Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»

Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
Сторінка1/3
Дата конвертації06.04.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3

Звіт 1

про хід виконання у 2006 році заходів, передбачених Планом реалізації Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля

Азовського та Чорного морів
Реалізація Закону України від 22.03.2001 № 2333-ІІІ «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» (надалі – Програма) у 2006 році здійснювалася за участю Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінбудархітектури, Мінкультури і туризму, Мінтрансзв’язку, МНС, МОЗ, Мінфіну, Держводгоспу, Ради міністрів АР Крим, обласних, районних та міських державних адміністрацій, згідно із Планом заходів, схваленим відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 26.06.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2001 до № 5960/3.

Механізм реалізації Програми спрямовувався на виконання основних напрямів і завдань державної політики щодо охорони та відтворення довкілля, невиснажливого використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Азово-Чорноморському регіоні шляхом:

координації діяльності усіх суб'єктів управління та господарювання в галузі охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, вирішення регіональних проблем шляхом залучення коштів бюджетів різного рівня та коштів інвесторів;

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

концентрації зусиль усіх суб'єктів управління та господарювання в Азово-Чорноморському регіоні на розроблення та реалізацію заходів щодо покращання та стабілізації екологічної ситуації, як в окремих районах, так в регіоні в цілому.

Координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових і громадських організацій здійснювалася за участю Міжвідомчої комісії з екологічних питань Азовського і Чорного морів.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Міжвідомчу комісію утворено та затверджено Положення про неї згідно із наказом Мінприроди від 10.02.2004 № 47, зареєстрованого у Мін’юсті від 04.03.2004 за № 295/8894.

І.

Упровадження комплексу природоохоронних заходів,

спрямованих на поетапне поліпшення екологічного стану Азовського і Чорного морів


  1. Зменшення рівня забруднення морів та антропогенного навантаження на їх екосистеми

    1. Зменшення обсягів забруднень, що надходять з річковим стоком

За даними, наданими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, на території АР Крим відзначається тенденція щодо зменшення скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Так, у порівнянні з 2001 роком обсяг надходження забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти зменшився з 99398 до 59107 тонн/рік. У Азовське море скид забруднюючих речовин зменшився з 4662 до 4305 тонн/рік.

Основними забруднювачами водного басейну республіки є об’єкти комунального господарства, на частку яких припадає 95% загально обсягу скиду забруднених стічних вод, з яких 85% припадає на Сімферопольське ВПВКГ.

Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в


м.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Азо́вське або Озі́вське мо́ре (рос. Азовское море, крим. Azaq deñizi) - внутрішнє море басейну Атлантичного океану, розташоване між 45°16' і 47°17' пн. ш. та 33°36' і 39°21' сх. д. сполучене з Чорним морем Керченською протокою (Босфор Кіммерійський в давнину, завширшки 4,2 км), між Україною та Росією.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Севастополі за результатами аналізу рівня надходження забруднюючих речовин у море через гирлові створи річок у період з 1995 по 2006 рік, було оцінено ступінь забруднення річок як «помірно забруднені» (згідно КНД 211.1.1.106-2003 "Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод").

За даними Регіонального інформаційно-аналітичного центру (РІАЦ), згідно з КНД 211.1.106-2003, коефіцієнт забруднення у 2006 році р. Бельбек становив – 2,09; р. Кача – 1,63; р. Чорна – основного джерела питної води міста Севастополя – 2.14. Найбільший внесок у загальний показник коефіцієнту забруднення усіх трьох річок припадає на АПАР та залізо загальне.

В Одеській області регулювання обсягів забруднення, що надходять з річковим стоком, здійснювалося шляхом встановлення водогосподарського режиму Придунайських водосховищ та використання водних ресурсів р.

Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Севасто́поль (крим. Aqyar, рос. Севастополь, у 1783–1784 та 1797–1826 роках - Ахтіар, старогрецьке Херсонес, давньоруське Корсунь) - портове місто в Україні. Місто зі спеціальним статусом, розташоване на південному заході Кримського півострова, на узбережжі численних (понад 30) бухт Чорного моря, найголовніша та найбільша з яких - Севастопольська, де розташовані головна база для військово-морських флотів та крупні порти. Із заходу та півдня омивається водами Чорного моря. На території регіону беруть початок усі три пасма Кримських гір (Зовнішнє, Внутрішнє та Головне). Один із 27 адміністративних регіонів України. З березня 2014 року місто фактично знаходиться під російською окупацією, що практично підтверджує Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України.
Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.
Дунай у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди. Створено триступеневу систему контролю за пропуском паводку на р. Дунай.

У Запорізькій області, з метою зменшення рівня забруднення Азовського моря, що надходить зі стоком річок Великий Утлюк, Малий Утлюк, Молочна, Обіточна, в м.

Мали́й Утлю́г (Мали́й Утлю́к) - річка в Україні, в межах Мелітопольського і Якимівського районів Запорізької області. Впадає в Утлюцький лиман (басейн Азовського моря).
Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.
Приморську виконувались роботи з реконструкції каналізаційних і очисних споруд.
Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
Було профінансовано роботи в обсязі 1097,535 тис. гривень за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – МФОНПС).
    1. Зменшення обсягів забруднення з точкових джерел

На території Автономної Республіки Крим, за результатами проведеної інвентаризації скидів господарсько-побутових стічних вод, у межах прибережної смуги морів визначено найбільш небезпечні забруднювачі морського середовища.

