Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Скачати 277.46 Kb.

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Скачати 277.46 Kb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 16.03.2017
Розмір 277.46 Kb.
Тип Закон
  1   2   3

852 О.І.Смик

Про вшанування імен відомих людей міста Тернополя «Нові імена Алеї зірок»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вшанування та увіковічення видатних співаків, музикантів, художників, представників інших видів мистецтв, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Поповнити «Алею зірок» на вулиці Сагайдачного зірками з іменами Василя Олександровича Бурми - заслуженого журналіста України, краєзнавця, члена НСТУ, члена Спілки Фотохудожників та Романчук Лесі Іванівни – української лікарки, викладачки, письменниці, барда.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Заслу́жений журналі́ст Украї́ни - державна нагорода України - почесне звання України. Встановлене 9 лютого 1982 року під назвою «Заслужений журналіст УРСР». Звання надавала Президія Верховної Ради УРСР.

2.Управлінню культури і мистецтв укласти договір із скульптором Пилип’яком Д.Д. щодо виготовлення художнього твору - макету зірок.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Л.О.Бицюру та В.В.Камінського.


853 Б.В.Ясеновський

Про організацію торговельного обслуговування

З нагоди відзначення в місті Тернополі 22-ї річниці Незалежності України, Дня Державного Прапора України та 473-ї річниці міста Тернополя, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення міської ради від 15.11.2011р.

Прапор або стяг - графічне зображення незалежної країни та її вільних громадян; полотнище правильної геометричної (найчастіше, прямокутної) форми, підвішене на жердині, або щоглі, що зображує певну комбінацію кольорів і символів та зазвичай використовується для ідентифікації (держав, регіонів, міст, організацій, військових з'єднань) та сигналювання.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Прапор України Держа́вний пра́пор Украї́ни - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3.

№6/5/11 «Про надання повноважень», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Провести святкову торгівлю 23 – 28 серпня 2013р. в парках та відпочинкових зонах міста згідно дозвільних документів, що є підставою для здійснення суб’єктами господарювання господарської діяльності у сфері торгівлі.

2. Управлінню містобудування, архітектури та кадастру розробити схеми розташування торговельних місць в парках та відпочинкових зонах міста.

3. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології здійснити контроль щодо наявності угод на санітарне утримання прилеглої території та вивезення відходів, укладених між суб’єктами господарювання, які будуть здійснювати святкову торгівлю на території міста.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

4. Комунальному підприємству «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Тернополя» забезпечити електропостачання об’єктів торгівлі, розташованих в парках, прибирання території організації торгівлі та вивезення відходів.

5.Управлінню торгівлі, побуту та захисту прав споживачів видати перепустки суб’єктам господарювання, які будуть здійснювати святкову торгівлю, на в’їзд на територію парків та відпочинкових зон міста.

За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.

6.Міському відділу УМВС України в Тернопільській області та управлінню муніципальної поліції в межах наданих повноважень забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та рішень міської ради під час проведення святкової торгівлі.

Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Терно́пільська о́бласть (до 1944 року - Тарнопольська область) - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. Розташована на Подільській височині, південна межа області проходить по річці Дністер, східна - по Збручу.

7.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В.Камінського, управління муніципальної поліції.


854 С.Є.Добрікова

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 1537 від 21.09.2011р. «Про затвердження Інструкції з діловодства у Тернопільській міській раді та її виконавчих органах»

З метою належної організації роботи щодо листування та дотримання термінів надання відповідей, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до пп. 3.3.9, 12.5.2 і 12.4.6. Інструкції з діловодства у Тернопільській міській раді та її виконавчих органах і викласти їх в наступній редакції:

3.3.9. Проміжні відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб надаються за підписом начальників виконавчих органів.

Проміжну відповідь виконавець роздруковує на бланку виконавчого органу, реєструє у своєму виконавчому органі, проставляє вихідний номер, підписує у керівника виконавчого органу та надсилає адресату. У випадку, коли звернення надходить через ЦНАП, копію проміжної відповіді необхідно надавати в ЦНАП для здійснення контролю за термінами надання послуги.

У випадку надання проміжної відповіді, у зазначеному вище порядку, кінцева (остаточна) відповідь надається в терміни, визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про адміністративні послуги», «Про доступ до публічної інформації» та іншими нормативно-правовими актами, з врахуванням дати чергового засідання колегіального органу.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Кінцеві (остаточні) відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб надаються за підписом заступників міського голови та секретаря ради, крім випадків, коли суб’єктом надання послуги є виконавчий орган міської ради, який уповноважений надавати послуги самостійно.

