Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про ринок електричної енергії»

Скачати 361.08 Kb.

Закону України «Про ринок електричної енергії»
Скачати 361.08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.05.2017
Розмір361.08 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

Порівняльна таблиця з пропозиціями Компанії ІМЕПАУЕР

до проекту Закону України «Про ринок електричної енергії», редакція від 8 липня 2015 р.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.(в таблиці не ураховані окремі застереження, викладені у п.п. 2, 6, 13, 14 документу, що додається)


з/п

Проекту Закону (редакція Міненерговугілля від 08.07.2015 р.)

Запропонована редакція

Коментар

1.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

………………………..

користувачі електричної системи – фізичні особи (в тому числі, фізичні особи-підприємці) або юридичні особи, які відпускають або приймають електричну енергію до/з системи передачі/розподілу або використовують системи передачі/розподілу для передачі/розподілу електричної енергії;Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

………………………..

користувачі електричної системи – фізичні особи (в тому числі, фізичні особи-підприємці) або юридичні особи, які відпускають або приймають електричну енергію до/з системи передачі/розподілу або використовують системи передачі/розподілу для передачі/розподілу електричної енергії;


Термін «користувач електричної системи» використовується лише в статті 22 проекту. По суті наведеного визначення є користувачем системи передачі та/або системи розподілу. Проект містить визначення «система передачі», «система розподілу», що дозволяє користуватись цими термінами та не перевантажувати проект новими термінами («користувач електричної системи»)

2.

споживач – кінцевий покупець, що купує весь обсяг власного фактичного споживання електричної енергії у одного електропостачальника.

споживач – кінцевий покупець, що купує весь або частину обсягу власного фактичного споживання електричної енергії у одного електропостачальника.

Це буде відповідати концепції, закладеній законопроектом, зокрема передбачена статтею 60 можливість кінцевого покупця купувати електричну енергію для власних потреб самостійно та одночасно укладати договір на постачання електричної енергії з енергопостачальником.

Також не вбачаємо доцільним обмежувати споживачів у праві укладати договори на постачання електричної енергії більше ніж з одним постачальником. Звісно, при наявності такої можливості з точки зору комерційного обліку спожитої електричної енергії.3.

оптовий покупець – будь-який суб'єкт господарювання, який купує електричну енергію з метою перепродажу;

оптовий покупець – будь-який суб'єкт господарювання, який купує електричну енергію з метою перепродажу;

Ці два терміни мають однакове значення. Термін «оптовий покупець» не застосовується за текстом законопроекту. Пропонуємо його виключити.

трейдер – суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електричної енергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу споживачу.

трейдер – суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електричної енергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу споживачу.

4.

покупець – оптовий покупець або кінцевий покупець електричної енергії;

покупець – оптовий покупець або кінцевий покупець електричної енергії;

У звязку з тим, що термін «оптовий покупець» пропонується виключити, пропонується термін «покупець» виключити.

5.

передача – транспортування електричної енергії електричними мережами напругою 220 кВ та вище від електричних станцій до пунктів підключення систем розподілу та електроустановок споживання (але не включаючи її постачання), а також міждержавними лініями;

передача – транспортування електричної енергії електричними мережами напругою 220 кВ та вище системою передачі від електричних станцій до пунктів підключення систем розподілу та електроустановок споживання (але не включаючи її постачання), а також міждержавними лініями;

У поточному часі оператор системи передачі (НЕК Укренерго) здійснює діяльність з передачі у тому числі мережами напругою 150 кВ. Термін «передача» узгоджено з визначенням терміну «система передачі електричної енергії», в якому відсутні обмеження щодо мінімальної напруги мереж, що входять до складу систему передачі електричної енергії

6.

учасник внутрішньодобового ринку – суб’єкт господарювання, який уклав договір про участь у цьому ринку;

учасник внутрішньодобового ринку – суб’єкт господарювання, який уклав договір про участь у цьому ринку;

Терміни «учасник внутрішньодобового ринку», «учасник ринку на добу наперед» не є визначальними (не визначають суб’єктного складу) та фактично дублюють положення частини 1 статті 70 «Ринок «на добу наперед та внутрішньодобовий ринок», яким встановлено, що для участі на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку учасники ринку підписують з оператором ринку договір про участь у ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

У супротивному випадку за логікою розробників у статті 1 необхідно навести визначення учасників решти сегментів ринку.7.

учасник ринку "на добу наперед" – суб’єкт господарювання, який уклав договір про участь у цьому ринку;

учасник ринку "на добу наперед" – суб’єкт господарювання, який уклав договір про участь у цьому ринку;

8.

Термін відсутній.

