Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Скачати 42.43 Kb.

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Скачати 42.43 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір42.43 Kb.
ТипЗакон

Порядок дій замовника (ЮО та ФОП) після отримання технічних умов приєднання, яке є стандартним.
Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.


Зверніть увагу! При новому будівництві, або реконструкції, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» підставою для укладання договору про постачання електричної енергії є зареєстрована декларація про готовність об`єкта до експлуатації або сертифікат відповідності об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, з подальшим включенням даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на зазначений об'єкт.
Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

Ви отримали технічні умови приєднання та уклали договір про приєднання до електричних мереж.

Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Послуга за приєднання надається після оплати вартості приєднання в повному обсязі.

Відповідно до договору про приєднання до електричних мереж, ПАТ «Київобленерго» виконує необхідний обсяг робіт в межах договору про приєднання, а саме від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

ПАТ «Киїобленерго» в межах виконання договору про приєднання забезпечує:

1. Розробку та видачу договору про приєднання та технічних умов;

2. Виконання проектної документації від точки забезпечення потужності до точки приєднання;

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

3. Оформлення права власності або користування земельними ділянками під будівництво (у разі необхідності) об’єктів електроенергетики;

4. Виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання;

5. Облаштування вузла обліку електричної енергії в однотарифному виконанні;

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Електрика Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.

6. Введення в експлуатацію, в установленому порядку, реконструйованих, побудованих, модернізованих електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання;

7. Первинне підключення об’єкту.Замовник повинен перед укладанням договору забезпечити:

1. Виконання робіт облашутвання мереж від точки приєднання до власних струмоприймачів (побудувати лінію живлення від вихідних клем лічильника), роботи з виміру опору ізоляції внутрішньобудинкових мереж та опору контуру повторного заземлення (надати протоколи відповідних вимірів). Лабораторні роботи повинна виконувати організація, яка має відповідну ліцензію;

2. Введення в експлуатацію об’єкту приєднання в Порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних документів.

Після введення в експлуатацію об’єкта замовника для укладення договору про постачання електричної енергії та підключення Вам необхідно надати заяву на ім'я начальника відповідного районного підрозділу ПАТ«Київобленерго» та наступні документи: • відомості щодо роду виробничої діяльності, місцезнаходження та банківських реквізитів замовника;
  Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
  Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.


 • копію свідоцтва про державну реєстрацію та витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 • копію Статуту;

 • копію свідоцтва платника ПДВ або копію витягу з Реєстру платників ПДВ;

 • копію свідоцтва платника єдиного податку або копію витягу з Реєстру платників єдиного податку;

 • копію наказу про призначення керівника підприємства;

 • копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори;

 • копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення) або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта);

 • в разі підключення тимчасових споруд – відповідний дозвіл на розміщення виконавчим органом місцевого самоврядування;
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.


 • копію декларації про початок будівельних робіт ( при приєднанні будівельного майданчика);

 • акт розмежування балансової належності електроустановок та експлуатаційної відповідальності сторін;

 • однолінійну схема електропостачання об'єкта;

 • відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики тощо), копії їх паспортів, а в разі встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних протоколи їх параметризації, виконані/перевірені службою експлуатації обліку електричної енергії та метрології
  ПАТ «Київобленерго»;
  Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.


 • заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми (за необхідності);

 • довідку про укладені державні контракти (за наявності);

 • акти екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (за наявності);

 • в разі реконструкції електричної мережі замовника, що не потребує введення в експлуатацію об’єкта органом державного архітектурно-будівельного контролю - акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів електричних мереж;

 • в разі нового будівництва - документ, що підтверджує введення об’єкта та електричних мереж від точки приєднання до струмоприймачів замовника в експлуатацію у порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних документів;

 • довідку про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), дані розрахункових засобів обліку субспоживачів;

 • список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, кваліфікаційна група з електробезпеки (копія посвідчення), копія наказу про призначення або відповідного договору, номери контактних телефонів), які відповідають за електрогосподарство та/або яким дозволяється від імені споживача давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори та записи.

В разі улаштування вуличного освітлення з використанням мереж електропередавальної організації:

- робочий проект із позитивним рішенням про погодження проекту.

Робо́ча констру́кторська документа́ція або робо́чий прое́кт (англ. detailed design) - конструкторська документація, розроблена на основі технічного завдання чи проектної конструкторської документації, згідно з якою виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб.
Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ НЕОБХІДНО

ЗВЕРТАТИСЬ ЗІ СТАЦІОНАРНОГО

ТЕЛЕФОНУ ______ АБО __________


Скачати 42.43 Kb.

 • Зверніть увагу! При новому будівництві, або реконструкції, відповідно до Закону України
 • ПАТ «Киїобленерго» в межах виконання договору про приєднання забезпечує
 • Замовник повинен перед укладанням договору забезпечити
 • ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЬ ЗІ СТАЦІОНАРНОГО ТЕЛЕФОНУ ______ АБО __________