Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаполнить анкету бесплатно Вы сможете после выхода правил, на оф

Скачати 305.5 Kb.

Заполнить анкету бесплатно Вы сможете после выхода правил, на оф
Скачати 305.5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.05.2017
Розмір305.5 Kb.
  1   2   3   4

https://ssl.zahav.net.il/green-card-lottery/registForm1.asp

http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html
Заполнить анкету бесплатно Вы сможете после выхода правил, на оф.сайте
читайте здесь http://travel.state.gov/visa/immigra...ypes_1322.html
http://dvlottery.state.gov
Part One - Entrant Information

Часть первая - Абитуриент информации
Begin SSL Entry

1. ПОВНЕ ІМ’Я – Kantsara Valeriy Dmitrievich

Прізвище, ім’я, по-батькові.
2. ДАТА НАРОДЖЕННЯ – Число, місяць, рік.
3. СТАТЬ – Чоловіча або жіноча.
4. МІСТО/СЕЛО, У ЯКОМУ НАРОДИВСЯ.

Andreevka Kharkov region


5. КРАЇНА, У ЯКІЙ НАРОДИВСЯ – Назва країни повинна відповідати сучасній назві країни, у якій народився аплікант.

Ukraine
6. КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ДВ ПРОГРАМИ Країна походження, як правило, співпадатиме з країною народження.
Краї́на похо́дження - країна (митний союз або економічне угруповання), в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці.
Країна походження не пов’язана з країною проживання. Якщо Ви народились в країні, яка не допускається до участі у Програмі ДВ, будь-ласка, перегляньте інструкції щодо інших шляхів, за якими Ви можете бути допущені до участі. Додаткову інформацію щодо країни походження Ви можете знайти у розділі «Типові питання» (№1).

Ukraine
7. ФОТОКАРТКА ПРЕТЕНДЕНТА – Див. технічну інформацію стосовно специфікацій зображень. Якщо у Вас є дружина/чоловік та діти, обов’язково додайте їхні фотокартки. Див. питання 3 у переліку типових питань.
8. ПОШТОВА АДРЕСА – Адреса, місто/село, район/графство/провінція/штат, поштовий індекс, країна.
Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Пошто́вий і́ндекс - набір символів, що додається до поштової адреси для полегшення сортування та пристави пошти. Уперше поштові індекси застосовано 1932 року в Україні, що тоді була у складі СРСР. 1962 року нову систему поштової індексації впроваджено в Західній Німеччині, пізніше її застосовано й в інших країнах світу.

Prospect Metallurgists,48

city of Alchevsk

Luhansk region

94206

Ukraine


9. Країна, в якій Ви мешкаєте сьогодні. Ukraine
10. НОМЕР ТЕЛЕФОНУ (якщо є) 0380644246693 . d20088002@gmail.ru
11. АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ: Надайте електронну адресу,до якої Ви маєте прямий доступ.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Прями́й до́ступ до па́м'яті ( англ. Direct Memory Access, DMA) - режим обміну даними між пристроями або ж між пристроєм і основною пам'яттю (RAM) без участі центрального процесора (ЦП). У результаті швидкість передачі збільшується, так як дані не пересилаються в ЦП і назад.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Ви не отримаєте офіційного листа про перемогу на цю адресу. Однак, якщо Ваша заявка стане виграшною і Ви надішлете відповідь на офіційного листа від Консульського центру Кентуккі (КЦК), Ви можете одержати від них подальші інструкції електронною почтою.
12. Вкажіть найвищий рівень освіти, який Ви отримали, вибравши один
із варіантів: (1) лише початкова освіта, (2)незакінчена середня освіта, (3) середня освіта, (4) середня спеціальна освіта, (5) незакінчена вища освіта, (6)вища освіта, (7) магістратура, (8) ступінь магістра, (9) аспірантура, (10) ступінь кандидата або доктора наук.
Аспірáнт - основна форма підготовки наукових кадрів при вищих навчальних закладах і науково-дослідницьких установ. Час навчання в стаціонарній аспірантурі входить до наукового стажу і зараховується при призначенні пенсії за Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
Вища освіта Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.
Доктор наук До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Сере́дня спеціа́льна осві́та - освітній рівень, який надають середні спеціальні школи, навчальні установи, готують фахівців середньої кваліфікації для різних галузей народного господарства, а також державного управління, освіти, культури, охорони здоров'я тощо, а також система навчальних закладів, що надають такий освітній рівень.

13. Сімейний стан – Неодружений/на, одружений/на, розлучений/на, вдівець (вдова), офіційно проживаю окремо.

