Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про здійснення державних закупівель»

Скачати 460.62 Kb.

Закону України «Про здійснення державних закупівель»
Скачати 460.62 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 13.03.2017
Розмір 460.62 Kb.
Тип Закон
  1   2
Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються

в документації

конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

Датою надходження будь-якого документу(-ів) слід вважати дату реєстрації у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.


2. Інформація

про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології

- місцезнаходження:

м. Дніпропетровськ, вулиця Гоголя, будинок 19,

поштовий індекс 49044- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок

з учасниками:Заступник начальника Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Гривнак Ольга Віталіївна

тел./факс: (0562)39-25-85

адреса – м. Дніпропетровськ, вулиця Гоголя, буд.19,

індекс 49044


Отримання документації з конкурсних торгів за адресою:

м. Дніпропетровськ, вулиця Гоголя, буд.19, індекс 49044, кабінет заступника начальника Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології

телефон: (056)744-86-12


3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Програмне забезпечення як завантажні файли

(Лот №1: постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – настільна операційна система;Лот №2: постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – пакет офісного програмного забезпечення для оброблення текстових файлів, електронних таблиць та баз даних;

Лот №3: постачання, установлення антивірусного програмного забезпечення для захисту робочих станцій, ноутбуків і файлових серверів)

Код згідно з ДКПП ДК 016:2010 – 58.29.

Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.

Ноутбук (англ. notebook - блокнот, блокнотний ПК) або лептоп (англ. laptop - lap - коліна, top - на верху) - портативний персональний комп'ютер, в корпусі якого об'єднані типові компоненти ПК, включаючи дисплей, клавіатуру і вказівний пристрій (звичайно сенсорна панель або тачпад), а також акумуляторні батареї.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.

3- вид предмета закупівлі:

Програмне забезпечення

- місце, кількість,

обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):Лот №1: 66 од.

Лот №2: 17 од.

Лот №3: 80 од.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Жовтень-грудень 2013 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Усі учасники мають вільний доступ до інформації про закупівлю. Замовник не встановлює дискримінаційні вимоги до учасників.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),

у якій (яких) повинна бути розрахована

і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

7. Інформація

про мову (мови), 

якою (якими) повинні  бути

складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Пропозиції конкурсних торгів складаються та подаються Учасником Замовнику українською мовою.

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.

У разі, якщо до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника входитимуть документи, які за своїм походженням були складені іншою, ніж українська мова, вони обов’язково мають супроводжуватися автентичним перекладом на українську мову завіреним належним чином.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура

надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.2. Порядок проведення зборів

з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

 

 

 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

 

Учасник процедури закупівлі має право подавати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмету закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога Замовника щодо надання копії документу – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом посадової особи учасника, надписом «Згідно з оригіналом» та відбитком печатки*, якщо інше не передбачено документацією конкурсних торгів. У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Дові́реність - письмове уповноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено (Додаток №4 цієї документації конкурсних торгів):

- повне найменування і місце знаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.

Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.

Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

- маркування: «Не відкривати до 12 год.

Маркування - це процес нанесення марковання. Нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на упаковку та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій.

00 хв. «30» серпня 2013 року» (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів зазначені у оголошенні).

Пропозиція конкурсних торгів оформлюється та подається Учасником за формою, яка наведена у Додатку №2 цієї документації конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає ціну (ціну всіх запропонованих лотів), за яку Учасник пропонує поставляти предмет закупівлі, передбачений в технічних і функціональних вимогах (Додаток №1 цієї документації), з урахуванням вартості усіх витрат на поставку, сплату податків, та інших обов’язкових платежів і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо та вважається врахованою у ціні його пропозиції конкурсних торгів.

В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю виміру предмету закупівлі, який пропонується поставити, ціна кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в специфікації, ціна частини предмету закупівлі (лоту) та виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів (ціна всіх запропонованих лотів).

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Ціна пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів (за формою встановленою у Додатку №3 цієї документації конкурсних торгів);

- пропозиції конкурсних торгів згідно з Додатком №2 цієї документації конкурсних торгів, вказавши при цьому ціну за одиницю продукції в грн. без ПДВ, окремо ПДВ за одиницю та загальну суму грн. з ПДВ;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну специфікацію (у разі потреби – опис предмета закупівлі);

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

- документальне підтвердження відсутності підстав, зазначених у статті 17 Закону;

- документальне підтвердження іншим вимогам Замовника;

- заповнений проект договору (Додаток №5).


