та ін.

На території району налічується 146 пам’ятників та пам’ятних знаків. Крім того, до послуг туристів шість музеїв, з яких чотири «народні» та краєзнавчі музеї в селах Леськи та Мошни. До таких маловідомих, але героїчних подій в історії належить Кумейківська битва, яка відбулася 1637році.

Трудову і бойову славу район склали 13 Героїв Радянського Союзу, 26 Героїв Соціалістичної Праці, відомі письменники та діячі мистецтв України.

Куме́йківська би́тва - бій між селянсько-козацьким і польсько-шляхетським військом під селом Кумейками. Нині село розташоване в Черкаській області.
Краєзна́вчий музе́й - один із типів народних музеїв. Музеї цього профілю збирають, зберігають, вивчають і експонують матеріали, що розповідають про природу, економіку, історію і культуру певного краю (області, району, міста, села).
Герой Соціалістичної Праці Геро́й Соціалісти́чної Пра́ці - почесне звання в СРСР у 1938–1991 роках, вища ступінь відзнаки за працю. За видатні заслуги воно могло присуджуватися неодноразово.
Герой Радянського Союзу Геро́й Радя́нського Сою́зу - державна нагорода часів Радянського союзу (1934-1991). Встановлена постановою Центрального Виконавчого Комітету СРСР від 16 квітня 1934 року як відзнака за особисті або колективні заслуги перед радянською державою, пов'язані зі здійсненням «героїчного подвигу».

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення ефективного використання всіх туристичних ресурсів задля підвищення соціально-економічного рівня сіл району, якості життя місцевих громадян, створення належних умов для розвитку туризму в районі, залучення інвестицій, створення на місцях нових робочих місць та вирішення питання само зайнятості населення, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення заходів, спрямованих на розбудову туристичної інфраструктури району, а також створення позитивного іміджу району.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


Основними завданням Програми є:

виявлення та залучення до співпраці потенційних об'єктів туристичної діяльності;

узгодження дій зацікавлених у розвитку туристичної сфери сторін та прив'язка заходів до туристичних сезонів;

забезпечення раціонального використання та відновлення природного та історико-культурного середовища району;

розробка та впровадження туристичних маршрутів на території району;

розвиток перспективних видів туризму, із врахуванням потенціалу району, в тому числі сільського, спортивно-оздоровчого та зеленого туризму, турів вихідного дня;

Екотуризм або екологічний туризм - тип туризму, що полягає у подорожах до природних недоторканих людиною та, часто, природоохоронних територій. Екотуристи намагаються не здійснювати значного впливу на територію.

підвищення рівня культури та зміцнення здоров'я громадян через популяризацію історико-культурного та оздоровчого туризму.
Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення заходів програми здійснюється у межах коштів, передбачених місцевими бюджетами та іншими джерелами не забороненими законодавством.


Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу створити позитивний імідж району, як розвинутого туристичного регіону Черкащини; забезпечити якісний туристичний продукт, здатний максимально задовольнити потреби населення та комплексний розвиток туристичної сфери, завдяки багатству природної та історико-культурної спадщини;

Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Турист́ичний продýкт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі. Являє собою комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).
ефективно сприяти туристичному обміну та збільшенню потоків туристів, виготовляти високоякісну рекламну продукцію про туристичні можливості краю та поліпшувати якість екскурсій, збільшити кількість екскурсантів, покращити умови відпочинку та оздоровлення населення, а також збільшити частку в’їзного туризму, що у свою чергу призведе до можливості отримання додаткових фінансових ресурсів у місцевий бюджет.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.


Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на районну державну адміністрацію.

Координація роботи з виконання програми здійснюється відділом

культури і туризму райдержадміністрації.

Виконавці заходів, зазначені у програмі, інформують про хід її виконання відділ культури і туризму районної державної адміністрації до 10 грудня щорічно.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів програми відділ культури і туризму подає до 20 грудня районній державній адміністрації, яка до 30 грудня щорічно інформує районну раду.

Внесення змін до програми здійснюється районною радою за поданням районної державної адміністрації.

Додаток 1

до Програми
Основні заходи щодо реалізації Програми

розвитку туризму в районі на 2013-2020 роки

№ пор.

Заходи

Виконавці

Термін виконання

1.