Відповідно до схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2005 № 789 Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки, у 2006 році розроблено і узгоджено перелік першочергових заходів та інвестиційних проектів, спрямованих на досягнення цілей і завдань Концепції.
Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.

Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в м.Севастополі створено базу даних щодо випусків зворотних вод у малі річки і прибережну зону севастопольських бухт.

Упродовж 2006 року велися роботи з будівництва каналізаційного колектора глибокого залягання в районі Воронцової гори і Мартинівського каналізаційного колектора глибокого залягання. Так, на будівництво каналізаційного колектора глибокого залягання в районі Воронцової гори у 2006 році профінансовано робіт на суму 2765,1 тис. гривень, а на будівництво каналізаційного колектора в Мартиновій бухті – 500,0 тис. гривень.

У Миколаївській області найбільшим забруднювачем поверхневих водних об’єктів є МКП «Миколаївводоканал».

Севасто́польські бу́хти - бухти і бухточки, розташовані між мисом Лукул на півночі і мисом Сарич на півдні, які входять в територію, підпорядковану Севастопольській міській раді. Севастопольські бухти вважаються найкращими бухтами світу.
Микола́ївська о́бласть - область в Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями.
Скид забруднених вод цим підприємством становить близько 90 % загального обсягу скидів забруднених вод області. За рахунок вжитих підприємством заходів у 2006 році загальний обсяг скиду зворотних вод у порівнянні з 2005 роком зменшився на 10,5 % (3,56 млн.м/р), а обсяг забруднених стічних вод скоротився на 16,6%  (5,608 млн. м33/р).

У рамках Програми у 2006 році виконувалася робота «Реконструкція та розширення потужностей очисних споруд каналізації, (м. Миколаїв)». Загальна вартість робіт після проведення у 2006 році коригування проектно-кошторисної документації складає 9 458,003 тис.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.
гривень. Для здійснення природоохоронного заходу щодо "Будівництва 4-го вторинного відстійника" з ДФОНПС профінансовано робіт на суму 1950,0 тис. гривень. Станом на 01.01.2007 100% профінансованих коштів освоєно.

Крім цього, на виконання робіт з "Реконструкції та розширення потужностей очисних споруд каналізації, м. Миколаїв” було залучено
1312,0 тис. гривень за рахунок коштів, передбачених на добудову пускового комплексу Ташлицької ГАЕС. За звітний період виконано роботи з коригування проектно-кошторисної документації, будівельні роботи по відстійнику і розподільній чаші.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Будіве́льні робо́ти - роботи, що виконуються на будівельному майданчику (об'єкті) при зведенні будівель і споруд.
У рамках виконання заходу МКП "Миколаївводоканал" профінансовано робіт на суму 299,8 тис. гривень за рахунок власних коштів підприємства (виконано ремонт каналізаційного вторинного відстійника № 1).

Загальна вартість робіт за напрямком «Реконструкція та розширення Варварівських каналізаційних очисних споруд» складає 5 242,0 тис. гривень. У звітному періоді за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано роботи на суму 692,42 тис.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
гривень.

В Одеської області налічується 13 підприємств, що безпосередньо здійснюють скид стічних вод у Чорне море. Усі вони мають затвердженні проекти норм ГДС забруднюючих речовин. Протягом року проводилася робота з будівництва південного каналізаційного колектору.

Для поліпшення водопостачання та зменшення рівня надходження забруднюючих речовин до Чорного моря, у м. Одеса, в рамках Програми розвитку КП Одесаводоканал на 2003–2007 роки у 2006 році виконано роботи на суму 1983,38 тис. гривень.

Для забезпечення ступеня очищення стічних вод встановленим нормативам у водоймах здійснено капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд Овідіопольської центральної лікарні, виконано робіт на суму
274,5 тис. гривень. Здійснений ремонт аеротенків на Фрунзівському молокозаводі.

Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області відповідно до плану роботи на 2006 рік, перевірено роботу очисних споруд м.

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Херсо́нська о́бласть - область у південній частині України, у межах Причорноморської низовини. На північному заході межує з Миколаївською, на півночі - з Дніпропетровською, на сході - із Запорізькою областями України, на півдні з Автономною Республікою Крим.
Скадовськ, де основні точкові скиди забруднюючих речовин здійснює МКП «Очисні споруди», (скид в Джарилгацьку затоку Чорного моря), а також смт Залізний Порт, де точкові скиди здійснюються очисними спорудами ТОВ «КП - Жилкомунбуд»;
Залі́зний По́рт - курортне село у Голопристанському районі Херсонської області. Постійне населення - 1 528 осіб. Орган місцевого самоврядування - Новофедорівська сільська рада.
скиди Каланчацького та Скадовського районів. На 6 з 14 перевірених підприємств виявлено перевищення нормативів ГДС (ГДК). На 5 підприємствах проводилось визначення токсичності води методом біотестування.

З метою зменшення обсягів забруднень Азовського і Чорного морів з точкових берегових джерел у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, АР Крим та у м. Севастополі проводилася роботи з упорядкування водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства (див. додаток 2).

  1   2   3  • Азовського та Чорного морів Реалізація Закону України
  • Кабінету Міністрів України
  • Зменшення рівня забруднення морів та антропогенного навантаження на їх екосистеми Зменшення обсягів забруднень, що надходять з річковим стоком
  • Азовське море
  • Запорізькій області