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів

є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів від дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників


Кваліфікаційні критерії до учасників визначені відповідно до переліку кваліфікаційних критеріїв статті 16 Закону.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

4) наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.Замовником визначені кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників, про відповідність їх таким критеріям:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

 • учасник повинен надати довідку у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для постачання та установлення програмного забезпечення;

2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

 • учасник повинен надати довідку у довільній формі про наявність персоналу відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи з предметом закупівлі;

  Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

 • учасник повинен надати довідку, у довільній формі, про досвід виконання аналогічних договорів, яка повинна містити: найменування підприємств (організацій, установ, тощо), для яких ці послуги надавались, із зазначенням місцезнаходження;

4) наявність фінансової спроможності:

 • учасник повинен надати копію балансу за останній звітний період **;

  Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

  Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету. • копію звіту про фінансові результати за останній звітний період **;

 • копію звіту про рух грошових коштів за останній рік (у разі наявності) **;

 • оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами яка датована не більше місячної давнини до дати розкриття.


** – якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підставі для їх ведення.
В разі складання Учасником фінансової звітності за скороченою формою, учасник має повідомити про це окремим листом з зазначенням інформації про законодавчі підстави щодо застосування цієї форми звітності.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою статті 16 Закону, та за відсутності інших, передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, функціональним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:

 • опис програмного забезпечення з обов’язковим зазначенням назви виробника (учасник повинен надати у формі пояснювальної записки);

  Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва. • копія листа від ТОВ «Майкрософт Україна» про статус партнера Microsoft.

Інформація про необхідні технічні, функціональні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку №1 цієї документації конкурсних торгів.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Програмне забезпечення як завантажні файли:

Лот №1: постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – настільна операційна система;

Лот №2: постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – пакет офісного програмного забезпечення для оброблення текстових файлів, електронних таблиць та баз даних;

Лот №3: постачання, установлення антивірусного програмного забезпечення для захисту робочих станцій, ноутбуків і файлових серверів.

Технічні та функціональні вимоги до частин предмета закупівлі (лотів) наведені у Додатку №1.

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому або стосовно тієї частини, яку вони пропонують надати за договором, а саме стосовно будь-якого одного або декількох лотів.


9. Внесення змін

або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце

та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів: 
- спосіб подання пропозицій

конкурсних торгів:


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк

подання пропозицій

конкурсних торгів

(дата, час):

 

Особисто або поштою
м. Дніпропетровськ, вулиця Гоголя, будинок 19, 49044,

кабінет заступника начальника Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології

до 10 год.

По́шта (від лат. posta) - установа для транспортування повідомлень (наприклад листів, листівок), дрібних товарів, частково людей. Найчастіше вона є державною установою.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

Гідрометеороло́гія - наукова дисципліна, що вивчає процеси, які відбуваються у гідросфері та атмосфері Землі, узагальнює дані метеорології, гідрології,океанології, геофізики та гідрохімії, розробляє методичні питання моніторингу навколишнього природного середовища.

Дніпро́ (до 1784 року - Новий Кодак, у 1784-1796 і 1802-1926 роках - Катеринослав, у 1796-1802 роках - Новоросійськ, у 1926-2016 роках - Дніпропетровськ - місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Дніпропетровської області.

Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.

00 хв. «30» серпня 2013 року

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.


На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: 


м. Дніпропетровськ, вулиця Гоголя, будинок 19,

кабінет заступника начальника Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології
 
о 12 год. 00 хв. «30» серпня 2013 року
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів  підтверджується довіреністю (Додаток №6 цієї документації), директора – копією наказу про призначення на посаду.

Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Документи, що підтверджують повноваження та особу представника Учасника, мають бути надані для ознайомлення до початку процедури розкриття конкурсних торгів.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Міністе́рство еконо́міки Украї́ни - колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Замовник зобов'язаний забезпечити безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів (стаття 9 Закону).

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів

із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їхніх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій проводиться по кожному лоту окремо.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення:


 • відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;

  Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.