Інвентаризація, паспортизація туристичних ресурсів району, формування та ведення відповідного реєстру, ство-рення бази даних об'єктів туристичної інфраструктури району.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети

селищної та

сільських рад

грудень


2013р.2.

Сприяти у відкритті музею Т.Г.Шевченка "Останній шлях кобзаря".

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчий комітет Мошнівської сільської ради

березень


2014р.

3.

Сприяти створенню нових музеїв на території району

(с.Софіївка - музей народних промислів) та відновлення роботи музеїв на громадських засадах, що припинили свою діяльність.

(с. Байбузи, с.Яснозір'я - музеї історії села)

Виконавчі комітети

сільських рад

с.Софіївка,

с. Байбузи,

с. Яснозір'я


2017р.


2015р.

2014р.


4.

Забезпечити благоустрій сіль-ських та селищного парків, встановити дитячих майдан-чиків, місця відпочинку.

Виконавчі комітети

селищної та

сільських радПостійно


5.


Сприяти відновленню пам'яток архітектури, історії, культури

у с.Мошни.Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконком Мошнівської сільської ради

2014- 2020р.6.

Розробити в межах території району тематичні туристичні маршрути, обстеження та інформаційний супровід

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

травень

2014р.


7.

Здійснювати ефективну рекламу туристичного потенціалу району шляхом створення та поширення рекламно - інформаційної та методичної продукції

Відділ культури і туризму райдержадміністраціїПостійно


8.

Співпрацювати з краєзнавцями громадськими організаціями та об’єднаннями, фондами, общинами та земляцтвами, краєзнавцями, які займаються створенням туристичного продукту та популяризацією туристично-рекреаційного потенціалу району.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські краєзнавчі музеї

с. Леськи та с. Мошни.Постійно


9.

Розміщувати я в обласних та місцевих засобах масової інформації статті з популяризації внутрішнього туризму, історико-культурної спадщини, природно- рекреаційного потенціалу району та сприяння забезпеченню їх відповідними матеріалами.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські краєзнавчі музеї с. Леськи та с. Мошни, районна газета "Сільські обрії"Постійно

10.

Постійне оновлювати і доповнювати інформації про туристичний потенціал району в мережі Інтернет

Відділи культури і туризму, регіональної та інформаційної політики райдержадміністрації

Постійно


11.

Створити у навчальних закладах району умови для

активної туристично – краєз-навчої роботи гуртків, секцій, клубів, розробити заходи щодо підтримки організації туристично - оздоровчої та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків, молоді.Відділи освіти, у справах

сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації


Постійно


12.

Проводити з учнями та молоддю природоохоронні, екологічні походи для

очистки туристичних маршру-тів та берегів річок.


Відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністраціїПостійно


13.

Підготовка фольклорно-етнографічних програм для туристичних потоків.


Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Постійно


14.

Надавати допомогу сільським закладам культури щодо організації розважальних заходів та туристично-анімаційних програм.

Відділ культури і туризму райдержадміністраціїПостійно


15.

В рамках туристичного руху створювати кулінарні, етнографічні, молодіжні, історико-культурні маршрути та фестивалі.

Відділи культури і туризму, у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Постійно


16.

Розвивати спортивну інфраструктуру, зокрема, розбудову та облаштування у природному середовищі майданчиків для організації пейнтболу, маршрутів з подолання перепонів, спортивного орієнтування, інших видів спорту, в т.ч. спортивного туризму.

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністраціїПостійно


17.

Створити базу даних приватних садиб району, що надають або можуть надавати послуги гостинності.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

2013 р.


18.

Підтримувати та розвивати народні ремесла як складову програми туристичного обслуговування.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад


ПостійноСкачати 101.31 Kb.

 • Закону України «Про місцеве самоврядування
 • Кабінету Міністрів України
 • ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РАЙОНІ НА 2013 – 2020 РОКИ Загальні положення
 • Кременчуцького водосховища
 • Героїв Радянського Союзу , 26 Героїв Соціалістичної Праці
 • Мета та основні завдання Програми
 • Основними завданням Програми є
 • Фінансове забезпечення виконання Програми
 • Очікувані результати виконання Програми
 • Контроль за виконанням Програми
 • Основні заходи щодо реалізації Програми розвитку туризму в районі на 2013-2020 роки