Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка


Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Скачати 36.79 Kb.

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Скачати 36.79 Kb.
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 36.79 Kb.

Порядок дій замовника (ЮО та ФОП) після отримання технічних умов приєднання, яке є стандартним.
Технічні умови Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Зверніть увагу! При новому будівництві, або реконструкції, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» підставою для укладання договору про користування електричною енергією є зареєстрована декларація про готовність об`єкта до експлуатації або сертифікат відповідності об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, з подальшим включенням даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на зазначений об'єкт.
Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

Ви отримали технічні умови приєднання та уклали договір про приєднання до електричних мереж.

Відповідно до договору про приєднання до електричних мереж, ПАТ «Київобленерго» виконує необхідний обсяг робіт в межах договору про приєднання, а саме від точки забезпечення потужності до точки приєднання.


У вартість приєднання входить:

 1. Розробка та видача договору про приєднання та технічних умов;

 2. Виконання проектної документації від точки забезпечення потужності до точки приєднання;
  Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
  Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.


 3. Оформлення права власності або користування земельними ділянками під будівництво (у разі необхідності) об’єктів електроенергетики;
  Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).


 4. Виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання;

 5. Облаштування вузла обліку електричної енергії в однотарифному виконанні;?

 6. Введення в експлуатацію, в установленому порядку, реконструйованих, побудованих, модернізованих електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання;

 7. Первинне підключення об’єкту.


У вартість приєднання не входить:

1. Розробка проектної документації від точки приєднання до власних мереж об’єкту (за межею балансової належності). Звертаємо увагу, що проект має право виконувати організація, при наявності сертифікованого головного інженера проекту; 1. Узгодження проектної документації в структурному підрозділі Товариства, що зазначений в технічних умовах (термін погодження 15 робочих днів);

 2. В разі негативного рішення про погодження проектної документації, Замовник має право повторно надати проектну документацію на погодження протягом 30-ти робочих днів;

5. По узгодженій проектній документації виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;

6. Виконання робіт з виміру опору ізоляції внутрішньобудинкових мереж та опору контуру повторного заземлення. Лабораторні роботи повинна виконувати організація, яка має відповідну ліцензію;

7. Введення в експлуатацію власного об’єкту Замовника в Порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних документів.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Після введення в експлуатацію об’єкта замовника для укладення договору про постачання електроенергії надається заява на ім'я начальника відповідного районного підрозділу ПАТ «Київобленерго» наступні документи:

- однолінійну схему електропостачання об'єкта;

- відомості щодо розрахункових засобів обліку;

- заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми (за необхідності);

- акт екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (за наявності);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію та/або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- копію Статуту;

- в разі реконструкції електричної мережі замовника, що не потребує введення в експлуатацію об’єкта органом державного архітектурно-будівельного контролю - акт приймання-здавання технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів електричних мереж;

- в разі нового будівництва - документ, що підтверджує введення в експлуатацію об’єкта та електричних мереж від точки приєднання до струмоприймачів замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та регіональних нормативних документів;

- копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори або копію наказу про призначення керівника підприємства;

- свідоцтво про реєстрацію платника податку (довідку про взяття на облік платника податку);

- паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (в разі встановлення розрахункового приладу обліку не на межі балансової належності);

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Силови́й трансформа́тор (англ. power transformer) - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї-ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.

- довідку про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), дані  розрахункових засобів обліку субспоживачів;

- копію документа, яким встановлено право власності чи користування на об'єкт (приміщення) або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта).- договір про технічне забезпечення (в разі приєднання до електричних мереж електропередавальної організації, яка не є постачальником за регульованим тарифом).
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ НЕОБХІДНО

ЗВЕРТАТИСЬ ЗІ СТАЦІОНАРНОГО

ТЕЛЕФОНУ 494-43-20


Скачати 36.79 Kb.

2021