  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення. • відповідності технічним та функціональним вимогам документації конкурсних торгів;

 • відсутності підстав для відмови участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

Пропозицією, яка відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами документації конкурсних торгів.

Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію: «ціна» пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається за методикою оцінки. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Методика оцінки:


1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100,

де Б обчислобчислювана кількість балів;Цmin – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів,

кількість балів для якої обчислюється.

Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету.

Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.

Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).


Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація

 

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника – переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов'язково безоплатно публікується у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

Акцепт пропозиції конкурсних торгів – прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі.

Пропозиція конкурсних торгів вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

  

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник: • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

 • не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


Документальне підтвердження відсутності підстав, зазначених

у статті 17 Закону 

Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику у участі в процедурі закупівлі у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.

3) виявлено факт участі учасника у змові;

Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

Суди́мість - це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

9) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

10) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Правомочність - захищена законом можливість громадян чи юридичних осіб діяти певним чином при здійсненні належних їм прав, у тому числі користуватися матеріальними і духовними благами. Це - право на «власні», юридично значимі дії.

Банкру́тство (від італ. Bancarotta - зломаний банк) - процес, у якому індивід чи організація, нездатна розрахуватися із кредиторами, за рішенням суду майно боржника розподіляється між кредиторами відповідно до встановленої законом черговості виплати боргів кредиторам, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник** у складі своєї пропозиції** надає наступні документи:

1) Документи, що підтверджують те, що Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень статуту:

 • копія Статуту (копія завірена учасником);

 • копія довідки ЄДРПОУ (окрім фізичних осіб);

 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія завірена учасником);

  Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг; • копія про взяття на облік платник податків (форма №4-ОПП);

 • копія свідоцтва платника податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування згідно з чинним законодавством України);

  Оподаткування - законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків.

  Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.

  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

  Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

  Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів. • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності);

 • копія паспорту та свідоцтва про платника податків (для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності).

2) Документи, що підтверджують те, що Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):

 • оригінал довідки податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), яка дійсна на період розкриття пропозиції конкурсних торгів.

3) Документи, що підтверджують те, що Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура:

 • оригінал довідки уповноваженого органу про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка датована не більше місячної давнини до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

  Універсальна дискримінантна модель

  Діагностика банкрутства страхової компанії4) Документи, що підтверджують те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

 • оригінал довідки, виданої уповноваженим органом, що містить в собі відомості про те, що службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

  Правопору́шення - це неправомірне (протиправне) суспільно-небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної відповідальності. • оригінал довідки, виданої уповноваженим органом про те, що Учасника не було згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

Для фізичних осіб:

 • оригінал довідки, виданої у встановленому законом порядку про те, що фізична особа, яка є Учасником не була засуджена за злочин, пов'язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.

**Примітки:

1. Документи, що непередбачені законодавством для учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

2. Учасники торгів-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом з завіреним в установленому порядку перекладом.
Учасник повинен надати гарантійний лист від учасника, складений у довільний формі (за підписом та печаткою учасника), у якому учасник гарантує відсутність обставин, передбачених п.п.

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

1, 2, 3, 6 частини 1 статті 17 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання

їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:


 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

  Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні. • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим статті 31 Закону, є нікчемним.

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п'ятої статті 36 та абзацом першим частини третьої статті 39 Закону.


2. Істотні умови,

які обов'язково включаються

до договору

про закупівлю

Істотні умови зазначаються замовником відповідно до вимог статті 40 Закону.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Цивільний кодекс України (ЦКУ) - основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.

Колива́ння- специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі. Якщо це відбувається через однаковий проміжок часу - період Т, то коливання називають періодичними.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.

5) дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку;

6) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості предмета закупівлі);

7) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

8) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції.Істотні умови договору про закупівлю викладені у проекті договору (Додаток №5) цієї документації конкурсних торгів.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.3. Дії замовника

при відмові переможця торгів підписати договір

про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю


Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.


