Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗапит щодо участі у конкурсі із визначення постачальників (виконавців) при здійсненні закупівлі

Скачати 314.52 Kb.

Запит щодо участі у конкурсі із визначення постачальників (виконавців) при здійсненні закупівлі
Скачати 314.52 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір314.52 Kb.
  1   2


ЗАПИТ

щодо участі у конкурсі із визначення постачальників (виконавців) при здійсненні закупівлі
1. Замовник:

1.1. Найменування:Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”, Луганська дирекція УДППЗ «Укрпошта»

1.2.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21796581

1.3. Місцезнаходження : вул. Поштова, 22, м. Луганськ, 91001

1.4. Реєстраційний рахунок замовника :р/р 260063049760 в Луганському філіалі обласного управління ВАТ Ощадбанку м. Луганська.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Буличев Валентин Анатолійович, начальник відділу технічного обслуговування обладнання та впровадження технічних засобів. 91001, м.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Луганськ, вул. Поштова, 22, тел. (0642) 59-08-90. e-mail otoovts@post.lg.ua

2. Адреса веб-порталу на якому розміщується інформація про закупівлю: www.ukrposhta.com

3. Інформація про проведення конкурсу, наведена у Додатку №5 цього Запиту.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Частини та приладдя до обчислювальних машин.

Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

Код державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 - 26.20.4, а саме: запасні частини до комп’ютерної техніки, принтерів тощо.

Запасна́ части́на - складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу.

4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання конкурсних пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри - технічна специфікація – Додаток №1 до цього запиту:

4.3. Строк поставки товарів або надання послуг: на квітень – грудень 2013р.;

5. Основні умови договору: Додаток №3 до запиту.

6. Строк дії конкурсних пропозицій: 120 днів;

7. Подання конкурсних пропозицій:

7.1. Місце та спосіб подання: м. Луганськ, 91001, вул. Поштова, 22, відділ матеріально-технічного забезпечення. Особисто або поштою.

7.2. Строк: До 12 год. 00 хв. « 24 » квітня 2013 року.

7.3. Замовник залишає з собою право змінити запит, або відкликати його, про що обов‘язково повідомляються учасники, яким надано запит. Строк подання конкурсних пропозицій, у разі внесення змін до запиту, змінюється, з метою надання учасникам можливості внесення змін до конкурсної документації, про що обов‘язково повідомляються учасники, яким відправлено запит.

7.4. Всі витрати Учасника, пов‘язані із збиранням документів, складанням та направленням конкурсної пропозиції несе Учасник. У разі якщо Учасника не визнано переможцем, Запит змінено або відкликано, витрати Учасника, пов‘язані із збиранням документів, складанням та направленням конкурсної пропозиції останньому не компенсуються.

8. Перелік документів, що має бути поданий учасником (в конверті з конкурсними пропозиціями):

8.1. Реєстр документів (згідно Додатку № 6).

8.2. Конкурсна пропозиція (згідно Додатку № 2).

8.3. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів конкурсної пропозиції підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю;

8.4. Оригінал або нотаріально завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з позначкою про відсутність інформації про те, що Учасника визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;.

8.5. Оригінал або нотаріально завірену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

8.6. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), для фізичних осіб – копія паспорту та ідентифікаційного номера.

8.7. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість, єдиного податку;

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.

8.8. Копія Статуту або іншого установчого документу.

8.9. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю відповідно до чинного законодавства.

8.10. Сертифікат відповідності на пропонований товар, послуги (копія завірена печаткою та підписом Учасника), чинний на дату розкриття (за наявності).

Сертифікат відповідності Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством.

8.11. Основні умови договору про закупівлю у відповідності до Додатку № 3 цього запиту.9. Кваліфікаційні вимоги, та спосіб документального підтвердження відповідності учасника цим вимогам.

Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.
Вимога

Підтвердження відповідності

Наявність обладнання та матеріальної бази

 • довідка (у довільній формі)
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

 • довідка, у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту

 • копія статуту

Наявність фінансової спроможності

Копії:

 • Баланс

 • Звіт про фінансові результати

 • Звіт про рух грошових коштів

 • Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

10. Критерії оцінки та їх питома вага та методика оцінки (у разі застосування кількох):

10.1. При оцінці наданих конкурсних пропозицій застосовуватиметься критерій найменша ціна 100 балів (для оцінки застосовується ціна без урахування ПДВ), згідно методики оцінки:Розрахунок кількості балів за критерієм «ціна» проводиться для предмета закупівлі конкурсної пропозиції за формулою: «ціна пропозиції найменша із запропонованих» розділити на «відповідну ціну пропозиції конкретного Учасника» та помножити на «максимально можливу кількість балів по критерію «ціна».

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

11. Кожний учасник має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

12. Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника. Документи що надаються у вигляді копій мають бути завірені печаткою учасника та підписом уповноваженої особи. Всі документи конкурсної пропозиції подаються у запечатаному конверті, мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою учасника.
Додатки:

№1 – Технічна специфікація;

№2 – Форма конкурсної пропозиції;

№3 – Основні умови договору

№4 – Форма довіреності

№5 – Інформація про проведення конкурсу із визначення постачальників

№6 – Реєстр документів

№7 – Зразок оформлення конверту, у якому подається конкурсна пропозиція
Голова конкурсної комісії

О.М.Кучма

Вик. Буличев В.А.., (0642) 59-08-90

Додаток № 1

до запиту

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*
ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: Частини та приладдя до обчислювальних машин,

а саме: Запасні частини до комп‘ютерної техніки, принтерів тощо.
Необхідність здійснення закупівлі:

Забезпечення безперебійної роботи технологічного обладнання підприємства.
 1. ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

запасні частини (блоки), вузли та приладдя до обчислювальної техніки, периферійного обладнання та обчислювальних мереж повинні відповідати наступним вимогам:

 • Монітори: Діагональ екрану, дюйм: 19 – 24, Формат зображення: 16:9,Тип РК-матриці: TN LED, Час реакції, не більше мс: 5, Кут огляду, гор/верт (не менше): 176/170, Інтерфейс DVI, D-Sub (VGA);

  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин. • Клавіатура: підключення – дротяне, Інтерфейс: PS/2, USB, Колір розкладки кирилиці повинен відрізнятися від кольору розкладки латиниці;

 • Маніпулятор «миша»: підключення дротяне - Інтерфейс PS/2, USB, Тип сенсора – оптичний, Кількість клавіш – 3, Кількість коліщаток прокрутки – 1, Роздільна здатність, dpi (не менше) – 800;

  Відео Ві́део (від лат. video - дивлюся, бачу) - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах. • Материнські плати: форм фактор – ATX, mATX, ITX на чипсетах фірми Intel® та AMD, наявність СОМ та LPT портів;

 • Процесори фірми Intel® та AMD;

 • Відео карти: GPU від виробника NVIDIA;

 • Накопичувачі на жорстких дисках: Інтерфейс: PATA, SATA II, SATA III, USB. Виробник: (бажано)Seagate, WD.

Запасні частини (блоки), вузли та приладдя повинні бути сертифіковані згідно з чинним законодавством України, мати гарантію, повинні бути запаковані в тару, яка забезпечує схоронність та запобігає псуванню їх при транспортуванні.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
№ п/п

Найменування

кількість

Ціна з ПДВ

Сума

1.  

Материнські плати

 

 

 

 

ASRock AD425PV3

10 

BIOSTAR Viotech 3200

15 

GIGABYTE GA-H61M-S2PV

25 

MSI H61M-P21

30 

BIOSTAR H77MU3

5 

ASUS P8H77-V LE

4 

ASUS P8H61-M LX3

302.  

Процесори


 

Intel® Celeron G1610 (Socket 1155)

55 

Intel® Celeron G1620 (Socket 1155)

30 

Intel® Pentium G2010 (Socket 1155)

5 

Intel® Core i5-3470 3.2GHz/6MB LGA1155

2 

Intel® Corei3- i3-3220 3.3GHz/3MB LGA1155 32nm 65W HD Graphics 2000 box

2


3.  