Відповіді на звернення вищестоящих та контролюючих органів, депутатів всіх рівнів, скарги надаються за підписом міського голови.

12.5.2. Якщо звернення стосується надання адміністративної послуги:

-у випадку відмови у наданні адміністративної послуги – у ЦНАП повертається пакет документів та відповідь заявнику про відмову у наданні адміністративної послуги;

-у випадку надання адміністративної послуги – у ЦНАП надається відповідь та копія рішення міської ради або виконавчого комітету для вручення замовнику послуги, заява та пакет документів долучаються до проекту розпорядчого документу.

12.4.6. Якщо відповідь передбачає наявність додатків та копій долучених документів, в кількості більше п’яти сторінок, виконавець зобов’язаний надати їх паперові примірники контролеру відділу звернень та контролю документообігу для долучення до паперового варіанту відповіді. Після цього документ вважається виконаним і контролер натисненням кнопки «ЗНЯТИ З КОНТРОЛЮ» закриває даний документ.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-керуючого справами виконавчого комітету Хомінця В.П.


855 О.О.Марушій

Про встановлення опіки над майном неповнолітньої дитини

п.1 та п.2 викладено в новій редакції відповідно до рішення МВК від 23.03.2016р. №231

856 О.О.МарушійПро затвердження висновку про позбавлення батьківських прав стосовно малолітньої дитини

857 О.О.Марушій

Про внесення змін у п.3 рішення виконавчого комітету від 31.10.2012р. №1801 «Про надання дозволів неповнолітній дитині на укладання договорів купівлі-продажу, дарування частин квартир»
858 М.Ф.

До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)

Лесів

Про виділення коштів

З метою надання послуг із розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної смуги Тернопільського ставу та річки Серет, враховуючи рішення міської ради від 27.12.2012р. № 6/п28/3 «Про бюджет міста Тернополя на 2013 рік» (із змінами), від 07.06.2007р. № 5/10/5 «Про створення цільового фонду соціально-економічного розвитку міста Тернополя» (зі змінами і доповненнями) та керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Дозволити управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології спрямувати кошти з КФК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» в сумі 10 000,00 грн.

Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Автономна Республіка Крим Автоно́мна Республі́ка Крим (крим. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, рос. Автономная Республика Крым) - адміністративна одиниця на півдні України, розташована на Кримському півострові між 44°23' і 46°15' північної широти та між 32°29’ і 36°39’ східної довготи.

(десять тисяч гривень 00 коп.) для оплати послуг із розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережної смуги Тернопільського ставу та річки Серет.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В.Стемковського.
859 Ю.П.Дейнека

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету міської ради та скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ «Діавест – Комп’ютерний Світ»

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про рекламу», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.

Зовнішня реклама - реклама, розміщена на вулицях (щити, перетяжки тощо), на фасаді будівлі фірми-рекламодавця (вітрина тощо), а також на транспорті. Один з найефективніших рекламних носіїв. При порівняно низьких витратах рекламний продукт піднімає свій рейтинг до дуже високого рівня, охоплюючи свою аудиторію багато разів за короткий проміжок часу.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

2003 №2067, Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Тернополі, Положенням про визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності у місті Тернополі, виконавчий комітет Тернопільської міської ради ВИРІШИВ:

1.Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 23.11.2005 №1447 «Про монтаж спеціальних рекламних конструкцій» видане ЗАТ «Діавест » вважати таким, що втратило чинність.

2.Скасувати дозвіл №136/05 на розміщення зовнішньої реклами від 25.11.2005, виданий закритому акціонерному товариству «Діавест » і переоформлений з 01.11.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

2009 на товариство з обмеженою відповідальністю «Діавест – Комп’ютерний Світ».

3.Розірвати укладений між управлінням стратегічного розвитку міста та товариством з обмеженою відповідальністю «Діавест – Комп’ютерний Світ» договір №136/05 від 01.04.2012 на тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності.

4.Скасування дозволу, наведеному в даному рішенні, зафіксувати в Журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами і надіслати рішення про скасування товариству з обмеженою відповідальністю «Діавест – Комп’ютерний Світ».

5.Постійно діючій робочій групі вжити заходи для організації проведення демонтажу рекламного засобу товариства з обмеженою відповідальністю «Діавест – Комп’ютерний Світ» за адресою вул. М. Грушевського, 1.

6.Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології забезпечити фінансування проведення робіт з демонтажу до 10.08.2013р.