Додаток № 1

ТЕХНІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: програмне забезпечення як завантажні файли

(код згідно з ДКПП ДК 016:2010 – 58.29.3)


Лот №1: постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – настільна операційна система – 66 одиниць
1. Предмет закупівлі – постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – настільна операційна система.
2. Основні вимоги до предмету закупівлі:

Програмне забезпечення Microsoft «WinPro 8 SNGL OLP NL» або еквівалент

2.

Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.

1 Загальні характеристики

Операційна Система Windows 8 Professional.

Программа ліцензування: корпоративна програма «Open License».

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Спосіб отримання носія: завантаження носія з сайту Microsoft.

Мова: англійська (з правом переходу на інші мови).
2.2 Особливі умови

Можливість переходу до попередньої редакції Professional (Windows XP Professional, Winodws Me Professional, Windows 2000 Professional.


2.3 Комплектність

Комплект поставки програмного забезпечення наведений в таблиціНайменування

Кількість

Програмне забезпечення

66 од.

Ліцензійна угода з Microsoft в якій вказана кількість придбаних ліцензій

1 од.

Наклейки для системних блоків

66 од.Лот №2: постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – пакет офісного програмного забезпечення для оброблення текстових файлів, електронних таблиць та баз даних – 17 одиниць
1. Предмет закупівлі – постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – пакет офісного програмного забезпечення для оброблення текстових файлів, електронних таблиць та баз даних.
2. Основні вимоги до предмету закупівлі:

Програмне забезпечення Microsoft «Office Standard 2013 RUS OLP A» або еквівалент
2.1 Загальні характеристики

Пакет офісного програмного забезпечення для оброблення текстових файлів, електроних таблиць, презентацій та баз даних «Microsoft Office Standard 2013»

Склад програмних продуктів: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote.

Программа ліцензування: корпоративна програма “Open License”.

Спосіб отримання носія: завантаження носія з сайту Microsoft.

Мова: Російська2.2 Особливі умови

Можливість переходу до попередньої редакції Office.

Можливість використання для технології “Thin Client”
2.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

3 Комплектність

Комплект поставки програмного забезпечення наведений в таблиціНайменування

Кількість

Програмне забезпечення

17 од.

Ліцензійна угода з Microsoft в якій вказана кількість придбаних ліцензій

1 од.Лот №3: постачання, установлення антивірусного програмного забезпечення для захисту робочих станцій, ноутбуків і файлових серверів – 80 одиниць
1. Предмет закупівлі – антивірусне програмне забезпечення для захисту робочих станцій, ноутбуків і файлових серверів.

2. Основні вимоги до предмету закупівлі:

Програмне забезпечення Kaspersky Endpoint Security for Business -

Select Base 1 year або еквівалент
2.1 Загальні характеристики

Антивірус для захисту робочих станцій, ноутбуків і файлових серверів.

Программа ліцензування: корпоративна програма ліцензування.

Спосіб отримання носія: завантаження носія з сайту Kaspersky.


2.2 Загальні вимоги:

 1. Програмні засоби антивірусного захисту для робочих станцій Windows.

 2. Програмні засоби централізованого управління, моніторингу і оновлення

 3. Обновлювані бази даних сигнатур шкідливих програм і атак

 4. Програмний інтерфейс всіх антивірусних засобів, включаючи засоби управління має бути на російській мові

 5. Всі антивірусні засоби, включаючи засоби управління, повинні мати контекстну довідкову систему на російській мові.

  Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів. 6. Програмні засоби антивірусного захисту для робочих станцій Windows повинні функціонувати на робочих станціях, працюючих під управлінням операційних систем наступних версій: Microsoft Windows XP Professional (SP3 чи вище), Vista Business/Enterprise/Ultimate (SP2 чи вище), Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate, Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x64 , Windows 8 Professional/Enterprise, Windows 8 Professional/Enterprise x64 Edition.

  Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу. 7. Програмні засоби антивірусного захисту для робочих станцій Windows повинні забезпечувати реалізацію наступних функціональних можливостей:

- резидентний антивірусний моніторинг

- програмні засоби захисту від мережевих атак

- евристичний аналізатор, що дає можливість більш ефективно розпізнавати і блокувати раніше невідомі небезпечні програми

- розпізнавання скритих процесів

- антивірусне сканування по команді користувача чи адміністратора і за розкладом

- антивірусна перевірка і лікування файлів, в архівах програм типу PKLITE, LZEXE, DIET, EXEPACK та ін.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

- антивірусна перевірка і лікування файлів в архівах RAR, ARJ, ZIP, CAB, LHA, JAR, ICE в тому числі захищених паролем

- захист електронної кореспонденції як від небезпечних програм, так і від спаму, з перевіркою трафіка на наступних протоколах: IMAP, SMTP, POP3 — незалежно від використовуваного поштового клієнта; незалежно від типу протоколу (в тому числі MAPI, HTTP) – в рамках роботи плагінів, вбудованих в поштові програми Microsoft Office Outlook.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.