Кулери (вентилятори)


 

Вентилятор для корпуса 80x80 мм, 3 pin/4 pin, ball bearing, color

5 

Вентилятор для корпуса Maxtron, 120x120 мм, 4 pin/3 pin, ball bearing

5 

Вентилятор для Socket 775, CoolerMaster DI5-9HDSF-0L-GP 3-pin

34.  

Пам'ять

  

Память Transcend JetRam DDR 400 1Гб,CL3 16 чипов

10 

Память Kingmax DDR3 1333 2Гб, Retail

105 

Память KingMax DDR3 1333 4GB, Retail

10 

Память Transcend JetRam DDR3 1600 4GB

4 

Память для ноутбуков KingMax DDR3 1333 2GB, Retail

4 

Flash Micro-SD Transcend SDHC 16GB

1 

Накопитель USB Transcend JetFlash 300 32GB

35.  

Накопичувачі на жорстких магнітних дисках


 

НЖМД WD 3.5 SATAII 320GB WD3200AAKS 7200rpm 16Mb Cache Caviar Blue

77 

НЖМД WD 3.5 SATAIII 500GB 7200rpm 16Mb Cache Caviar Blue

40 

НЖМД WD 3.5 SATAIII 1000GB 7200rpm 64Mb Cache Caviar Black

10 

НЖМД WD 3.5 SATAII 2000GB 5400-7200rpm 32Mb Cache Caviar Green

5 

HDD 2,5" 500.0 Gb WD5000BPVT S-ATA

5 

HDD 2,5" 1000.0 Gb WD10JPVT S-ATA

3 

НЖМД WD 2.5 USB 3.0/2.0 500GB 5400rpm MyPassport Essential 3.0 Black

26.  

CD-ROM, DVD ROM


 

Привод LG SuperMulti GH24_NS90 SATA INT bulk Black 24x

50 

Привод LG SuperMulti GP30_NB20 USB EXT RTL slim Black

3 

Привод LG SuperMulti slim int SATA Black GT20N for notebook

27.  

Відео карти, контролери, тощо

  

Видеокарта PALIT GeForce GT520 1GB DDR3 64bit VGA-DVI-HDMI

4 

Видеокарта MSI GeForce 440GT 512MB DDR5 128bit

4 

Видеокарта PALIT GeForce GTS450 1GB DDR5 DVI-VGA-HDMI

3 

Проектор Acer P1201

1 

Контроллер STLab I-152 - 3 порта (2xRS232 1xLPT);

10 

SATA / IDE controller ST-Lab U-390 USB Для подключения SATA и IDE устройств 2.5" и 3.5" через USB порт компьютера

5 

LPT адаптер ST-Lab U-191 USB 2.0 A Male - LPT(DB-25) кабель 1,5м

5 

Конвертер (переходник) SATA to IDE STLab S-250, поддерживает все виды SATA-устройств - DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, HDD

108.

Блоки живлення

 


Блок питания HKC USP-400, 400W, ATX 2.0

4


Блок питания Logic Concept 400W

39.

Корпуси

 

 HKC 7022DR , Middle Tower, w/USB Audio, Silver/Black , 350W, ATX

30


Корпус Delux DLC-SF478 Black/Silver 400W ATX12V V1.3, SATA, USB, Audio, Power Cord ATX

6010.

Монітори та з/частини до них

 


Монітор LED LCD LG 18.5 Flatron W1943CV Black (5ms)

50


Монітор LED LCD PHILIPS 18.5 V-Line 196V3 DVI-D

10


Монитор LED LCD LG 21.5 Flatron E2241T Black DVI (5ms)

3


Монитор LCD LG 24 Flatron W2443S Glossy Black (2ms)

511.

Матричні принтери та з/частини до них

 


EPSON LX-350, A4, 9 pin

212.

Лазерні принтери та з/частини до них

 


HP LaserJet P2055 Скорость печати - 30 стр/м, Разрешение - 1200х1200 т/д,

113.

Сканери

 


Epson Perfection V33

114.

Джерела безперебійного живлення

 


Powercom BNT-600 AVR Black

20


Аккумулятор 12В 7Ач, Powercom LP12-7

2015.