7.Комунальним підприємствам «Тернопільводоканал», електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло», теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго», «Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця», «Міськшляхрембуд» виділити на вимогу робочої групи спеціалізовану техніку та засоби для проведення робіт з демонтажу.

Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.

Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.

8.Проведення робіт з демонтажу, приймання та зберігання демонтованих рекламних засобів комунальному підприємству «Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця», постійно діючій робочій групі оформити відповідними актами. Видачу демонтованих рекламних засобів провести після сплати власником вартості робіт по демонтажу і вартості її зберігання згідно підтверджуючих документів.

9.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови керуючого справами – Хомінця В.П.


860 М.Ф.Лесів

Про розгляд заяви гр. Доктор О.І. щодо погодження проведеного перепланування квартири

Розглянувши заяву гр. Доктор Ольги Іванівни, погодження відповідних служб, подані матеріали, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Погодити здійснене гр. Доктор Ольгою Іванівною перепланування і вважати квартиру №.. в будинку за …двокімнатною, загальною площею 39,3кв.м., житловою площею 21,8кв.м. (план – схема додається).

2.Товариству з обмеженою відповідальністю ”Міське бюро технічної інвентаризації”, приватному підприємству «Східний масив» внести зміни в інвентарну справу будинку, вказаного в п.1 рішення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.


861 М.Ф.Лесів

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 20.04.2011р. № 701

Враховуючи кадрові зміни та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

Внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.04.2011р. № 701 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 14.05.2009р. № 701» та викласти його в новій редакції згідно додатку (додається).


Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 07.08. 2013р. №861


СКЛАД КОМІСІЇ

по розгляду звернень громадян з приводу безкоштовного

встановлення квартирних приладів обліку води та заміни

нагрівальних приладів та рушникосушок

Турський Ігор Володимирович – секретар Тернопільської міської ради, голова комісії
Лесів Микола Федорович – начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, заступник

голови комісії

Ткач Микола Євгенович – головний спеціаліст відділу інженерно-транспортної

інфраструктури, управління житлово-комунального

господарства, благоустрою та екології, секретар

комісії
Члени комісії:


Бабій Надія Романівна – заступник начальника управління – начальник

відділу обслуговування ветеранів та інвалідів

управління соціальної політики

Вашенюк Любов Павлівна – перший заступник директора Тернопільського

міського територіального центру соціального

обслуговування населення (надання соціальних

послуг) управління соціальної політики

Калиняк Любомир Ігорович – начальник відділу внутрішньо будинкових мереж

КП «Тернопільводоканал»

Конопляник Станіслав

Олександрович – головний інженер КПТМ «Тернопільміськтепло-

комуненерго»

Кузьма Володимир Антонович – депутат Тернопільської міської ради (за згодою)

Заступник міського голови –

керуючий справами В.П.

Антоно́вич Володи́мир Боніфа́тійович (18 січня 1834(18340130), Махнівка, Київська губернія, Російська імперія - 8 березня 1908, Київ, Київська губернія, Російська імперія) - український історик, археолог, етнограф, археограф, член-кореспондент Російської АН з 1901; професор Київського університету з 1878; співорганізатор Київської Громади, член Київського товариства старожитностей і мистецтв.

Хомінець

862 М.Ф.Лесів

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2011р. № 1603 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і на інші житлово-комунальні послуги»

Розглянувши подані об»єднаннями співвласників багатоквартирних будинків «Вербицького, 22», «Вербицького, 16», «Золота осінь» , «Золота осінь -1» матеріали, що розроблені на основі Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009р. № 529 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», з метою приведення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, враховуючи рішення тарифної комісії, керуючись ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Доповнити п. 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2011р. № 1603 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і на інші житлово-комунальні послуги» додатком №32 (додається).

2.Доповнити п.5 розділу2 додатку 15 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2011р. № 1603 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і на інші житлово-комунальні послуги» даними згідно додатку № 2 (додається).

3.Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в засобах масової інформації.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

4.Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В. Стемковського.
Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 07.08.2013р. № 862


Додаток №31

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 28.09. 2011р. № 1603

Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій без податків


№ п/п

Адреса будинку

Тариф на місяць за 1 м. кв. загальної площі житлових приміщень, грн.

Тариф на місяць за 1 м. кв. загальної площі нежитлових приміщень, грн.

1

Вул. Вербицького,22

1,42
2

Вул. Вербицького, 16

1,02
3.

Вул. Репіна, 18

0,922

0,822

4.

Вул. Коновальця, 3

1,038  1   2   3


Скачати 277.46 Kb.

2021