Кореспонденція - аналітичний жанр журналістики, в якому на обмеженому конкретному життєвому матеріалі розглядається певна тема, ставиться проблема та пропонується її розв'язання. Цей жанр хіба трохи молодший за жанр замітки.

Поштовий клієнт, клієнт електронної пошти, емейл-клієнт - комп'ютерна програма, яка встановлюється на комп'ютері користувача і призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти одного або декількох користувачів (у випадку, наприклад, кількох облікових записів на одному комп'ютері) або декількох облікових записів одного користувача.

Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.

- захист веб трафіку – перевірка об’єктів, що поступають на комп’ютер користувача по протоколах HTTP, FTP.

- перевірка скриптів – перевірка скриптів, що обробляються в Microsoft Internet Explorer, а також WSH-скриптів (таких як Java Script, Visual Basic Script та ін.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.

Microsoft Visual Basic - засіб розробки програмного забезпечення, створений і підтримуваний корпорацією Microsoft, який складається з мови програмування і середовища розроблення. Мова Visual Basic успадкувала дух, стиль і, частково, синтаксис свого предка - мови Бейсік, яка має чимало діалектів.

), що запускаються при роботі користувача на комп’ютері, в тому числі і в інтернеті.

- перевірка трафіку ICQ і MSN, для забезпечення безпеки в роботі з інтернет-пейджерами.

- запуск задач за розкладом і\або одразу після завантаження операційної системи

- захист від невідомих небезпечних програм на основі аналізу їх поведінки і контролю змін системного реєстру, з можливістю автоматичного встановлення змінених небезпечною програмою значень системного реєстру

- автоматичний контроль програм, що запускаються на комп’ютері користувача, здійснюючий контроль активності програм і обмежуючий виконання небезпечних дій

- захист від хакерських атак з використанням міжмережевого екрану з системою виявлення і попередження вторгнень (IDS/IPS) і правилами мережевої активності для найбільш популярних програм при роботі в обчислювальних мережах будь якого типу, включаючи безпровідні.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.

Ха́кер (іноді гакер; англ. Hacker, від to hack - рубати) - особа, що намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем, як правило з метою отримання секретної інформації. Також на слензі вживається у значенні - досвідчений комп'ютерний програміст або користувач.

- перевірка протоколу IPv6

- блокування банерів, вспливаючих вікон, небезпечних сценаріїв, завантажених з веб сторінок

- розпізнавання і блокування фітинг-сайтів

- наявність компонента, що дає можливість створення спеціальних правил, що забороняють встановлення і/або запуск програм. Компонент повинен контролювати програму за адресою наявності програми, метаданими, контрольній сумі MD5.

- Контроль роботи користувача з зовнішніми пристроями вводу/виводу, даючи можливість обмежувати доступ до зовнішніх USB-накопичувачів, мультимедійних пристроїв, і інших пристроїв збереження даних з можливістю створення списку довірених пристроїв по їх ідентифікатору і можливістю надання привілеїв для використання зовнішніх пристроїв окремим користувачам.

Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

Метада́ні, у загальному випадку, - це дані, що характеризують або пояснюють інші дані. Наприклад, значення «123456» само по собі недостатньо виразно. А якщо значенню «123456» зіставлено достатньо виразне ім'я «поштовий індекс» (що вже є метаданими), то в цьому контексті значення «123456» більш осмислено - можна витягати інформацію про місцеположення адресата, що має даний поштовий індекс.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

- прискорення процесу сканування за рахунок пропуску об’єктів, стан яких з моменту попереднього сканування не змінився

- запуск спеціальної задачі для виявлення вразливостей в програмах, встановлених на комп’ютері, з можливістю надання звіту по виявленим вразливостям

- інтеграція з системою оновлення Windows Update для встановлення патчів, що закривають виявлені вразливості

- гнучке управління використання ресурсів комп’ютера для забезпечення комфортної роботи користувачів при виконанні сканування файлового простору.