адміністрування нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ринку – діяльність уповноважених Законом учасників ринку щодо аналізу практики застосування учасниками ринку нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ринку, відстеження відповідності їх законам України, нормативним документам Енергетичного Співтовариства та Об’єднання європейських операторів системи передачі електричної енергії, а також підготовки та подання до уповноважених державних органів пропозицій щодо внесення змін до таких нормативно-правових актів;

Термін «адміністрування нормативно-правових та нормативно-технічних актів, що регулюють діяльність ринку» новий, не застосовується в українській нормотворчій практиці та не має однозначного розуміння.

9.

Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці

1. Державна політика в електроенергетиці направлена на:

1) забезпечення надійного, безпечного постачання електричної енергії;

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

2) cтворення умов для ефективного функціонування ліквідного ринку електричної енергії та його розвитку;

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

3) забезпечення умов та застосування заходів для розвитку енергоефективності в електроенергетиці, управління попитом та енергозаміщення;

4) сприяння виробництву електроенергії з відновлювальних джерел енергії та розвитку розподіленої генерації і обладнання для акумулювання енергії;

5) сприяння захисту навколишнього середовища в електроенергетичному секторі;

6) створення умов для залучення інвестицій в електроенергетику, спрощення доступу до інформації та адміністративних процедур;

7) сприяння застосуванню інноваційних технологій;

8) сприяння захисту споживачів;

9) інтеграцію ринку електричної енергії на регіональному та загальноєвропейському рівні.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Електрика Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці

1. Державна політика в електроенергетиці направлена на:

1) забезпечення надійного, безпечного постачання електричної енергії;

2) cтворення умов для ефективного функціонування ліквідного ринку електричної енергії та його розвитку;

3) забезпечення умов та застосування заходів для розвитку енергоефективності в електроенергетиці, управління попитом та енергозаміщення;

4) сприяння виробництву електроенергії з відновлювальних джерел енергії та розвитку розподіленої генерації і обладнання для акумулювання енергії;

5) сприяння захисту навколишнього середовища в електроенергетичному секторі;

6) створення умов для залучення інвестицій в електроенергетику, спрощення доступу до інформації та адміністративних процедур;

7) сприяння застосуванню інноваційних технологій;

8) сприяння захисту споживачів;

9) інтеграцію ринку електричної енергії на регіональному та загальноєвропейському рівні.


Державна політика в електроенергетиці має бути направлена саме на захист прав споживачів, захист навколишнього природного середовища. Життя, здоров’я, права та свободи людини є базові цінності, захист яких з боку держави гарантується Конституцією. Тому в процесі реалізації державної політики у відповідних сферах держава має забезпечувати захист зазначених цінностей, а не сприяти процесу їх захисту.

10.

Стаття 6. Державне регулювання на ринку електричної енергії

………………………………..

Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

3. До повноважень Регулятора на ринку електричної енергії належать:

1) видача ліцензій на право провадження видів діяльності на ринку електричної енергії, що підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону, та нагляд за дотриманням ліцензійних умов ліцензіатами;

2) прийняття рішення про сертифікацію оператора системи передачі або відмову у сертифікації;

3) встановлення плати за приєднання до системи передачі та систем розподілу згідно із затвердженою Регулятором методологією;

4) затвердження правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, кодексу електричних мереж, кодексу комерційного обліку, правил постачання електричної енергії споживачам;

5) затвердження та моніторинг виконання плану розвитку ОЕС України на наступні десять років та планів розвитку систем розподілу, індикативного плану розвитку генеруючих потужностей з точки зору їх достатності;

Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

6) затвердження:

методики розрахунку тарифів на універсальні послуги;

методики розрахунку тарифу на послуги постачальника «останньої надії»;

методики розрахунку цін (тарифів) на допоміжні послуги;

методик (порядків) розрахунку тарифів на послуги з передачі електричної енергії;

методик (порядків) розрахунку тарифів на послуги з розподілу електричної енергії;

методики розрахунку тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.

правил, порядків, та умов, визначених цим Законом;

типових та примірних договорів (у тому числі додаткових угод до них), визначених цим Законом;

обсягів компенсації операцій з купівлі-продажу електроенергії гарантованим покупцем;

форм звітності учасників ринку (крім споживачів);

7) встановлення:

тарифів на універсальні послуги;

тарифів на послуги постачальника «останньої надії»;

тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

тарифу на послуги з передачі електричної енергії;

тарифів на послуги з розподілу електричної енергії;

алгоритмів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

плати за приєднання;

граничних нижніх меж обсягів обов'язкового продажу та купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед" відповідно до положень цього Закону;

………………………………….


  1   2   3


Скачати 361.08 Kb.

  • (в таблиці не ураховані окремі застереження , викладені у п.п. 2, 6, 13, 14 документу, що додається)
  • Стаття 1. Визначення термінів
  • Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці
  • Стаття 6. Державне регулювання