Стабілізатори напруги

 


Стабілізатор Powercom TCA-2000 Мощность 1000Вт.

516.

Клавіатура та миші

 


Клавиатура Genius KB120, black, PS/2

30


Клавиатура Genius KB-06X USB Beige BB

20


Мышь Genius NS 120 PS/2 Black Bulk

20


Миша Genius NS 120 USB Black Hanger

2117.

Картрідери

 


Кардридер MITSUMI 13in1 Int. USB Black FA405M

618.

Кабелі та подовжувачі

  

Кабель LPT 1.5m, белый

10 

Кабель LPT 3m, белый

10 

Удлинитель с фильтром, 5 розеток, 5 м

5


19.             

Конектори, розетки та інше мережеве обладнання

 

 
 

Коннектор RJ-45

80 

Коннектор RJ-45, экранированный

20 

Колпачек для RJ-45

20 

Коннектор RJ-12

20 

Переключатель (Switch) D-Link DES-1005D, 10/100Mb, 5TP, до 200 Mb в сек

30 

Переключатель (Switch) D-Link DES-1008D, 10/100Mb, 8TP, до 200 Mb в сек

9 

Кабель телефонний 4-х проводный

70 

Кабель "Patch cord" 5 категории, экранир., 3 м

10 

 Кількість найменувань

70 Разом (сума з ПДВ):Загальна ціна пропозиції включає усі витрати, в тому числі і на доставку товару, а також з урахуванням усіх податків та зборів, становить 400000 грн.

Цінá пропоз́иції - ціна, офіційно заявлена продавцем, яка зумовлює безвідкличну пропозицію продати заявлений товар на умовах споту, форварду або ф'ючерсу.

00 коп. ( Чотиріста тисяч гривень 00 коп.) і діє протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.


(дата)

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)

____________________

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.Додаток №2

до запиту

Пропозиція конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Після вивчення документації конкурсних торгів по постачанню частин та приладдя до обчислювальних машин, а саме: запасних частин до комп‘ютерної техніки, принтерів тощо, на виконання зазначеного вище ми, уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати зазначене, як це буде обумовлено Замовником у разі акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів.

Ми зобов'язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та ціни пропозиції (з урахуванням витрат, податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені Учасником, згідно із законодавством України). Ціна пропозиції, згідно технічної специфікації (Додаток 1 цієї пропозиції), становить - ___________ грн.(з ПДВ) __________________________________________________________

(сума прописом)


2. Ми згідні дотримуватися умов своєї пропозиції конкурсних торгів протягом дії договору. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. До того часу, поки між нами не буде підписано Договору про закупівлю, буде діяти ця Пропозиція конкурсних торгів, Технічна специфікація та Основні умови Договору про закупівлю.(дата)

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)


Додаток № 3

до запиту

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Предмет Договору – Частини та приладдя до обчислювальних машин (Код згідно ДКП 016-2010 – 26.20.4), а саме: запасні частини до комп‘ютерної техніки, принтерів тощо.

1. Строк поставки – на протязі 10 календарних днів з моменту подання замовлення.

2. Умови та порядок розрахунків: Покупець надає Постачальнику заявку на партію Продукції. Постачальник згідно отриманої заявки виписує Покупцю рахунок – фактуру. Оплата здійснюється впродовж 3 календарних днів з моменту отримання від Постачальника рахунку – фактури на кожну окрему партію Продукції.

3. Місце поставки: поставка Продукції здійснюється за рахунок Постачальника на склад Замовника (м. Луганськ, вул. Поштова, 22).

4. Кількість Продукції може бути зменшена Покупцем, у зв’язку з фінансовими та виробничими можливостями та потребами Покупця та залежно від реального фінансування видатків.

5. Постачальник несе всі ризики щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

6. Відповідальність сторін:

- за порушення строків поставки Продукції з Продавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості невчасно поставленої Продукції за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;

- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) Продукції стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісної (некомплектної) Продукції.Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про закупівлю.

..............................................................

(підпис)

...............................................................

(посада)


...............................................................М. П.


Додаток № 4

до запиту

  1   2


Скачати 314.52 Kb.