14. ВІДОМОСТІ ПРО ДІТЕЙ ОБОВ’ЯЗКОВО: Ім’я, дата та місце народження Вашої дружини/чоловіка та всіх рідних дітей, а також дітей, всиновлених у встановленому законом порядку та пасинків і пасербиць (окрім тих, які вже є громадянами США або мають право на постійне проживання у Сполучених Штатах), навіть якщо Ви вже не перебуваєте у шлюбі з батьком/матір’ю дитини або якщо дружина/чоловік або дитина мешкають окремо від Вас і не планують іммігрувати до США разом з Вами.

Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
Іммігра́ція (лат. immigro - «вселяюся», «в'їжджаю») - в'їзд громадян інших держав у країну на довгострокове перебування або постійне проживання. Як правило, зумовлена економічними або політичними причинами, рідше релігійними чи родинними міркуваннями.
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Мі́сце наро́дження (англ. place of birth; birthplace) - місце, де був народжений суб'єкт. Для людей формально прийнято вважати місцем народження населений пункт.
Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - конституційна федеративна республіка в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.
Слід мати на увазі, що діти, яким виповнився 21 рік і більше, а також діти, які перебувають у шлюбі, не мають права на отримання диверсифікаційних віз. Однак Закон США передбачає деякі виключення: якщо Ви подали електронну заявку ДВ до того, як Вашій неодруженій дитині виповниться 21 рік, і 21 виповнюється до моменту отримання візи, у процесі обробки візової справи дитина вважатиметься як така, що ще не досягла 21-річного віку. Якщо претендент не надасть інформації про всіх своїх дітей, його заявка буде дискваліфікована (Див.
Претендент - спортивне реаліті-шоу виробництва NBC. Перший епізод серіалу вийшов в ефір 7 березня 2005 року. Всього було знято 5 сезонів, а також сеціальний випуск до першого сезону The Contender Rematch: Mora vs.
питання 11 у переліку типових питань).

Часть вторая - Производные

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДРУЖИНУ/ЧОЛОВІКА – Ім’я, дата народження, стать, місто/село, у якому народилася/народився, фотокартка.

Фотогра́фія, фото, також світлина та cвітло́пис (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Якщо претендент не надасть інформації про дружину/чоловіка, його заявка буде дискваліфікована.


Kantsara Zoya Ivanovna

Alchevsk ТОЛЬКО


16. Інформація про дітей – Прізвище, ім’я, дата народження, стать, місто/село, країна, де народився/народилась, фотокартка; включіть всіх дітей, зазначених у пункті 14.

Kantsara Valeriya Valerievna

Alchevsk

Review…


Submit…

Абитуриент Имя:

Kantsara, Валерий Дмитриевич

Введите номер:

20111R7SQHONBBM1

Год рождения:

1959
Entrant Name:

Kantsara, Zoya Ivanovna

Confirmation Number:

20111R7XJTEQMAD1

Year of Birth:

1960You are attempting to cancel your Electronic Diversity Visa Entry Form. Continuing with this action will erase all data you have entered and cannot be undone. If you are absolutly sure you want to cancel your entry press the "Confirm Cancellation" button. Otherwise, press the "Resume Entry" button to return to the previous page.

Вы пытаетесь отменить ваш электронный Diversity Visa Entry Form. Продолжая при этом будут удалены все данные, которые вы ввели и не могут быть отменены. Если вы Absolutly уверены, что хотите отменить запись нажмите кнопку "Подтвердить отмены" кнопки. В противном случае, нажмите кнопку "Возобновить Entry", чтобы вернуться к предыдущей странице.
http://www.govorimpro.us/forum/showthread.php?t=10468

Насчет мошенничества — не знаю, но абсолютно точно — посредники, абсолютно лишние для того, кто нашел этот форум.

Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Подача заявки на участие в лотерее до сего момента была абсолютно бесплатной. А прием заявок на DV-2011 начнется (если начнется) осенью текущего года на сайте: http://dvlottery.state.gov.
 1. ОПУБЛИКОВАНЫ ПРАВИЛА DV-2011! - Русские форумы в США

Сообщений: 3

Обсуждения ОПУБЛИКОВАНЫ ПРАВИЛА DV-2011! на что такое лотерея green card в рамках Русские форумы в США; 10 минут назад на официальном сайте лотереи ... http://www.ulitka.com/forums/Подача_заявки/ПРАВИЛА_dv-2011_a-38562.html

  1   2   3   4


Скачати 305.5 Kb.

 • http://dvlottery.state.gov
 • МІСТО/СЕЛО, У ЯКОМУ НАРОДИВСЯ
 • КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ ДВ ПРОГРАМИ – Країна походження
 • ФОТОКАРТКА ПРЕТЕНДЕНТА
 • ПОШТОВА АДРЕСА
 • НОМЕР ТЕЛЕФОНУ
 • Вкажіть найвищий рівень освіти
 • Сімейний стан
 • Сполучених Штатах
 • Якщо претендент
 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДРУЖИНУ/ЧОЛОВІКА