- налаштування перевірки критичних областей комп’ютера у вигляді окремої задачі

- технологія самозахисту програми, захисту від віддаленого несанкціонованого управління сервісом програми, а також захисту доступу до параметрів програми за допомогою пароля, що дає можливість уникнути вимкнення захисту з боку небезпечних програм, зловмисників або некваліфікованих користувачів

- можливість встановлення тільки обраних компонентів програмного засобу антивірусного захисту

- централізоване управління за допомогою єдиної системи управління.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.


2.3 Комплектність

Комплект постачання комплексу наведено в таблиціНайменування

Кількість

Програмне забезпечення

80 од.

Ліцензійна угода з Kaspersky Lab.

1 од.


19 липня 2013 _______________________ О. В.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.

Гривнак

Додаток №2

Пропозиція конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче, на бланку Учасника

(у випадку, якщо Учасник такий бланк має).

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Відступ - тактичний, оперативний або стратегічний маневр в війні і військовій справі. Вимушене або заплановане залишення військами займаних позицій, а також відвід військ на нові позиції в глибині власної або ворожої території.


ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Ми,

Повне найменування учасника:
Адреса (юридична та фактична):
Керівництво (прізвище, ім’я, по-батькові):
Код ЄДРПОУ:
Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація:
Банківські реквізити:
Коротка довідка про діяльність фірми:
надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю –
Програмне забезпечення як завантажні файли (код згідно з ДКПП ДК 016:2010 – 58.29.3) (Лот №______: _____________________________)

зазначити № і назву лота(-ів) за яким(-и) надається пропозиція

згідно з технічними і функціональними вимогами Замовника торгів.

1. Після вивчення документації конкурсних торгів і технічних і функціональних вимог до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції конкурсних торгів та Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати зазначене, як це буде обумовлено Замовником у разі акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів.

Ми зобов'язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та ціни пропозиції (з урахуванням витрат, податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України) на загальну суму:


Найменування

предмету закупівлі

Оди-ниця виміру

Кіль-кість

Ціна

за одиницю виміру

без ПДВ,

грн.

(цифрами та прописом)ПДВ

за одиницю виміру,

грн.

Загальна

вартість

з ПДВ,

грн.

(цифрами та прописом)Програмне забезпечення як завантажні файли (код згідно з ДКПП ДК 016:2010 – 58.29.3) *:
Лот №1: постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – настільна операційна система

од.

66


Лот №2: постачання, установлення програмного забезпечення компанії Microsoft – пакет офісного програмного забезпечення для оброблення тек-стових файлів, електронних таблиць та баз даних

од.

17


Найменування

предмету закупівлі

Оди-ниця виміру

Кіль-кість

Ціна

за одиницю виміру

без ПДВ,

грн.

(цифрами та прописом)ПДВ

за одиницю виміру,

грн.

Загальна

вартість

з ПДВ,

грн.

(цифрами та прописом)Лот №3: постачання, установлення антивірусного програмного забезпечення для захисту робочих станцій, ноутбуків і файлових серверів

од.

80


Загальна вартість пропозиції

(цифрами та прописом)Σ

* – по лотам, за якими не надається пропозиція, у відповідних графах ставиться знак тире (–).

2. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені нашою пропозицією конкурсних торгів.

3. Ми згодні дотримуватися умов своєї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яносто) днів із дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. До того часу, поки між нами не буде підписано Договір про закупівлю, буде діяти ця Пропозиція конкурсних торгів, Цінова пропозиція та Основні умови Договору про закупівлю.

5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи усі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

6. Ми погоджуємось, що у випадку акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю, Ви маєте право зменшити загальну вартість закупівлі у зв’язку із зменшенням фінансування видатків на закупівлю.(дата)

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)


Додаток №3
РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

наданих у складі пропозиції конкурсних торгів**з/п


Найменування документу

№ сторінки

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою *.)


Примітки:

**Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.


  1   2


Скачати 460.62 Kb.

2021